Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 15 липня 2011 р.
Київ
ПЗ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

з питань плати за здійснення дозвільних процедур

у сфері використання ядерної енергії»

 

1.      Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії» розроблено Держатомрегулюванням України з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та узгодженості з постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» внесені зміни до переліку видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню. Крім того, відповідно до статті 161 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», у разі втрати чи псування ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки чи його територіальним органом може бути на платній основі виданий дублікат ліцензії, тому перелік документів дозвільного характеру, за надання яких справляється плата, наведених в Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440, потребує приведенню у відповідність до положень Закону.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії” затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та розмір плати за їх надання, а також визнано такими, що втратили чинність розміри плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440.

Зважаючи на те, що відповідно до Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» видача ліцензій, сертифікатів, інших документів дозвільного характеру належить до адміністративних послуг, перелік адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання України відповідає переліку документів дозвільного характеру, які видаються відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

Затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання в частині запровадження плати за видачу дозволів на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів потребує внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів», якою затверджено Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів.

 

2.      Мета і шляхи її досягнення

Проектом акта пропонується внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії» і Порядок справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії пропонується викласти у новій редакції.

Зазначений Порядок встановлює порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, при цьому пропонується:

привести перелік документів дозвільного характеру, за надання яких справляється плата, наведених в Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, у відповідність до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.02.2010 N 1874-VI). Відповідно до Закону дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії передбачає:

-    ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

-    ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу такій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

-    ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

-    видачу сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

-    видачу дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів;

-    державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання;

доповнити Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії нормами щодо порядку видачі дубліката ліцензії;

передбачити, що медичні заклади, що фінансуються виключно із загального фонду державного та місцевих бюджетів України пропонується звільнити від плати за здійснення дозвільних процедур при провадженні діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання за наявності відповідної довідки органу управління.

Проектом акта вносяться також відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів», якою затверджено Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, пов’язані із запровадженням плати за видачу дозволів на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів, оскільки відповідно до Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.11 р. № 591 передбачено справляння плати за видачу дозволу на перевезення радіоактивних речовин.

 

3.      Правові аспекти

У сфері суспільних відносин, що регулюються проектом акта, діють такі закони та інші нормативно-правові акти:

1) Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

2) Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»;

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року N 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів»;

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”;

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».

Проект акта не стосується прав та обов'язків громадян.

 

4.      Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

 

5.      Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, отримання висновку правової експертизи Міністерства юстиції України.

 

6.      Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

7.      Запобігання корупції

У проекті акту відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8.      Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

 

9.      Позиція соціальних партнерів

Положення акта не стосуються соціально-трудової сфери та не потребують узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 

10.  Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови направлене на приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до чинного законодавства та забезпечить встановлення чіткого порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності при видачі Держатомрегулювання України документів дозвільного характеру.

 

Голова

 

О.Миколайчук

 

«______»_________________2011 р.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux