Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 02 серпня 2013 р.
Київ
Проект постанови Колегії Держатомрегулювання України про видачу ліцензії на провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів»


 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

26 вересня 2013 р. м. Київ № __

 

Про видачу ліцензії на провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів»

Діяльність щодо проектування та спорудження ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів» (далі – Джерело нейтронів) здійснюється в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» (далі – ННЦ ХФТІ) на підставі Указу Президента України від 09.04.10 №536-11т, Доручення Президента України від 04.06.10 №1-1/1083 та «Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва з питань ядерної безпеки», підписаного 26.09.2011р.

У відповідності до вимог законодавства України

- 6 серпня 2010 року ННЦ ХФТІ розроблено та погоджено у встановленому порядку «Заяву про наміри щодо будівництва дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» в Національному науковому центрі “Харківський фізико-технічний інститут”, яка була опублікована в газетах «Слобідський край» № 142 від 30.10.2010 та «Урядовий кур’єр» № 223 від 27.11.2010;

- 30 квітня 2011 року Харківською міською радою в м. Харків були організовані та проведені загальноміські громадські слухання щодо будівництва Джерела нейтронів на території ННЦ ХФТІ;

- 15 лютого 2012 р. Постановою Кабінету Міністрів України №100 «Питання розміщення, проектування та будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, керованій прискорювачем електронів» схвалено техніко-економічне обґрунтування будівництва Джерела нейтронів, а також погоджено розміщення Джерела нейтронів на території промислового майданчика ННЦ ХФТІ та здійснення його проектування і будівництва;

- 28 березня 2012 р. Постановою Кабінету Міністрів України №254 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010р. №1106» ННЦ ХФТІ призначено експлуатуючою організацією (оператором) Джерела нейтронів;

- 27 грудня 2012 р. Постановою Колегії Держатомрегулювання України № 19 схвалений висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки попереднього звіту з аналізу безпеки Джерела нейтронів;

- 27 травня 2013 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 370-р затверджено проект будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів».

14 грудня 2012р. Держатомрегулюванням України отримана від ННЦ ХФТІ Заява з комплектом обґрунтовуючих документів на видачу ліцензії на право провадження діяльності на етапах життєвого циклу “будівництво та введення в експлуатацію Джерела нейтронів”.

За результатами попереднього розгляду Заяви з комплектом обґрунтовуючих документів Держатомрегулюванням України 11 січня 2013р. повідомив ННЦ ХФТІ про неповну відповідність цих документів вимогам законодавства.

Після отримання 26 червня 2013 року доопрацьованого комплекту обґрунтовуючих документів Держатомрегулювання України поновив розгляд Заяви ННЦ ХФТІ на видачу ліцензії.

Результати експертної оцінки Заяви з комплектом обґрунтовуючих документів та інспекційного обстеження, проведеного Держатомрегулюванням України в період з 23 по 24 липня 2013 року з метою оцінки спроможності ННЦ ХФТІ, як експлуатуючої організації, дотримання вимог законодавства з ядерної та радіаційної безпеки свідчать в цілому про готовність ННЦ ХФТІ проваджувати заявлену діяльність.

Викладення перебігу та результатів обговорення питання на засіданні колегії

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги результати обговорення Колегія п о с т а н о в л я є:

1. Вважати можливим видати ННЦ ХФТІ ліцензію на право провадження діяльності етапах життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію Джерела нейтронів».

2. Схвалити проект ліцензійних умов (додається).

3. Управлінню ліцензування нових проектів (Григораш О.В.) в термін до 01.10.2013 доопрацювати проект ліцензії на право провадження діяльності етапах життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію Джерела нейтронів» відповідно до отриманих на засіданні колегії пропозицій та рекомендацій.

4. Контроль за виконанням п.3 Постанови покласти на Першого заступника Голови – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України М. Гашева.
Голова Колегії О. МИКОЛАЙЧУК


Секретар Колегії І. СЕМИНОГ

 

 

Додаток 1

до Постанови Колегії

Держатомрегулювання України

26.09.2013

 

 

Ліцензійні умови 

провадження діяльності на етапах життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію» ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів»

 

Ліцензія видана експлуатуючій організації ННЦ ХФТІ відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» і не охоплює інші види діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.

ННЦ ХФТІ повинен здійснювати свою діяльність з будівництва та введення в експлуатацію ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (далі – Джерело нейтронів) відповідно до наступних умов:

1.  Загальні умови:

1.1. Здійснювати будівництво Джерела нейтронів згідно проекту будівництва ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 р. № 370-р.

1.2. Узгоджувати з Держатомрегулюванням України зміни у проектах систем (елементів) Джерела нейтронів, важливих для безпеки, до початку їх впровадження.

1.3. Погоджувати з Держатомрегулюванням України зміни до: Технологічного регламенту безпечної експлуатації Джерела нейтронів, інструкції з експлуатації Джерела нейтронів, Регламенту радіаційного контролю, Керівництва по управлінню аваріями та інших документів, що погоджені Держатомрегулюванням України.

1.1. Контролювати забезпечення якості при будівництві Джерела нейтронів згідно з положеннями «Настанови щодо системи управління діяльністю експлуатуючої організації щодо ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів», НД 31-03.

1.2. Забезпечувати вхідний контроль систем (елементів) Джерела нейтронів, важливих для безпеки.

1.3. Виконувати технічний нагляд, приймання етапів будівельно-монтажних та передпускових налагоджувальних робіт, споруд та обладнання згідно з діючою системою якості; забезпечувати збір, обробку, аналіз та збереження відомостей про будівельні роботи, обстеження поточного стану будівель і обладнання, монтаж, ревізію, технічне обслуговування та випробування технічного обладнання та комунікацій, актів приймання-здавання та інспекційних обстежень.

1.7. Здійснювати погодження технічних умов (специфікацій) на системи (елементи) Джерела нейтронів, важливих для безпеки, згідно «Інструкції про порядок розгляду та узгодження ТУ на продукцію», затверджену Наказом Держатомрегулювання України від 30.09.2003 р. №128.

1.8. Здійснювати погодження програм передпускових налагоджувальних робіт на системах (елементах), важливих для безпеки, програм та інструкцій з експлуатації цих систем та елементів згідно законодавства.

1.9. Отримувати у порядку, встановленому законодавством, окремі дозволи Держатомрегулювання України на проведення наступних робіт (операцій):

- перше завезення ядерного палива на майданчик Джерела нейтронів;

- транспортно-технологічні операції з переміщення ядерного палива на майданчику Джерела нейтронів;

- введення в експлуатацію та на окремі стадії введення в експлуатацію Джерела нейтронів, визначених Програмою введення в експлуатацію;

- завантаження ядерного палива та формування активної зони для досягнення проектного значення Кеф підкритичної збірки;

- проведення нейтронно-фізичних вимірів і випробувань;

- фізичний пуск Джерела нейтронів;

- завантаження нейтроноутворюючої мішені в активну зону підкритичної збірки;

- проведення комплексних випробувань Джерела нейтронів.

1.10. Своєчасно інформувати Держатомрегулювання України про виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели до порушень норм та правил з безпеки, або у випадку аварії. Надавати до Держатомрегулювання України звіти про результати розслідування порушень у роботі Джерела нейтронів в установленому порядку.

1.11. Надавати до Держатомрегулювання України (копію – до Східної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України) (до 10 числа місяця, наступного за звітним) щомісячні звіти про виконання умов цієї ліцензії та:

- хід виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт та забезпечення якості на етапі будівництва Джерела нейтронів,

- хід виконання пусконалагоджувальних робіт та забезпечення якості на етапі введення в експлуатацію Джерела нейтронів.


2.  Особливі умови

2.1.  До подання заяви на отримання окремого дозволу на перше завезення ядерного палива на майданчик Джерела нейтронів погодити з Держатомрегулюванням України перелік документів, які додаються до заяви, з урахуванням наступних заходів:

2.1.1. Розробити та погодити з Держатомрегулюванням України:

- Програму введення в експлуатацію Джерела нейтронів;

- Перелік ядерно-небезпечних робіт та програми їх виконання;

- Перелік посадових осіб, діяльність яких підлягає ліцензуванню згідно законодавства;.

- Програми з підготовки персоналу Джерела нейтронів, які включають заходи з навчання, стажування, перевірки знань, дублювання, проведення індивідуальних протиаварійних тренувань, допуску до самостійної роботи, а також програми підтримки кваліфікації цього персоналу;

- Аварійний план Джерела нейтронів, забезпечивши координацію заходів цього плану з планами аварійного реагування організацій, з якими експлуатуюча організація взаємодіє під час аварійного реагування;

- Інструкцію по забезпеченню ядерної безпеки при транспортуванні, перевантаженні та зберіганні ядерного палива.

2.1.2. Забезпечити монтаж та введення в експлуатацію інженерно-технічних засобів охорони системи фізичного захисту Джерела нейтронів.

2.1.3. Забезпечити функціонування системи радіаційного контролю, в тому числі, індивідуального дозиметричного контролю.

2.1.4. Доповнити та відкоригувати попередній звіт з аналізу безпеки Джерела нейтронів за результатами виконання будівельно-монтажних робіт та направити його на розгляд до Держатомрегулювання України.

2.2.  До подання заяви на отримання окремого дозволу на провадження діяльності на етапі життєвого циклу введення в експлуатацію Джерела нейтронів погодити з Держатомрегулюванням України перелік документів, які додаються до заяви, з урахуванням наступних заходів: 

2.2.1. Узгодити з Держатомрегулюванням України рішення про склад та експлуатацію активної зони Джерела нейтронів.

2.2.2. Розробити та погодити з Держатомрегулюванням України:

2.2.2.1. Технологічний регламент безпечної експлуатації Джерела нейтронів із зазначенням:

- основних прийомів безпечної експлуатації;

- технічних описів та технічних характеристик обладнання;

- загального порядку виконання операцій, які впливають на безпеку;

- меж та умов безпечної експлуатації, експлуатаційних обмежень, контрольних рівнів опромінення;

- режимів експлуатації, управління персоналом з виконання робіт під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації та проектних аварій;

- заходів щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

2.2.2.2. Регламент радіаційного контролю Джерела нейтронів із зазначенням;

- видів, періодичності, об’єктів, місць, методів, засобів радіаційного контролю;

- відповідальних осіб за виконання певного виду радіаційного контролю;

- порядок і форму представлення результатів радіаційного контролю;

 - карт уставок радіаційного контролю стану захисних бар’єрів ;

- контрольних рівнів радіаційної безпеки;

- допустимих викидів та скидів;

- дій персоналу у випадку радіаційних аварій на Джерела нейтронів;

2.2.2.3. Інструкцію з експлуатації Джерела нейтронів, що містить:

- технічний опис та технічні характеристики;

- режими експлуатації, порядок пуску та зупинки та умови негайної зупинки Джерела нейтронів;

- контрольовані технологічні параметри та сигнали про стан Джерела нейтронів, регульовані параметри та керуючі сигнали;

- експлуатаційні обмеження;

- карти технологічних блокувань, захистів, уставок та умов їх спрацьовування, що забезпечують роботу та контроль стану систем і обладнання, важливих для безпеки;

- конкретні вказівки з виконання робіт персоналом під час нормальної експлуатації, порушень нормальної експлуатації і аварійних ситуацій.

2.2.2.4. Перелік інструкцій по експлуатації систем (елементів), важливих для безпеки.

2.2.2.5. Керівництво по управлінню аваріями.

2.2.2.6. Оперативний план пожежогасіння Джерела нейтронів.

2.2.3. Забезпечити готовність басейну витримки відпрацьованого ядерного палива та транспортно-технологічного обладнання для здійснення аварійного вивантаження.

2.2.4. Розробити та погодити з Держатомрегулюванням України Концепцію зняття з експлуатації Джерела нейтронів.

2.2.5. Надати до Держатомрегулювання України довідку про кваліфікацію персоналу.

2.3.  Погодити з Держатомрегулюванням України переліки документів, які додаються до заяв на отримання інших окремих дозволів, зазначених в пункті 1.9.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux