Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 20 лютого 2015 р.
Київ
Підсумки діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України за 2014 рік

Схвалено

постановою Колегії 

Держатомрегулювання

від 05.02.2015 № 01

 

 

ЗВІТ

про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України 

за 2014 рік

 

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі – Держатомрегулювання) є центральним органом виконавчої влади, який є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії, відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 403/2011.

У 2014 році Держатомрегулювання забезпечила виконання основних завдань за такими напрямами як:

- регулювання безпеки ядерних установок;

- регулювання захищеності усіх об’єктів у сфері використання ядерної енергії;

- регулювання безпеки поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ), поводження з джерелами іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ); переробки уранових руд; безпеки перевезень радіоактивних матеріалів, безпеки об’єкта «Укриття»;

- дотримання міжнародних режимів безпеки, захищеності та гарантії нерозповсюдження ядерної зброї;

- виконання міжнародних зобов’язань України за міжнародними конвенціями у сфері безпеки та захищеності;

- забезпечення євроінтегрційних процесів.


1.  Регулювання безпеки ядерних установок

 

Діяльність Держатомрегулювання з регулювання безпеки ядерних установок у 2014 році була спрямована на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) при експлуатації та знятті з експлуатації ядерних установок, захисту населення, персоналу і навколишнього природного середовища. Ці завдання виконувалися у рамках покладених на інспекцію функцій і планових завдань, доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних зобов’язань.

Основна увага приділялася питанням підвищення безпеки діючих АЕС.


1.1.  Підвищення безпеки діючих АЕС

 

У 2014 році забезпечено контроль за впровадженням Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС (далі – КзППБ) шляхом:

- експертизи технічних рішень та проектів (148);

- узгодження технічних умов на обладнання (52);

- участі у приймальних випробуваннях на заводах та майданчиках (53);

- експертизи 40 звітних документів з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС України;

- узгодження 15 звітних документів з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС України.


У рамках регулюючого супроводу КзППБ Держатомрегулювання погоджено 33 звіти про виконання заходів з 85 запланованих до виконання у 2014 році, та 7 звітів про виконання заходів, запланованих до виконання у 2015-2017 рр. Крім цього, за результатами розгляду повернуто на доопрацювання 15 звітів.


У 2014 році експлуатуючій організації ДП НАЕК «Енергоатом» було видано:

- 10 окремих письмових дозволів на виведення реакторних установок енергоблоків на мінімально-контрольований рівень потужності після ремонту з перевантаженням активної зони;

- 13 окремих письмових дозволів на пуск енергоблоків після планово-попереджувальних ремонтів з перевантаженням активної зони;

- забезпечено внесення змін до 6 ліцензій ЕО.


Видано (переоформлено, внесено змін) 58 ліцензій на право провадження діяльності посадовими особами експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

Видано (переоформлено, внесено змін) 165 ліцензій на право безпосереднього управління реакторною установкою.


1.2.  Врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі» 

 

Гармонізація нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки з референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки та вдосконалення нормативно-правової бази з урахуванням уроків аварії на АЕС “Фукусіма-Даїчі”


«План дій з гармонізації вимог з безпеки АЕС з референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки» після розроблення та схвалення постановою Колегії Держатомрегулювання від 27.02.2014 №3, був затверджений наказом Держатомрегулювання від 18.04.2014 № 48. Відповідні заходи з гармонізації вимог з безпеки АЕС з референтними рівнями WENRA включені до Плану нормативного регулювання Держатомрегулювання на 2014 рік та до проекту Плана нормативного регулювання Держатомрегулювання на 2015 рік.


1.3.  Продовження термінів експлуатації енергоблоків ЮУАЕС-1, 2; ЗАЕС-1, 2 та дослідницького ядерного реактору ВВР-М ІЯД НАН України 

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №2 ЮУАЕС Держатомрегулювання узгоджено:

· з запланованих 37 – 37 робочих програм з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку;

· з запланованих 27 – 20 технічних рішень з продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку.


Забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ звітів з результатами оцінки усіх 14 факторів безпеки, серед яких:

· звіти з результатами оцінки 8 факторів безпеки (ФБ-1, 8÷14) – підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ;

· звіти з результатами оцінки 6 факторів безпеки (ФБ-2, 3÷7) – знаходяться на доопрацюванні за результатами державної експертизи ЯРБ.


У рамках переоцінки безпеки блоку №1 ЗАЕС Держатомрегулювання узгоджено:

· з 60 – 60 робочих програм з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку;

· з 44 – 28 технічних рішень з продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку.

Забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ звітів з результатами оцінки 12 факторів безпеки з 14, серед яких:

· звіти з результатами оцінки 8 факторів безпеки (ФБ-1, 8-14) – підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ;

· звіти з результатами оцінки 4 факторів безпеки (ФБ-2, 4, 5, 7) – знаходяться на доопрацюванні за результатами державної експертизи ЯРБ.

Звіти з результатами оцінки 2 факторів безпеки (ФБ-3, 6) та Комплексний аналіз безпеки проходять державну експертизу ЯРБ.


У рамках переоцінки безпеки блоку №2 ЗАЕС Держатомрегулювання узгоджено:

· з 40 – 40 робочих програм з оцінки технічного стану та продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку;

· з 38 – 24 технічних рішень з продовження терміну експлуатації обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку.

Забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ звітів з результатами оцінки 9 факторів безпеки з 14, серед яких:

· 8 звітів (ФБ-1, 8-14) – підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ;

· 1 звіт (ФБ-5) – знаходиться на доопрацюванні за результатами державної експертизи ЯРБ.

Звіти з результатами оцінки 2 факторів безпеки (ФБ-6, 7) проходять державну експертизу ЯРБ.


У рамках переоцінки безпеки блоку №3 РАЕС Держатомрегулюванням розпочато проведення державної експертизи ЯРБ звітів з результатами оцінки факторів безпеки (ФБ-9, 10, 11, 13) з 14.


У рамках переоцінки безпеки блоку №4 РАЕС Держатомрегулюванням розпочато проведення державної експертизи ЯРБ звітів з результатами оцінки факторів безпеки (ФБ-1, 9, 10, 11, 13) з 14.


У рамках переоцінки безпеки блоку №2 ХАЕС Держатомрегулюванням:

- забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ звітів з результатами оцінки факторів безпеки (ФБ-1, 10, 11, 13, 14), які наразі доопрацьовуються експлуатуючою організацією за результатами державної експертизи ЯРБ;

- розпочато проведення державної експертизи ЯРБ звітів з результатами оцінки факторів безпеки (ФБ-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12);

- повернуто без проведення державної експертизи звіти з результатами оцінки 1 фактора безпеки (ФБ-6) та Комплексний аналіз безпеки.


У рамках робіт з продовження експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України Держатомрегулюванням: 

1) Розглянуто та підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ до документів:

- «Повідомлення №ППЗБ.5-035-14 щодо внесення змін до «Звіту з переоцінки безпеки ДЯР ВВР-М ІЯД HAH України, № ПЗБ.5-010-08/09-04» (щодо Розділу 8 «Аналіз проектних та запроектних аварій на дослідницькому реакторі ВВР-М» ЗПБ ДЯР ВВР-М);

- «Звіт ІЯД НАН України (ЕО). Результати проведення додаткових оцінок безпеки дослідницького ядерного реактору ВВР-М при екстремальних зовнішніх діях, які можуть стати причиною аварії (стрес-тести). №ЗСТ.03-014-13/14»;

- «Рішення щодо можливості та умов подальшої безпечної експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України № РЕ.5-023-13».

2) Розглянуто та узгоджено технічне рішення ТР3.5-031-14 щодо модифікації трубопроводу 1-го контуру ВВР-М з метою усунення дефекту (тріщини), що виник в галтелі фланця напірної ділянки трубопроводу 1 контуру.

3) Проведено комплексне інспекційне обстеження готовності ІЯД до продовження експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М.

 

1.4. Спорудження енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС

 

У рамках реалізації проекту спорудження енергоблоків №3, 4 Хмельницької АЕС 2014 році Держатомрегулюванням погоджено Концептуальне рішення «Будівництво енергоблоків №3, 4 на Хмельницькій АЕС».

 

1.5.  Спорудження заводу з виробництва ядерного палива

 

Протягом 2014 року Держатомрегулюванням виконувався розгляд заяви ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» на отримання ліцензії «Будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки – Заводу з виробництва ядерного палива» та проведено інспекційне обстеження Заявника. Враховуючи, що на даний час проект цієї ядерної установки так і не був затверджений в установленому порядку, розгляд заяви ПрАТ «Завод з виробництва ядерного палива» призупинено.

Крім цього, за результатами державної експертизи Держатомрегулюванням попередньо погоджені 22 комплекти технічних умов.


1.6. Спорудження ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (далі Джерело нейтронів)

 

Протягом 2014 року Держатомрегулюванням здійснювався розгляд і погодження робочої та експлуатаційно-технічної документації Джерела нейтронів. Загалом Держатомрегулюванням попередньо погоджено 36 документів із 78 розглянутих.

Окрім цього у грудні 2014 року Держатомрегулюванням проведена позапланова інспекційна перевірка Джерела нейтронів за результатами якої підготовлені Акт, Припис та подання про невідповідність займаній посаді керівника ЕО.


1.7. Спорудження сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу Чорнобильської АЕС (далі СВЯП-2)

 

Протягом 2014 року Держатомрегулюванням здійснювався розгляд та погодження робочої документації СВЯП-2. Станом на кінець 2014 року Держатомрегулюванням погоджено 39 технічних документи з 51 розглянутих.


1.8. Експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу Чорнобильської АЕС (далі - СВЯП-1)

 

Протягом 2014 року Держатомрегулюванням України розглянуті та погоджені:

· Технічний проект «Обладнання та технологія стабілізації, перевезення та зберігання СП з ПВЯП»;

· Концептуальне рішення «О создании условий безопасного размещения ОЯТ в ХОЯТ-1 при возникновении течи каньона или одного из отсеков БВ»;

· Концептуальне рішення «О создании в ХОЯТ-1 условий безопасного хранения повреждённого отработавшего ядерного топлива Чернобыльской АЭС».

Крім цього, Держатомрегулюванням за результатами державної експертизи попередньо погоджені технічні умови на обладнання, призначене для поводження з пошкодженим ВЯП і програми та методики випробувань цього обладнання.

Продовжується виконання державної експертизи з ЯРБ Звіту з періодичної переоцінки безпеки СВЯП-1.


1.9. Експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу Запорізької АЕС (далі ССВЯП)

 

Протягом 2014 року Держатомрегулюванням України розглянуті та погоджені 4 технічних рішення «О составе загрузки многоместных герметичних корзин отработавшим ядерным топливом». На сьогоднішній день на майданчику ССВЯП знаходиться 119 вентильованих бетонних контейнерів.


1.10. Використання ядерного палива

 

Протягом 2014 року Держатомрегулюванням України розглянуто 60 технічних документа, з яких погоджено 37.

Зокрема, розглянуто 15 технічних рішень щодо паливних завантажень, із них 14 погоджено.

 

1.11. Виконання заходів з підтримки діяльності функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі  ЄДС ЦЗ) «Безпека об’єктів ядерної енергетики» за 2014 рік

Для забезпечення функціонування підсистеми ЄДС ЦЗ “Безпеки об’єктів ядерної енергетики”, удосконалення системи аварійної готовності та реагування протягом 2014 року Держатомрегулюванням здійснено низку важливих заходів:

1) Взято участь у міжнародних навчаннях, що проводилися МАГАТЕ:

- ConvEx-2d (25.11.2014) щодо тестування механізмів у випадку транснаціональної ядерної аварійної ситуації, з частковою активізацією ІКЦ Держатомрегулювання та оперативно-чергової служби ДСНС України;

- ConvEx-1a (31.10.2014) щодо тестування постійного доступу до національних пунктів зв’язку для отримання оповіщень;

- ConvEx-2b (2.09.2014 – 4.09.2014) щодо тестування механізмів запиту та надання допомоги, за участю ДСНС України;

- ConvEx-1b (16.05.2014) щодо тестування постійного доступу до національних пунктів зв’язку та здатності національних компетентних органів оперативно реагувати на отримані оповіщення.

2) 5-6 листопада 2014 року взято участь у спільному загальностанційному протиаварійному тренуванні на Рівненській АЕС, з повною активізацією ІКЦ, за темою «Комунальна аварія, що виникла внаслідок надзвичайної метеорологічної ситуації у районі розміщення атомної станції, призвела до виходу з ладу системи основного та резервного електропостачання АЕС, до відмови систем охолодження ядерного реактора». Протягом тренування відпрацьовувався інформаційний обмін з МАГАТЕ щодо використання захищеної інформаційної системи МАГАТЕ з обміну інформацією про інциденти і надзвичайні ситуації (USIE).

3) На виконання рекомендацій Групи консультативної підтримки НАТО з питань покращення рівня фізичного захисту об’єктів ядерної критичної інфраструктури, яка працювала в Україні з 4 по 9 травня 2014 року, Держатомрегулюванням підготовлено та надіслано до Місії України при НАТО ряд проектних пропозицій, що безпосередньо стосуються рекомендацій регулюючому органу та можуть бути реалізовані у середньостроковій перспективі, а саме:

- удосконалення системи аварійного реагування Держатомрегулювання шляхом створення резервного кризового центра;

- підтримка діяльності державних установ України щодо створення Єдиної автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки та інтеграцію в неї системи РОДОС;

- вимоги до оцінки загрози та об’єктової проектної загрози – очікуваний результат: кінцевий продукт (наприклад, постачання обладнання, розробка нормативно-правових актів, тощо), у тому числі зазначити потенційний вплив отриманого результату на галузь;

- підсилення спроможності Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України» до участі у кризовому менеджменті в умовах особливого стану;

- забезпечення функціонування спеціалізованих бригад швидкого реагування для оцінки радіологічних загроз, прогнозу їх розвитку, надання першої невідкладної медичної допомоги населенню або регіональним (територіальним) підсистемам цивільного захисту.

4) На виконання міжурядових договорів про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту, проведено тестування у зв’язку з компетентними пунктами зв’язку Австрії, Білорусі, Болгарії, Латвії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії та Швеції.

5) Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1570 «Про визначення компетентних національних органів з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії», що обумовлено необхідністю виконання міжнародних зобов'язань України за «Конвенцією про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації» та приведення у відповідність назв і функцій визначених компетентних органів у зв’язку із деякими змінами, що відбулися у рамках проведення адміністративної реформи.

6) Розроблено та затверджено 15.10.2014 «Рекомендації щодо здійснення регулюючої оцінки протиаварійних тренувань ліцензіата», що призначені для державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання і встановлюють рекомендації щодо критеріїв, порядку та підходів щодо здійснення регулюючої оцінки протиаварійних тренувань ліцензіата.

7) Щодобово готувалися та розміщувалися на веб-сайті Держатомрегулювання інформаційні зведення про стан енергоблоків АЕС, повідомлення про порушення у роботі АЕС України. Щомісячні статистичні звіти також направлялися до Кабінету Міністрів України.

8) Проведено навчальний семінар з питань аварійної готовності та кризового реагування для фахівців, які вперше були зараховані до складу ІКЦ, оновлено та актуалізовано бібліотеку технічної документації ІКЦ, доопрацьовано інформаційну систему «Порушення у роботі АЕС України».


2. Регулювання безпеки зняття з експлуатації ядерних установок 

та об’єкту «Укриття»


2.1.  Зняття з експлуатації ядерних установок

 

Розглянуто та погоджено:

- «Концепцію зняття з експлуатації енергоблоків ВП «Запорізька АЕС»;

- «Технічне рішення по складу і термінам виконання етапів розробки проекту зняття з експлуатації енергоблоків № 1, 2 ВП ЮУАЕС»;

- «Технічне рішення по складу і термінам виконання етапів розробки проекту зняття з експлуатації енергоблоку № 3 ВП РАЕС».

Розглянуто та узгоджено нормативний документ галузевого рівня «Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України».


2.2.  Зняття з експлуатації блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС

 

Погоджено наданий Державним агентством України з управління зоною відчуження проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження проекту будівництва «Остаточне закриття та консервація блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС».


Введення в експлуатацію та експлуатація Заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (далі ЗПРРВ) ЧАЕС

 

28 березня 2014 року Держатомрегулювання видала окремий дозвіл № 000040/5 серії ОД на введення в експлуатацію ЗПРРВ.

Дозвіл для етапу введення в експлуатацію ЗПРРВ було видано за результатами розгляду наступних документів:

– «Програма проведення комплексних «активних» випробувань ЗПРРВ з переробки РРВ (кубовий залишок) 4ПР-ЦПРАО»;

– «Аварійний план заводу з переробки рідких радіоактивних відходів 2ПЛ-ЦПРАО»;

– «Технічна специфікація на упаковку радіоактивних відходів заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (200-літрова бочка з кубовим залишком)».

11 грудня 2014 року Держатомрегулювання на підставі наданої ДСП ЧАЕС заяви та пакету документів видала окремий дозвіл серії ОД № 000040/7 на експлуатацію ЗПРРВ.

Дозвіл видано за результатами проведеної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки документів ДСП ЧАЕС «Заключний звіт з аналізу безпеки ЗПРРВ», «Технічна специфікація на упаковку радіоактивних відходів заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (200-літрова бочка), ред. 2».


Введення в експлуатацію («гарячих випробувань») Установки з вилучення твердих РАВ (Лот 1) і Заводу з переробки твердих РАВ (Лот 2) Промислового комплексу по поводженню з твердими РАВ (далі  ПКПТРВ)

 

23 травня 2014 року Держатомрегулюванням видано ДСП ЧАЕС окремий дозвіл серії ОД № 000040/6 на виконання робіт на 2-ому етапі введення в експлуатацію («гарячих випробувань») УВТВ та ЗПТРВ ПКПТРВ.

Дозвіл видано за результатами розгляду наданого ДСП ЧАЕС пакету документів:

– «Рабочая программа проведения 2-ого этапа «горячих» испытаний ПКОТРО» (1ПР-ЦПРАО);

– «Рабочая программа проведения работ по подготовке партий однородных ТРО для проведения 2-го этапа «горячих» испытаний ПКОТРО» (2ПР-ЦПРАО);

– «Рабочая программа подготовки патрии НСА-ДСО для 2-го этапа «горячих» испытаний ПКОТРО» (3ПР-ЦПРАО).

 

Підготовлено висновки державної експертизи ЯРБ та відповідні регулюючі рішення, надані коментарі та зауваження по документах ДСП ЧАЕС:

- «Техніко-економічне обґрунтування створення і розміщення нових додаткових установок з поводження з радіоактивно-забрудненими матеріалами і радіоактивними відходами»;

- «Техніко-економічне обґрунтування зняття з експлуатації водоймища-охолоджувача Чорнобильської АЕС»;

- робочого проекту «ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення. Коригування»;

- проекту виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі машзалу енергоблоків 1 і 2 ДСП ЧАЕС» (021-13-ППР);

- «План мероприятий по извлечению РАО, накопленных в ХТО, ХЖО, ХЖТО и дальнейшего снятия с эксплуатации хранилищ РАО ГСП ЧАЭС»;

- «Решение об организации безопасного хранения бочек с золой, образующихся в результате переработки горючих твердых и жидких радиоактивных отходов на ЗПТРО ПКОТРО»;

- «Решение об обращении с отходами, которые образуются при выполнении ремонтных работ кровли машзала блоков 1 и 2 ГСП ЧАЭС»;

- документації «Сповіщення ПТС 37-13 про зміни «Класифікатора систем та елементів, важливих для безпеки, 3 блоку Чорнобильської АЕС на етапі припинення експлуатації» (1КЛС-3)» та «Сповіщення ПТС 55-13 про зміну «Регламенту експлуатації 3 блоку Чорнобильської АЕС на етапі припинення експлуатації»
(1ПЕ-3)».


Розглянуто заяву ДСП ЧАЕС щодо вилучення пункту 3.2.5 ліцензії серії ЕО № 000040, виданої на право провадження діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, що стосується забезпечення підтримання води у ставку-охолоджувачі на проектному рівні до початку робіт із виведення його з експлуатації.

Розгляд заяви призупинено (лист від 06.10.2014 № 24-14/6456) через неготовність ДСП ЧАЕС розпочати роботи у рамках «Техніко-економічного обґрунтування зняття з експлуатації водоймища-охолоджувача ЧАЕС».


Наглядова діяльність

 

– з 17 по 20 березня 2014 року було проведено інспекційне обстеження ДСП ЧАЕС щодо введення в експлуатацію установки ЗПРРВ та виконання робіт у рамках 2-ого етапу («гарячих випробувань») введення в експлуатацію об’єктів УВТВ і ЗПТРВ ПКПТРВ та спроможності ДСП ЧАЕС безпечно здійснювати вказану діяльність. За результатами інспекційного обстеження складено Акт інспекційного обстеження № 98-24-34П від 20.03.2014;

– з 23 по 26 вересня 2014 року було проведено інспекційну перевірку ДСП ЧАЕС щодо виконання умов і вимог безпеки при здійсненні діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС у рамках ліцензії серії ЕО № 000040, включаючи демонтаж обладнання, дезактивацію, звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю. За результатами інспекційної перевірки було складено припис 102-24-34П від 25.09.2014, у якому було зафіксовано 3 порушення;

– проведено аналіз періодичних звітів ДСП ЧАЕС по поводженню з РАВ.


Міжнародна діяльность

 

Здійснювалася взаємодія з ЄБРР, ДНТЦ ЯРБ та Рискаудит у рамках розробки та підписання Поправки № 3 до «Угоди про послуги, що надаються ДНТЦ ЯРБ для підтримки Держатомрегулювання в діяльності, пов’язаній з ліцензуванням установки ЗПРРВ» та у рамках розробки Поправки № 3 до угоди «Угоди про послуги, що надаються Рискаудит для підтримки Держатомрегулювання в діяльності, пов’язаній з ліцензуванням установки ЗПРРВ». Дія угоди з Рискаудит завершена 30.06.2014.

Упродовж 2014 року були розглянуті та направлені до ЄБРР 9 рахунків-фактур ДНТЦ ЯРБ у рамках угоди «Угоди про послуги, що надаються ДНТЦ ЯРБ для підтримки Держатомрегулювання в діяльності, пов’язаній з ліцензуванням установки ЗПРРВ».

У рамках реалізації проекту ліцензування установки ЗПРРВ було взято участь у зустрічах та нарадах з представниками ЄБРР.


З метою забезпечення гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear Regulator’s Association (WENRA)) наказом Держатомрегулювання від 11.11.2014 № 174 затверджено «План-графік з гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів WENRA».


Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали на виконання доручень Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати України з питань реалізації міжнародних проектів на майданчику ЧАЕС в рамках зняття з експлуатації.

 

2.3. Регулювання безпеки об’єкта «Укриття» та спорудження нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»

 

Протягом 2014 року забезпечувалося виконання пріоритетного напрямку діяльності Держатомрегулювання, визначеного постановою Колегії Держатомрегулювання від 06.02.2014 № 1, а саме – здійснювалася оцінка безпеки документації у рамках регулюючого супроводу будівництва першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (ПК-1 НБК).


Державною інспекцією ядерного регулювання України протягом 2014 року:

- виконана експертиза робочого проекту та видано окремий дозвіл № 000033/9 серії ОД на здійснення робіт з підсилення та герметизації існуючих будівельних конструкцій в межах ІІ черги ЧАЕС, які виконують функції огороджуючого контуру нового безпечного конфайнмента;

- проведена експертиза ядерної та радіаційної безпеки актуалізованих звітів з аналізу безпеки першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента (ПК-1 НБК) та нової вентиляційної труби ІІ-ої черги ЧАЕС (НВТ);

- виконана технічна оцінка та підготовлені регулюючі рішення по 7 проектах виконання робіт та 3 пакетів робочої документації, що стосується спорудження НБК;

- у рамках ранньої взаємодії надано зауваження до попередньої версії технічної специфікації на систему основних кранів НБК;

- здійснено розгляд та погоджено технічне завдання на розробку інтегрованої системи управління НБК;

- опрацьовано та надано зауваження до звіту з переоцінки нестабільних конструкцій об’єкту «Укриття», що підлягають «ранньому» демонтажу, а також до 2-х методик, що були розроблені для виконання зазначеного звіту, в рамках другого пускового комплексу НБК;

- погоджено сповіщення про зміни до плану ліцензування при реалізації проекту НБК.

Відповідно до погоджених Держатомрегулюванням документів на ДСП ЧАЕС впродовж 2014 року виконувалися такі важливі роботи:

- у період з 31 березня по 2 квітня 2014 року успішно виконано переміщення східної частини арки НБК в зону «очікування»;

- у травні, серпні та листопаді 2014 року здійснено відповідно перший, другий та третій (останній) підйом західної частини арки НБК;

- наприкінці листопада 2014 року виконано зворотне насування східної арки НБК до її західної частини.


У 2014 році завершилося будівництво основних фундаментів НБК у сервісній зоні, а також продовжувалися роботи з монтажу металоконструкцій арки, облаштування зовнішньої та внутрішньої обшивки арки, повітроводів системи вентиляції НБК, здійснювалося будівництво технологічної будівлі та допоміжних споруд, виконувалися інші роботи.

Серед робіт, що відносяться до інших проектів Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття», слід відмітити розгляд та погодження Програми та методики приймальних випробувань інтегрованої автоматизованої системи контролю об’єкта «Укриття» (ІАСК), розробленої у рамках підготовки до експлуатації ІАСК.


Відновлення огороджуючого контуру машзалу 4-го блоку ЧАЕС після аномальної події з частковим обрушенням стінових панелей та покрівлі

 

12 лютого 2013 року на ДСП ЧАЕС сталася аномальна подія з частковим обрушенням стінових панелей та покриття машзалу 4-го блоку ЧАЕС.

У листопаді 2013 року розпочалися фізичні роботи по відновленню огороджуючого контуру машинного залу 4-го енергоблоку ЧАЕС відповідно до затвердженого робочого проекту. У травні 2014 року роботи були призупинені через відсутність фінансування.

Наприкінці липня 2014 року після відновлення фінансування на майданчику ЧАЕС були проведені роботи по ремонту покрівлі машинного залу; остаточна реалізація проекту завершилася у грудні 2014 року.


У рамках поточної експлуатації об’єкта «Укриття» Держатомрегулюванням було розглянуто та погоджено зміни до технологічного регламенту об’єкта «Укриття», що стосуються впорядкування термінології, а також встановлення/ коригування експлуатаційних меж та меж безпечної експлуатації відповідних параметрів; проведено розгляд пропозицій ДСП ЧАЕС з залученням ІПБ АЕС щодо зміни режимів роботи модернізованої системи пилопригнічення об’єкта «Укриття» (МСПП) та окреслено основні завдання для вирішення питання щодо роботи МСПП.


У рамках наглядової діяльності представниками Держатомрегулювання з 17 по 20 червня 2014 року проведено інспекційну перевірку стану та безпеки виконання робіт під час реалізації проектів демонтажу вентиляційної труби ІІ-ої черги ЧАЕС та відновлення огороджуючого контуру машинного залу 4-го блоку ЧАЕС. За результатами інспекційної перевірки підготовлено припис.

Проведено аналіз звіту про стан безпеки об’єкту «Укриття» за 2013 рік, за перше півріччя 2014 року та звітів з виконання умов приписів – всього 3 звіти.


За міжнародними контрактами

 

Підготовлені матеріали до засідань Асамблей донорів Чорнобильського фонду «Укриття», що відбулися 4 квітня, 18 липня та 12 грудня 2014 року.

Здійснювалася взаємодія з ЄБРР та ДНТЦ ЯРБ у рамках розробки Поправки № 13 до угоди «Про надання послуг Підрядником Клієнту» між ДНТЦ ЯРБ та Держатомрегулюванням.

Протягом 2014 року були розглянуті та направлені до ЄБРР 10 рахунків-фактур ДНТЦ ЯРБ у рамках угоди «Про надання послуг Підрядником Клієнту».

У червні 2014 року було завершено проведення фінансового аудиту діяльності за 2013 рік у межах Ґрантової Угоди 002 між Держатомрегулюванням та ЄБРР. Звіт про виконання аудиту з позитивними висновками направлено до ЄБРР.

У рамках реалізації проекту ПК-1 НБК було взято участь у зустрічах та нарадах з представниками ЄБРР, посольства Франції, компаній Empresarios Agrupados, MPR Associates.


Підготовлено матеріали та взято участь у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності регулюючих органів під час видачі ліцензій на виконання робіт на об’єкті «Укриття» та із зняття ЧАЕС з експлуатації (МРГРО), спільної координаційної групи ліцензування Держатомрегулювання – ДСП ЧАЕС (СКГ), двох засідань Громадської ради при Держатомрегулюванні.

 

3. Регулювання безпеки поводження з радіоактивними відходами 

 

3.1. Щодо будівництва та експлуатації сховищ для захоронення РАВ на майданчику «Вектор»

 

Щодо СОПСТРВ (Лот 3): у зв’язку із завершенням у 2014 році терміну дії ліцензії № ЕО 000968 від 06.07.2011 на право провадження діяльності з експлуатації сховища для захоронення РАВ – СОПСТРВ, Держатомрегулюванням проведено державну експертизу ЯРБ заявлених експлуатуючою організацією – ДСП «ЦППРВ» ліцензійних документів та інспекційне обстеження. За результатами прийнято рішення про продовження до 06.07.2019 терміну дії ліцензії № ЕО 000968 (наказ Держатомрегулювання від 27.06.2014 № 89).

З метою належного початку розміщення упаковок РАВ, вироблених у ході введення в експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС (ЗПРРВ), ДСП «ЦППРВ» спільно з ДСП ЧАЕС, протягом 2014 року проведено ряд спільних заходів, у тому числі, із застосуванням імітаторів РАВ. Ці заходи проводились відповідно до «Програми приймання упаковок РАВ ЗПРРВ ДСП ЧАЕС під час проведення активних випробувань, у відсік спеціально обладнаного при поверхневого сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ)».

Перша партія РАВ, у кількості 4 упаковок кондиційованих РАВ від ЗПРРВ, була захоронена на СОПСТРВ 26 квітня 2014 року.

За висновками експертизи ДСП «ЦППРВ»:

- оновлено План заходів щодо реалізації Технічних рішень стосовно усунення причин та шляхів надходжень води під сховище,

- доопрацьовано Програму радіаційного моніторингу та Програма радіаційного контролю навколишнього середовища комплексу виробництв по дезактивації, транспортуванню, переробці й захороненню РАВ з територій забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС.

Проведено аналіз щодо можливості приймання в СОПСТРВ на захоронення упаковок радіоактивних відходів, вироблених на інших об’єктах з переробки радіоактивних відходів (крім ЗПТРВ і ЗПРРВ Чорнобильської АЕС), зокрема, ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДК «УкрДО «Радон».

Здійснено державну експертизу ЯРБ та погоджено:

- «Технічне рішення щодо захоронення радіоактивних відходів Рівненської АЕС (контейнери з солебітумним компаундом) на комплексі виробництв «Вектор» (надано висновок експертизи ЯРБ від 13.10.2014);

- «Звіт з аналізу безпеки СОПСТРВ. Доповнення і зміни. Редакція 4. Глава 6. Приймання на захоронення в СОПСТРВ упаковок РАВ (тритій) від Харківського ДМСК»;

- «Доповнення № 2 до Критеріїв приймання РАВ на захоронення в СОПСТРВ. Перший етап експлуатації СОПСТРВ. Приймання РАВ від Харківського ДМСК для захоронення в два семитричних відсіки СОПСТРВ. Редакція 5»;

- «Технічну специфікацію упаковок радіоактивних відходів із вмістом тритію для передачі на захоронення в СОПСТРВ КВ «Вектор» ДСП «Харківський ДМСК».


Щодо сховища для захоронення РАВ Першої черги комплексу «Вектор» -
ТРВ-1, ТРВ-2:
будівництво сховищ не ведеться через призупинення конкурсних торгів на проведення державних закупівель. Протягом 2014 року експлуатуюча організація – ДСП «УКБЗВ» проводила роботи з підтримки у належному стані не введених в експлуатацію об’єктів комплексу «Вектор».

За результатами аналізу незадовільної ситуації із реалізації проекту завершення будівництва сховищ Першої черги комплексу «Вектор» (роботи не ведуться протягом більше 3-х років) здійснюється інформування Кабінету Міністрів України.

 

3.2 Нові сховища для довгострокового зберігання РАВ у складі ІІ черги комплексу «Вектор»

 

Щодо Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ (далі – ЦСВДІВ) розглянуті та погоджені:

- технічна специфікація на поставку боксу радіаційно-захисного (висновок державної експертизи ЯРБ від 02.07.2014);

- технічна специфікація на блок «гарячих» камер А, В і С (висновок державної експертизи ЯРБ від 22.07.2014);

- технічна специфікація на систему радіаційного контролю (висновок державної експертизи ЯРБ від 13.10.2014);

- технічна специфікація на систему вентиляції (висновок державної експертизи ЯРБ від 19.11.2014).

Проведено технічні наради з учасниками реалізації проекту з представниками промислової сторони (ДСП «УКБЗВ», ДСП «ЦППРВ», корпорація Укртарнсбуд, представники донора).

У зв’язку із закінчення монтажу будівлі, прокладання комунікацій, що технологічно пов’язані з монтажем будівлі, а також будівництва складових ЦСВДІВ, що не стосуються технологічного процесу поводження з відпрацьованими ДІВ у сховищі від їх приймання до зберігання, Держатомрегулюванням прийнято рішення про внесення змін до ліцензії ДСП «УКБЗВ» № ОВ 000975 від 18.07.2012 на право провадження діяльності зі зберігання РАВ в частині розширення обсягу дозволеної діяльності стосовно завершення будівництва та введення в експлуатацію ЦСВДІВ (наказ Держатомрегулювання від 28.11.2014 № 188).

Розглянуто та погоджено, розроблений ДАЗВ, проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення ТЕО «Будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних РАВ (осклованих високоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива (далі – ВЯП) ВВЕР-440), які повертаються з Російської Федерації після переробки ВЯП українських АЕС».


3.3. Щодо існуючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ у зоні відчуження

 

З метою переоцінки безпеки існуючого ПЗРВ «Буряківка» та прийняття рішення щодо можливості його реконструкції здійснено (в рамках UK/TS/39) державну експертизу з ЯРБ «Попереднього звіту з аналізу безпеки ПЗРВ «Буряківка» після його реконструкції» (висновок від 07.02.2014)Згідно з державним висновком з ЯРБ реконструкція (розширення) ПЗРВ «Буряківка» можлива за умови офіційного визначення на урядовому рівні статусу території навколо ПЗРВ на довгостроковий період та доопрацювання окремих положень цього звіту з аналізу безпеки.


Розглянуто та узгоджено:

- «Технічне рішення щодо перезахоронення радіоактивних відходів з траншей Т107, Т108, Т109 ПТЛРВ «Нова Будбаза»;

- зміни до Стандарту підприємства ДСП «ЦППРВ» «Визначення характеристик радіоактивних матеріалів для звільнення від регулюючого контролю. Загальні вимоги, обґрунтування та оформлення» СТП 75.2-37197102 – 004-2011;

- «Технічне переоснащення промислової будівлі під встановлення експериментальної установки для спалювання деревини в м.Чорнобиль по вул.Кірова, 42» (23/2013-1340-РБ).

У зв’язку із закінченням терміну дії ліцензії ДСП «ЦППРВ» № ОВ 000956 від 13.07.2011 на право провадження діяльності з переробки РАВ внесено зміни до цієї ліцензії в частині продовження терміну її дії до 13.07.2017 (наказ Держатомрегулювання від 27.06.2014 № 89). У рамках цієї ліцензії ДСП «ЦППРВ» здійснює експлуатацію установку з дезактивації металопрокату, виробів з пластмас, кабельної продукції, металевого брухту, вузлів машин та механізмів (ПуСО «Лелів») та станцію дезактивації засобів індивідуального захисту та спецодягу (у м. Прип’ять).

Розглянуто заявлений ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» пакет ліцензійних документів на продовження терміну дії ліцензії серії ОВ № 000957 від 28.12.2011 на право провадження діяльності з переробки РАВ. Зроблено висновок, що пакет документів не відповідає вимогам нормативних документів, зокрема, враховуючи, що: відповідні об’єкти з переробки РАВ – установки з дезактивації металопрокату, виробів з пластмас, кабельної продукції, металевого брухту, машин та механізмів (дільниця №1 (ЦДО) та дільниця № 2 (Діброва)) знаходяться у законсервованому стані, у 2013 році на підприємстві ліквідовано персонал комплексу дезактивації обладнання та матеріалів, що був задіяний в експлуатації дільниці № 1, відсутнє достатнє фінансування для забезпечення безпеки діяльності.


3.4. Діяльність міжрегіональних спецпідприємств ДК «УкрДО «Радон»

 

У рамках комплексної державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки розглянуто і погоджено проектну документацію щодо «Коригування проекту з мінімізації впливу радіаційної аварії на сховищах РАВ № 5, 6, 7 пункту захоронення радіоактивних відходів (далі – ПЗРВ) «Київський ДМСК» на навколишнє середовище».

Надано зауваження до Технічного рішення щодо подальшого поводження з відпрацьованими ДІВ, які зберігаються у сховищах колодязного типу, розташованих на майданчику ПЗРВ ДСП «Київський ДМСК».


Розглянуто та погоджено:

- робочий проект Державний спеціалізований комбінат «Харківський ДМСК» «Реконструкція приміщення корпусу спалювання промислових відходів з метою створення ділянки дезактивації насосно-компресорних труб механічним способом» (висновок експертизи ЯРБ надано в рамках комплексної експертизи);

- критерії приймання РАВ ДСП «Харківський ДМСК» на тимчасове зберігання і кондиціювання на ПЗРВ;

- технічну документація ДСП «Дніпропетровський ДМСК» щодо системи радіаційного контролю сховища № 6 у складі Технічного опису системи контролю нерозповсюдження радіоактивних речовин на території пункту захоронення РАВ із доданою до нього технічною та метрологічною документацією (надано зауваження).

Розглянута та направлена на доопрацювання:

- конструкторська документація Мобільного комплексу технічних засобів з розрядки відпрацьованих ДІВ із блоків біологічного захисту, підготовлено висновок експертизи ЯРБ від 26.03.2014;

- організовано експертизу доопрацьованої документації.

У зв’язку із закінченням терміну дії ліцензій Держатомрегулюванням прийнято рішення щодо:

- внесення змін до ліцензії ДСП «Дніпропетровський ДМСК» № ОВ 000948 в частині продовження терміну дії цієї ліцензії до 26.01.2019 (наказ Держатомрегулювання від 27.01.2014 № 10);

- внесення змін до ліцензії ДСП «Київський ДМСК» № ОВ 000959 в частині продовження терміну дії цієї ліцензії до 15.06.2019 (наказ Держатомрегулювання від 05.06.2014 № 78).


Щодо забезпечення діяльності спецпідприємств сертифікованими контейнерами здійснюється узгодження планів та заходи із сертифікації (підтвердження відповідності)

 

З урахуванням результатів оцінки відповідності погоджені:

- технічні умови ТУ У 29.2-26444970-001:2013 «Комплект пакувальний
«КТРВ-200» тимчасового зберігання спресованих твердих радіоактивних відходів»;

- технічні умови ТУ У 29.2-26444970-002:2013 «Комплект пакувальний
«КТРВ-200 ПУ» тимчасового зберігання твердих радіоактивних відходів».

 

3.5. Поводження з відходами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами природного походження (ТПДПП)

 

Держатомрегулювання не ліцензує поводження з матеріалами та відходами, забрудненими ТПДПП від нафтогазовидобувної галузі.

Разом з тим, спеціалізованими підприємствами з поводження з РАВ здійснюються заходи щодо відпрацювання технологій з дезактивації відходів, забруднених ТПДПП, накопичених на цих підприємствах, як РАВ, у попередній період (до регулюючої заборони приймати відходи ТПДДП для зберігання у сховищах РАВ). Забезпечується регулюючий супровід цих заходів.

ДСП «Харківський ДМСК» ведуться експериментальні роботи з відпрацювання технологій дезактивації НКТ. 

 

3.6.  Звільнення РАВ та радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю

 

У 2014 році звільнено від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів шляхом «припинення», отриманих після дезактивації:

- чорнобильського походження загальною масою 2264,075 тон (з них: з ПЗРВ «Буряківка» - 605 т, з ДСП «ЧАЕС» - 1659,075 т);

- віддезактивованих насосно-компресорних труб (далі – НКТ), забруднених масою 42,836 тон.


Усього підготовлено 14 регулюючих рішень про звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів, у вигляді обладнання Чорнобильської АЕС, яке знімається з експлуатації, і фрагментів техніки, що використовувалася під час ліквідації аварії з майданчика № 100-1 ПЗРВ «Буряківка», після проведення їх дезактивації, від регулюючого контролю шляхом припинення, відповідно до заявних документів ПП «Промметбуд», ТОВ «Монтаж-Енергобуд», ДСП «ЦППРВ».

Підготовлено 3 регулюючих рішення про звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів у вигляді віддезактивованих насосно-компресорних труб (в результаті проведення експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації НКТ), відповідно до заявних документів ДСП «Харківський ДМСК».

Крім того, підготовлено 1 регулююче рішення про обмежене звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів у вигляді 200 т (об’ємом 130 м3) радіоактивно-забрудненого доменного шлаку, що утворились від плавки чавуну у доменній печі Єнаківського металургійного заводу під час аварії 11.11.2013 з потраплянням та розплавлення аналізатора вологості коксу «Нейтрон-3», укомплектованого ДІВ типу ИБН-6 з радіонуклідом 239Рu-Ве.

Разом із тим, продовжується реалізація і вивезення за межі зони відчуження металоконструкцій, зібраних із закріплених за ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» майданчиків та територій, без звільнення цих радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю в установленому порядку.

Підготовлено та направлено ДАЗВ пропозиції щодо врегулювання цього питання шляхом внесення змін до діючих нормативно-правових актів та документів ДАЗВ.

 

3.7. Ліцензування підприємств, що здійснюють роботи на території ЗВ, як підрядні організації

 

Подовжено термін дії 1 ліцензії (ПП «Промметбуд») на здійснення діяльності з переробки РАВ.

 

3.8 Наглядова діяльність 

 

Проведено 3 інспекційні обстеження:

- передліцензійні обстеження ПП «Промметбуд», ДСП «ЦППРВ» і ДСП «УКБЗВ» у рамках видачі (продовження терміну дії) і внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з експлуатації сховищ для захоронення РАВ, переробки і зберігання РАВ.

Здійснено аналіз періодичних (річних і щоквартальних звітів ЕО та ліцензіатів) всього – 70 звітів.

Взято участь у спільній перевірці з Прип'ятською спеціальною прокуратурою Київської області підприємств зони відчуження — ДСП “ЦППРВ” і
ДСП “Чорнобильський спецкомбінат”. За результатами перевірки підготовлено відповідну довідку, яку надано в установленому порядку Прип'ятській спеціальній прокуратурі Київської області для подальшого врахування в роботі.


3.9. Нормативно-правова діяльність

 

Розроблено та погоджено з причетними міністерствами і відомствами зміни до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів передбачають звільнення від отримання ліцензій суб’єктами діяльності під час виконання робіт з надання послуг ліцензіатам у якості підрядних організацій.

Наказ Держатомрегулювання України від 20.08.2014 № 118 «Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів», був зареєстрований в Мін’юсті від 09.09.2014 № 1102/25879.


3.10. Міжнародна діяльність

 

Протягом 2014 року також забезпечувалося виконання одного з пріоритетного напряму діяльності Держатомрегулювання, визначеного постановою Колегії від 06.02.2014 № 1, а саме:

- підготовка доповіді про стан виконання зобов‘язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з РАВ, яку 10.10.2014 було розміщено на офіційному веб-сайті МАГАТЕ;

- проведення засідання Групи верхнього рівня та Міжвідомчої робочої групи щодо визначення відповідальних за розгляд Національних доповідей країн-сторін Об’єднаної конвенції та розпочато процес вивчення доповідей країн-сторін та підготовки запитань і коментарів до них.

 

Забезпечено керівництво та супровід робіт за проектом INSC U3/01-08 «Технічна підтримка Держатомрегулювання та його ОТП щодо розвитку їх можливостей на основі провідних західноєвропейських принципів та практик безпеки» (компонент А) - UK/TS/39:

- завершення експертизи ЗАБ ПЗРВ «Буряківка» після реконструкції;

- участь у фінальній нараді за проектом у офісі ЄК та представлення результатів.


Забезпечено керівництво та супровід робіт за проектом INSC U3.01/10 «Підтримка Держатомрегулювання України в регулюванні безпеки поводження з радіоактивними відходами та гармонізації регулюючих вимог з ядерної та радіаційної безпеки»:

- участь у контрактних переговорах у офісі ЄК;

- участь у стартовій нараді;

- організація оцінки за найбільш важливими питаннями безпеки ЗАБ ЦСВДІВ на етап експлуатації, Звіт з переоцінки сховищ РАВ КДМСК;

- координація робіт з розробки керівництва переоцінки ПТЛРВ.

Підготовлено (спільно з ДНТЦ ЯРБ) остаточну редакцію Технічного завдання до проекту INSC U3/01-12 щодо підтримки регулюючої діяльності у сфері поводження з РАВ для направлення на узгодження до ЄК.

Підготовлено та обговорено з представниками Європейської Комісії пропозиції до проекту INSC з підтримки Держатомрегулювання у рамках АР-2015 (Задача 4).

Забезпечувалася участь у роботі Робочої групи (Task Force) з планування проектів INSC у секторі РАВ, зняття з експлуатації та реабілітації територій, а також у заходах, що реалізуються у рамках промислових проектів INSC. Підготовлені пропозиції до актуалізації Стратегічної Дорожньої Карти.


У 2014 році забезпечено заповнення бази даних The Net-Enabled Waste Management Database (NEWMDB) інформацією щодо поводження з РАВ в Україні відповідно до зобов’язань України, як члена МАГАТЕ та сторони Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з РАВ.


4. Регулювання безпеки поводження з джерелами іонізуючого випромінювання

 

4.1. У 2014 році робота Держатомрегулювання була спрямована на реалізацію функцій державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з метою забезпечення розвитку та вдосконалення системи державного регулювання та нормативно-правових актів шляхом імплементації сучасних міжнародних вимог безпеки та захисту, прийнятих ЄС у грудні 2013 року та МАГАТЕ у 2014 році[1].

У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, розпочато імплементацію положень нових міжнародних норм безпеки, прийнятих Директивою Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, в національне законодавство, зокрема виконано такі основні завдання:

− проведено аналіз нових міжнародних норм безпеки та самооцінку відповідності національного законодавства цим вимогам;

− розроблено та надано Уряду на затвердження проект розпорядження «Про затвердження Плану імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання»;

− створено міжвідомчу робочу групу (за участю трьох міністерств, Держатомрегулювання, професіоналів, компетентних інститутів та науковців, експлуатуючої організації) з питань вдосконалення законодавства та регулювання в сфері використання ядерної енергії щодо підтримки міжнародних режимів безпеки у цій сфері, розроблено Положення про роботу цієї міжвідомчої групи та проведено перше засідання з обговорення результатів самооцінки.

Зазначена робота буде продовжуватися і надалі та належить до пріоритетних завдань на 2015 - 2017 роки. 

 

З метою підвищення компетентності з питань радіаційної безпеки розроблено та забезпечено державну реєстрацію нормативно-правового акту (далі – НПА) «Порядок навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» (затверджено наказом Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143, зареєстрованим у Мін’юсті 02.12.2014 за № 2040/5).


У рамках виконання доручень Уряду щодо забезпечення дерегуляції державного регулювання в сфері використання ядерної енергії виконано такі заходи:

− розроблено зміни до статті 1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» у частині звільнення від ліцензування діяльності з використання ДІВ для робіт з отримання (придбання) та передачі (збуту), у тому числі з метою постачання, генеруючих пристроїв, які, за умови не приведення їх у робочий стан не створюють іонізуючого випромінювання;

− з метою зменшення регуляторного впливу на користувачів ДІВ з низьким рівнем потенційної небезпеки розроблено доповнення до «Переліку джерел іонізуючого випромінювання діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 03.12.2013 № 138, зареєстрованого в Мін’юсті 19.12.2013 за № 2148/24686) – проведено зовнішнє погодження, підготовлено для подання до Мін’юсту (затверджено наказом Держатомрегулювання від 25.12.2014, зареєстрованим у Мін’юсті 15.01.2015 за № 35/26480).

 

З метою забезпечення створення державної системи обліку та контролю доз опромінення персоналу виконано такі заходи:

− взято участь у організації та проведенні 1-го національного інтеркалібрування лабораторій індивідуального дозиметричного контролю;

− визначено перелік лабораторій, які успішно пройшли інтеркалібрування та доведено цей перелік до ліцензіатів, що отримують послуги з індивідуального дозиметричного контролю;

− визначено перелік лабораторій, які мають покращити якість своїх послуг з ІДК (впровадити корегуючи заходи з повторним інтеркалібруванням);

− підготовлено рекомендації для територіальних органів – Держінспекцій щодо внесення змін до особливих умов ліцензій стосовно забезпечення ІДК персоналу;

− планується включити до регулюючих вимог (у вигляді нормативно-правового акту) вимоги щодо забезпечення якості індивідуальної дозиметрії.

 

4.2. На виконання програми Уряду в частині забезпечення відповідності національних стандартів, міжнародним стандартам, що застосовуються для проведення оцінки відповідності закритих джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту закритих ДІВ:

− забезпечено розробку та прийняття національного стандарту «РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ЗАКРИТІ РАДІОАКТИВНІ ДЖЕРЕЛА. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ НА ВИТІК», (ISO 9978:1992, IDT) ДСТУ ISO 9978:2014;

− підготовлено та надіслано до Мінекономрозвитку пропозиції щодо внесення змін до «Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності закритих джерел іонізуючого випромінювання вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1382», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 17.02.2009 № 74, а саме: виключення з цього Переліку стандартів колишнього СРСР; включення до переліку національних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС, що були розроблені та прийнятті у 2013 - 2014 роках.

 

4.3. З метою покращення радіаційного контролю в Україні та на державному кордоні України у рамках виконання проекту ОБСЄ «Підвищення рівня радіаційної безпеки в Україні» («Enhancing Radiological Security in Ukraine»), погодженого Міністерством закордонних справ України у 2014 році (лист МЗС від 10.04.2014 № 413/17180/4/2-1006), виконано такі заходи:

− проведено аналіз нормативно-правових актів України та міжнародних документів щодо здійснення радіаційного контролю на кордоні;

− вивчено практичні аспекти та проблемні питання щодо здійснення радіаційного контролю на кордоні України;

− проведено два засіданнях Робочої групи із залученням представників Державної екологічної інспекції України, Державної прикордонної служби України, Державної інспекції ядерного регулювання України та представників Координатора проектів ОБСЄ в Україні;

- розроблено проект нової редакції розділу 7 Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 № 204 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.11.1999 за № 787/4080.


Підготовлено звіти про відстеження 4 регуляторних актів[2].

 

4.4. Дозвільна діяльність 

Ліцензування 

Розглянуто 10 ліцензійних справ: 6 з виробництва ДІВ та 4 ліцензійні справи на використання ДІВ.

За результатами розгляду:

- видано 4 ліцензії:

на виробництво ДІВ - 3 (ДНВЗ “Криворізький НУ”, ТДВ “Торговий дім “Медапаратура”, ДНВП “Об’єднання Комунар”);

на використання ДІВ - 1 (Фірма “Радмір”, дочірнє підприємство АТ НДІРВ);

− внесено зміни до 4-х ліцензій:

2 ліцензії на виробництво ДІВ (ТОВ “ЕЛТ”, ТОВ “Телеоптик”);

2 ліцензії на використання ДІВ (ІЯД НАН України, ТОВ “Телеоптик»);

− переоформлено 2 ліцензії.


Державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки видано всього на використання ДІВ 199 ліцензій, внесено змін до 417 ліцензій. Детальна інформація наведена у Додатках.


Проведення державних експертиз з радіаційної безпеки проектів ДІВ 

 

Під час розгляду ліцензійних справ було забезпечено оцінку відповідності законодавству та державну експертизу з радіаційної безпеки 14 проектів джерел іонізуючого випромінювання, та підготовлені відповідні рішення та висновки за цими проектами, а саме:

- проекти щодо визначення характеристик ДІВ та перевірки на герметичність – 3;

- проект на розміщення радіонуклідних ДІВ медичного призначення – 1;

- технічні умови на генеруючі пристрої медичного призначення – 8;

- проектна документація на опромінювальну установку – 2.


Державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки проведено 13 державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки проектів ДІВ. Детальна інформація наведена у Додатках.


4.5. Державна реєстрація ДІВ 

 

Протягом року забезпечувалася державна реєстрація ДІВ та методологічна підтримка Державного регістру ДІВ; підготовлено два піврічні звіти для Кабінету Міністрів України з питань роботи Державного регістру ДІВ.

Протягом 2014 року до бази даних Державного регістру ДІВ внесена наступна інформація:

- зареєстровано 927 нових джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі 265 радіонуклідних джерел та 662 генераторів випромінювання;

- до загального фонду Державного бюджету України надійшло 154,50 тис. гривень за реєстрацію ДІВ.

- ввезено в Україну 150 радіонуклідних ДІВ, а вивезено 11 зафіксовано ввезення радіофармацевтичних препаратів по 130 повідомленнях;

- виготовлено в Україні 44 генераторів випромінювання медичного призначення, з яких 16 вивезено за кордон.

- ввезено 78 генераторів випромінювання іноземного виробництва;

- виведено з експлуатації 247 генераторів випромінювання;

- передано на спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами 719 відпрацьованих радіонуклідних ДІВ; подовжено термін експлуатації 1356 радіонуклідних джерел.

У порівнянні з 2013 роком, у 2014 році вдвічі зменшилася кількість ввезенних радіонуклідних ДІВ та радіофармпрепаратів.


4.6. Наглядова діяльність 

 

Проведено планову інспекцію виробника ДІВ (ПрАТ “Геофізичне обладнання НАДРА”).

Взято участь у 1 спеціальній, спільній з Північною ДІ, інспекції з метою отримання інформації щодо провадження діяльності ФТІМС НАН України з використання ДІВ та наявності РАВ.

Загальна кількість перевірок – 2.


За результатами цих інспекцій складено:

1 акт інспекційної перевірки;

1 припис.


Протягом 2014 року також здійснювалася відповідна робота, зокрема:


− проведено оцінку 3-х навчальних програм з питань радіаційної безпеки та підготовлено відповідні проекти рішень;

− забезпечено проведення внутрішнього аудиту процесів Системи управління якістю у центральному апараті Держатомрегулювання;

− проведено аналіз 27 щорічних звітів ліцензіатів про стан радіаційної безпеки на підприємствах з використання та виробництва ДІВ;

− проведено аналіз та оцінку документів щодо звільнення від регулюючого контролю радіоізотопних приладів неруйнівного огляду закритих порожнин, до комплекту яких входять закриті ДІВ, підготовлено відповідні зміни до законодавства;

− проведено опрацювання документів та підготовки роз’яснень на запити відомств, організацій та підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності з питань, звернень фізичних та юридичних осіб з питань державного регулювання безпеки ДІВ та інші запити тощо.

 

5. Регулювання безпеки переробки уранових руд, реабілітація колишнього майданчика ПХЗ

 

Діяльність Держатомрегулювання з регулювання безпеки при здійсненні діяльності з переробки уранових руд спрямована на забезпечення радіаційної безпеки як при експлуатації діючих уранопереробних об’єктів ДП “СхідГЗК”, так і при здійсненні реабілітаційних заходів на території колишнього “Придніпровського хімічного заводу”.

У 2014 році основними пріоритетними напрямами цієї діяльності було вдосконалення нормативно-правової бази та регулюючий супровід Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об'єднання “Придніпровський хімічний завод”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1029.

Розроблено проект нормативно-правового акта “Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд”, введення в дію якого планується у І-му кварталі 2015 року.

У рамках дозвільної діяльності відповідно до наказу Держатомрегулювання “Про затвердження порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об'єкта” здійснено розгляд заяв та видано 5 відповідних дозволів.

Здійснено державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки та надано відповідні висновки щодо робочих проектів ДП “СхідГЗК”.

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” від 31.07.2014 планових інспекційних обстежень/інспекцій у 2014 році не проводилося. Заходи державного нагляду здійснювалися шляхом розгляду та аналізу звітних документів ліцензіатів.

Зважаючи на те, що термін дії “Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об’єктів виробничого об'єднання “Придніпровський хімічний завод” закінчується у 2014 році, Держатомрегулюванням проведено аналіз виконання передбачених нею заходів та надано пропозиції щодо доцільності продовження терміну її дії на 2015 рік. Представники Держатомрегулювання також брали участь у засіданні робочої групи щодо впровадження спільного з МАГАТЕ проекту UKR9032 “Дезактивація, рекультивація та реконструкція інфраструктури існуючих уранових шахт та установок колишнього уранового виробництва”, спрямованого на активізацію впровадження реабілітаційних заходів на “колишніх” уранових об’єктах України.


6. Регулювання безпеки перевезень РМ 

 

У межах діяльності з регулювання безпеки перевезення радіоактивних матеріалів:

- видано (внесено зміни, переоформлено) 9 ліцензій на перевезення радіоактивних матеріалів;

- видано (продовжено та внесено зміни) 181 дозволів на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів;

- видано 12 сертифікатів про затвердження конструкцій пакувальних комплектів та спеціальних умов перевезення.

Проведено 4 інспекційних перевірок ліцензіатів.


7. Регулювання ядерної захищеності 

 

7.1. Наглядова діяльність

 

Протягом 2014 року здійснено державні інспекційні перевірки систем фізичного захисту.

У рамках впровадження програми «Ініціатива щодо зменшення глобальної загрози та покращення захищеності джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)» проведені обстеження і прийнято рішення щодо модернізації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту наступних установ: Львівський обласний онкологічний диспансер, Львівський ДМСК УкрДО «Радон», НДСЛ «Охматдит», Київський ДМСК УкрДО «Радон», Головний військовий клінічний госпіталь, УДВП «Ізотоп»

З метою запобігання загрозі вчинення диверсій, крадіжок, інших незаконних дій з боку внутрішніх правопорушників, продовжувалась діяльність з надання фізичним особам допусків до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Розглянуто Плани взаємодії у разі вчинення диверсії 12 підприємств, 171 Переліків посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, з яких 42 повернуто на доопрацювання. Надано допуск до виконання особливих робіт 27 керівникам підприємств приватної форми власності, де виконуються особливі роботи.

Крім того, оформлено пакет документів для проведення спеціальної перевірки 25 інспекторам Держатомрегулювання України та регіональних інспекцій і надано допуск до особливих робіт 29 особам.

Визначення та підтримання відповідного до вимог законодавства рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, в тому числі при їх перевезенні, є першочерговим завданням фізичного захисту для експлуатуючих організацій, інших ліцензіатів. З цією метою розглянуто надані ліцензіатами 54 Акти визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, з яких 9 повернуто на доопрацювання.


7.2. Нормативна діяльність

 

З метою приведення нормативно-правових актів відповідно до законодавства України та врегулювання ситуації, що склалась у зв’язку з розбіжностями в законодавстві щодо сучасних підходів до можливих загроз ядерним установкам та ядерним матеріалам, було розроблено та подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції наказ Держатомрегулювання від 25.11.2014 р. №185 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної адміністрації ядерного регулювання України від 30 вересня 1999 року № 38».


7.3. Міжнародна діяльність

 

У рамках обміну інформацією з Базою даних МАГАТЕ щодо інцидентів з незаконного обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів (далі – ITDB) направлено 28 інформацій про випадки виявлення в Україні у незаконному обігу радіоактивних матеріалів (11 за стандартною інформаційною формою та 17 - за пакетною формою).

Інформація про ці випадки протягом року розміщувалась на веб. сторінці Держатомрегулювання. З листопада 2014 року інформування МАГАТЕ здійснюється за новою електронною формою надання інформації. Україна стала другою країною серед держав-учасниць ITDB, яка стала застосовувати нову форму передачі інформації.

Фахівці Держатомрегулювання постійно брали участь та організовували проведення навчальних курсів, семінарів, нарад з питань фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання спільно з МАГАТЕ, європейськими інституціями, представниками регулюючих органів інших держав та центральних органів виконавчої влади України. Значна увага приділялася питанням виявлення та реагування на випадки перебування у незаконному обігу радіоактивних матеріалів.

Представники Держатомреглювання неодноразово брали участь у заходах щодо розробки та вдосконалення нормативно-правової бази МАГАТЕ. У листопаді 2014 року МАГАТЕ у рамках видань серії Nuclear Security Series було опубліковано Практичне керівництво «Radiological Crime Scene Management», у розробці якого взяли участь фахівці Держатомреглювання.

У рамках впровадження програми «Ініціатива щодо зменшення глобальної загрози та покращення захищеності джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)» проведені обстеження і прийнято рішення щодо модернізації інженерно-технічних засобів охорони систем фізичного захисту наступних установ: Львівський обласний онкологічний диспансер, Львівський ДМСК УкрДО «Радон», НДСЛ «Охматдит», Київський ДМСК УкрДО «Радон», Головний військовий клінічний госпіталь, УДВП «Ізотоп»

На виконання міжнародних договорів України представники Держатомреглювання на високому професійному рівні забезпечили протягом року виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань у сфері транзитного перевезення через територію України радіоактивних матеріалів. 

 

7.4. Дозвільна діяльність

 

На виконання статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» розпочато роботу з видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, та видано 7 дозволів.


7.5. Регулювання функціонування державної системи фізичного захисту (далі – ДСФЗ)

 

У 2014 році у встановленому законодавством порядку Держатомрегулюванням переведено ДСФЗ до умов функціонування у підвищеній готовності.

Держатомрегулювання брало активну участь у формуванні державної політики у сфері фізичного захисту в умовах підвищеної готовності. Була забезпечена постійна взаємодії з суб’єктами ДСФЗ. Підготовлено 13 звернень та пропозицій щодо посилення заходів фізичного захисту, проведено 9 нарад. Зокрема, Держатомрегулювання отримувало інформацію про наявні загрози об'єктам системи та повідомляло ліцензіатам про такі загрози. Забезпечено постійне інформування штабу АТО про потенційні радіаційні ризики у зоні проведення АТО.

У рамках забезпечення функціонування державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів Держатомрегулюванням проведено оцінку відповідності критеріям визначення головного центру підвищення кваліфікації фахівців та зроблено висновок щодо відповідності та можливості призначення таким головним центром Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузьмича. Також здійснювався активний пошук можливостей створення та призначення головного вищого навчального закладу з професійної підготовки та перепідготовки фахівців з фізичного захисту на заміну учбового закладу, що залишився на території окупованого Криму.

Держатомрегулювання брало участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози.

Взято участь у роботі 2 міжвідомчих комісій з організації охорони об'єктів системи.


8. Гарантії нерозповсюдження ядерної зброї

 

Згідно з Положенням Держатомрегулювання забезпечується виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додатковим протоколом до цієї Угоди.

Протягом 2014 року одним з пріоритетних напрямів діяльності було забезпечення досягнутого рівня застосування гарантій з метою підтвердження розширеного висновку МАГАТЕ та продовження застосування інтегрованих гарантій, а також надання підтримки ліцензіатам у веденні обліку ядерних матеріалів і виконанні їхніх зобов’язань за Угодою про гарантії та Додатковим протоколом до неї.

Виконання вимог міжнародних договорів – це постійна щоденна робота, пов’язана із збором та обробкою інформації від ліцензіатів, наданням звітів до МАГАТЕ про кількість ядерних матеріалів, їх переміщення та зміни інвентарної кількості, а також надання інформації про всю ядерну діяльність у державі, включаючи плани розвитку ядерно-паливного циклу, наукову діяльність, виробництво, експорт та імпорт товарів і обладнання подвійного призначення, що мають відношення до ядерно-паливного циклу, тощо.

У рамках Угоди про гарантії та Додаткового протоколу у 2014 р. отримано, оброблено та надіслано до МАГАТЕ 220 звітів від суб’єктів державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів (далі – ДСОК) та 19 попередніх повідомлень про міжнародні передачі ядерних матеріалів, регулярно надавалась інформація для планування інспекцій МАГАТЕ, підготовлено та надіслано до МАГАТЕ 36 декларацій з оновленою інформацією в рамках Додаткового протоколу до Угоди, організовано та проведено 38 інспекцій МАГАТЕ на підприємствах України, включаючи 6 неоголошених. Представники Держатомрегулювання, регіональних інспекцій та інспекцій на АЕС брали участь у всіх інспекціях МАГАТЕ в Україні.

Держатомрегулюванням, до встановлення Урядом мораторію на перевірки суб’єктів господарської діяльності, проведено лише 2 власних інспекції ліцензіатів з питань обліку та контролю ядерних матеріалів (ДП «Київський та ДП «Львівський ДМСК УкрДО «Радон»), порушень не виявлено.

5 грудня 2014 року Україна мала святкувати 20-у річницю приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цинічне нехтування Росією своїми зобов’язаннями за Будапештським меморандумом поставило перед Держатомрегулюванням нові, нестандартні завдання, оскільки головним компонентом реалізації гарантій є політичний – виконання Україною своїх зобов’язань у галузі нерозповсюдження ядерної зброї. У зв’язку із незаконною анексією Криму на підставі ст. 68 Угоди про гарантії 26 березня Держатомрегулювання надіслало до МАГАТЕ спеціальний звіт про втрату контролю над ядерними матеріалами у Криму. З того часу Держатомрегулювання тісно співпрацювала з МЗС та Постійним представництвом України при міжнародних організаціях (ППУ) у Відні з питань подальших дій України з точки зору виконання Угоди про гарантії. На підставі аналітичних матеріалів Держатомрегулювання, ППУ провело кілька зустрічей з керівництвом Відділу ОС2 Департаменту гарантій МАГАТЕ, а також зустріч з Генеральним директором МАГАТЕ Ю. Амано.

Попри намагання Росії легалізувати анексію Криму, позицію України було підтримано світовою спільнотою, що знайшло своє втілення у резолюції Генеральної Асамблеї ООН №68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України». Генеральний директор МАГАТЕ виступив з усною заявою про те, що МАГАТЕ продовжує застосовувати на території АР Крим гарантії відповідно до чинної Угоди з Україною, Статутом МАГАТЕ та нормами міжнародного права. Позицію МАГАТЕ підтверджено також листом Секретаріату МАГАТЕ від 22 вересня 2014 р.

Через нестабільну обстановку в Україні питання безпеки інспекторів МАГАТЕ не знято з порядку денного, й офіси безпеки ООН, МАГАТЕ та Представництва ООН в Україні відслідковують ситуацію і приймають відповідні рішення про можливість проведення кожної інспекції. Держатомрегулюванням з часу анексії Криму не отримано жодного звіту від ліцензіатів, що розташовані на цій території, інспектори Держатомрегулювання не мають доступу до цих об’єктів. Невідомо як цьогорічна ситуація в Україні вплине на підтвердження Україною розширеного висновку за результатами 2014 року.


9. Основні результати нормативно-правової діяльності 

 

Протягом 2014 року проводилася робота, направлена на недопущення внесення змін до законодавства з питань безпеки використання ядерної енергії, які потенційно послаблюють режим безпеки та захищеності в країні.

У зв’язку з набуттям 2 березня 2014 року чинності Закону України від 27 лютого 2014 року № 795 «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів відповідно до Конституції України та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» виникла необхідність переглянути Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 403. У процесі перегляду були проаналізовані та систематизовані функції Держатомрегулювання. За результатами аналізу було підготовлено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 363 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України.

У 2014 році продовжувалася робота щодо доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», розробленого Держатомрегулюванням у зв’язку із необхідністю оптимізації та удосконалення державного нагляду у сфері використання ядерної енергії, включаючи застосування примусових заходів. Законопроект був повернутий Кабінетом Міністрів України для проведення консультацій з Європейською Комісією та МАГАТЕ. Крім того, Законом України від 22 липня 2014 року № 1600-VII до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» були внесені зміни, відповідно до яких дія Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду за дотриманням вимог лише ядерної безпеки, тобто Закон передбачав, що державний нагляд за дотриманням вимог радіаційної безпеки має здійснюватися відповідно до норм Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». На даний час доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного нагляду у сфері використання ядерної енергії» проходить зовнішне погодження.

У 2014 році велася робота у рамках внесення змін до законодавчих актів України щодо скорочення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також з метою впровадження Закону України «Про адміністративні послуги». Для виявлення можливих шляхів оптимізації державного регулювання в сфері безпеки використання ядерної енергії було здійснено аналіз дозвільної діяльності, зокрема для визначення відповідності дозвільних процедур законодавству України, міжнародним документам та практиці інших країн, для встановлення ступеню впливу того чи іншого документу дозвільного характеру на забезпечення безпеки.

Напрацьовані пропозиції щодо дерегуляції дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії були розглянуті та схвалені на засіданні Колегії Держатомрегулювання 2 жовтня 2014 року. За результатами проведеної роботи було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», який на даний час проходить зовнішне узгодження.

Велася робота по законопроектах, внесених народними депутатами та зареєстрованими Верховною Радою України. Зокрема, були підготовлені пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва до проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) (реєстраційний № 1580), яким передбачається виключити з положень Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» норму про ліцензування перевезення радіоактивних матеріалів. Також були підготовлені пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки і Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва до проекту закону України про мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання (реєстраційний № 1054), яким передбачається тимчасово до 31 грудня 2019 року припинити проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання.

У зв’язку із підписанням 16 вересня 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони та її ратифікацією Верховною Радою України та Європейським Парламентом, у Держатомрегулюванні активізовано роботу з адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері безпеки використання ядерної енергії.

На виконання Плану заходів з імплементації зазначеної Угоди, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р Держатомрегулювання підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про плани заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС», який на даний час надіслано Кабінету Міністрів України.

Протягом 2014 року Держатомрегулюванням були розроблені та зареєстровані в Мін’юсті України наступні акти:

- про внесення змін до Вимог до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів, наказ Держатомрегулювання від 25.11.2014 № 184, зареєстровано в Мін'юсті України від 12.12.2014 № 1592/26369;

- про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної адміністрації ядерного регулювання України від 30 вересня 1999 року № 38, наказ Держатомрегулювання від 25.11.2014 № 185, зареєстровано в Мін'юсті України від 04.12.2014 № 1568/26345;

- про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Державного комітету ядерного регулювання України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 березня 2010 року № 23/48, спільний наказ Держатомрегулювання, Міненерговугілля України; від 20.10.2014 № 160/733, зареєстровано в Мін'юсті України від 03.11.2014 № 1378/26155;

- про затвердження порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, наказ Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143, зареєстровано в Мін'юсті України від 02.12.2014 № 1549/26326;

- про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, наказ Держатомрегулювання від 20.08.2014 № 118, зареєстровано в Мін'юсті України від 09.09.2014 № 1102/25879;

- про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 09 лютого 2006 року № 22, наказ Держатомрегулювання від 06.02.2014 № 15, зареєстровано в Мін'юсті України від 25.02.2014 № 325/25102;

- про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету ядерного регулювання України, наказ Держатомрегулювання від 05.02.2014 № 14, зареєстровано в Мін'юсті України від 25.02.2014 № 324/25101;

- про затвердження змін до Переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, наказ Держатомрегулювання від 25.12.2014 № 206, зареєстровано в Мін’юсті 15.01.2015 за № 35/26480.


У Держатомрегулюванні робота з розробки нормативно-правових актів ведеться відповідно до Плану нормативного регулювання.

Так, Планом на 2014 рік було передбачено виконання 31 заходу за напрямками діяльності у сфері використання ядерної енергії. Низка заходів є перехідними, робота над їх виконанням буде продовжена у 2015 році.

Разом з тим, недоліками в роботі щодо нормативного регулювання є те, що вищезгаданий План виконано лише на 50%; не забезпечена повна відмова від використання вимог безпеки, що передбачені актами колишнього СРСР; не введено в дію жодного НПА з безпеки ядерних установок; не затверджена стратегія/система нормативного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, натомість, хоча в даний час використовується системний підхід у вигляді «ієрархічних пірамід».

Довідково: були випадки коли на розробку та погодження з причетними органами виконавчої влади нормативно-правового акта, витрачалися декілька років та значні кошти з залученням міжнародної допомоги.

Наприклад, перегляд ПНАЭ Г-10-021-90 «Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» та розробка нормативно-правового акта, що встановлює загальні вимоги до ЛСБ АЕС, планувалося здійснити протягом 2010 – 2012 років, вартість такого проекту - 25 тис. дол. США. Разом з тим, було виконано лише перший етап робіт, термін розробки НПА було подовжено до кінця 2015 року. На даний час подальшу роботу заморожено через припинення фінансування.

Згідно з вимогами законодавства з питань державної регуляторної політики та із врахуванням обмежень дії цього законодавства на відносини в сфері безпеки використання ядерної енергії Держатомрегулюванням у 2014 році підготовлено 5 проектів регуляторних актів, 23 звіти про відстеження результативності регуляторних актів, з них 5 – базових, 5 – повторних, 13 – періодичних. Для забезпечення прозорості та відкритості на всіх етапах регуляторної діяльності всі проекти регуляторних актів були оприлюдненні на офіційній веб-сторінці Держатомрегулювання з метою одержання зауважень і пропозицій.

У 2014 році Держатомрегулюванням було розглянуто проекти 3-х Указів Президента України, 22-х законів та 35-ти актів Уряду, що надійшли на погодження. Також було розглянуто 129 проектів нормативно-правових актів з охорони праці. При цьому, у разі необхідності, готувалися пропозиції та зауваження з питань, що належать до компетенції Держатомрегулювання.

У 2014 році у Держатомрегулюванні України продовжувалася робота з питань обліку та систематизації законодавства. Ця робота ведеться відповідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Держатомрегулюванні, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 22.11.2012 р. № 228. Крім того, продовжується ведення електронного реєстру нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, прийнятих Держатомрегулювання, який підтримується в актуальному стані. Забезпечується зберігання оригіналів нормативно-правових актів Держатомрегулювання, відслідковується їх офіційне оприлюднення та здійснюється їх оприлюднення на веб-сайті Державної інспекції ядерного регулювання України. Разом з тим, на веб-сайті Держатомрегулювання розміщуються проекти найважливіших нормативно-правових актів, що дозволяє врахувати пропозиції як громадськості так і фахівців галузі.

У Держатомрегулюванні функціонує офіційний веб-сайт, на якому, зокрема, в рубриці «Нормативні акти» розміщено: нормативно-правові акти, з питань, що належать до компетенції Держатомрегулювання (закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Держатомрегулювання), міжнародні договори, публікації МАГАТЕ, плани нормативного регулювання, регуляторні акти, Перелік нормативних актів у галузі регулювання ядерної та радіаційної безпеки тощо. У цій же рубриці веб-сайту розміщуються для обговорення проекти актів, що розробляються Держатомрегулюванням.

Здійснюється систематична актуалізація рубрик на веб-сайті Держатомрегулювання.

Рубрику «Дозвільна діяльність» доповнено Єдиним реєстром виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також інформаційними картками адміністративних послуг.

 

10. Інспекційна діяльність

 

Результати інспекційної діяльності дозволяють отримати впевненість у тому, що вимоги безпеки, встановлені у нормах, правилах та дозвільних документах, є достатніми, застосовуються правильно і виконуються у повному обсязі або потребують відповідного коригування чи застосування заходів примусу для їх належного виконання.

Інспекційна діяльність у 2014 році проводилася не в повному обсязі у зв’язку з вимогами статті 31 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (перевірка підприємств, установ та організацій контролюючими органами протягом серпня-грудня 2014 року здійснюється виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки).

За 2014 рік підрозділами центрального апарату Держатомрегулювання та її територіальними органами було проведено 499 інспекційних перевірок (у 2013 році – 850 інспекційних перевірок, у 2012 році – 863) та 319 інспекційних обстежень (у 2013 році – 417 інспекційних обстежень, у 2012 році – 510).

Кількісні показники інспекційних заходів:

Підрозділи

Інспекційні перевірки

план/факт

Інспекційні обстеження

план/факт 

Позапланові

УБЯУ, ЦІУ, УЯЗ, УРБ, УРАВ, ВГ

48/11

17/9

12

Держатомінспекції на ЗАЕС, РАЕС, ХАЕС, ЮУАЕС, ЧАЕС

54/54

0/0

17

Державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки у регіонах України

499/367

441/194

154

Разом:

601/432

458/203

183


За результатами інспекційної діяльності Держатомрегулювання та її територіальних органів у 2014 році видано 370 обов’язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері використання ядерної енергії.

 

11. Штрафні санкції


У разі, якщо виявлені порушення норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки не усуваються або не виконуються інші законні вимоги державних інспекторів Держатомрегулювання, до осіб, винних у скоєнні таких правопорушень, застосовуються статті 95 та 188-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протягом 2014 року державними інспекторами притягнуто до адміністративної відповідальності 132 особи.

Станом на 31.12.2014 розглянуто 128 справ про адміністративні правопорушення та стягнуто штрафів:

- за ст. 95 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) 117 осіб (за 2013 рік – 303 осіб, за 2012 рік – 201 особа); стягнуто штрафи до державного бюджету на суму 42670 гривні (за 2013 рік – 112064 гривен, за 2012 рік – 58704 гривен);

- за ст. 188-18 КУпАП – 11 осіб (за 2013 рік – 45 осіб, за 2012 рік – 56 осіб); стягнуто штрафи до державного бюджету на суму 6120 гривен (за 2013 рік – 20189 гривен, за 2012 рік –  14994 гривен).


Протягом 2014 року було притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 2 ліцензіата – Державне підприємство» «Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект», Державна компанія з експорту та імпорту продукції послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» та стягнуто штрафів на суму 17000 гривен, яка оплачена в повному обсязі.

Крім того, заступниками Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України було притягнуто до адміністративної відповідальності, відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», 4 ліцензіата та стягнуто штрафів на суму 110500 гривен із яких: оплачено 25500 гривен (Західна держінспекція, Центральна держінспекція та Південно-східна держінспекція), не оплачено 85000 гривен (Південно-східна держінспекція).


12. Міжнародна діяльність

 

У 2014 році Держатомрегулювання приділяла посилену увагу реалізації заходів за програмами та проектами міжнародного двостороннього і багатостороннього співробітництва.

У 2014 році розпочалась реалізація 5 національних проектів Програми технічного співробітництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у рамках циклу 2014 – 2015 рр.:

- «Визначення основних цілей безпеки та регуляторних стратегій для новозбудованих АЕС та продовження терміну експлуатації АЕС»;

- «Зміцнення лабораторії вторинних стандартів дозиметрії для дозиметрії радіотерапії»;

- «Підтримка поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації АЕС»;

- «Розвиток, дезактивація, рекультивація та реконструкція інфраструктури для існуючих уранових родовищ».

Держатомрегулювання, як національний компетентний орган, організувала роботу із розробки 4 нових проектних пропозицій щодо співробітництва на цикл 2016 – 2017 рр. та направила їх до МАГАТЕ. Нові проекти стосуються посилення регулюючих спроможностей у сфері здійснення державної експертизи, зняття з експлуатації ЧАЕС та поводження з радіоактивними відходами, створення національного центру біологічної дозиметрії, тощо.

У 2014 році українські фахівці зробили значний внесок у процес вдосконалення стандартів МАГАТЕ з безпеки шляхом активної роботи в Комітеті з норм ядерної безпеки (NUSSC), Комітеті з норм радіаційної безпеки (RASSC), Комітеті з норм безпеки відходів (WASSC), Комітеті з норм безпеки перевезень (TRANSSC) та Комітеті з розробки Керівництва з ядерної захищеності (NSGC).

У 2014 році Держатомрегулювання провела позачергову пілотну самооцінку із використанням новітнього Інструменту МАГАТЕ SARIS. Забезпечувалося системне оновлення українського профілю електронної системи МАГАТЕ національних профілів у сфері радіаційної безпеки RASIMS та Національного порталу ядерного регулювання (NNRP). Розпочато взаємодію із Інформаційною системою управління ядерною захищеністю (NUSIMS).

Фахівці Держатомрегулювання у складі групи незалежних експертів під егідою МАГАТЕ брали участь у оцінці системи регулювання Нідерландів та Пакистану у рамках проведення відповідних місії МАГАТЕ IRRS.

Представник Держатомрегулювання брав активну участь у роботі Постійної консультативної групи при Генеральному Директорі МАГАТЕ з імплементації гарантій (SAGSI), тощо.

З 24 березня по 04 квітня 2014 року у м. Відень (Республіка Австрія) проходила Шоста нарада країн-членів Конвенції про ядерну безпеку з розгляду національних доповідей про виконання зобов’язань відповідно до вимог Конвенції. У ході наради була представлена Національна доповідь України, за результатами якої Україна отримала ряд рекомендацій, звітувати про виконання яких необхідно буде у ході Сьомої оглядової наради (у 2017 році).

12 - 13 травня 2014 року в м. Відень (Республіка Австрія) українська делегації у складі експертів Держатомрегулювання та ДАЗВ взяла участь у Другій Позачерговій нараді країн-членів Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об'єднана конвенція) .

У 2014 році у рамках П’ятого оглядового циклу Об'єднаної конвенції Держатомрегулювання із залученням ДАЗВ, ДСП «Чорнобильська АЕС», НАЕК «Енергоатом» було підготовлено П’яту Національну доповідь України про виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією, яку було розміщено на закритому веб-порталі Об’єднаної конвенції.

У рамках реагування на тимчасову анексію території АР Крим Російською Федерацією Держатомрегулювання було напрацьовано пакет пропозицій щодо внесення змін до діючих міжнародних конвенцій та Угод, які офіційними каналами направлено на розгляд МАГАТЕ.

У ході чергової 58-ї сесії Генеральної Конференції МАГАТЕ (22-26.09.2014 р., м. Відень, Республіка Австрія) Голова Держатомрегулювання провів низку офіційних зустрічей з Генеральним Директором МАГАТЕ Ю.Амано та заступниками Генерального Директора МАГАТЕ, офіційними делегатами країн Європи та США щодо підтримки України у запропонованих питаннях внесення змін до міжнародних документів.

За результатами проведення Гаазького Саміту з ядерної безпеки у березні 2014 року Швеція та Норвегія ініціювали тристороннє співробітництво з Україною у сфері ядерної безпеки та захищеності. У розвиток Ініціативи протягом 2014 року було проведено ряд зустрічей високого рівня, результатом яких стало узгодження чотирьох проектів, фактична реалізація яких розпочалася у серпні 2014 року і наразі триває їх виконання за участі фахівців Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та НАЕК «Енергоатом». У рамках Ініціативи 18 листопада 2014 року у м. Києві відбулося підписання тристоронньої Заяви про співробітництво в сфері ядерної і радіаційної безпеки між Україною, Норвегією та Швецією.

У 2014 році Держатомрегулювання започаткувала співробітництво з Норвезьким агентством з радіаційного захисту (NRPA). 18 листопада 2014 року була підписана Угоду між Держатомрегулювання та Норвезьким агентством з радіаційного захисту щодо співробітництва в сфері ядерної та радіаційної безпеки. Узгоджено та розпочато реалізацію трьох проектів співробітництва на період 2015-2016 рр.

У рамках програми двостороннього співробітництва зі Шведським Агентством з радіаційної безпеки (SSM) у 2014 році тривала реалізація проектів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань довготермінової експлуатації енергоблоків АЕС України, розвиток веб-сайту з питань ядерної та радіаційної безпеки і нерозповсюдження Uatom.org., підтримки функціонування системи обліку і контролю ядерного матеріалу. За фінансової підтримки SSM у вересні та листопаді 2014 року було профінансовано два учбових курси на базі Навчального центру ім. Дж. Кузьмича з підвищення кваліфікації державних інспекторів Держатомрегулювання в сфері фізичного захисту.

Протягом року тривала активна взаємодія Держатомрегулювання із Західноєвропейською асоціацією регулюючих органів (WENRA). У жовтні 2014 року під час чергового осіннього пленарного засідання WENRA Голова Держатомрегулювання зробив офіційну заяву щодо набуття Україною членства в Асоціації.

У 2014 році активізувалося співробітництво із Сполученими Штатами Америки. У ході візиту делегації Держатомрегулювання у липні до США було домовлено про розширення обсягів співробітництва та виділення додаткового фінансування на проекти. Важливим для Держатомрегулювання є надання підтримки КЯР США у переміщенні державних інспекторів Південно-Східної Інспекції з Донецьку та Луганську до Запоріжжя. У 2014 році у рамках проекту співробітництва з Департаментом енергетики США в Держатомрегулювання було створено центральний моніторинговий центр спостереження за станом захищеності в ході використання ДІВ у медичних закладах України.

З 2007 року Держатомрегулювання виступає бенефіціаром за проектами технічної допомоги Європейської Комісії в рамках Інструменту співробітництва з ядерної безпеки (INSC). Наразі в активній фазі реалізації знаходиться вісім проектів. Зазначені проекти спрямовані на підтримку регулятора в сферах регулювання безпеки поводження з РАВ, безпеки експлуатації реакторів, ліцензування нових підкритичних установок. У 2014 році фахівці Держатомрегулювання підвищували кваліфікацію на базі інституту ENSTTI у рамках проекту Європейської Комісії «Навчання та заняття» (Training and Tutoring, T&T).


13. Управління Держатомрегулювання 

 

13.1 Система управління якістю

У 2014 році Державна інспекція ядерного регулювання України продовжувала вдосконалювати функціонування Системи управління якістю (далі – СУЯ), що була запроваджена та діє у Держатомрегулювання з 2006 року.

У зв’язку з введенням в дію з 1 червня 2014 року нової структури та штатного розпису Державної інспекції ядерного регулювання України внесено зміни до складу Комісії з питань управління якістю, до складу уповноважених з питань системи управління якістю у структурних підрозділах та до складу внутрішніх аудиторів системи управління якістю Держатомрегулювання. Було також позапланово переглянуто та внесені відповідні зміни до документів СУЯ Держатомрегулювання.

З метою подальшого розвитку СУЯ з 12 травня по 12 червня 2014 року відбулося проведення внутрішніх аудитів центрального апарату Державної інспекції ядерного регулювання України.

Загалом у центральному апараті Держатомрегулювання проведено 19 внутрішніх аудитів, за результатами яких відмічено 6 позитивних спостережень та надано 9 рекомендацій.

Слід зазначити, що у 2014 році проведення внутрішніх аудитів відбувалося в складних умовах реструктуризації у зв’язку з введенням в дію з 1 червня 2014 року нової структури та штатного розпису. Через ці об’єктивні причини структурні підрозділи Держатомрегулювання на момент проведення аудиту не встигли внести зміни до відповідних робочих документів. З огляду на вищезазначене, аудитори не вважали це за невідповідність, а обмежилися рекомендаціями щодо актуалізації настанов та методик процесів відповідно до нової структури та штатного розпису Держатомрегулювання, змін у документах, що використовуються у виконанні процесів та визначення кандидатур нових уповноважених з питань системи управління якістю у зв’язку зі звільненням відповідальних співробітників та змінами у структурі.

За результатами проведених аудитів розроблено План коригувальних дій щодо виконання рекомендацій, усі заходи якого виконані у встановлені терміни. За результатами виконання коригувальних дій підготовлено відповідний Звіт.

09 – 11 липня 2014 року Органом Сертифікації Міжгалузевого Центра Якості «ПРИРОСТ» було проведено ресертифікаційний аудит системи управління якістю Держатомрегулювання на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 щодо надання регуляторних послуг у сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. За висновками аудиторів система управління Держатомрегулювання у повній мірі відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2008, що було підтверджено сертифікатом.

Сертифікат відповідності зареєстровано 12.08.2014 № NQSP-0024/09-14. Термін дії – до 11.08.2017 року.

Держатомрегулювання вже втрете отримує сертифікат відповідності системи управління якістю. Вперше сертифікат якості Держатомрегулювання отримала у серпні 2008 року.

Система управління якістю Державної інспекції ядерного регулювання України за висновками іноземних експертів відповідає сучасному європейському рівню і функціонує відповідно до методології та стандартів МАГАТЕ.

Так, у грудні 2013 – лютому 2014 роках в Україні було проведено позачергову самооцінку системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки із використанням нового інструментарію МАГАТЕ – Self Assessment Regulatory Infrastructure for Safety – SARIS.

 

13.2. Управління дозвільною діяльністю 

У Держатомрегулювання утворені Ліцензійні комісії для підготовки пропозицій щодо прийняття рішень про видачу, відмову у видачі, внесення змін, переоформлення, зупинення дії, анулювання і поновлення дії, видачу дублікатів ліцензій у сфері використання ядерної енергії, а саме: Ліцензійна комісія Держатомрегулювання, Ліцензійна комісія персоналу Держатомрегулювання, Ліцензійна комісія з питань ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації Держатомрегулювання. Також утворені Ліцензійні комісії в територіальних органах Держатомрегулювання – державних інспекціях з ядерної та радіаційної безпеки.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в Держатомрегулювання облаштований інформаційний стенд, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. На веб-сайті Держатомрегулювання розміщена інформація про надання адміністративних послуг (перелік адміністративних послуг, нормативно-правові акти, якими регулюються питання щодо розміру та порядку внесення плати за надання адміністративної послуги, інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання, з інформацією про: місце знаходження, розпорядок роботи Держатомрегулювання та її територіальних органів, контактні телефони, адреси електронної пошти, перелік необхідних документів, та спосіб їх подання, порядок надання адміністративних послуг). Розміщена інформація постійно підтримується у контрольному стані.

Відповідно до Порядку формування, ведення Єдиного реєстру виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання 14.06.2013 N 64-од, крім зазначеного, на веб-сайті Держатомрегулювання розміщується Єдиний реєстр виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

З метою підвищення ефективності ліцензійного процесу та вдосконалення СУЯ Держатомрегулювання було видано наказ від 13.08.2009 № 124 «Про вивчення рівня задоволеності ліцензіатів», яким було затверджено форму анкети для опитування ліцензіатів та визначено процес цього опитування.

За результатами опитування у 2014 році ліцензіати оцінили роботу Держатомрегулювання щодо видачі ліцензій «дуже добре». На думку ліцензіатів, строки видачі ліцензій дотримуються. Роботою фахівців Держатомрегулювання щодо надання консультацій з отримання ліцензій по персоналу та рівнем об’єктивності Ліцензійної комісії та Ліцензійної комісії по персоналу всі ліцензіати задоволені.

 

13.3. Управління кадрами 

Станом на 31 грудня 2014 року штатна чисельність працівників системи Держатомрегулювання становила:

· 298 осіб, з них: 163 – центральний апарат, 35 – державні інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 100 – державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (1 посада не відноситься до посад державних службовців).

Якісний склад працюючих (центральний апарат та державні інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС):

- до 35 років - 47 працівників;

- від 36 до 45 років - 37 працівників;

- від 46 до 55 років - 41 працівник;

- від 56 до 61 року - 25 працівників;

- від 62 до 64 років - 2 працівника.

Із загальної чисельності працівників Держатомрегулювання – 70 % мають вищу технічну освіту та були прийняті на роботу в регулюючий орган після набуття досвіду роботи в галузі використання ядерної енергії, у тому числі в промисловості, проектних і наукових закладах.

Заміщення вакантних посад державних службовців у Держатомрегулюванні проводиться на конкурсній основі після проведення спецперевірки, відповідно до діючого законодавства України.

У 2014 році до структурних підрозділів Держатомрегулювання було прийнято 16 осіб (9 чоловіків та 7 жінок), у тому числі на посади державних інспекторів було прийнято 6 осіб.

При працевлаштуванні осіб на вакантні посади державних службовців створюються умови для їх професійної адаптації на робочому місці, а саме: в Держатомрегулюванні запроваджено механізм наставництва. До прийнятих осіб прикріплюються досвідчені фахівці, які надають новим працівникам методично-консультативну допомогу щодо повноцінного виконання посадових обов’язків, у тому числі для професійної адаптації державних інспекторів проводиться спеціальне навчання, яке здійснюється відповідно до індивідуальної програми підготовки, яка складається на підставі кваліфікаційних вимог посадової інструкції державного інспектора та чинного законодавством України, відповідно до Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державної інспекції ядерного регулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (наказ Держатомрегулювання України від 23 січня 2006 р. № 9, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2006р. № 89/11963). Крім отримання спеціальних знань, державні інспектори набувають практичний досвід, приймають участь в інспекційних перевірках та беруть участь у навчальних курсах і семінарах.

За період з січня по грудень 2014 року було проведено 8 засідань кваліфікаційної комісії та пройшли первинну кваліфікаційну атестацію 13 працівників, яким присвоєно статус державного інспектора.

У системі Держатомрегулювання працює 152 державних інспектори, з них: 92 – у центральному апараті та державних інспекціях з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 60 – у регіональних державних інспекціях з ядерної та радіаційної безпеки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р.
№ 419 «Про внесення змін у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від
7 вересня 2011 р. № 937 і від 14 листопада 2011 р. № 1184» гранична чисельність центрального апарату Держатомрегулювання України з 01 січня 2014 року була збільшена на 17 посад, територіальних органів Держатомрегулювання – на 2 посади. Наказом Держатомрегулювання України від 18.03.2014 № 33 «Про введення в дію структури та штатного розпису Держатомрегулювання України на 2014 рік» були введені в дію з 01 січня 2014 року структура та штатний розпис Державної інспекції ядерного регулювання України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» гранична чисельність центрального апарату Держатомрегулювання України з 01 червня 2014 року була зменшена на 15 посад та були здійснені відповідні реорганізаційні заходи, а саме: наказом Держатомрегулювання України від 03.06.2014 р. № 75 «Про введення в дію структури та штатного розпису Держатомрегулювання України на 2014 рік» були введені в дію з 01 червня 2014 року структура та штатний розпис Державної інспекції ядерного регулювання України та здійснено переведення працівників структурних підрозділів Держатомрегулювання, які підлягали реорганізаційним змінам.

Працівники Держатомрегулювання постійно підвищують кваліфікацію за різними навчальними програмами, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги. Деякі працівники протягом року неодноразово підвищують кваліфікацію за різними напрямами.

За 2014 рік підвищили кваліфікацію 312 осіб, з них державні інспектори – 240 осіб, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги – 53 особи.

За рахунок бюджетного фінансування Держатомрегулювання підвищили кваліфікацію 20 працівників, що є дуже низьким показником із загальної кількості.

Із загальної кількості, підвищили кваліфікацію 78 працівників державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки: за рахунок міжнародної технічної допомоги – 1 особа (приймала участь у регіональному семінарі).

У 2014 році відповідно до наказу Держатомрегулювання України від 09.08.2013 № 88 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 року за №1484/24016, здійснювалися заходи щодо відзначення працівників системи Держатомрегулювання.[3]


13.4. Управління фінансами

Щорічно Державним бюджетом України передбачається фінансування видатків Держатомрегулювання України за бюджетними програмами:

5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання» (видатки споживання);

5271020 «Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання».


13.4.1. Щодо КПКВК 5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання».

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного бюджету становив 22251,1 тис. грн.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2014 році склав 22188,2 тис. грн., тобто бюджетну програму недофінансовано на 62,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2015 року за Держатомрегулюванням України обліковується кредиторська заборгованість за КПКВК 5271010 в розмірі 28,1 тис. грн., яка утворилась внаслідок особливих умов, а саме виконання органами Державної казначейської служби України абзацу 2 підпункту 11 постанови КМУ від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

Дебіторська заборгованість за КПКВК 5271010 станом на 01.01.2015 року відсутня.


13.4.2 Щодо КПКВК 5271020 «Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання».

Ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання.

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271020 на ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання за загальним фондом державного бюджету становив 602,3 тис. грн.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2014 році склав 584,0 тис. грн., тобто бюджетну програму недофінансовано на 18,3 тис. грн.

Освоєно за бюджетною програмою 584,0 тис. грн.


Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання.

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271020 на проведення прикладних досліджень за загальним фондом державного бюджету становив 250,0 тис. грн., що складає 30% обсягу фінансування, що був затверджений на 2012 рік.

Фінансування із державного бюджету у 2014 році надійшло у повному обсязі.

Освоєно у 2014 році за КПКВК 5271020 на проведення прикладних досліджень 249,5 тис. грн., тобто 0,5 тис. грн. було повернено до бюджету у зв’язку з економією за фактично виконаними етапами науково-дослідних робіт.

Станом на 01.01.2015 року дебіторської та кредиторської заборгованості за КПКВК 5271020 немає.

Протягом 2014 року науково-дослідні роботи виконувались за 2-ма договорами, які є перехідними з 2013 року. У зв’язку з недостатністю затверджених обсягів бюджетних призначень було прийняте рішення про перенесення на 2015 рік їх виконання.

Із загальної кількості виконуваних у 2014 році договорів:

- за напрямом «Розвиток нормативної бази регулювання ядерної та радіаційної безпеки» виконувалось 1 науково-дослідна робота в галузі безпеки ядерних установок;

- за напрямом «Аналіз безпеки діяльності у сфері використання ядерної енергії та проведення досліджень з метою наукового обґрунтування регулюючих рішень» виконувалось 1 науково-дослідна робота.

 

13.5. Контроль виконання

Протягом 2014 року на обліку у Держатомрегулювання перебувало 500 актів і доручень від вищих органів державної влади, які підлягали контролю.

У 2014 році поставлено на облік 10560 документів, а також звернень громадян України – 79, запитів на публічну інформацію – 64.

Протягом минулого року підготовлено 8804 листа Держатомрегулювання, з них на виконання контрольних документів – до Адміністрації Президента України направлено 10 та Ради національної безпеки України – 21, Кабінету Міністрів України – 400, Верховної Ради України – 13, народних депутатів України – 9.

У цілому інформація про виконання контрольних завдань направлялася Держатомрегулювання до вищих органів державної влади у визначені терміни.

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 11 вересня 2014 року № 17663/32/1-14 протягом січня – вересня 2014 року порушень термінів виконання документів, які контролювалися Кабінетом Міністрів України, не було.

Протягом звітного періоду Держатомрегулювання було подано на розгляд Кабінету Міністрів проектів актів, 2 з яких було прийнято Урядом, 1 – повернуто на перепогодження у зв’язку зі зміною Уряду.

З огляду на важливість реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії питання своєчасного і якісного виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та рішеннями Кабінету Міністрів, було визнано одним із пріоритетів у діяльності Держатомрегулювання на 2014-2015 роки (рішення Колегії Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 10).


14. Взаємодія з громадськістю та ЗМІ 

Протягом 2014 року Державною інспекцією ядерного регулювання України проводився активний діалог з громадськістю відповідно до Плану консультацій з громадськістю Держатомрегулювання на 2014 рік та з урахуванням зовнішніх викликів суспільству щодо стану ядерної та радіаційної безпеки.

Актуальна інформація про стан ядерної та радіаційної безпеки у 2014 році оперативно оприлюднювалася (укр., англ. та рос. мовами) на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання (www.snrc.gov.ua), на сторінці Держатомрегулювання у соціальній мережі Facebook та на допоміжному веб-сайті uatom.org.

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 363, Держатомрегулюванням підготовлено щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні та надіслано до вищих органів влади, а також оприлюднено на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання за посиланням

З метою реалізації права громадянського суспільства у підготовці та прийнятті рішень з питань ядерної та радіаційної безпеки на веб-сайті Держатомрегулювання було представлено на розгляд громадськості та зацікавлених сторін 17 питань у форматі електронних консультацій, за участі громадськості було розглянуто 12 питань у форматі відкритого засідання Колегії Держатомрегулювання, зокрема: про підсумки роботи у 2013 році та пріоритети роботи на 2014 рік, про стан виконання у 2013 році заходів з підвищення безпеки АЕС, про План дій з приведення норм і правил з безпеки ядерних установок у відповідність з референтними рівнями WENRA та сучасними стандартами МАГАТЕ, про стан виконання зобов‘язань за Об‘єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з РАВ, про стан виконавської дисципліни у Держатомрегулювання та організацію виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів, про шляхи оптимізації державного регулювання безпеки використання ядерної енергії тощо.

Протягом звітного періоду Державною інспекцією ядерного регулювання України було отримано 79 звернень громадян України, а саме: екологія та природні ресурси – 14, діяльність органу виконавчої влади – 50, охорона здоров‘я – 5, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 5, праця і заробітна плата – 2, інше – 3. Усі звернення були розглянуті у відповідності до чинного законодавства та у встановлені терміни. 

З метою впорядкування роботи з громадськістю в Держатомрегулювання наказом від 18.12.2006 №194, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 року за №8/13275 (із змінами наказом від 27.10.2008 N 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2008 року за №1106/15797), затверджено Порядок особистого прийому громадян та участі у «гарячих» телефонних лініях Голови, першого заступника та заступників Голови Держатомрегулювання. Інформація про проведення особистого прийому громадян та «гарячих» телефонних ліній Голови та заступників Голови щомісячно оновлюється на офіційному веб-сайті Державної інспекції ядерного регулювання України та розміщується на дошці оголошень в приміщенні Держатомрегулювання. 

Протягом 2014 року Головою та заступниками Голови Держатомрегулювання було проведено 29 особистих прийомів громадян України та 24 «гарячі» телефонні лінії.

Держатомрегулюванням здійснювалася системна робота із Громадською радою –було проведено засідання Громадської ради, на яких було розглянуті актуальні питання ядерної та радіаційної безпеки, а саме:

- про проект Стратегії державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, захищеності та гарантій нерозповсюдження в Україні на 2014–2020 роки;

- про прийняття до складу Громадської ради при Держатомрегулювання представника Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України»;

- про план роботи Громадської ради при Держатомрегулювання України у 2014 році;

- про результати обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»;

- про стан справ з реалізації проекту «Укриття»;

- про заяву Громадської ради при Головному управлінні МВС в м. Києві стосовно недопущення виникнення екологічної катастрофи, яка може відбутись у зв’язку з порушенням технологічного процесу на Рівненській АЕС;

- перспективи поводження з паливовміщуючими матеріалами об’єкту «Укриття».

- оцінка безпеки існуючих будівельних конструкцій Об’єкта «Укриття» та стан справ з реалізації проекту ремонту покрівлі машзалу четвертого блоку ЧАЕС.

- проект Плану проведення консультацій з громадськістю Державної інспекції ядерного регулювання України на 2015 рік.

3 квітня 2014 року Громадська рада при Держатомрегулювання звернулася з відкритим листом до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем‘єр-міністра України та Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, піднявши питання енергетичної безпеки України.

Загалом, у рамках публічного громадського обговорення, Держатомрегулювання України протягом 2014 року проведено більше 48 публічних заходів.

За звітний період до Держатомрегулювання надійшов 64 запит на публічну інформацію. Запити на інформацію переважно надходили електронною поштою (53 запити) або на поштову адресу (8 запитів).

За категорією запитувачів запити на отримання інформації надійшли:

- від громадян – 56;

- від юридичних осіб – 1;

- від громадських організацій – 5;

- від представників засобів масової інформації – 2.

Впродовж звітного періоду запитувачі цікавилися:

- правовою інформацією – 32 запитів,

- інформацією довідково-енциклопедичного характеру – 11 запитів,

- податковою інформацією – 8 запитів;

- інформацією про стан довкілля – 5 запитів;

- статистичними даними – 4 запити;

- науково-технічною інформацією – 3 запити;

- інформацією про товар (роботу, послугу) – 1 запит.

Усі запити були розглянуті відповідно до чинного законодавства та у встановлені терміни. У більшості випадків запити на інформацію були вирішені позитивно, запитувачам було надано копії необхідних документів або відповідну інформацію. Водночас 15 запитів було направлено належним розпорядникам інформації з одночасним повідомленням про це запитувачів, а у 7 випадках запитувачам було відмовлено в наданні інформації. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» забезпечувалося функціонування та ведення системи обліку на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання з щомісячним оновленням інформації щодо наказів з основної та адміністративно-господарської діяльності, виданих протягом року. 

Необхідно відмітити ріст правової культури громадян України, які все частіше використовують всі можливі легальні методи захисту своїх конституційних прав. За звітний період Держатомрегулювання представляла свої інтереси у 12 судових справах у адміністративному судочинстві, де Держатомрегулювання виступало в якості відповідача та у 2 справах – в якості третьої особи на стороні відповідача. Основним предметом спорів в адміністративних справах є спори фізичних осіб із розпорядником публічної інформації та з питань звернень громадян щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності.

У той же час, мали місце окремі випадки зловживання у власних інтересах окремими громадянами України юридичними інструментами законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян» з метою інформаційного тиску у формі «тролінгу» як на центральний апарат, так і територіальні органи Держатомрегулювання України.

 

ВИСНОВКИ

 

У 2014 році виконано наступні пріоритетні завдання Держатомрегулювання у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпекита захищеності:

- забезпечено регулюючий супровід виконання детального плану-графіку реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків згідно затвердженого графіку; 

- розроблено План дій з гармонізації вимог з безпеки АЕС з референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки;

- у рамках виконання зобов’язань України, що випливають із Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, підготовлено П’яту Національну доповідь України та розміщено її на офіційному закритому ресурсі МАГАТЕ. Зазначена робота здійснювалася Держатомрегулюванням спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державним агентством України з управління зоною відчуження, ДП НАЕК «Енергоатом» та іншими членами Міжвідомчої робочої групи з підготовки Національної доповіді України та розгляду національних доповідей сторін Об’єднаної конвенції;

- забезпечено розгляд та регулюючий супровід будівництва пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»; заводу з виробництва ядерного палива; ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів», сховища для відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 Чорнобильської АЕС;

- розпочато імплементацію положень нових міжнародних норм безпеки, прийнятих Директивою Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, у національне законодавство;

- здійснено управління діяльністю Держатомрегулювання відповідно до сертифікованої системи управління якістю, яка у 2014 році успішно пройшла ресертифікацію;

- виконано пріоритетні завдання, визначені актами і дорученнями Президента України, Уряду України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України, що були спрямовані на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі у рамках реалізації положень Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, Національного плану з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки, Комплексного плану заходів щодо реалізації положень нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні тощо.

Таким чином, у 2014 році злагоджена, системна та послідовна робота структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання і Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки[4] дозволила забезпечити ядерну безпеку та захищеність, радіаційний захист населення, персоналу та навколишнього природного середовищ, дотримання міжнародних режимів гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності.


Пріоритетні напрями діяльності Держатомрегулювання на 2015 рік


Пріоритетними напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2015 рік визначено:

Ø реалізація Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами (плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС) та планів гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA; міжнародними стандартами безпеки;

Ø реалізація плану заходів із оптимізації державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

Ø забезпечення ефективного функціонування державної систем фізичного та цивільного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах режиму підвищеної готовності;

Ø протидія розповсюдженню недостовірної інформації з питань безпеки використання ядерної енергії в умовах інформаційної війни шляхом оперативного інформування громадськості;

Ø забезпечення регулюючого супроводу:

- реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків та ядерних установок, включаючи продовження термінів експлуатації АЕС;

- проектів нових ядерних установок (ЦСВЯП, СВЯП-2 ЧАЕС, «Джерела нейтронів», блоків 3 та 4 ХАЕС);

- реалізації проектів диверсифікації постачання ядерного палива в Україну в цілях забезпечення енергетичної безпеки держави;

Ø забезпечення державного регулювання безпеки при створенні інфраструктури довгострокового зберігання та захоронення РАВ, безпеки об’єкту «Укриття», зняття з експлуатації блоків 1, 2 та 3 ЧАЕС;

Ø виконання міжнародних зобов’язань України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності;

Ø захист п’ятої Національної доповіді про виконання зобов’язань за Об’єднаною Конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

Ø реалізація заходів щодо запобігання та протидії корупції у Держатомрегулювання відповідно до плану на 2015 рік у рамках імплементації державної антикорупційної політики в Україні на 2014 – 2017 роки;

Ø проведення роботи з Верховною Радою України та іншими державними органами щодо роз’яснення цілей та суті державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, завдань та повноважень Держатомрегулювання, як органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, з метою прийняття цими органами відповідних рішень.


Додаток до Звіту

 

Звітна інформація 

про підсумки роботи державних інспекцій 

з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання 

у 2014 році 

 

Південно-східна ДІ

 

Результати виконання основних завдань

Південно-східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання (далі – Південно-східна держінспекція) здійснює діяльність у регіоні, який включає Донецьку, Запорізьку та Луганську області і є найбільш промислово розвинутим та техногенно-навантаженим регіоном в Україні. Держінспекція має інформацію про понад 1000 суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії: 800 з них працюють у медицині, 200 – в інших галузях господарства.

Слід зазначити, що таке важливе пріоритетне завдання, як державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з фізичного захисту ДІВ I категорії Південно-східною держінспекцією не виконане з причини набрання чинності змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», якими було установлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня-грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки та набранням чинності Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року N 405/2014. Більшість установ Донецької та Луганської областей, в яких використовуються ДІВ I категорії, на даний момент розташовані на тимчасово окупованих територіях, не підконтрольних Україні (5 – на території Донецької області, 3 – на території Луганської області).

Крім того, внаслідок ведення бойових дій, 3 вугільних шахти Донбасу, на яких використовуються радіонуклідні ДІВ, знаходились в стані підтоплення через пошкодження систем електропостачання. Щонайменше 1-е радіонуклідне ДІВ, яке використовувалось в пристрої для пошуку контрабанди на митному посту «Ізварине» (Луганська обл.), було знищено.


Організація роботи держінспекції

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та згідно з наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 17.11.2014 № 176 «Про переміщення Південно-східної Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки», було змінено юридичну адресу Південно-східної держінспекції та переміщено співробітників з Донецької та Луганської областей до міста Запоріжжя.

Не дивлячись на проведення антитерористичної операції та ведення бойових дій на окремих територіях Донбасу, протягом 2014 року опрацьовано 710 вхідних документів. Підготовлені відповіді на 500 вхідних листів, що включають: контрольні доручення Кабінету Міністрів України, Держатомрегулювання, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування тощо, листи структурних підрозділів. Внесено до інформаційної бази 20 виданих ліцензій на провадження діяльності з використання ДІВ; 63 переоформлених та таких, до яких внесені зміни; 6 ліцензій було анульовано.

Південно-східна держінспекція в питаннях основної діяльності взаємодіяла з місцевими органами державної виконавчої влади (Донецькою, Запорізькою та Луганською облдержадміністраціями), з органами місцевого самоврядування, з правоохоронними органами (управліннями Служби безпеки України в областях, Головним управлінням МВС України в Луганській області), органами прокуратури, Головними управліннями Державної служби України з надзвичайних ситуацій в областях, Головними управліннями Міндоходів України в областях та податковими інспекціями.


Участь у нормотворчій роботі

Протягом року до Держатомрегулювання України надані пропозиції:

1. До проекту Інтегрованого плану підтримки ядерної захищеності між Україною та МАГАТЕ на період з 2014 по 2016.

2. До проекту НПА «Порядок проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень».

Дозвільна діяльність 

Ліцензування діяльності з використання ДІВ

420 суб’єктів здійснюють діяльність з використання ДІВ та мають відповідні ліцензії, з них: 296 – використовують ДІВ у медицині, 102 – у промисловості, 21 – виконують роботи з технічного обслуговування, ремонту, монтажу ДІВ, 1 – виконує роботи з проведення випробувань ДІВ та перевірки їх на герметичність.

Південно-східною держінспекцією проводиться контроль за виконанням особливих умов виданих ліцензій. Протягом року надано 41 припис щодо усунення порушень ліцензійних умов.

Під час аналізу документів заявників найчастіше виявляються наступні проблеми щодо забезпечення вимог безпеки. В медичних установах це: морально та фізично застаріле рентгенівське обладнання; недостатність фінансових можливостей у державних закладів щодо відшкодування збитків від аварій, що можуть статися під час провадження діяльності з ДІВ; відсутність коштів на забезпечення належного технічного обслуговування та ремонту ДІВ; не здійснюється обґрунтування контрольних рівнів та їх перегляд відповідно до чинних вимог; не здійснюється контроль дозоформуючих параметрів рентгенодіагностичних апаратів; не проводиться контроль захисних властивостей засобів індивідуального захисту персоналу та пацієнтів; служби радіаційної безпеки окремих медичних закладів, які використовують високоактивні та/або відкриті ДІВ, не акредитовані на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду; несвоєчасне внесення даних про наявність та рух ДІВ до Державного регістру ДІВ.

Для промислових підприємств це: відсутність приладів радіаційного контролю або їх нездатність реєструвати та вимірювати випромінювання, що створюється наявними ДІВ; порушення вимог щодо технічного обслуговування ДІВ; несвоєчасність внесення даних про наявність та рух джерел до Державного регістру ДІВ; неподання на узгодження звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 р.).

Забезпечення державної реєстрації ДІВ

Станом на 25.12.2014 у регіоні більше 1000 суб’єктів діяльності зареєстрували ДІВ у Державному регістрі ДІВ. Протягом року зареєстровано 165 ДІВ. Проте, реальна кількість суб’єктів діяльності, які використовують ДІВ, що підлягають реєстрації, істотно вище. Це, насамперед, стосується ДІВ, які звільняються від ліцензування та використовуються у приватній стоматологічній практиці.

 

Взаємодія з Державним регістром ДІВ

Протягом року Південно-східна держінспекції працювала у взаємодії з Державним регістром ДІВ з питань встановлення власників ДІВ, що були вилучені із незаконного обігу. Так, у березні 2014 року в м. Вільнянськ Запорізької області були виявлені вироби, що містили ядерний матеріал (збіднений уран) в якості біологічного захисту від іонізуючого випромінювання (2 радіаційні головки від гамма-дефектоскопів та 2 захисних контейнери), які перебували в незаконному обігу. З метою встановлення власника цих пристроїв було надано відповідний запит до Державного регістру ДІВ. На жаль, зазначені пристрої не перебували на державному обліку та встановити їх власника не вдалось.

Наглядова діяльність

Державний нагляд за дотриманням суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії вимог чинного законодавства здійснювався у відповідності з Планом-графіком проведення інспекційних перевірок Державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки. Планування наглядової діяльності об’єктів використання ДІВ здійснюється згідно з встановленою рекомендованою періодичністю в залежності від потенційної небезпеки ДІВ.

Планом на 2014 рік передбачалося провести 131 інспекцію та інспекційне обстеження. Фактично проведено 78 (49 комплексних інспекцій, 1 інспекція реагування, 28 планових та позапланових інспекційних обстежень), складено 46 приписів, 28 актів інспекційних обстежень, 4 довідки. Більшість позапланових інспекцій здійснювались з метою перевірки наявності умов для виконання заявленого виду діяльності та можливості видачі (переоформлення, внесення змін) ліцензій на право провадження діяльності з використання ДІВ. За порушення дозвільного принципу використання ядерної енергії стягнуто штраф у сумі 8500 грн. з Державного підприємства «Первомайськвугілля».

За результатами перевірок медичних закладів найбільш характерними порушеннями є недотримання вимог технічних регламентів експлуатації ДІВ. Так, КЗ «Обласний перинатальний центр» ЗОР, КМУ «Центральна поліклініка м. Макіївки», ПП «Медичний центр «Мати та дитина», КУ «Мелітопольський онкологічний диспансер» використовують ДІВ при відсутності їх технічного обслуговування. Ті ж порушення є характерними також в промисловості (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»). Також спостерігаються порушення щодо забезпечення вимог фізичного захисту та збереження ДІВ (керівництво ПАТ «Краснодонвугілля», КУ «Бердянська міська лікарня» та Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» не має допуску до виконання особливих робіт; на ПАТ «Шахта «Білоріченська» та структурних підрозділах ПАТ «Краснодонвугілля» не проводиться щорічна перевірка надійності системи фізичного захисту ДІВ).

Не виконання Плану-графіку проведення інспекційних перевірок обумовлено внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», яким було установлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня–грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки та набранням чинності Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року N 405/2014.

Керуючись Порядком взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, Південно-східна держінспекція надавала місцевим органам державної виконавчої влади та правоохоронним органам інформацію та висновки про результати радіологічних обстежень підозрюваних об’єктів/матеріалів, зокрема, під час радіаційного інциденту у м. Вільнянськ Запорізької області, коли у незаконному обігу були виявлені пристрої, що містили збіднений уран в якості біологічного захисту (2 радіаційні головки від гамма-дефектоскопів та 2 захисних контейнери). Також, за результатами перевірки Дочірнього підприємства «Скапер» Акціонерного товариства закритого типу «Донбасстальконструкція», Південно-східна держінспекція проінформувала Управління Служби безпеки України в Донецькій області та Голову міста Донецька про порушення вимог щодо безпечного зберігання приладів та устаткування з біологічним захистом із збідненого урану.

Крім того, за окремими дорученнями Держатомрегулювання та її територіальних органів Південно-східною держінспекцією проводились непланові заходи реагування. Зокрема, під час перевірки виконання шахтою «Юний комунар» Горлівської дирекції по ліквідації шахт було встановлено, що регламент проведення радіоекологічного моніторингу не відповідає проектному, а саме: не вимірюється питома активність 90Sr, 239Pu та 241Am в мулах, 3H, 235U, 90Sr, 239Pu та 241Am в підземних (шахтних) та поверхневих водах. Також проводились непланові інспекційні обстеження з метою встановлення наявності умов під час транспортування радіоактивних матеріалів у ТОВ «Укрспецгеологія» (Луганська обл.) та ДП «Спеціалізований центр «Вуглеізотоп» (м. Донецьк).


Інші важливі напрямки діяльності

Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки


Протягом року Південно-східною держінспекцією організовано проведення у ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДП «ДНТЦ ЯРБ») 6-ти державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ) проектів використання ДІВ. З них: 5 – надані суб’єктами діяльності у медицині, 1 – у промисловості. Розглянуто 5 звітів про виконання державної експертизи ЯРБ, що надійшли з ДП «ДНТЦ ЯРБ» та стільки ж відповідних висновків. Усі висновки були затверджені керівництвом Південно-східної держінспекції і передані замовникам експертизи для виконання.

Під час розгляду проектних матеріалів, які надходили до Південно-східної держінспекції для проведення державної експертизи ЯРБ, виявлялись наступні недоліки: вони не містили необхідної і достатньої інформації, розрахунків, обґрунтувань, відомостей що стосуються радіаційних характеристик ДІВ, геометричних параметрів ДІВ у системі «джерело-захист», методів розрахунку радіаційно-гігієнічних характеристик, або посилань на відповідні методики.

Під час експертизи проектних матеріалів експерти найчастіше виявляли наступні недоліки: розрахунки біологічного захисту не в повній мірі відповідали вимогам чинного законодавства, зокрема, не враховувався коефіцієнт запасу 2 на проектування відповідно до вимог п. 9.1.4 ОСПУ-2005, бракувало інформації про матеріал та товщину стін, перекриття між поверхами, вікон між процедурними приміщеннями та кімнатами керування ДІВ; не наводились відомості щодо захисних засобів та заходів для персоналу та пацієнтів; не розглядались питання щодо системи дозиметричного контролю тощо.

Радіаційні аварії

Забезпечення участі у реагуванні на радіаційні аварії та інші події, пов'язані з втратою контролю над ДІВ

У 2014 році Південно-східною держінспекцією зафіксовано 10 радіаційних інцидентів:

– 6 випадків виявлення металобрухту, забрудненого радіонуклідами природного походження;

– 1 випадок виявлення підозрюваного об’єкту (матеріалу) у пункті пропуску через державний кордон;

– 1 випадок виявлення покинутих ДІВ;

– 1 випадок, пов'язаний із можливою контрабандою ДІВ з Російської Федерації;

– 1 інший випадок.


02 січня у ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (м. Маріуполь Донецької обл.) під час вхідного РК був затриманий вагон № 67703827 з металобрухтом, що надійшов зі станції Суми Південної залізниці від ТОВ «Укртранс Консалтинг» (власник вантажу – ТОВ «Посейдон-Трейд», м. Київ). Персоналом ДСП «Донецький державний спеціальний комбінат» було вилучено з металобрухту 1 фрагмент труби вагою 12 кг, забруднений радіоактивним матеріалом (ізотоп 226Ra). Після проведення радіологічного обстеження радіоактивно-забруднений фрагмент було перевезено до сховища РАВ ДСП «Донецький державний спеціальний комбінат» для тимчасового зберігання. ПЕД гама-випромінювання на відстані 0,1 м від труби сягала 10,0 мкЗв/год, питома активність 226Ra – 4,9´104 Бк/кг.

23 січня у пункті пропуску через державний кордон України «Донецьк-аеропорт» при здійсненні прикордонного контролю рейсу № 453 Стамбул–Донецьк спрацювала стаціонарна система РК «ЯНТАР-2П». При здійсненні детального РК, який виконував черговий інспектор поста екологічного контролю, у ручній поклажі пасажира громадянина України Васильченка О.П. було виявлено близько 7 кг підозрюваного матеріалу (сипучої порошкової суміші сірого кольору) у пакеті та банці з під кави. ПЕД гамма-випромінювання сягала 2,83 мкЗв/год. З пояснень гр. Васильченка, ця суміш є танталовою рудою (колумбітом), країна походження – Республіка Конго. Після проведення радіологічного обстеження підозрюваний матеріал було перевезено до сховища РАВ ДСП «Донецький державний спеціальний комбінат» для тимчасового зберігання. Питома активність 226Ra становила 2,9´104 Бк/кг, ПЕД гамма-випромінювання на відстані 0,1 м від поверхні радіоактивного матеріалу – до 3 мкЗв/год.

12 лютого, в процесі проведення планової інспекційної перевірки ДП «Скапер», було виявлено три вироби, які мали ознаки радіоактивного матеріалу. Як з’ясувалось, цими виробами були дві радіаційні головки від гамма-дефектоскопу типу «Гаммарид-192/120» та захисний контейнер типу КЗ-1 (зав. № 3011), які містять збіднений уран в якості біологічного захисту від іонізуючого випромінювання. Одна з радіаційних головок була укомплектована закритим радіонуклідним ДІВ з радіонуклідом цезій-137. Інша радіаційна головка та захисний контейнер ДІВ не містили. На даний час ДП «Скапер» не працює, виробничі будівлі належать ТОВ «Маріупольстальконструкція». Інформація про результати перевірки була надана Управлінню Служби безпеки України в Донецькій області та Міському голові м. Донецька для прийняття відповідного рішення.

18 березня у м. Вільнянськ Запорізької області старшим слідчим слідчого відділу Управління служби безпеки України у Запорізькій області, у присутності громадянки Коваленко В.В., держінспекторів Південно-східної держінспекції, інших причетних осіб та понятих було проведено обшук будинку № 90 по вул. 40 років Жовтня (будинок належить вітчиму гр. Коваленко В.В. – Козлову О.А.). Громадянка Коваленко В.В. погодилась видати предмети, які незаконно зберігались у будинку. На подвір’ї, в сараї, знаходились 2 захисних контейнери (№ 374 та № 377, 1986 року виготовлення) від гамма-дефектоскопу «Гаммарид 170/400» та 1 радіаційна головка від гамма-дефектоскопу «Гаммарид 192/120» (№ 314, 1987 року виготовлення). ПД гамма-випромінювання на поверхні зовнішніх упаковок, в яких знаходились захисні контейнери, сягала 1,58 мкЗв/год, на поверхні радіаційної головки – до 14,5 мкЗв/год. Після цього зазначена вище громадянка висловила добровільну згоду видати ще один гамма-дефектоскоп, який знаходився у її помешканні за адресою: буд. 18 по вул. Пушкіна, м. Вільнянськ. Під час огляду було з’ясовано, що цим приладом є радіаційна головка від гамма-дефектоскопу «Гаммарид 170/400» (№ 374, 1986 року виготовлення). Всі зазначені прилади, які містять збіднений уран у якості біологічного захисту від іонізуючого випромінювання, передані до Дніпропетровського ДМСК ДК «УкрДО «Радон». За вказаним фактом в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області порушено кримінальне провадження № 22014080000000017 від 17.03.2014, зареєстроване за ознаками скоєння контрабанди з Російської Федерації на територію України радіоактивних матеріалів.

27 березня у ДП ««Тютюнова компанія «Хамадей» (83047, м. Донецьк, вул. Андропова, 2-2А) було виявлено радіоізотопний прилад з радіонуклідним ДІВ (стронцій-90) активністю 925 МБк. Зі слів персоналу підприємства, прилад надійшов у складі посилки з обладнанням з Великобританії. Після отримання інформації про наявність у складі приладу радіоактивного матеріалу керівництвом підприємства було прийнято рішення стосовно його передачі на тимчасове зберігання до ДСП «Донецький державний спеціальний комбінат».

15 квітня у ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (м. Маріуполь Донецької обл.) під час вхідного РК був затриманий вагон № 68750918 з металобрухтом, що надійшов зі станції Ахтирка Південної залізниці від ТОВ «Індустрія Енергії» (вул. Рівненська, 74, сел. Струмівка, Луцький р-н, Волинська обл.). Персоналом ДСП «Донецький державний спеціальний комбінат» було вилучено з металобрухту 1 фрагмент труби вагою 12 кг, забруднений радіоактивним матеріалом (ізотоп 226Ra). Після проведення радіологічного обстеження радіоактивно-забруднений фрагмент було перевезено до сховища РАВ ДСП «Донецький державний спеціальний комбінат» для тимчасового зберігання. ПЕД гама-випромінювання на відстані 0,1 м від труби сягала 2,5 мкЗв/год, питома активність 226Ra – 1,4´104 Бк/кг.

09 травня у ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (м. Маріуполь Донецької обл.) під час вхідного РК був затриманий вагон № 60503174 з металобрухтом, що надійшов зі станції Хриплін Львівської залізниці. Власник – ТОВ «ВКФ «МЕГА-МЕТ» (м. Донецьк, вул. Овнатаняна, 4). Персоналом ДСП «Донецький державний спеціальний комбінат» було вилучено з металобрухту фрагменти металевих труб вагою 168 кг, забруднені радіоактивним матеріалом (ізотоп 226Ra). Після проведення радіологічного обстеження радіоактивно-забруднений металобрухт було перевезено до сховища РАВ ДСП «Донецький державний спеціальний комбінат» для тимчасового зберігання. ПЕД гама-випромінювання на відстані 0,1 м від труби сягала 9,0 мкЗв/год, питома активність 226Ra – 4,5´104 Бк/кг.

12 жовтня у ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (м. Маріуполь Донецької обл.) під час вхідного РК був затриманий вагон № 68824002 з металобрухтом, що надійшов зі станції Талалаївка Чернігівської області. Власник вантажу – ТОВ «МЕТАЛЛ-КОМ» (м. Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А). Персоналом ДП «Дніпропетровський державний міжобласний спецкомбінат» ДК «Укр ДО «Радон» було вилучено з металобрухту 37 фрагментів металевих труб вагою 420 кг, забруднених радіоактивним матеріалом. ППД гама-випромінювання всередині деяких фрагментів становила 2,5 мкГр/год; щільність потоку бета-частинок – 300 β-част/хв×см2.

17 жовтня у ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (м. Маріуполь Донецької обл.) під час вхідного РК був затриманий вагон № 67702514 з металобрухтом, що надійшов зі станції Кальміус Донецької залізниці. Вантажовідправник – ТОВ «АЛЬФАМЕТ» (м. Донецьк, вул. Роздольна, 2а). Персоналом ДП «Дніпропетровський державний міжобласний спецкомбінат» ДК «Укр ДО «Радон» було вилучено з металобрухту металеву пластину розмірами 400×500×5 мм вагою 7 кг, забруднену радіоактивним матеріалом (ізотоп 226Ra). Після проведення радіологічного обстеження радіоактивно-забруднений металобрухт було перевезено на тимчасове контейнерне зберігання до ДП «ДДМСК». ПЕД гама-випромінювання на відстані 0,1 м від труби сягала 5,13 мкЗв/год, питома активність 226Ra – 5,7´105 Бк/кг.

03 грудня у ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя) під час вхідного РК був затриманий вагон № 65376659 з металобрухтом, що надійшов зі станції Шостка Київської залізниці. Вантажовідправник – ТОВ «Укр-Транс-Інвест» (Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе). Персоналом служби радіаційної безпеки ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» було проведено пофрагментне розвантаження затриманого вагону та вилучено фрагменти брухту чорного металу – 14 труб загальною вагою 190 кг, забруднені радіоактивним матеріалом. Труби були поміщені у сховищі радіоізотопів радіоізотопної лабораторії ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» для тимчасового зберігання до передачі на спеціалізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами. ПЕД гама-випромінювання на поверхні труб становила 30,0 мкЗв/год, щільність потоку бета-частинок – 220 β-част/хв×см2.

 

Поводження з відпрацьованими ДІВ


Всього у регіоні 90 ліцензіатів, у яких при використанні ДІВ можуть утворюватись радіоактивні відходи (РАВ) у вигляді відпрацьованих ДІВ. Кількість суб’єктів, що зберігають відпрацьовані ДІВ, – 3. Це ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ДП «Луган ськвугілля», ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод». До цієї кількості не увійшли ті суб’єкти діяльності, які використовують радіонуклідні ДІВ, що звільнені від ліцензування, але не звільнені від регулюючого контролю.

Серед підприємств-виробників РАВ, які утворюються при здійсненні діяльності з використання радіонуклідних ДІВ, найгірший стан забезпечення вимог безпеки при поводженні з відпрацьованими ДІВ та надання звітності щодо утворення РАВ спостерігається на державних підприємствах вугільної галузі, які не є ліцензіатами. Так, ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» та ДП «Луганськвугілля» використовують відпрацьовані ДІВ і квартальної звітності щодо утворення РАВ не надають взагалі.


Південна ДІ

 

Регулювання безпеки поводження з джерелами іонізуючого випромінювання

 

Дозвільна діяльність та оцінка безпеки

 

Станом на 30.12.2014 діє 230 ліцензій на використання джерел іонізуючого випромінювання, виданих Південною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки. У 2014 році видано 20 ліцензій, 49 внесено зміни. Всього 167 ліцензій видано медичним закладам, 48 ліцензій промисловим об’єктів, 14 ліцензіатів здійснюють технічне обслуговування та 1 митниця.

На території Одеської області у зоні відповідальності Південної митниці Міндоходів України на території морських торгівельних портів та сухопутних пунктів пропуску через державний кордон України одночасно використовувалися потужні мобільні доглядові установки митного контролю (генерючі «Rapiscan Eagl Mobile M4507», 1 генеруюча «ZBV» та 1 радіонуклідна «Vacis Mobile Co-60»).

Протягом 2014 року на території Південного регіону (Одеській, Миколаївській та Херсонській областях) введення в експлуатацію підприємств, організацій та установ, які використовують нові радіаційні технології не було.

Південною держінспекцією державні експертизи проектів нових ДІВ медичного та промислового застосування у 2014році не проводились.

 

Наглядова діяльність

 

Протягом 2014 року проводилися інспекції, інспекційні обстеження суб’єктів діяльності з використання та виробництва ДІВ:

проведено 62 інспекційних перевірок;

проведено 31 інспекційних обстежень;

складено 18 приписів;

складено 31 актів інспекційного обстеження;

складено 13 довідок;

притягнуто до адміністративної відповідальності 7 осіб та добровільно сплачено 1870,00.

Інші заходи впливу не застосовувалися.

Проведено оцінку 140 звітів про стан радіаційної безпеки Ліцензіатів, які знаходяться на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, в тому числі: Одеська область – 60 звітів, Миколаївська область – 45 звіти, Херсонська область – 35 звітів.

За результатами аналізу встановлено, що Ліцензіатами у 2014 році в основному забезпечувався необхідний рівень радіаційної безпеки при проведенні діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання. Радіаційних аварій та інцидентів з ДІВ у звітному періоді не було зафіксовано.

Більша частина порушень з питань радіаційної безпеки при здійсненні діяльності з використання ДІВ було виявлено у медичних установах (більша частина перевіряємих установ є медичними закладами) пов’язана з недостатнім фінансуванням медичних закладів та проведенням реорганізацій в медичних установах (зміни юридичної особи та зміни відповідальних осіб).

Питання поводження з відпрацьованими ДІВ знаходиться на постіййному контролю Південної держінспекції (у рамках виконання вимог Податкового кодексу). У результаті, у 2014 році передано до ДСП «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат» 400 од. ДІВ (в тому числі в межах міжнародних програм допомоги 398 од.) з п’яти підприємств, військових частин та установ Південного регіону, переведених до категорії РАВ.

 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ

 

Всього у Південному регіоні на кінець 2014 року зареєстровано 329 власників джерел іонізуючого випромінювання. З них 48 власників мають радіонуклідні джерела, 281 власників - генератори випромінювання (рентгенустановки). Розбіжність у цифрах пояснюється тим, що частина власників мають одночасно радіонуклідні джерела та рентгенівські установки. У Регістрі зареєстровані як ліцензіати так і суб’єкти, які використовують ДІВ, діяльність з якими звільняється від ліцензування.

На кінець 2014 року в АС «Регістр» було зареєстровано 2870 одиниць джерел, що знаходилися в експлуатації або зберігалися у власників Південного регіону. Протягом 2014 пройшли державну реєстрацію 67 джерел. Детальна інформація за видами зареєстрованих джерел та місцезнаходженням подається у таблиці:


Кількість ДІВ що пройшли державну реєстрацію, од.

Одеська область

Миколаївська область

Херсонська область

Всього

З початку реєстрації у 2009 році

Радіонуклідні ДІВ

1018

540

12

1570

Генератори випромінювання

680

341

279

1300

Протягом 2014 року

Радіонуклідні

ДІВ

5

23

2

30

Генератори випромінювання

28

5

4

37

Зауважуємо, що у кількість джерел, переведених до категорії РАВ, не входять відпрацьовані ДІВ, які власники передають УДВП «Ізотоп» для підготовки та передачі на захоронення.

Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ

У 2014 році Держатомрегулювання продовжувало організовувати роботи з підвищення рівня безпеки відпрацьованих ДІВ, зокрема:

- у рамках співробітництва з Товариством з безпеки установок та реакторів Німеччини (GRS mbH) за проектом міжнародної технічної допомоги “Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання” проведено роботи по вилученню відпрацьованих ДІВ з підприємства-банкрута відповідно до Списку-4 (наприклад, Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, ПАТ «Гемопласт», Одеський театр юного глядача, Одеська публічна бібліотека ім. Горького, різні підрозділи МВС та національної гвардії України та інш).

Всього вилучено 398 ДІВ. Роботи виконувалися спеціалістами УДВП “Ізотоп”.

Усі ДІВ, що використовуються у практичній діяльності, в решті решт перетворюються у РАВ, тому одним із основних завдань щодо забезпечення радіаційної безпеки в Україні є поводження з радіоактивними відходами.

На території Південного регіону діяльність з поводження з РАВ здійснює розташований у Іванівському районі Одеській області Одеський державний міжобласний спецкомбінат УкрДО «Радон» (далі ОДМС УкрДО»Радон»). На теперішній час технологія поводження з РАВ передбачає довгострокове зберігання радіоактивних відходів, що утворилися в установах і на підприємствах Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та АР Крим, тобто захоронення РАВ у приповерхневих сховищах не здійснюється.

Протягом 2014 року до ОДМСК УкрДО Радон передано РАВ від суб’єктів Одеської та Миколаївської області: ПП «ДДП» (1 ДІВ – 25.03.14), ВАТ «Гемопласт» (250 ДІВ – 22.06.2014), в/ч 2189 (15 ДІВ – 16.10.2014), ТОВ «Олимпекс Купе Інтернейшионал» (1 ДІВ – 02.12.2014), УДВП «Ізотоп» (148 ДІВ – 15.12.2014).

Прийом РАВ на Одеський ДМСК за період з 01.01.2014 по 01.01.2015:


Область


Вид РАВ

Кількість

Маса біозахисту, кг

Активність, Бк

Миколаївська

ТРВ

14


1,74Е+06

Миколаївська

відпрацьовані ДІВ

2 шт.


9,93Е+11

Одеська

ТРВ

16,2 кг


6,00Е+04

Одеська

відпрацьовані ДІВ

398 шт.


4,48Е+14

 

Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ

 

У травні 2014 році на території Одеського морського торгового порту при спрацюванні стаціонарної системи радіаційного контролю «Янтар -1А» та додатковго обстеження було виявленно об’єкт (годинник), радіоактивність якого обумовлена наявністю світломаси постійної дії, що має у складі радіонуклід 226Ra. Об’єкт передано на довгострокове зберігання до ОДМСК «Радон».

У груді 2014 році під час проведення радіаційного контролю вантажів та транспортних засобів, які переміщуються через державний кордон у пункті пропуску «Одеський морський торговельний порт», на території автостоянки TIR II було виявлено перевищення потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма – випромінювання контейнеру, який надійшов у режимі експорт на транспортному засобі. Подальше обстеження виявило наявність деревини (дубової), дослідження вантажу на даний час продовжуються.

 

Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю

 

У 2014 році Південна держінспекція взаємодіяла з різними державними органами місцевої влади та територіальними органами інших органів виконавчої влади з питань, а також:

- здійснювалася взаємодія з Головними управліннями Міндоходів у Одеській, Миколаївській та Херсонській областей щодо виконання вимог Податкового Кодексу України, в частині оподаткування утворення радіоактивних відходів та тимчасового їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

- надано більш 150 консультацій з різних питань радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання, організації роботи з використанням ДІВ, ліцензування діяльності з використанням ДІВ та інше, що свідчить про постійну роботу Південної держінспекції з питання надання консультацій з питань основної діяльності Південної держінспекції, а також з питань забезпечення радіаційної безпеки;

- проводилася робота зі зверненнями громадян щодо надання інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Було розглянуто та надано відповідь на 22 звернень громадян України (зауважимо, що всього зі зверненнями та запитами зверталися 2 громадянина (відповідно 21 та 1 звернення));

- прийнято участь у розгляді більш як 70-х судових справ (тільки більш 70 у Одеському апеляційному адміністративному суду та біля 10 справ у Одеському Окружному адміністративному суді). Значна частина справ була виграна;

- відповідно до Положення про взаємодію між Держатомрегулювання та Міністерством охорони здоров’я України з питань державного регулювання радіаційної безпеки, затвердженого спільним наказом Держатомрегулювання та МОЗ від 12.02.2009 № 28/82, Південна держінспекція здійснювала взаємодію з державними управліннями Міністерства охорони здоров’я України Південного регіону в межах питань радіаційної безпеки;

- забезпечено виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №736-р щодо забезпечення відкритості та доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці. Південною держінспекцією проводилася освітня робота зі студентами Одеського національного політехнічного університету, також надавалися консультації всім представникам організацій та установ (у тому числі у співбесідах зі співробітниками Одеського обласного адміністративного суду), які зверталися з питань радіаційної безпеки до співробітників інспекції.

За необхідністю представники Держінспекції брали участь засіданні комісії з перевірки знань з питань радіаційної безпеки у медичного персоналу, яка проводилася при Головному управлінні МОЗ у Одеській області.


Центральна ДІ

 

Наглядова та дозвільна діяльність


Протягом 2014 року було здійснено 48 інспекційних перевірок та обстежень (з них: 19 немедичних підприємств, 29 медичних закладів), за результатами яких видано:

· 4 приписи;

· 4 довідки;

· 40 актів інспекційного обстеження.

Здійснення заходів з нагляду дозволило підтвердити рівень безпеки об’єктів, призначених для поводження з ДІВ та діяльності перед видачею ліцензій на право провадження діяльності з ДІВ; виявити порушення радіаційної безпеки та своєчасно вжити заходів примусу та коригуючи заходів щодо їх усунення.


Основними порушеннямищо виявлені в результаті наглядової діяльності є:

· несвоєчасне виконання умов виданих ліцензій на використання ДІВ;

· незабезпечення періодичного технічного обслуговування ДІВ;

· незабезпечення індивідуального дозиметричного контролю за допомогою індивідуальних дозиметрів для жінок дітородного віку у медичних закладах.

За порушення вимог норм, правил та стандартів радіаційної безпеки, а також невиконання приписів Центральної держінспекції було складено 18 протоколів, з них за ч. 1 ст. 95 Кодексу України про адміністративні правопорушення – 16, за ч .2 ст. 95 Кодексу України про адміністративні правопорушення – 2.

За порушення вимог статті 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» складено 1 протокол на юридичну особу на КЗ «Олександрійський онкологічний диспансер» (м. Олександрія, Кіровоградська обл.).

Сума накладених фінансових санкцій – 16320 грн.; реально стягнуто фінансових санкцій до бюджету – 16150 грн.

Протягом 2014 року видано 24 ліцензії на використання ДІВ (3 немедичним підприємствам, 21 медичним закладам); переоформлено 5 ліцензії (3 – немедичним підприємствам, 2 медичним закладам); внесено змін до 54 ліцензій (22 – немедичним підприємствам, 32 медичним закладам).


Забезпечення державної реєстрація ДІВ


За період 2014 року в АС «Регістр» було додатково зареєстровано 102 джерела, що знаходилися в експлуатації або зберігалися на підприємствах Дніпропетровської та Кіровоградської областей, у тому числі: радіонуклідних джерел – 99; генеруючих пристроїв – 3.

Кількість зареєстрованих ДІВ у кожному регіоні зазначено в таблиці:


Зареєстровано

Дніпропетровська область

Кіровоградська область

Зареєстровано станом на 15.12.2014

Зареєстровано у 2014 році

Зареєстровано станом на 15.12.2014

Зареєстровано у 2014 році

Загальна кількість ДІВ

2346

99

390

3

Радіонуклідних

1221

20

70

-

Генеруючих пристроїв

1125

79

320

3

 


Регулювання безпеки поводження з радіоактивними відходами (РАВ)ДСП «Дніпропетровський державний міжобласний спецкомбінат» (ДСП «Дніпропетровський ДМСК) діє на підставі ліцензії № ОВ 000948 від 26.01.2011, виданої Дератомрегулювання терміном дії до 26.01.2019.

Протягом 2014 року до Пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) ДСП «Дніпропетровський ДМСК» було прийнято на зберігання наступні РАВ:

1. Тверді РАВ (ТРВ):

1215,3 кг загальною активністю 7,388E+09 Бк станом на 17.12.2014.

2. Відпрацьовані ДІВ у біозахисті:

181 од. загальною активністю 1,623E+12 Бк станом на 17.12.2014; вага біозахисту 4581 кг.

Зазначені РАВ були прийняті від наступних підприємств (станом на 18.12.2014):


Місто

Підприємство

Вага ТРВ, кг

Кількість ДІВ, од.

Сумарна активність РАВ, Бк

Дніпропетровська область

Кривий Ріг

ПАТ »АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

107,3

11

3,882E+09

Кривий Ріг

ДП «Укрчерметгеологія»


7

3,939E+09

Дніпропетровськ

Областне управління водних ресурсів


5

1,007E+05

Запорізька область

Енергодар

Запорізька АЕС


30

1,465E+12

Запоріжжя

Запорізький титано-магнієвий комбінат


10

3,511E+09

Запоріжжя

ВО Запоріжмасложирпром


3

6,420E+10

Запоріжжя

ДП Запоріжстандартметрологія


30

1,650E+08

Бердянськ

КЗ БРМ «Бердянске територіальне медичне об’єднання»


3

5,422E+10

Луганська область

Луганськ

Східноукраїнський Національний університет


4

2,511E+08

Донецька область

Донецьк

ТОВ «Альфамет», постачальник металобрухту (радіаційний інцидент в Маріуполі, МК «Азовсталь)

7


4,000E+06

Кіровоградська область

Кіровоград

ГРЕ №37 КП «Кіровгеологія»


4

8,761E+07

Кіровоград

Кіровоградський облонкодиспансер

650

1

7,358E+09

Кіровоград

Військова частина А1840


73

2,094E+10

Чернігівська область

Чернігів

ТОВ «Метал-Ком», постачальник металобрухту (радіаційний інцидент в Маріуполі, МК ім. Ілліча)

451


1,341E+07

РАЗОМ:

1215,3

181

1,623E+12

Відповідно до Програми радіаційного контролю на ДСП «Дніпропетровський ДМСК», узгодженої з територіальними органами держсанепідконтролю, протягом 2014 року продовжувалося проведення скринінгового аналізу стану забруднення природного середовища у зонах впливу розташування ПЗРВ та ДСП «Дніпропетровський ДМСК». Параметри та об’єм радіаційного контролю розроблені відповідно з вимогами державного стандарту (ГОСТ 12.1.048-85) та СПОРО-85.


Протягом 2014 року проводилися такі види робіт:


- контроль індивідуальних доз опромінювання персоналу – щоквартально (ТЛД-метод, виконує ЦЛ УкрДО «Радон») та щодня з використанням власних прямопоказуючих дозиметрів;

- контроль за потужністю дози іонізуючого випромінювання на поверхні технологічного обладнання, на робочих місцях, суміжних приміщеннях, на території ДСП «Дніпропетровський ДМСК» і в зонах, що контролюються, – 1 раз на тиждень та при проведенні робіт (загалом понад 1500 вимірів);

- контроль за радіоактивністю аерозолів у повітрі робочих приміщень – 86 вимірів;

- контроль за рівнем поверхневого забруднення радіоактивними речовинами приміщень, технологічного обладнання, устаткування, робочих місць – 1 раз на тиждень та при проведенні робіт (загалом понад 700 вимірів);

- контроль якості дезактивації обладнання, приміщень – 150 вимірів;

- контроль за викидами радіоактивних речовин в атмосферу – 100 вимірів;

- контроль за наявністю радіоактивних речовин в промстоках спецвідділення з контактного відстійника – 24 виміри;

- контроль за змістом радіонуклідів в об’єктах оточуючого середовища (ґрунт, вода, рослинність) – 200 вимірів.

Проводився вибірковий гамма-дозиметричний моніторинг території ПЗРВ в місцях відбору проб ґрунтів щодо виявлення локальних аномалій із високими рівнями дози зовнішнього гама-випромінювання поверхні ґрунтів. Локальних аномалій забруднення ґрунтів на окремих ділянках не виявлено. Радіаційний фон на території ПЗРВ складає 0,10-0,12 мкЗв/год.

Моніторинг виконується силами СРБ ДСП «Дніпропетровський ДМСК».

Результати радіометричних спостережень щодо вмісту радіонуклідів у ґрунті, повітрі, воді та рослинності в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження не показують тенденцій до приросту та не мають помітних відмінностей від типових для даної місцевості фонових значень. Коливання показів не виходять за типові для накопиченого ряду значень статистичні межі.

Концентрація техногенного нукліду цезію-137 в пробах ґрунту ПЗРВ, санітарно-захисної зони та зони спостереження не відрізняється суттєво від типових для даної місцевості значень.

Техногенних радіонуклідів в повітрі, воді та рослинності не виявлено (на рівні чутливості наявних засобів вимірювань).

У цілому за результатами моніторингу довкілля за останні п'ять років приросту значень вмісту радіонуклідів в об’єктах довкілля, де виконуються постійні вимірювання, не спостерігається.

При цьому, в межах санітарно-захисної зони та зони спостереження не виявлено присутності в атмосферних випадіннях радіонуклідів від технологічної діяльності ПЗРВ.

Результати радіометричного моніторингу довкілля в зоні впливу ПЗРВ ДСП «Дніпропетровський ДМСК» за останні п’ять років спостережень не виявляють тенденцій до змін.


Виявлення радіаційного забруднення у 2014 році

 

У 2014 році на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей зареєстровано 2 позаштатні ситуації, що пов’язані із виявленням радіаційно забрудненого металобрухту:

1. Під час планового радіаційного обстеження території ДП «Бар’єр» (м. Дніпродзержинськ) 13.05.2014 на майданчику біля буд. 827 фахівцями вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та моніторингових досліджень ДП »Бар’єр» виявлені два фрагменти металоконструкцій з підвищеним рівнем радіаційного забруднення:

- металевий лист 800х600 мм;

- циліндр металевий 300х300 мм.

Загальна вага – 35 кг.

За результатами радіаційного контролю потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання на відстані 0,1 м становила до 0,85 мкЗв/год, щільність потоку бета-часток складала до 5000 част/хв*см. Подальше довгострокове збереження виявлених фрагментів забезпечене у будівлю № 120 колишнього ВО «Придніпровський хімічний завод» (м. Дніпродзержинськ).

2. Під час вхідного радіаційного контролю на станції «Промислова» ПАТ »АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 18.04.2014 системою автоматизованого контролю «Кордон» виявлений вагон з вантажем металобрухту з підвищеним рівнем гамма-випромінювання. Постачальник вантажу ТОВ «ВКФ «Мега-Мет». Станція відправник «Чернівці-Південна», Львівської залізниці.

Вантаж металобрухту, що знаходився у залізничному вагоні за участю фахівців СРБ ДСП «Дніпропетровський ДМСК» в присутності комісії з розслідування радіаційного інциденту проведене сортування вантажу металобрухту, вилучено пошкоджений захисний блок типу БГИ-75У (найбільш ймовірно) з ДІВ усередині.

Згідно з етикетки на блоці:

тип джерела – ГСS-7.021.4;

паспортна активність – 6,6E+10 Bq;

номер джерела – Е88;

рік випуску джерела – 1991 р.

Максимальна ПЕД на відстані 1 м від ДІВ становила близько 198 мкЗв/год.

Вилучений захисний блок переданий на довгострокове збереження до ДСП »Дніпропетровський ДМСК».


Західна ДІ

 

Дозвільна діяльність

 

За 2014 рік інспекцією розглянуто 104 заяви на видачу, переоформлення та внесення змін до ліцензій на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. 

За результатами розгляду заяв:

видано ліцензій (медичним закладам/промисловим об’єктам) – 15/4;

анульовано – 2;

переоформлено – 5;

внесено зміни – 80;

виданий дублікат - 1.

Усього діючих ліцензій – 345.

Адміністративних послуг надано на суму 157,5 тис.грн.

 

Наглядова діяльність

 

Інспекторами Держінспекції проведено 59 інспекцій. 

Протягом звітного періоду державними інпеторами складено 14 протоколів про адміністративні правопорушення; за протоколами винесено 14 постанов про накладання адміністративного стягнення (штрафу). Загальна сума накладених та сплачених адміністративних санкцій – 4,59 тис. грн.

На підставі ст. 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (використання ДІВ без ліцензії) до відповідальності притягнуто 1 юридичну особу, сума штрафу – 8500 грн.

Основними порушеннями при використанні ДІВ є невиконання вимог приписів та ліцензійних умов.

Розглянуто близько 150 щорічних звітів з радіаційної безпеки, одинадцяти ліцензіатам надіслано зауваження до звітів.

 

У рамках участі у нормотворчій діяльності держінспекцією розглянуто та подано пропозиції та зауваження до 3-х проектів НПА. 

 

Організація роботи держінспекції 

 

Протягом 2014 року опрацьовано 858 вхідних документів.

Підготовлено відповіді на вхідні листи, що включають: 6 – відповіді на запити правоохоронних органів; 42 – на виконання доручень Держатомрегулювання; 1 – на звернення громадян; 2 – на листи регіональних держінспекцій.

Усього підготовлено 834 вихідних документів, основну частину яких складає переписка з ліцензіатами.

 

Інші важливі напрями діяльності

 

У 2014 році на підконтрольній території зареєстровано випадок виявлення ДІВ у незаконному обігу (Івано-Франківська обл.) та 1 випадок виявлення ядерних матеріалів у незаконному обігу (Чернівецька обл.).

За звітний період випадків радіаційних аварій на об’єктах використання ДІВ не зафіксовано.

 

Робота з громадськістю 

 

Згідно з планом роботи з громадськістю Держінспекція щомісяця надає інформацію про виконану роботу на веб-сторінку Держатомрегулювання.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №736-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці», в якому п. 5 передбачено проведення у середніх та вищих навчальних закладах інформаційно-навчальних заходів з питань безпечного використання ядерної енергії, державними інспекторами проводились зустрічі із школярами загальноосвітніх шкіл та студентами м. Івано-Франківська.

 

Поводження з відпрацьованими ДІВ 

 

У Західному регіоні відсутні суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які зберігають відпрацьовані ДІВ понад встановлений особливими умовами ліцензії термін (більше 6 місяців). У разі необхідності подальшого використання радіонуклідних ДІВ їх призначений термін служби продовжується ліцензованими організаціями за результатами перевірки на герметичність. У 2014 р. на довоготривале зберігання до ДМСК «Радон» передано 15 радіонуклідних ДІВ.

 

Співпраця з Державним регістром ДІВ

 

У 2014 р. у Державному регістрі ДІВ зареєстровано 30 радіонуклідних ДІВ та 87 генераторів випромінювання, загальна сума сплаченого реєстраційного збору – 8,842 тис. грн.

Під час здійснення дозвільної та наглядової діяльності Держінспекцією контролюється реєстрація ДІВ кожним суб’єктом використання ядерної енергії. За запитами реєстрового центру Державного регістру ДІВ проведено оновлення реєстраційних даних про передачу відпрацьованих ДІВ на довготривале зберігання до ДМСК «Радон» або продовження терміну служби радіонуклідних ДІВ. У т.ч. введена інформація про продовження терміну експлуатації 84 радіонуклідних ДІВ.

 

Виконання вимог Податкового кодексу

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України Західною держінспекцією направлено до територіальних управлінь Міндоходів України переліки суб’єктів використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких у 2015 р. можуть утворитися радіоактивні відходи. У 2014 р. держінспекцією у встановленому порядку рзглянуто та погоджено звітність про фактичні обсяги утворення радіоактивних відходів 26 суб’єктів. 


Північна ДІ

 

Результати виконання основних завдань

 

Протягом 2014 року Північною держінспекцією виконано такі важливі завдання, як здійснення в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та здійснення нагляду за дотриманням виконання вимог ядерного законодавства, норм та правил з радіаційної безпеки.

У 2014 році у промисловості , науці та медичних закладах, що використовують в своїй діяльності ДІВ, радіаційних аварій не зафіксовано.

 

Організація роботи держінспекції 

 

Протягом 2014 року опрацьовано 818 вхідних документів.

Підготовлено відповіді на вхідні листи, що включають: контрольних доручень: 18 від органів виконавчої влади (прокуратура, СБУ); 19 доручень Держатомрегулювання України; 41 – листів структурних підрозділів.

 

Видано 235 документів дозвільного характеру та внесено до інформаційної бази:

- 66 виданих ліцензій (промисловість – 25, медицина – 41);

- 26 переоформлених (промисловість – 9, медицина – 17);

- 135 внесених змін (промисловість – 61, медицина – 74);

- 1 виданий дублікат;

- 7 анульованих ліцензій (промисловість – 6, медицина – 1). 

Адміністративних послуг надано на суму 423 500,00 грн.

 

Дозвільна діяльність 

 

Ліцензування діяльності з використання ДІВ

650 суб’єктів здійснюють діяльність з використання ДІВ та мають відповідні ліцензії на цю діяльність, з них:

385 використання ДІВ у медицині;

265  використання ДІВ у промисловості;

у т.ч. 102 виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту монтажу;

у т.ч. 4 – робіт з проведення випробувань ДІВ та перевірки на герметичність.

Проведено оцінку 132 положення про визначення доз опромінення пацієнтів при проведенні діагностичних процедур.

У 2014 році проведено 3 державні експертизи з ядерної та радіаційної безпеки проектів нових ДІВ медичного застосування та підготовлено позитивні висновки.

 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ 

 

У 2014 році зареєстровано в Регістрі ДІВ 436 джерел іонізуючого випромінювання суб’єктів діяльності з використання ДІВ у промисловості, науці та медицині на підпорядкованій території.

У 2014 році переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації радіонуклідні ДІВ у кількості 182 шт.; знищено та знято з обліку генераторів у кількості 49 шт.

  

Наглядова діяльність

 

Протягом 2014 року:

проведено 105 інспекційних перевірок; 96 інспекційних обстежень;

складено 82 приписів; 96 актів інспекційного обстеження; 23 довідок.

47 протоколи та винесено47 постанови.

Сума накладених фінансових санкцій становить суму 17340,00 грн.

Зафіксовано 2 випадку невиконання умов ліцензій та вжито такі заходи впливу – 2 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності.

Проведено оцінку понад 500 щорічних звітів з аналізу безпеки використання ДІВ.

 

Інші важливі напрямки діяльності

 

Радіаційні аварії

 

Протягом 2014 року зареєстровано 9 випадків радіаційних аварій (виявлення ДІВ у незаконному обігу).

Забезпечення підвищення рівня знань з питань радіаційної безпеки серед населення. 

Проведення відкритої лекції на тему «Поводження з ДІВ» у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка. Участь (щоквартально) у засіданні асоціації рентгенологів Житомирської області. Участь в комісії по перевірці знань з радіаційної безпеки у Вінницькому онкологічному диспансері.


Поводження з відпрацьованими ДІВ 

5 суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що використовують радіонуклідні ДІВ та мають відпрацьовані ДІВ, а саме:

- ВП «Аварійно-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»;

- ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова;

- Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України;

- ДСП «ЧАЕС»;

- УДВП «ІЗОТОП».

 

Виконання вимог Податкового кодексу


79 суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що використовують радіонуклідні ДІВ на підконтрольних об’єктах (Київ – 46; Київська область – 11; Чернігівська область – 4; Житомирська область – 12; Вінницька область – 3; Черкаська область – 3), надають звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів згідно п. 250.6 та п. 250.7 ст. 250 із змінами, внесеними згідно із Законом від 05.07.2012 № 5083-VI


Північно-західна ДІ

 

Регулювання безпеки поводження з ДІВ

 

Дозвільна діяльність та оцінка безпеки

 

Станом на 29.12.2014 року 246 суб’єктів господарської діяльності проваджують діяльність з використання ДІВ на підставі ліцензій, виданих Північно-західною Держінспекцією.

203 ліцензії видано медичним установам, 32 ліцензії – промисловим об’єктам, 11 ліцензіатів здійснюють технічне обслуговування та постачання ДІВ, що генерують іонізуюче випромінювання.

Протягом 2014 року отримано 101 заяв на проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, за результатами їх розгляду: видано 18 ліцензій, 3 переоформлено, до 72 ліцензій внесено зміни, 2 ліцензії анульовано та 6 визнано недійсними за результатами їх переоформлення або закінченням терміну дії.

За результатами дозвільної діяльності надано адміністративних послуг на суму 114450,00 грн.

Державні експертизи проектів нових ДІВ не проводились. Ініційовано та забезпечено проведення 3 державних експертиз проектів нових або реконструйованих приміщень медичних установ для експлуатації генеруючих ДІВ, за результатами яких надано позитивні висновки.

Проведено оцінку 83 Положень про визначення доз опромінення пацієнтів при застосуванні ДІВ у діагностичних цілях.

 

Наглядова діяльність

 

Протягом 2014 року проведено 64 наглядових заходи: 53 інспекційні перевірки (50 планових) та 11 інспекційних обстежень (4 планових).

За результатами наглядових заходів суб’єктам діяльності надано 37 приписів та складено 55 актів інспекційних обстежень.

За виявлені порушення на відповідальних посадових осіб складено 2 адміністративні протоколи та винесено 2 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

За накладеними штрафними санкціями до Держбюджету сплачено 510,00 грн.

Проведено оцінку та аналіз 192 щорічних Звітів про стан радіаційної безпеки за 2013 рік, наданих ліцензіатами.

 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ

 

332 суб’єкти регіону, що проваджують діяльність з використання ДІВ, зареєстрували ДІВ у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання. 

Протягом 2014 року Рівненським реєстраційним центром було зареєстровано 79 одиниць ДІВ, які знаходяться в експлуатації або на збереженні, у тому числі: радіонуклідних джерел – 19; пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання – 60.

Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ

 

У рамках виконання вимог Податкового кодексу України у 2014 році було розглянуто та погоджено 30 звітів про фактичні обсяги РАВ.

Протягом 2014 року ДІВ було переведено до категорії РАВ та передано до спеціалізованих підприємств по поводженню з РАВ 27 одиниць радіонуклідних ДІВ.

Також виведено з експлуатації та утилізовано у встановленому порядку 18 одиниць генераторів випромінювання.

 

Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ

 

У квітні 2014 року за результатами оперативно-пошукової діяльності Управління СБУ в Тернопільській області в приміщенні гаража за адресою м. Тернопіль, вул. Об’їзна, гаражний кооператив «Маяк», було виявлено у незаконному обігу підозрілий предмет з ознаками радіоактивного матеріалу, що являв собою металеву пластину розміром 10х30 мм (схожий на контрольне джерело приладу радіаційного контролю ДП-5Б).

Предмет вилучено з незаконного обігу та передано на ДСП «Львівський державний міжобласний спец комбінат».

 

Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю

 

Протягом 2014 року 32 інформаційне повідомлення щодо результатів діяльності Північно-західної Держінспекції підготовлено направлено для розміщення на веб-сайті Держатомрегулювання України та 16 інформаційних повідомлень – на веб-сайтах ОДА Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Державними інспекторами проведено 7 лекцій у вищих та середніх навчальних закладах регіону.

 

Основні результати нормативно-правової діяльності

 

Протягом 2014 року розглянуто та надано пропозиції до проектів 2 нормативно-правових актів у сфері ядерного регулювання.

Опрацьовано та прийнято до застосування 5 нових нормативно-правових актів з питань ядерного регулювання та боротьби з корупцією.

 

Контроль виконання

 

У 2014 році розглянуто 732 одиниці вхідної кореспонденції та підготовлено 682 одиниці вхідної кореспонденції.

Протягом року підготовлено:

– 145 звітних документів на Держатомрегулювання;

– відповіді на 2 контрольних доручення Держатомрегулювання;

– 23 листи на запити структурних підрозділів Держатомрегулювання;

– відповіді на 24 звернення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.


Східна ДІ

 

Дозвільна діяльність та оцінка безпек

 

Станом на 31.12.2014 діє 417 ліцензій на використання джерел іонізуючого випромінювання, виданих Східною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки. У 2014 році видано 18 ліцензій, 5 переоформлено, 123 внесено зміни, 5 анульовано. 276 ліцензій видано медичним закладам, 100 ліцензій промисловим об’єктам, 39 ліцензіатів здійснюють технічне обслуговування (в тому числі, придбання та збут ДІВ з метою постачання) та 2 ліцензії на проведення випробувань ДІВ з метою перевірки їх герметичності.

Особлива увага приділялася регулюванню безпеки нових радіаційних технологій:

У 2014 році на території Східного регіону (Харківській, Полтавській та Сумській областях) введення в експлуатацію нових радіаційних технологій не було.

Східною держінспекцією у 2014 році проведено 1 державну експертизу проекту нових ДІВ промислового застосування.


Наглядова діяльність

 

Протягом 2014 року проводилися інспекції, інспекційні обстеження суб’єктів діяльності з використання та виробництва ДІВ:

- проведено 109 інспекційних перевірок;

- проведено 68 інспекційних обстежень ;

- складено 82 приписів;

- складено 68 актів інспекційного обстеження;

- складено 27 довідок;

- притягнуто до адміністративної відповідальності 6 осіб на загальну суму 1530,0 грн.

Проведено оцінку 344 звітів про стан радіаційної безпеки за 2013 рік Ліцензіатів, які знаходяться на території Харківської, Полтавської та Сумської областей, в тому числі: Харківська область – 194 звіти, Сумська область – 63 звіти, Полтавська область – 87 звітів.

За результатами аналізу встановлено, що Ліцензіатами у 2013 році в основному забезпечувався необхідний рівень радіаційної безпеки при проведенні діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання. Радіаційних аварій та інцидентів з ДІВ у звітному періоді не відбувалось. Разом з тим, було встановлено перевищення контрольних рівнів опромінення персоналу категорії «А» в Комунальному закладі охорони здоров’я «Харківська міська поліклініка № 5» (1 особа), Комунальній установі «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (1 особа), Комунальному закладі охорони здоров’я Обласному протитуберкульозному диспансері № 1 (1 особа), Державній установі «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України» (1 особа). Комісіями зазначених установ були проведені службові розслідування даних випадків, за результатами розслідування вжиті відповідні заходи.

Планування наглядової діяльності об’єктів використання ДІВ здійснювалось у відповідності до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.13 № 824. При цьому, план наглядової діяльності Східної держінспекції на 2014 рік виконано не в повному обсязі, у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (ст. 31). Так, планові інспекції підприємств, організацій та установ у період з серпня по грудень 2014 року виконано частково за заявками суб’єктів господарювання щодо їх перевірок.

Основними порушеннями, що виявлені у користувачів ДІВ є: 

1. Не забезпечення навчання та перевірки знань з радіаційної безпеки у керівника або особи, відповідальної за радіаційну безпеку, та членів постійно-діючої комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки;

2. Не забезпечення у повній мірі технічного обслуговування рентгенодіагностичного обладнання;

3. Недостатність засобів індивідуального захисту, а також не забезпечення контролю ефективності засобів індивідуального захисту в медичних установах;

4. Не забезпечення проведення перевірки рентгенодіагностичних апаратів на відповідність Державним стандартам, в тому числі, перевірки радіаційного виходу рентгенівських апаратів за допомогою прямих вимірювань;

5. Не в повній мірі проведено контроль потужності еквівалентної дози на робочих місцях персоналу, що працює з рентгенологічним обладнанням установи, та у суміжних приміщеннях;

6. Не забезпечення у повній мірі державної реєстрації ДІВ, а також ненадання відповідної інформації до Державного Регістру ДІВ про зміни з ДІВ;

7. Не своєчасне внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ, у зв’язку із зміною назви або реорганізацією Ліцензіата, наміром поширити дію ліцензії на додаткові ДІВ, які були придбані у 2014 році.

Найбільша кількість невідповідностей (дефіцитів безпеки) з радіаційної безпеки при використанні ДІВ була виявлена під час здійснення інспекційних перевірок бюджетних медичних установ /пов’язано з недостатнім фінансуванням медичних закладів.

 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ

 

У Харківській, Полтавській та Сумській областях 605 суб’єктів діяльності, які використовують ДІВ та зареєстрували ДІВ у Державному регістрі. У регістрі зареєстровані, як ліцензіати так і суб’єкти, які використовують ДІВ, діяльність з якими звільняється від ліцензування.

На кінець 2014 року в АС «Регістр» було зареєстровано джерел, що знаходилися в експлуатації або зберігалися, 4170, у тому числі: радіонуклідних джерел – 1690; генеруючих пристроїв – 2480. Кількість зареєстрованих ДІВ у 2014 році зазначено в таблиці:


Зареєстровано у:

2014

Загальна к-сть ДІВ

173

Радіонуклідних

91

Генеруючих пристроїв

82


У 2014 році переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації 26 од. радіонуклідних ДІВ, 50 од. пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання.

У 2014 році Державний регістр продовжував забезпечувати повноцінний контроль за місцезнаходженням та переміщенням ДІВ у країні.


Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ

У 2014 році Держатомрегулювання України продовжувало організовувати роботи з підвищення рівня безпеки відпрацьованих ДІВ, зокрема, у рамках співробітництва з Товариством з безпеки установок та реакторів Німеччини (GRS mbH) за проектом міжнародної технічної допомоги “Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання” проведено роботи по вилученню відпрацьованих ДІВ з підприємств-банкрутів та економічно-неактивних підприємств (Військової частини № 3005 Міністерства внутрішніх справ України, Публічного акціонерного товариства «Харківський комбікормовий завод», Харківського державного приладобудівного заводу ім. Т.Г.Шевченка, Товариства з обмеженою відповідальністю «Курязький завод силікатних виробів», Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод залізобетонних конструкцій»). Всього вилучено 743 од. ДІВ, загальною активністю 1,59∙1012 Бк.

 

Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ

У 2014 році Східною держінспекцією взято участь у реагуванні на 2 (виявлення ДІВ у незаконному обігу) випадках радіаційних інцидентів та інших подій, пов'язаних з втратою контролю над ДІВ.


Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю

У 2014 році Східна держінспекція продовжувала активно співпрацювати з місцевою владою та територіальними органами інших органів виконавчої влади на регіональному рівні, зокрема:

- взято участь у засіданнях обласної координаційної ради з екологічних проблем з питань «Стан поводження з відходами на території Харківської області та м. Харків», «Моніторинг атмосферного повітря на території Харківської області та м. Харків» та «Результати моніторингу стану водних об’єктів на території Харківської області»;

- відповідно до Положення про взаємодію між Держатомрегулювання України та Міністерством охорони здоров’я України з питань державного регулювання радіаційної безпеки, затвердженого спільним наказом Держатомрегулювання та МОЗ від 12.02.09 № 28/82, Східною держінспекцією здійснювався обмін інформацією з територіальними управліннями Держсанепідслужби (у межах підконтрольної території) щодо отримання документів дозвільного характеру в сфері використання ДІВ;

- з метою інформування про забезпечення ліцензування медичних установ, що використовують ДІВ, щоквартально направлялася інформація до департаментів охорони здоров'я Харківської, Полтавської та Сумської облдержадміністрацій, до яких надавалися переліки медичних установ, ліцензування яких проведено у 2014 році;

- здійснювалася взаємодія з Головними управліннями Міндоходів у Харківській, Полтавській та Сумській областях щодо виконання вимог Податкового Кодексу України, в частині оподаткування утворення радіоактивних відходів та тимчасового їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

У 2014 році забезпечено виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 736-р щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці. Східною держінспекцією проводилася освітня робота зі школярами, студентами, професіоналами (персоналом) на курсах підвищення кваліфікації, державні інспектори брали участь у перевірці знань з питань радіаційної безпеки у персоналу тощо.

Було також вдосконалено систему інформування громадськості про стан радіаційної безпеки в регіоні: Східною держінспекцією постійно готується інформація для розміщення на веб-сайтах Держатомрегулювання та обласних державних адміністрацій Харківської, Полтавської та Сумської областей щодо: результатів діяльності, важливих подій, реагування на радіаційні аварії, результати радіаційного моніторингу в зоні діяльності (санітарно-захисна зона, зона спостереження) підприємств з поводження з радіоактивними відходами тощо).

Продовжується робота у частині систематизації інформації стосовно регулювання безпеки ДІВ: актуалізуються бази даних щодо переліку ліцензіатів та суб’єктів, що надають інші «послуги» з радіаційної безпеки (навчання, дозиметричний контроль, технічне обслуговування тощо), держаних експертиз з ядерної та радіаційної безпеки експертиз тощо.

 

Пріоритетні напрями діяльності Держінспекцій на 2015 рік


Пріоритетними напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2015 рік визначено:

1. Реалізація повноважень Держатомрегулювання, передбачених Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 403.

2. Здійснення в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

3. Здійснення державного нагляду за дотриманням:

· законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

· умов виданих документів дозвільного характеру на здійснення діяльності з виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання радіоактивних відходів.

4. Здійснення у межах своїх повноважень нагляду за реалізацією заходів, спрямованих на запобігання аваріям у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами та на забезпечення готовності підприємств, установ і організацій до ліквідації наслідків таких аварій.

5. Сприяння запобіганню та реагуванню на випадки незаконного обігу ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Січень 2015 р.


[1] Протягом 2014 року фахівцями Держатомрегулювання розроблено 7 проектів нормативно-правових актів з регулювання безпеки ДІВ, зокрема: 


1. Наказ Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143, зареєстрований у Мін’юсті 02.12.2014 за № 2040/5 «Про затвердження Порядку навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»;

2. Наказ Держатомрегулювання «Про внесення змін до наказу «Про затвердження переліку ДІВ, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування від 03.12.2013 № 138» - проект готовий для подання на державну реєстрацію;

3. Проект НПА «Правила з радіаційної безпеки циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування для діагностики методом позитронно-емісійної томографії» - проходить зовнішнє погодження; 

4. Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження нових форм реєстраційних карток для забезпечення державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання» - проходить зовнішнє погодження;

5. Проект наказу Держатомрегулювання «Про затвердження Порядку отримання інформації з Державного регістру ДІВ» - проходить внутрішнє погодження;

6. Проект наказу Держатомрегулювання «Про затвердження ліцензійних умов на провадження діяльності з виробництва ДІВ - проходить зовнішнє погодження;

7. Складено рекомендований перелік стандартів, якими має керуватися заявник, що має намір виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту генеруючих пристроїв та обладнання з ДІВ.


[2]

- наказ Держатомрегулювання від 21.09.2010 № 121, зареєстрованого в Мін’юсті України 20.10.2010 за № 950/18245 «Про затвердження «Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії» - періодичне відстеження;

− наказ Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143 «Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері ядерної енергії», зареєстрованого в Мін’юсті України 02.12.2014 за № 1549/26326» - базове відстеження постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 453 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1382». - базове відстеження;

− наказ Держатомрегулювання від 05.08.2013 № 83 «Про затвердження Правил з радіаційної безпеки прискорювачів електронів» України, зареєстровані в Мінюсті України 21.08.2013 за № 1442/23974 - повторне відстеження;

− постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174 «Критерії, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування».

[3] Подякою Державної інспекції ядерного регулювання України – 28 осіб, з них: 13 – працівників центрального апарату, 2 – працівника державних інспекцій з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 3 – працівника регіональних державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки та 10 - працівники державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»;

- Грамотою Державної інспекції ядерного регулювання України – 9 осіб, з них: 2 – працівника центрального апарату, 2 – працівника державних інспекцій з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 3 – працівника регіональних державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки та 2 - працівники державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»;

- Почесною грамотою Державної інспекції ядерного регулювання України – 4 особи, з них: 3 – працівника центрального апарату, 1 – працівник державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»;

- нагрудним знаком «За сумлінну працю» відзначені 2 працівника державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки».


[4] Основні результати діяльності Державних інспекцій по кожній окремо наведені у Додатку.

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux