Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 28 лютого 2012 р.
Київ
Проект постанови

 

Проект

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 2012 р. N

 

Київ

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. № 939

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 «Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2162; 2011 р., № 71, ст.2685) зміни, що додаються.

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

 

Прем'єр-міністр України 

 

М. АЗАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2012 р. N

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. № 939

1. Технічний регламент щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. № 939

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від № 

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо контейнерів для зберігання

та захоронення радіоактивних відходів

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає загальні технічні вимоги до збірників-контейнерів та контейнерів (пакувальних комплектів) для зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів, що утворюються в результаті діяльності у сфері використання ядерної енергії та ядерних установок, та встановлює процедуру проведення оцінки їх відповідності цим технічним вимогам.

 

2. Дотримання вимог Технічного регламенту обов'язкове для:

суб'єктів господарської діяльності у сфері використання ядерної енергії незалежно від форми власності;

призначених органів з оцінки відповідності, вимоги до яких передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. № 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 6, ст. 223);

центральних органів виконавчої влади, що здійснюють ринковий нагляд;

центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

 

3. Основні терміни вживаються у Технічному регламенті у значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та нормах, правилах і стандартах з ядерної та радіаційної безпеки.

Наведені нижче терміни вживаються у Технічному регламенті у такому значенні:

введення в експлуатацію (обіг) - виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною самостійною або опосередкованою її реалізацією на території України;

збірник-контейнер – ємність, яка розміщується в місцях утворення радіоактивних відходів, призначена для збирання радіоактивних відходів з метою їх подальшої переробки та/або кондиціонування. Збірник-контейнер виконує функцію зовнішнього бар'єра для локалізації та захисту зазначених відходів для забезпечення безпечного поводження з ними.

контейнер - ємність, в яку вміщуються радіоактивні відходи у формі, отриманій після переробки та/або кондиціонування, для безпечного поводження з ними, у тому числі зберігання та/або захоронення. Контейнер є компонентом упаковки радіоактивних відходів, який виконує функцію зовнішнього бар'єра для локалізації та захисту зазначених відходів;

пакувальний комплект – сукупність елементів для повного розміщення й утримання радіоактивного вмісту. Зокрема, він може включати одну або декілька приймальних ємностей, матеріали-поглиначі, конструкції, що забезпечують дистанцію, засоби захисту від випромінювання й сервісне обладнання для заповнення, спостереження, вентилювання та скиду тиску, пристрої для охолодження, амортизації механічних ударів, обробки вантажу і кріплення, теплової ізоляції, а також сервісні пристрої, що становлять одне ціле з пакувальним комплектом. Пакувальний комплект може бути у формі ящика, коробки, бочки чи аналогічної приймальної ємності, але може бути й вантажним контейнером, резервуаром або контейнером середньої вантажопідйомності для масових вантажів.

 

4. Під дію цього Технічного регламенту підпадають такі контейнери вітчизняного та іноземного виробництва:

контейнери для твердих та рідких радіоактивних відходів для зберігання (у складі упаковок радіоактивних відходів) у відповідних сховищах;

контейнери для твердих радіоактивних відходів, що підлягають захороненню (у складі упаковок радіоактивних відходів) у сховищах поверхневих, приповерхневих або геологічних відповідно до критеріїв допустимості (недопустимості) їх захоронення у сховищах різних типів згідно з Нормами радіаційної безпеки України;

транспортні пакувальні комплекти, що призначені для зберігання та/чи захоронення радіоактивних відходів у сховищах різних типів згідно з Нормами радіаційної безпеки України.

 

5.Забороняється введення в обіг контейнерів (пакувальних комплектів) без декларації про відповідність та національного знака відповідності, нанесеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188; 2006 р., № 20, ст. 1451).

 

6. У разі виявлення фактів порушення вимог Технічного регламенту щодо застосування декларації про відповідність та маркування національним знаком відповідності постачальник контейнерів (пакувальних комплектів) повинен вжити заходів для усунення таких фактів відповідно до законодавства.

 

7. Контейнер (пакувальний комплект) повинен бути придатним до застосування за призначенням та таким, щоб під час виготовлення та експлуатації (включаючи обслуговування) згідно з умовами, визначеними виробником, він не створював небезпеки для життя і здоров'я персоналу, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населення та навколишнього природного середовища. Метою вжитих заходів має бути недопущення за передбачений строк служби контейнера (пакувального комплекта), з урахуванням етапу його виготовлення, ризику завдати шкоду внаслідок певних подій, зокрема опромінення, що можуть виникнути під впливом аварійної ситуації, обмеження впливу радіоактивних відходів на персонал, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів (пакувальних комплектів), населення та навколишнє природне середовище, а також зниження ймовірності проектних аварій

 

8. Вимоги щодо безпеки контейнерів (пакувальних комплектів) з урахуванням їх призначення визначаються органом державного регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

 

9. Персонал, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів (пакувальних комплектів), повинен мати відповідну кваліфікацію, достатню для високоякісного виконання запланованого обсягу робіт. Навчання та перевірка знань персоналу проводиться в установленому порядку.

 

Загальні вимоги

 

10. Для забезпечення ефективного використання контейнера пакувального комплекту) споживачем повинні бути зокрема узгоджені:

конструкція і вибір конструктивних матеріалів - з характеристиками радіоактивних відходів, що у них вміщуються;

конфігурація і розміри контейнера - з транспортними та технологічними системами, які використовуються під час зберігання та захоронення радіоактивних відходів, а також з конструктивними елементами сховища, у якому передбачається розміщення упаковок з радіоактивними відходами.

 

11. Строк служби контейнерів для зберігання радіоактивних відходів у сховищах, протягом якого забезпечується їх використання як інженерного бар'єра, встановлюється згідно з технічною документацією на конкретний вид контейнера.

Строк служби контейнерів для захоронения радіоактивних відходів у поверхневих та приповерхневих сховищах, протягом якого забезпечується їх використання як інженерного бар'єра, встановлюється згідно з технічною документацією на конкретний вид контейнера з урахуванням проектних рішень сховищ.

Строк служби контейнерів для захоронения довгоіснуючих радіоактивних відходів у сховищах, розташованих у стабільних глибоких геологічних формаціях, встановлюється з урахуванням комплексу інженерних та природних бар'єрів.

Строк служби пакувальних комплектів протягом якого забезпечується їх використання встановлюється згідно з технічною документацією

 

12. Передбачене у конструкції контейнера (пакувального комплекту) спеціальне оснащення, а саме:

арматура та трубопроводи для повного випорожнення рідких радіоактивних відходів;

засоби контролю технологічних параметрів (температури, тиску, рівня тощо) і радіаційного контролю;

пробовідбірні пристрої;

пристрої для визначення висоти шламів (осадів) та інше необхідне обладнання.

не повинно знижувати безпечності його експлуатації за призначенням (з урахуванням фізико-хімічних характеристик радіоактивних відходів, дозволеної максимальної маси завантаженого контейнера тощо).

 

13. Конструкція та покриття контейнера (пакувального комплекту) повинна забезпечувати можливість його дезактивації.

В разі, якщо поверхня контейнера (пакувального комплекту) може втратити якість при дезактивації (наприклад покрита полімерним покриттям) в технічних умовах необхідно встановити вимоги до допустимих дезактивуючих розчинів, кількості дезактивацій, значення коефіцієнта дезактивації та стійкості до дії дезактивуючих розчинів

 

14. Контейнер (пакувальний комплект) повинен відповідати вимогам щодо пожежо- та вибухобезпеки. Вимоги щодо пожежо- та вибухобезпеки повинні визначатись технічними умовами виключно для тих контейнерів де ця умова дійсно необхідна (залежно від їх призначення).

 

15. Розробники та виробники контейнерів (пакувальних комплектів) повинні здійснювати діяльність у відповідності до супровідної програми забезпечення якості, що відповідає вимогам НП 306.6.127-2006.

 

16. Матеріали, що використовуються для виготовлення контейнерів (пакувальних комплектів), і технологічні процеси їх виготовлення не повинні становити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населення та навколишнього природного середовища. У разі необхідності використання небезпечних матеріалів вживаються всі можливі заходи стосовно забезпечення безпеки персоналу, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів, населення та навколишнього природного середовища як у нормальних, так і в аварійних умовах

17. Матеріали, що використовуються для виготовлення контейнерів (пакувальних комплектів), повинні характеризуватися властивостями, вимоги до яких зазначаються в технічних умовах на конкретний контейнер (пакувальний комплект), а саме:

радіаційною стійкістю;

міцністю;

корозійною стійкістю до радіоактивного вмісту, дезактивуючих розчинів, впливу навколишнього природного середовища;

хімічною стійкістю (до вилуження);

морозостійкістю;

фізичною та хімічною сумісністю один з одним та з радіоактивними відходами;

водо-та газонепроникністю;

дифузійною проникністю;

стійкістю до мікроорганізмів, плісені тощо.

Зазначені властивості матеріали повинні зберігати протягом строку служби контейнера (пакувального комплекту).

 

18. Виробник контейнерів (пакувальних комплектів) або уповноважена ним особа - резидент України (далі - виробник) постачає їх споживачам у зібраному або частково зібраному вигляді у комплектації та упаковці, що визначені у технічній документації на конкретний контейнер (пакувальний комплект).

 

19. У технічній документації на конкретний контейнер (пакувальний комплект) зазначається місце нанесення національного знака відповідності та ідентифікаційного номера призначеного органу оцінки відповідності.

 

20. На зовнішній поверхні кожного контейнера наноситься чітке маркування, що не змивається протягом усього строку служби, яке містить такі відомості:

умовне позначення контейнера (скорочена назва, корисний об'єм, максимально допустима маса брутто, заводський номер, рік виготовлення тощо);

знак радіаційної небезпеки;

товарний знак або стисле найменування підприємства-виробника;

дата виготовлення контейнера;

маса порожнього контейнера.

 

21. Маркування транспортних пакувальних комплектів повинно відповідати ПБПРМ-2006.

 

22. Умови транспортування та зберігання встановлюються в технічній документації. Контейнери (пакувальні комплекти) які використовуються для перевезення РАВ повинні відповідати вимогам Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів.

 

Процедура оцінки відповідності

 

23.Вибір модуля та оцінка відповідності контейнера (пакувального комплекту) проводяться за участю виробника і/або уповноваженої ним особи та у разі застосування визначеного модуля - за участю призначеного органу.

 

24. Процедура оцінки відповідності вибирається з комплексів уніфікованих процедур оцінки відповідності, опис і принципи вибору та застосування яких регулюються Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (у редакції постанови Кабінету міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 920).

 

25. Вибір процедури оцінки відповідності контейнерів (пакувальних комплектів) здійснюється виробником з переліку дозволених процедур залежно від призначення контейнера (пакувального комплекту), з урахуванням його радіоактивного вмісту.

Перелік модулів оцінки відповідності залежно від класифікації радіоактивного вмісту контейнерів (пакувальних комплектів), наведено у додатку 1.

 

26. Виробник вибирає призначений орган з оцінки відповідності (далі - призначений орган) для проведення оцінки відповідності контейнерів (пакувальних комплектів) вимогам цього Технічного регламенту.

 

27. Вибір виробником необхідного модуля процедури оцінки відповідності залежить від ступеня небезпеки контейнера (пакувального комплекту) та стадії його виготовлення (проектування, виробництво).

Виробник здійснює вибір процедури оцінки відповідності з урахуванням рівня ризику, який залежить від потенційної небезпеки контейнера (пакувального комплекту), обумовленої його радіоактивним вмістом, тобто з урахуванням виключення можливості нанести шкоду персоналу, що бере участь в обслуговуванні контейнерів (пакувальних комплектів), населенню та навколишньому природному середовищу, але не повинна обмежувати торгівлю більше, ніж це потрібно для досягнення мети, з якою вони розробляються і застосовуються.

 

28. Виробник готує та подає призначеному органу заявку на виконання робіт з оцінки відповідності контейнерів (пакувальних комплектів) згідно з обґрунтовано обраним модулем оцінки відповідності та узгоджує із зазначеним органом всі необхідні документи.

 

29. Документація, що надається виробником призначеному органу, повинна бути достатньою для проведення оцінки відповідності. Надана документація вважається конфіденційною.

 

30. Після проведення оцінки відповідності контейнерів (пакувальних комплектів) призначений орган видає виробнику за її результатами документи, що визначаються згідно з обґрунтовано обраним модулем оцінки відповідності (сертифікат відповідності, протоколи випробувань тощо).

 

31. Спірні питання, що виникають у процесі проведення оцінки відповідності, вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

32. Результати оцінки відповідності (сертифікати відповідності, знаки відповідності, сертифікати про затвердження конструкції пакувального комплекту, протоколи випробувань тощо), проведеної за межами України, визнаються на підставі міжнародних договорів України.

 

34. Технічна документація на контейнер (пакувальний комплект), яка обов'язково повинна бути у виробника (постачальника) та надавати можливість контролюючим органам оцінити його відповідність вимогам Технічного регламенту, охоплює всі стадії проектування, виробництва і застосування контейнера та містить:

технічні умови на контейнер (пакувальний комплект);

розрахунки, результати випробувань тощо, які необхідні для перевірки відповідності контейнера (пакувального комплекту) вимогам безпеки для персоналу, що бере участь у виготовленні і обслуговуванні контейнерів (пакувальних комплектів), населення та навколишнього природного середовища;

інструкцію з експлуатації контейнера(пакувального комплекта);

перелік вимог цього Технічного регламенту, які стосуються контейнера (пакувального комплекта);

офіційно опублікований центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації перелік національних стандартів, які у разі добровільного застосування є доказом відповідності контейнера (пакувального комплекта) вимогам цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів), і опис рішень, прийнятих на виконання вимог Технічного регламенту, якщо такі стандарти не були застосовані;

будь-який технічний звіт або висновок, отриманий від компетентного органу чи лабораторії, в галузі акредитації яких є відповідні стандарти з переліку національних стандартів (тільки за бажанням виробника);

будь-який технічний звіт з результатами випробувань щодо відповідності вимогам стандартів з переліку національних стандартів, проведених за власним вибором виробником чи компетентним органом або лабораторією, в галузі акредитації яких є відповідні стандарти (тільки у разі декларування відповідності вимогам стандартів з переліку національних стандартів)

 

35. Якщо виробник гарантує і декларує, що введені в експлуатацію контейнери (пакувальні комплекти) відповідають вимогам стандартів з офіційно опублікованого уповноваженим органом виконавчої влади у сфері оцінки відповідності переліку національних стандартів та вимогам цього Технічного регламенту, які їх стосуються, він проставляє на кожному контейнері (пакувальному комплекті) національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність.

 

36. Декларація про відповідність (додаток 2) складається виробником за результатами проведених випробувань (у разі відповідності контейнерів (пакувальних комплектів) вимогам технічної документації) і повинна відповідати вимогам статті 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

 

37. Декларація про відповідність підлягає реєстрації у триденний строк центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

38. Зберігання декларації про відповідність, іншої технічної документації, що підтверджує відповідність контейнера (пакувального комплекту) Технічному регламенту, здійснюється виробником постійно, та надається за запитом органів ринкового нагляду. У разі виготовлення контейнера за межами України зобов'язання щодо збереження технічної документації покладаються на юридичну особу, яка ввела контейнер в обіг.

 

39. Виробник повинен вжити заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених контейнерів (пакувальних комплектів) технічній документації і вимогам цього Технічного регламенту.

 

40. Контейнери (пакувальні комплекти) у разі підтвердження їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту підлягають маркуванню національним знаком відповідності та ідентифікаційним кодом призначеного органу.

 

41. Виробник проводить маркування продукції національним знаком відповідності після отримання позитивних результатів виробничого контролю. У разі потреби маркування може здійснюватися особою, яка відповідає за введення продукції в експлуатацію.

Дозволяється проведення маркування національним знаком відповідності не самого виробу, а його упаковки та/або супровідної документації.

 

42. У разі коли до процедури оцінки відповідності залучається призначений орган, до національного знака відповідності додається ідентифікаційний код органу з оцінки відповідності. Ідентифікаційний код призначеного органу з оцінки відповідності проставляється таким органом або за його дорученням виробником. Поряд з національним знаком відповідності та ідентифікаційним кодом уповноваженого органу може проставлятися піктограма чи будь-який інший знак, який позначає, наприклад, категорію використання.

 

43. Забороняється маркування контейнерів (пакувальних комплектів) будь-яким іншим знаком, подібним до національного знака відповідності.

Контейнер (пакувальний комплект) може мати маркування кількома знаками, наприклад такими, які вказують на відповідність національним чи міжнародним (європейським) стандартам тощо, за умови, що національний знак відповідності залишається добре видимим і зрозумілим.

 

44. Якщо контейнери (пакувальні комплекти) стосовно інших аспектів підпадають під дію інших технічних регламентів, за якими також передбачено нанесення національного знака відповідності, наявність його означає, що контейнери відповідають також вимогам і цих технічних регламентів.

 

45. Виробник чи особа, що відповідає за маркування національним знаком відповідності та введення контейнерів (пакувальних комплектів) в експлуатацію, несуть згідно із законодавством відповідальність за виконання всіх установлених цим Технічним регламентом процедур оцінки відповідності та за відповідність конкретних контейнерів суттєвим вимогам, що її стосуються, з числа зазначених у розділі "Загальні вимоги до контейнерів" цього Технічного регламенту.

 

46. На контейнери (пакувальні комплекти), що не відповідають цьому Технічному регламенту, та на ті, що не придатні для застосування національного знака відповідності, а також на пакувальні або рекламні матеріали знаки або позначення, подібні до визначеного національного знака відповідності, чи інші позначення не наносяться.

Забороняється застосування національного знака відповідності до контейнерів, на які не поширюється дія цього Технічного регламенту.

 

47. Виробник і постачальник повинні вводити в експлуатацію лише контейнери (пакувальні комплекти), безпечність яких протягом всього строку служби обумовлюється їх конструкцією відповідно до вимог цього Технічного регламенту, за умови дотримання норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час застосування контейнерів за призначенням.

 

48. Виробник повинен:

виконувати програми забезпечення якості;

перевіряти відповідність характеристик виготовленого контейнера (пакувального комплекту) вимогам технічної документації, що визначені проектом, шляхом проведення випробувань.

При цьому:

- дослідні зразки контейнерів (пакувальних комплектів) повинні піддаватися попереднім та приймальним випробуванням;

- контейнери (пакувальні комплекти), що виготовляються серійно, повинні піддаватися приймально-здавальним, періодичним та типовим випробуванням;

- процедура приймання в експлуатацію дослідних та серійних зразків контейнерів (пакувальних комплектів) повинна проводитися в установленому порядку;

- визначати методи випробувань контейнерів (пакувальних комплектів) залежно від їх призначення. Методики випробувань повинні бути узгоджені в установленому порядку. Методики виконання вимірювань, що застосовуються при проведенні оцінки відповідності повинні бути атестовані в установленому порядку;

49. Введення в експлуатацію контейнерів (пакувальних комплектів), які підпадають під дію цього Технічного регламенту, дозволяється за умови наявності оцінки їх відповідності, сертифіката відповідності та/або декларації про відповідність, а також маркування контейнерів національним знаком відповідності.

 

50. Для введення контейнерів(пакувальних комплектів) в експлуатацію виробник зобов'язаний:

підтверджувати відповідність контейнерів (пакувальних комплектів) технічним вимогам, у тому числі вимогам безпеки, згідно з положеннями цього Технічного регламенту;

постійно зберігати сертифікат відповідності та/або копію декларації про відповідність, іншу технічну документацію, що підтверджує відповідність контейнерів (пакувальних комплектів) вимогам цього Технічного регламенту та надавати таку інформацію за запитом органів нагляду, користувачів продукції тощо.

 

51. Виробник повинен: припиняти виробництво та постачати споживачам контейнери (пакувальні комплекти), вилучати з обігу контейнери (пакувальні комплекти), якщо вони не відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

 

52. Якщо виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Україні, постачальник контейнерів (пакувальних комплектів), введених в експлуатацію, зобов'язаний:

забезпечити органи ринкового нагляду на їх запит необхідною інформацією стосовно контейнерів, зокрема копією декларації про відповідність та/або сертифікатом відповідності і технічною документацією щодо оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту;

припиняти або зупиняти продаж контейнерів у разі встановлення, що вони не відповідають вимогам Технічного регламенту.

 

Додаток 1

до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК

модулів оцінки відповідності контейнерів

вимогам Технічного регламенту

Класифікація за типом радіоактивних відходів, що ґрунтується на критеріях допустимості (недопустимості) їх захоронення у сховищах різних типів

Категорії радіоактивних відходів за критерієм питомої активності

Категорія радіоактивних відходів з невідомим радіонуклідним складом та невідомою питомою активністю за критерієм потужності поглиненої дози на відстані 0,1 м від поверхні

Позначення модуля оцінки відповідності

 

1

Короткоіснуючі

1

низькоактивні

B+C, B+C1, В+Е, В+D, В+F, H.

2

середньоактивні

B+C2, В+Е, В+D, В+F, H.

3

високоактивні

В+D, В+F, G, H.

2

Довгоіснуючі

1

низькоактивні

B+C2, В+E, В+D, В+F, H.

2

середньоактивні

B+C2, В+D, В+F, H.

3

високоактивні

В+D, В+F, G, H.

 


 

Додаток 2

до Технічного регламенту

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

_________________________________________________________________ (повне найменування виробника або постачальника;

_________________________________________________________________ їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

в особі _________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що ________________________________________________, (повна назва контейнера, тип, марка, модель)

який виготовляється згідно з ___________________________________, (назва та позначення документації)

відповідає Технічному регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, а також ___________________

_________________________________________________________________ (назва та позначення нормативних документів,

_________________________________________________________________ які в разі їх добровільного застосування є доказом

_________________________________________________________________ відповідності контейнерів вимогам Технічного регламенту)

і процедура оцінки відповідності проведена згідно з Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності* _______________________________________ (номер сертифіката, дата його реєстрації,

_________________________________________________________________ строк дії та назва, місцезнаходження

________________________________________________________________. призначеного органу з оцінки відповідності)

 

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника/уповноваженої особи/постачальника. (непотрібне викреслити)

_______________ _______________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. _______________ (дата)

-------------------------

------------------ | Місце для позначки |

* За умови використання виробником | про реєстрацію |

модуля, в якому процедура оцінки | декларації |

відповідності контейнера здійснюється | |

призначеним органом. ------------------------- .».

 

 

2. У плані заходів із застосування Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів на 2007 – 2011 роки, затвердженому зазначеною постановою:

у назві плану слова та цифри «на 2007 - 2011 роки» виключити;

 

 

 

пункти 3, 8, 11 викласти у такій редакції:

 

«3. Формування та публікування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту

 

Мінекономрозвитку

Держатомрегулювання

Міненерговугілля

МНС

Мінприроди

 

постійно»

«8. Розроблення та перегляд національних стандартів, гармонізованих з європейськими, на обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту

 

Мінекономрозвитку

Держатомрегулювання

Міненерговугілля

МНС

Мінприроди

постійно»

«11. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту

Держатомрегулювання

Міненерго вугілля

Мінекономрозвитку

МНС

Мінприроди

постійно»

пункт 10 виключити.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux