Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Міжнародні конвенції та угоди
Опубліковано 24 березня 2020 року о 17:31

Багатосторонні міжнародні конвенції 

 1. Конвенція про ядерну безпеку. Україна підписала Конвенцію 20.09.1994. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку” від 17.12.1997 № 736/97-ВР. Дата набрання чинності для України - 07.07.1998.
 2. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок. Україна підписала Конвенцію 05.08.1993. Постанова Верховної Ради України “Про участь України у Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року” від 05.05.1993 № 3182-XII. Дата набрання чинності для України 08.07.2005; Закон України “Про ратифікацію Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу” від 3 вересня 2008 року № 356-VI.
 3. Об’єднана Конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі - Об’єднана Конвенція). Україна підписала Конвенцію 05.09.1997. Закон України “Про ратифікацію Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами” від 20.04.2000 № 1688-ІІІ. Дата набрання чинності для України  18.06.2001.
 4. Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. Україна приєдналась до Конвенції в редакції від 21.05.1963. Закон України «Про приєднання України до Віденської Конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» від 12.07.1996 №334/96-ВР. Дата набрання чинності для України 20.12.1996. 
 5. Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію. Україна підписала Конвенцію 24.09.1986р. Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про ратифікацію Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації ” від 30.12.1986 № 3339-XI. Дата набрання чинності для України - 24.01.1987.
 6. Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації. Україна підписала Конвенцію 26.09.1986р. Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про ратифікацію Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації ” від 30.12.1986 № 3339-XI.
 7. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року.  Україна приєдналась згідно Закону України «Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року» від 16 листопада 1994 248/94-ВР  Дата набрання чинності для України – 05.12.1994.
 8. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Україна підписала Конвенцію 25.02.1991. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінки впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» від 19.03.1999 N 534-XIV.
 9. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. (Орхуська Конвенція). Україна підписала Конвенцію 25.06.1998. Дата набрання чинності для України 30.10.2001. Закон України  «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від 06.07.1999 р  N 832-XIV.

Угоди з міжнародними організаціями

 1. Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Україна підписала Угоду про гарантії з МАГАТЕ -  21.09.1995. Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї” від 17.12.1997 № 737/97-ВР. Дата набрання чинності для України  - 22.01.1998.
 2. Додатковий протокол до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв`язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Дата підписання Протоколу - 15.08.2000. Закон України “Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї” від 16.11.2005 № 3092-IV. Дата набрання чинності для України -  24.01.2006.
 3. Меморандум про порозуміння між Україною та Комісією Європейських Співтовариств  з питань виконання програм технічної допомоги в сфері ядерної безпеки. Дата підписання меморандуму, дата набрання чинності - 23.10.1995.
 4. Рамкова Угода між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду «Укриття» в Україні. Дата підписання Угоди - 20.11.1997.  Закон України “Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” в Україні від 4 лютого 1998 року № 80/98-ВР. Дата набрання чинності для України -  03.03.1998.
 5. Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем). Дата підписання Угоди - 08.07.2009.  Угоду ратифіковано Законом № 1813-VI від 20.01.2010. Дата набрання чинності Угоди  -  10.03.2010.

Міжнародні угоди про перевезення ядерних матеріалів

 1. Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації  та Урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Словацькою Республікою через територію України. Угода підписана -  21.10.2010р. Закон України про ратифікацію Угоди від 20 квітня 2011 року №3255-VI. Дата набуття чинності - 23.05.2011р.
 2. Угода між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Республікою Болгарія через територію України. Дата підписання Угоди - 27.04.2006р. Закон України про ратифікацію Угоди від 27 липня 2006 року № 47-V. Дата набуття чинності Угоди - 08.09.2006р.
 3. Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації,  Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Чеською Республікою через територію Словацької Республіки і територію України. Угода підписана - 14.03.1998р.  Згідно п.3 Статті  10 Угода набуває чинності з моменту підписання.
 4. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів. Угоду підписано 12.04. 1996р.  Угоду затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.1996 № 980.
 5. Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України.  Угода підписана 17.10.2012р. Угода знаходиться у Верховній Раді Україні на ратифікації.

 Двосторонні міжурядові угоди

 1. Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне й техніко-економічне співробітництво. Угоду підписано - 07.05.1992р.  Згідно Статті VI Угода набуває чинності з моменту підписання.
 2. Угода про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії. Угоду підписано - 06.05.1998р. Угоду ратифіковано Законом України від 19.03.1999 № 523-XIV. Дата набуття чинності -  28.05.1999р.
 3. Угода між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні, і створенні Комітету зі співробітництва в цих цілях. Угода підписана -  02.03.1994р.  Згідно п1. Статті 13 Угода для України набуває чинності після  виконання   усіх внутрідержавних процедур,  необхідних для її набуття чинності. Угода набула чинності -  14.03.1994.
 4. Угода між  Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про  співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес у зв'язку з ядерно-технічною безпекою радіаційним захистом. Угоду підписано - 10.06.1993р. Згідно п.1 Статті 8 Угода набуває чинності після обміну нотифікацій ними повідомленнями про завершення внутрішньодержавних процедур Сторонами. Дата набуття чинності - 05.11.1993р.
 5. Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про консультування і технічне співробітництво. Угоду підписано - 29.05.1996р. Угоду ратифіковано Законом України від 24.01.1997 № 32/97-ВР. Дата набуття чинності - 24.01.1997р.
 6. Угода між Урядом України та Урядом Королівства Норвегії про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки (28.09.1994р.).
 7. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту (08.11.1996р.).
 8. Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, а також обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту (08.02.1996р.).
 9. Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту (12.11.1997р.).
 10. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина з питань, що становлять взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом (10.06.1993р.).
 11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту (17.10.2001р.).
 12. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту (24.05.1993р.).
 13. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про оперативне оповіщення про ядерну аварію та співробітництво в галузі радіаційної безпеки (16.10.2001р.).
 14. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеції про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки (23.03.1999р.).
 15. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією щодо ядерних установок (23.11.2000р.).
 16. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної і радіаційної безпеки (31.01.2003р.).
 17. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту (24.09.1998р.).
 18. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією в галузі ядерної та радіаційної безпеки (22.09.2004р.).

Двосторонні міжвідомчі угоди, домовленості

 1. Протокол про наміри між Державним комітетом ядерного регулювання України та Національною Комісією з ядерної енергії Федеративної Республіки Бразилія щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту. Протокол підписано - 02.12.2009р.  Протокол набув чинності з моменту підписання.
 2. Меморандум зустрічі між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання США. Меморандум підписано 12.03. 2013р.
 3. Домовленість між Комісією Ядерного регулювання США та Державним комітетом ядерного регулювання України про обмін технічною інформацією та співробітництво в сфері ядерної безпеки від 12.04. 2006р. з Поправкою від 21 вересня 2011 року. Домовленість після внесення поправок  набула чинності шляхом обміну  дипломатичними нотами 10 лютого 2012 року.
 4. Виконавча домовленість між Міністерством енергетики США та Державним комітетом ядерного регулювання України стосовно співробітництва у цілях безпеки джерел іонізуючого випромінювання в Україні, придатних до експлуатації. Домовленість підписана 23.06.2006р.  Згідно Статті VII Домовленість набуває чинності з моменту підписання.
 5. Меморандум про науково-технічне співробітництво між BMU/GRS та Держатомрегулювання України/ДНТЦ ЯРБ на період з 2010 до 2013 року. Меморандум підписано 14.12. 2010р. Меморандум набуває чинності з моменту підписання.
 6. Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Органом ядерної безпеки Французької Республіки про обмін технічною інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Угоду підписано - 27.02. 2009р.  Згідно Статті 9 Угода набуває чинності з моменту підписання Сторонами.
 7. Угода про співробітництво у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту між Держатомрегулювання України та Інститутом радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN, Франція). Угоду підписано 25.02. 2009р. Згідно п.1 Статті 14 Угода набуває чинності з моменту підписання Сторонами.
 8. Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Національною адміністрацією ядерної безпеки Китайської Народної Республіки про обмін технічною інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Угоду підписано - 29.06.2005р. Згідно Статті 8 Угода набуває чинності після отримання письмових повідомлень Сторін щодо завершення  внутрішньодержавних процедур набуття чинності. Угода набула чинності  для України16.08.2005р.
 9. Угода між Держатомрегулювання України та Державною інспекцією з безпеки ядерної енергії Литовської Республіки щодо обміну інформацією та співробітництва в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях. Угоду підписано 03.12. 2010р.  Згідно Статті 8 Угода набирає чинності з моменту підписання.
 10. Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом ядерного регулювання України та Державним агентством Турецької Республіки з питань атомної енергетики щодо технічного співробітництва та обміну інформацією в сфері ядерного регулювання. Меморандум підписано - 07.06.2005р. Згідно Статті 6 Меморандум набуває чинності з моменту отримання останнього письмового повідомлення про завершення внутрішньодержавних процедур. Набуття чинності для України -08.09.2005р.
 11. Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Шведським органом з радіаційної безпеки про співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. Угоду підписано - 14.01.2010р.  Згідно Статті 7 Угода набуває чинності з моменту підписання.
 12. Угода між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Радою з регулювання атомної енергетики Індії про обмін технічною інформацією та співробітництво в сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту. Угоду підписано - 10.12.2012р.  Згідно ст. 9 Угода набирає чинності з моменту підписання.
 13. Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України і Державною установою з ядерної безпеки Чеської Республіки про співробітництво у галузі державного регулювання та нагляду за безпекою при використанні ядерної енергії (Дата підписання Угоди - 19.09.2001р.).
 14. Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Міністерством з надзвичайних ситуацій Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі радіаційної безпеки (Дата підписання - 07.09.2006р.)
 15. Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України і Агентством ядерного регулювання Республіки Болгарія про співробітництво в галузі державного регулювання і нагляду за безпекою при використанні атомної енергії (Київ, 30.01.2003 р.)
 16. Угода про співробітництво та обмін інформацією між Федеральним наглядом з ядерної та радіаційної безпеки Росії та Державним комітетом ядерного регулювання України про обмін інформацією та співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях від 14.08.2002.
 17. Домовленість про співробітництво між Фінляндським Центром ядерної та радіаційної безпеки та Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України, Адміністрацією ядерного регулювання щодо надання допомоги в галузі гарантій (1996р.).
 18. Угода між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь про співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки (Дата підписання - 05.09.2013 р.)

Міжнародні угоди

 1. "Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі та під водою" від 05.08.1963 р.
 2. "Договір про нерозповсюдження ядерної зброї" від 01.07 1968 р.
 3. "Договір про заборону розміщення на дні морів та океанів та у його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення" від 11.02.1971 р.
 4. "Конвенція від 31 січня 1963 р., що доповнює Паризьку конвенцію від 29 липня 1960 р. про відповідальність перед третьою стороною у галузі ядерної енергії" від 31.01.1963 р.
 5. "Конвенція про цивільну відповідальність у галузі морських перевезень ядерних матеріалів" від 12.17.1971 р.
 6. "Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію" від 26.09.1986 р.
 7. "Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації" від 26.09.1986 р.
 8. Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду
 9. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу
 10. Конвенція з ядерної безпеки (підписано в 1996 році, ратифіковано 17.12.97, набула чинності 7.7.98)
 11. Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (Відень, підписано 29.09.1997)
 12. Конвенція про додаткову компенсацію за ядерну шкоду (Відень, підписано 29.09.1997)
 13. "Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, як Розпорядником коштів Гранту з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією" від 12.11.1996 р.
 14. Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму.
 15. Спільний Протокол про застосування Віденської конвенції та Паризької конвенції від 21.09.1988

Міжурядові угоди

 1. "Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Словацькою Республікою через територію України" від 21.10.2010 р.
 2. "Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України" від 29.12.1992 р.
 3. "Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Чеською Республікою через територію України і територію Словацької Республіки" 14.03.1998 р.
 4. "Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про підземні ядерні вибухи в мирних цілях" від 28.05.1976 р.
 5. "Угода про співробітництво у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту" від 27.08.1992 р.
 6. "Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту" від 24.05.1993 р.
 7. "Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес у зв'язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом" від 10.06.1993 р.
 8. "Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення" від 25.10.1993 р.
 9. "Угода між Урядом Королівства Норвегії та Урядом України про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки" від 28.09.1994 р.
 10. "Угода між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про обмін інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту" від 08.11 1996 р."Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту" від 12.11.1997 р.
 11. "Угода про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії" від 06.05.1998 р.
 12. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту" від 24.09.1998 р.
 13. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки" від 23.03.1999 р.
 14. Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Болгарія, Урядом Республіки Молдова і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською Федерацією через територію України та територію Республіки Молдова від 28.11.97.
 15. Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково- технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14.01.93.
 16. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про обмін інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 08.11.96.
 17. Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії, а також обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 08.02.96.
 18. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією щодо ядерних установок від 23.11.2000.
 19. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про оперативне оповіщення про ядерну аварію та співробітництво в галузі радіаційної безпеки від 16.10.01.
 20. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 17.10.01, затверджена постановою КМУ від 20.08.03 № 1309.
 21. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про оперативне сповіщення про ядерні аварії та співробітництво в галузі ядерної і радіаційної безпеки від 31.01.03, затверджена постановою КМУ від 20.08.03 № 1308.
 22. Соглашение о привилегиях и иммунитетах Агенства INFCIRC/ 9 /Rev.3*. 1967.
 23. Угода між Урядом Республіки Болгарія, Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Республікою Болгарія через територію України, підписана 27 квітня 2006 року

Міжвідомчі угоди

 1. "Угода між Держатомнаглядом, Держкоматомом та Міністерством навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини про наміри в області інвестування заходів з підвищення безпеки АЕС з реакторами типу ВВЕР" від 25.08.1993 р.
 2. "Угода про виробничу кооперацію між Державним комітетом України по використанню ядерної енергії та Міністерством Російської Федерації по атомній енергії" від 13.12.1995 р.
 3. "Адміністративна домовленість між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Контрольною радою з атомної енергії Канади згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Канади про співробітництво у мирному використанні ядерної енергії" від 20.12.1995 р.
 4. "Угода про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії з ядерної безпеки" 19.09.1996 р.
 5. "Домовленість про обмін інформацією між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Адміністрацією з питань охорони здоров'я і техніки безпеки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії" від 06.02.1997 р.
 6. "Домовленість про обмін інформацією між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Адміністрацією з питань охорони здоров'я і техніки безпеки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії" від 06.02.1996 р.
 7. "Угода про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Радою з ядерної безпеки Іспанії" від 01.10.1997 р.
 8. "Угода про обмін технічною інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту між Національним Агентством з Охорони Навколишнього Природного Середовища Італії та Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" від 23.03.1998 р.
 9. "Угода між Комітетом з використання атомної енергії у мирних цілях Республіки Болгарія та Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України про співробітництво у галузі державного регулювання та нагляду за безпекою при використанні атомної енергії в мирних цілях" від 24.03 1998 р.
 10. "Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міжміністерським комітетом ядерної безпеки Французької Республіки про співробітництво в галузі ядерної безпеки" від 03.09.1998 р.
 11. "Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Держатомнаглядом Республіки Вірменія про технічне співробітництво та обмін інформацією в галузі ядерної безпеки" від 20.07.1999 р.
 12. “Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Органом ядерної безпеки Французької Республіки про обмін технічною інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту” від 27.02.2009 р.
 13. “Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Державною інспекцією з безпеки ядерної енергетики Литовської Республіки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях” від 03.12.2010
 14. “Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України та Шведським органом з радіаційної безпеки про співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту” від 14.01.2010 р.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux