Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 01 лютого 2012 р.
Київ
Виконання Держатомрегулюванням України Концепції сприяння ОВВ розвитку громадянського суспільства у 2011 році

Взаємодія з громадськістю та ЗМІ здійснювалась відповідно до Плану роботи з громадськістю Держатомрегулювання України на 2011 рік (невід’ємною частиною якого є реалізація Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства), затвердженого Головою Держатомрегулювання України 24 грудня 2010 року та з урахуванням зовнішніх викликів суспільству щодо стану ядерної та радіаційної безпеки.


Публічне громадське обговорення

 

З метою реалізації права громадянського суспільства з підготовки та прийнятті рішень з питань ядерної та радіаційної безпеки на веб-сайті Держатомрегулювання України у рубриці «Громадське обговорення» було представлено наступне:

- нормативно-правовий акт "Вимоги безпеки під час зберігання, поводження та транспортування ядерного палива атомних станцій";

- проект нормативно-правового акта “Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації”;

- проект нормативно-правового акта “Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження АЕС”;

- проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення Єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз в Україні на 2012-2016 роки»;

- проект концепції Загальнодержавної цільової програми «Захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

- проект остаточної редакції нормативно-правового акту «Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки»;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які підлягають державному регулюванню»;

- проект нормативно-правового акта "Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта";

- проект нормативно-правового акту "Порядок видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта" ;

- першу редакцію нормативно-правового акту «Вимоги до локалізуючих систем безпеки енергоблоків атомних станцій»;

- другу редакцію нормативно-правового акту «Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до цифрових інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій»;

- остаточну редакцію нормативно-правових актів:«Система управління при здійсненні діяльності у сфері використання ядерної енергії. Загальні вимоги» та «Система управління при здійсненні діяльності у сфері використання ядерної енергії. Вимоги до ядерних установок»;

- проект нормативно-правового акту «Вимоги до структури та змісту Звіту з аналізу безпеки енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском»;

- проект першої редакції нормативно-правового акту «Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки».

В рамках відкритих засідань Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України за участю громадськості / громадських організацій були обговорені актуальні питання ядерної та радіаційної безпеки, зокрема:

- проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов‘язаною із використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури безпеки в атомній енергетиці»;

- про розширення дослідно-промислової експлуатації ядерного палива ТВЗ-W виробництва компанії «Westinghouse»;

- про стан вирішення проблемних питань підвищення безпеки в контексті завершення проектного терміну експлуатації блоків №1,2 Южно-Української АЕС;

- про результати виконання цільової переоцінки безпеки енергоблоків №1÷3 та СВЯП-1 Чорнобильської АЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1»;

- про результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих енергоблоків АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) Запорізької АЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1» (стрес-тести);

- про Національний звіт України щодо результатів проведення «стрес-тестів» для АЕС України.


Консультативно-дорадчі та експертні органи, ради тощо


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» Держатомрегулювання України 18 лютого 2011 року провела установчі збори щодо створення Громадської ради при Державній інспекції ядерного регулювання України та наказом від 15 квітня 2011 року № 36 затвердила її склад. Протягом 2011 року було проведено 4 засідання Громадської ради, на яких було розглянуто:

- Обрання керівництва Громадської ради.

- Обговорення проекту Положення Громадської ради.

- Обговорення плану роботи Громадської ради на 2011 рік.

- Стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в контексті аварії на АЕС Фукусіма-Даічі.

- Проект Закону України «Про Національну комісію ядерного регулювання України».

- Питання ядерної безпеки та процес консультацій з громадськістю щодо будівництва на базі ННЦ «ХФТІ» (м. Харків) дослідницької ядерної установки.

- Результати «стрес-тестів» для діючих енергоблоків АЕС України.

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України в інспекції створені та постійно діють Консультативна рада з реакторної безпеки та Консультативна рада з радіаційного захисту. У 2011 році відбулось 2 засідання Консультативної рада з реакторної безпеки, на яких було розглянуто:

- Питання безпеки енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС в контексті сучасних викликів.

- Позачергова оцінка безпеки діючих енергоблоків України у зв‘язку із аварією на АЕС «Фукусіма-Даічі» в Японії.

- Проблеми розвитку режиму ядерного регулювання в Україні.

- Про результати виконання цільової позачергової переоцінки безпеки АЕС України з урахуванням подій на АЕС Фукусіма-1.

- Ліцензування будівництва та безпека Нового безпечного конфайнменту енергоблоку № 4 Чорнобильської АЕС.

У 2011 року під головуванням Ліхтарьова І.А. - доктора фіз.-мат. наук, професора, директора Науково-дослідного інституту радіаційного захисту Академії технічних наук України, відбулося 1 засідання Консультативної ради з радіаційного захисту при Держатомрегулюванні України, на якому було розглянуто:

- Стратегію створення в Україні єдиної державної системи обліку та контролю індивідуальних доз опромінення.

- Уніфіковані підходи щодо визначення розмірів та меж зон спостереження навколо ядерних установок.

- Механізми провадження невідкладних заходів захисту населення у випадку радіаційних аварій.


Проведення органами виконавчої влади моніторингу і аналізу громадської думки, забезпечення своєчасного публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості

У 2011 році на веб-сайті Держатомрегулювання України (www.snrc.gov.ua) оперативно розміщувались інформаційні повідомлення (українською, англійською та російською мовами), що відповідають інформаційним потребам громадськості, в т.ч.: щоденна оперативна інформація про стан енергоблоків АЕС України та порушення в їх роботі, щотижневі довідки про стан експлуатаційної безпеки АЕС, а також новини, тексти нормативно-правових актів, оголошення про вакансії та інше. Наказом від 25.06.2011 № 95 «Про супровід веб-сайту Держатомрегулювання» затверджено оновлений Порядок інформаційного наповнення, технічної підтримки і супроводу веб-сайту Держатомрегулювання України. Серед найбільш важливих подій, які висвітлювались у рубриках веб-сайта, слід відзначити наступні повідомлення:

· системне та авторизоване висвітлення подій на аварійній АЕС Фукусіма-Даічі (Японія) Держатомрегулюванням України, як компетентним органом України щодо взаємодії з МАГАТЕ – розміщено більше 30 повідомлень з першого дня аварії на японській АЕС;

· Заява про наміри Державної інспекції ядерного регулювання України у зв'язку з подіями на АЕС Фукусіма – 1;

· стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в контексті аварії на АЕС Фукусіма – 1: стан справ на АЕС України, стан радіаційної безпеки на території України – розміщено більше 30 повідомлень;

· про перспективи і стан ядерної та радіаційної безпеки на Чорнобильскій АЕС і в Зоні відчуження через 25 років після катастрофи;

· про рішення Колегії Держатомрегулювання України «Про «План дій…» щодо виконання цільової позачергової перевірки та подальшого підвищення безпеки АЕС України з урахуванням подій на Фукусіма-1 («stress-test»)»;

· про нараду держав-сторін щодо підготовки до Четвертої наради з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

· про рішення МАГАТЕ щодо визнання суттєвого успіху України у дотриманні режиму нерозповсюдження та визнало високий рівень розвитку та ефективності функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів (розширений висновок про застосування гарантій в Україні);

· «НИКОГДА БОЛЬШЕ: важнейшая цель ядерной безопасности» - заява міжнародної групи експертів з ядерної безпеки;

· про результати виконання цільової переоцінки безпеки енергоблоків №1-3 та СВЯП-1 Чорнобильської АЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі»;

· про результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих енергоблоків АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) Запорізької АЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі» (стрес-тести)» тощо.

Інформування громадськостізабезпечення доступу громадян до офіційної інформації Держатомрегулювання України та двостороння взаємодія з ними через веб-сайт Держатомрегулювання здійснюється за допомогою сервісів: “Інтернет-приймальня”, “Обговорення” та “Форум”. Через “Інтернет-приймальню” громадянам надається можливість записатися на прийом до керівництва Держатомрегулювання України. Сервіси “Обговорення” та “Форум” дозволяють взяти участь у обговоренні документів, розміщених на веб-сайті, а також висловити свою думку стосовно запропонованих до обговорення тем. Упродовж 2011 року надавались відповіді на запитання, які надходили від користувачів веб-сайту у рубриці “Форум”.

Діалог Держатомрегулювання України з громадськістю та ЗМІ значно активізувався у березні - квітні 2011 року, коли після подій на АЕС «Фукусіма-Даічі» в Японії та у зв‘язку з 25-и роковинами Чорнобильської катастрофи зросла потреба в роз’ясненнях щодо забезпечення безпечного використання ядерної енергії в Україні. Керівництво Держатомрегулювання України постійно надавало коментарі, роз’яснення, інтерв’ю. Голова та заступники Голови, провідні фахівці Держатомрегулювання України запрошувались до участі у телевізійних програмах та надавали інтерв‘ю інформаційним агентствам та друкованим ЗМІ з питань ядерної та радіаційної безпеки. Так:

12.03.2011 – інтерв‘ю для програми «Новини» (ТРК «Україна»);

13.03.2011 – інтерв‘ю для програми «Подробности» (ІНТЕР);

14.03.2011 – інтерв‘ю для програми «Репортер» (Новий канал);

14.03.2011 – інтерв‘ю для програми «Підсумки дня» (Перший національний канал);

15.03.2011 – коментар щодо трьохсторонньої угоди між Урядами України, Словаччини та Росії про перевезення ядерних матеріалів для програми новин ТСН (канал 1+1);

16.03.2011 - виступ у програмі «Радіо Свобода» - «Стихійні лиха і безпека АЕС»;

17.03.2011 – відповіді на питання агентства ІТАР-ТАСС щодо будівництва 3 та 4 блоків ХАЕС, а також щодо аналізу причин та наслідків інциденту на АЕС в Японії в аспекті забезпечення безпеки українських АЕС.

17.03.2011 – участь у ток-шоу «РесПубліка» з Ганною Безулик (5 канал);

18.03.2011 - на сайті «Зеркало тижня. Україна» розміщено інтерв’ю «Вчитися витягати уроки», яке було також опубліковано в друкованій версії видання 26.03.11;

18.03.2011 - участь у ток-шоу «Шустер live» (Перший національний);

22.03.2011 - вийшло інтерв’ю в газеті «Київський телеграф» «Питання про подальший розвиток атомної енергетики в Україні повинен вирішувати український народ»;

25.03.2011 - інтерв’ю американському каналу PBC у зв’язку зі зйомками документального фільму до 25 річниці аварії на ЧАЕС;

28.03.2011 - інтерв’ю програмі «Діловий світ» (УТ-1);

29.03.2011 - коментар для програми «Думка експерта» (канал UBR);

01.04.2011 – участь в телепрограмі ТРК «Ера» «Доброго ранку, Україно!» за темою «Захищаємося від радіації»;

07.04.2011 – коментар для УНІАН;

10.04.2011 – коментар для Українського національного телебачення (УНТ) щодо радіологічного стану та захисту від радіації (включаючи питання ЧАЕС);

11.04.2011 – коментар для журналу «Експерт»;

12.04.2011 – інтерв’ю газеті «Зеркала недели»;

15.04.2011 – прес-конференція в ІА «Укрінформ» (презентація Доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2010 році);

18.04.2011 – участь в прямому ефірі програми «Свобода слова» з Андрієм Куликовим (ICTV);

22.04.2011 – відповідь на запит Інституту ім. Горшеніна;

24.04.2011 - ефір на Першому каналі Українського радіо (участь у програмі «Порядок денний» на тему: «Нинішній стан ЧАЕС»);

26.04.2011 – участь у телемарафоні 5 каналу з приводу 25 річниці «Чорнобиля»;

30.04.2011 – участь у громадських слуханнях в м. Харків, ННЦ «ХФТІ» та коментарі ЗМІ стосовно будівництва нової ядерної установки – джерела нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів;

05.05.2011 – коментар газеті «Сегодня»;

18.05.2011 – коментар телеканалу «Міст-ТБ» (м. Львів) тощо.

Двічі у березні 2011 року Голова Держатомрегулювання України зустрічалася з журналістами для неформальної розмови щодо актуальних питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: 18.03.2011 та 25.03.2011. Теми, які були обговорені, потім знайшли висвітлення у ЗМІ.

Аналіз відвідувань веб-сайту Держатомрегулювання України та поширення інформації в інших загально-інформаційних та фахових інтернет-виданнях, звернення представників ЗМІ (особливо в березні – квітні 2011 року) однозначно засвідчило про значний ріст уваги громадськості України стосовно поточного стану ядерної та радіаційної безпеки і використання ядерної енергії взагалі. Ця ситуація знайшла своє повне відображення в Указі Президента України від 12 травня 2011 року № 585 «Про Рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року «Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України».

На виконання згаданого рішення Президента України та з метою задоволення інформаційних потреб громадянського суспільства Держатомрегулюванням України було розроблено План заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці. Цей план був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 736-р.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux