Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Повідомлення про оприлюднення
від 09 квітня 2013 р.
Київ
Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ м. Київ №_______

 

Про затвердження Положення про перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

 

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії»

 

н а к а з у ю:

 

1. Затвердити Положення про перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, що додається.

 

2. Управлінню радіаційної безпеки (В. Рязанцев) забезпечити подання цього наказу в п’ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Начальникам державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України забезпечити доведення до відома зацікавлених організацій інформації про набрання чинності цим наказом.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування .

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови О. Макаровську.

Голова О. Миколайчук

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

_____________ 2013 № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про перелік джерел іонізуючого випромінювання діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

 

1. Звільняється від ліцензування діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ), що включені до Переліку джерел іонізуючого випромінювання діяльність з використання яких звільняється від ліцензування (далі – Перелік), зазначеному в додатку 1.

2. Перелік формується Держатомрегулювання України на підставі звернень суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії (далі – суб’єкти діяльності) у порядку, визначеному цим Положенням.

3. Суб'єкт діяльності обґрунтовує відповідність ДІВ Критеріям, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174 (далі – Критерії).

4. Для обґрунтування звільнення від ліцензування діяльності з використання ДІВ суб’єктом діяльності надається до Держатомрегулювання України стандарт підприємства, галузева або міжгалузева методика перевірки відповідності Критеріям з доданими копіями таких документів:

технічної документації, що містить інформацію про тип обладнання, його виробника, призначення, та усі необхідні технічні (радіаційні) характеристики – у разі, якщо застосовується критерій звільнення за технічними (радіаційними) характеристиками, такими як: активність або питома активність радіонукліда, номінальна напруга на рентгенівську трубку, максимальна прискорювальна напруга, максимальна енергія випромінювання;

копія розпорядчого документу щодо впровадження власної системи обліку пацієнтів та рентгено­діагно­стичних процедур у разі якщо критерієм звільнення є кількість зроблених знімків за певну одиницю часу, з доданими обґрунтуваннями щодо максимальної кількості знімків за тиждень;

копія протоколу проведення відповідних дозиметричних вимірювань та копія свідоцтва про атестацію на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду – у разі, якщо критерієм звільнення є значення: потужності амбієнтного еквівалента дози, потужності еквівалента направленої дози, розрахунки ефективної дози опромінення персоналу. До розгляду приймаються результати вимірювань, що виконані атестованими (акредитованими) лабораторіями відповідно до чинного законодавства з відповідною галуззю атестації.

 5. Зазначені в пункті 4 документи подаються суб’єктом діяльності до Держатомрегулювання України разом із супровідним листом, що містить відомості про: найменування та місцезнаходження суб’єкта діяльності; перелік ДІВ, діяльність по використанню яких має бути звільнена від ліцензування, із зазначенням радіаційних характеристик цих ДІВ. Критерії, які застосовувались при проведені розрахунків, експертних досліджень та дозиметричних вимірювань та висновки суб’єкта діяльності щодо відповідності ДІВ цим Критеріям.

6. Перевірка повноти і достовірності поданих обґрунтувань здійснюються Держатомрегулювання України. У разі потреби проводиться відповідна державна експертиза цих документів та/або контрольні дозиметричні вимірювання.

7. Рішенням щодо звільнення діяльності з використання ДІВ від ліцензування є внесення цих ДІВ до Переліку, зазначеного в додатку 1, у встановленому законодавством порядку.

8. Не звільняється від ліцензування діяльність з використання таких ДІВ:

у відкритому вигляді (у тому числі радіофармацевтичних апаратів та радіонуклідів природного походження);

для проведення терапевтичних процедур;

для проведення діагностичних процедур з використанням комп’ютерних томографів, ангіографів, рентгенівських апаратів, призначених для рентгеноскопії;

нерадіонуклідних установок та пристроїв, що створюють випромінювання, відмінне від рентгенівського;

для проведення сканування людини в пунктах перетинання державного кордону з використанням рентгенівських установок;

під час виконання робіт з технічного обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонту, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність, введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання; монтажу та демонтажу таких джерел.

9. Нагляд за дотриманням суб’єктами діяльності вимог цього Положення здійснюють державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України.

 

Начальник Управління

радіаційної безпеки В. Рязанцев

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення про перелік джерел іонізуючого випромінювання

діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

 

 

ПЕРЕЛІК

джерел іонізуючого випромінювання діяльність з використання яких звільняється від ліцензування

 

І. Перелік закритих джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ), діяльність з використання яких звільняється від ліцензування:

1.1. Закриті ДІВ, що зазначені в додатках 1 і 2 до Критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174, за умови не перевищення 15-ти рівнів активності або питомої активності, зазначеної в цих додатках за окремим радіонуклідом.

1.2. Закриті ДІВ п’ятої категорії, що зазначені в додатку 2 до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382.

ІІ. Перелік нерадіонуклідних ДІВ, що генерують іонізуюче випромінювання:

 

2.1. Маммографічні рентгенівські апарати.

 

 

 

№ з/п

 

Найменування апарату

 

1. 

Комплекс рентгенівський маммографічний цифровий "Мадис" 

 

2.

Установка рентгенівська маммографічна універсальна "Mammomat" (моделі "Mamm omat 3000 Nova", «Mammomat 1000».

 

3.

Маммограф «Senograf 800T».

 

 

 

2.2. Дентальні рентгенівські апарати для прицільної рентгенографії, панорамної рентгенографії та конусно-променевої комп’ютерної томографії.

 

 

№ з/п

 

Найменування апарату

1. 

Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний "Cranex" та інші його моделі.

2. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) панорамний стаціонарний IMD та інші його моделі.

3. 

Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний "Авантекс ДЦ". 

4. 

Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний цифровий "Orthophos". 

5. 

Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний "Spherax 70 KV Radiografico".

6. 

Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний стаціонарний "Planmeca Proline" та інші його моделі.  

7. 

Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний та цефалометричний "Orthoralix 9200" та інші його моделі.

8. 

Апарат рентгенівський діагностичний стоматологічний панорамний гострофокусний стаціонарний "Пардус-01". 

9. 

Апарат рентгенівський стоматологічний "Searcher 70" та інші його моделі.

10. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) IMD 300. 

11. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Odontorama PC 100". 

12. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Oralix AC". 

13. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Prostyle Intra". 

14. 

Апарат рентгенівський стоматологічний "Prodental Pro 70" та інші його моделі.  

15. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) «IRIX-70»;

«Elitys". 

16. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Oralix AC" та інші його моделі.

17. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Ortoslice" та інші його моделі.

18. 

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Minident 65" (модифікація 70). 

19. 

Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "Heliodent Vario". 

20. 

Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "Image-X System". 

21. 

Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "Xgenus". 

22. 

Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "Xgenus DC". 

23.

 

24.

Інтраоральний рентгенівський апарат "PREVA”.  

Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний “765 DC».

Панорамний рентгенівський аппарат PROGENY VANTAGE.

25. 

Обладнання рентгенографічне маммографічне "Alpha ST2", "Alpha RT", "Performa", "Diamond MGX-2000". 

26. 

Установка рентгенівська панорамна "Planmeca ProMax". 

27. 

Система рентгенівська інтраоральна для радіографії зубів та щелеп "Heliodent" з системою цифрової обробки зображення "Sidexis". 

28.

Дентальний рентгенівський апарат Endos ACP, Endos DS.

29.

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) IRIX-70.

30.

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) Kodak 2000 Intraoral X-ray System, Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System.

31.

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) MyRay RX DX MyRay RX.

32.

Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний Х-МIND SYSTEM BLD.

33.

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) ENDOS DC/ACP-CE, VILLA SISTEMI MEDICALI S.p.A, Італія.

34.

Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний Plameca Proline XC, Plameca ProOne, Plameca Intra, Plameca ProMax 3D.

35.

Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) МAX 70 HF/DC.

36.

Рентгенівський апарат МАХ 70 HF/DC.

37.

38.

Стоматологічні рентгенівські апарати Rextar, Rextar LCD.

Ортопантомограф «Veraviewepocs SD».

 

2.3. Нерадіонуклідні установки та пристрої з невикористовуваним рентгенівським випромінюванням.

 

 

 

№ з/п

 

Найменування апарату

1. 

Мікроскоп електронний ЭМВ-100Б. 

2. 

Мікроскоп електронний ЭМ-125. 

3. 

Мікроскоп електронний з можливістю рентгенівського мікроаналізу ЭММА-2. 

4. 

Мікроскоп електронний ЭММА-4. 

5. 

Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100. 

6. 

Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100-01. 

7. 

Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100К. 

8. 

Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100М. 

9. 

Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-У. 

10. 

Мікроскоп електронний ПЕМ-125К. 

11. 

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100.

12. 

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-102Е. 

13. 

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-200. 

14. 

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100У. 

15. 

Мікроскоп електронний растровий з камерою низького вакууму і системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106. 

16. 

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106И. 

17. 

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-108. 

18. 

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-111. 

19. 

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106-01. 

20. 

Мікроскоп електронний растровий з камерою низького вакууму РЕМ-106-02. 

21. 

Мікроскоп електронний растровий з системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106-03. 

22. 

Мікроскоп електронний растровий, мікроаналізатор РЕММА-102-02.

23. 

Мікроскоп електронний растровий із спектрометром енергетичної дисперсії РЕММА-102-03.  

24. 

Мікроскоп електронний растровий із спектрометрами хвильової дисперсії РЕММА-102, РЕММА-101А, МАР-3. 

25. 

Мікроскоп електронний растровий із спектрометрами хвильової дисперсії РЕММА-102-04. 

26. 

Мікроскоп електронний растровий РЕММА-202М. 

27. 

Апаратура електронно-променева ЕЛА-6.

28. 

Апаратура електронно-променева ЕЛА-30В. 

29. 

Апаратура електронно-променева ЕЛА-60В. 

30. 

Апаратура електронно-променева ЕЛА-120. 

31. 

Рентгенівський спектрометр ARL 9800 XP. 

32. 

Рентгенівський спектрометр ARL 9800 OA-SIS. 

33.

Мікроскоп електронний растровий РЕММА-101А.

34.

Мікроскоп електронний ЭМБ-100БР.

35.

Спектрометр енергій рентгенівського випромінювання СЕР-01, CEP-02 «ElvaХ».

36.

спектрометр рентгенівський кристал-дифракційний СЕФ-01-М «СПРУТ».

37.

Рентгенофлуоресцентні елементні аналізатори сплавів сімейства «EXPERT».

38.

Рентгенофлуоресцентні елементні аналізатори OLYMPUS INNOV-X

39.

Спектрометр рентгенівський багатоканальний СРМ-25.

40.

41.

 

42.

 

 

43.

 

44.

45.

46.

Мікроскоп електронний растровий РЕМ-101.

Pентгенівські дифрактометри Shimadzu XRD-6000, Shimadzu XRD-6100, Shimadzu XRD-7000S, Shimadzu XRD-7000L та інші їх моделі.

Рентгенофлуоресцентні спектрометри Shimadzu XRF-1800L, Shimadzu MXF-2400, Shimadzu EDX-720P, Shimadzu EDX-800P, Shimadzu μEDX-1200, Shimadzu μEDX-1300 та інші їх моделі.

Електронозондові мікроаналізатори Shimadzu EPMA-1720,

Shimadzu EPMA-1720H та інші їх моделі.

Газорозрядний електронний нагрівач з холодним катодом ВТР-100.

Електронно-променева установка Л2а.

Нагрівач електронний ПЭ-103.

 

2.4. Рентгенівські апарати для догляду багажу в пунктах перетинання державного кордону.

 

 

 

№ з/п

 

Найменування апарату

1.

Rapiscan та всі його моделі.

2.

Linescan та всі його моделі.

3.

Поліскан та всі його моделі.

4.

Scanmax та всі його моделі.

5.

EXPERT Mobil-01.

6. HI-SCAN, НS та всі його моделі.

 

 

 

2.5. Детектори вибухових і наркотичних речовин.

 

1.     Sabre 2000, Sabre 4000, Sabre 5000, SabreEXV та інші його моделі.

2.     Centurion ІІ, та інші його моделі.

3.     АDP 2000 та інші його моделі.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux