Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 08 липня 2011 р.
Київ
проект постанови

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від

Київ

 

Деякі питання звільнення діяльності по використанню

джерел іонізуючого випромінювання від ліцензування

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Критерії звільнення діяльності по використанню джерел іонізуючого випромінювання від ліцензування (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. №  912 «Про затвердження Переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування» (Офіційний вісник України, 2002, N 27, ст. 1276);

постанову Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 р. № 74 «Про доповнення переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування» (Офіційний вісник України, 2005, № 4, ст.211);

постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1382 «Про внесення змін до переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування» (Офіційний вісник України, 2006, № 40, ст. 2686).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2, що набирає чинності через рік з дня опублікування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України
М. АЗАРОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _______ N _________ 

 

КРИТЕРІЇ

звільнення від ліцензування діяльності по використанню

джерел іонізуючого випромінювання

 

 

1. Ці критерії встановлюються з метою звільнення від ліцензування діяльності по використанню джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ).

 

2. Діяльність по використанню закритих ДІВ звільняється від ліцензування за наявності однієї з таких умов:

активність (питома активність) радіонуклідів, що використовуються за нормальних умов експлуатації та в аварійних умовах, не перевищує 15 рівнів звільнення від регулюючого контролю шляхом вилучення або припинення, зазначених в додатку 1.

радіонуклід належить до п’ятої категорії, визначеної у додатку 2 до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382 (Офіційний вісник України, 2007, N 93, ст. 3408).

 

3. Діяльність по використанню не радіонуклідних установок та пристроїв, які генерують іонізуюче випромінювання, звільняється від ліцензування за таких умов:

3.1. Для дентальних рентгенівських апаратів для прицільної рентгенографії – при величині номінальної напруги на рентгенівську трубку не більше 90 кВ та за умов розміщення в окремому кабінеті або виконання не більше 100 знімків на тиждень.

3.2 Для дентальних рентгенівських апаратів панорамної рентгенографії (пантомографії, ортопантомографії) та конусно-променевої комп’ютерної томографії за умов:

величина номінальної напруги на рентгенівську трубку – не більше 90 кВ для ортопантомографів і не більше 120 кВ для конусно‑променевих комп’ютерних томографів;

виконання не більше 50 знімків на тиждень.

3.3. Для діагностичних рентгенівських апаратів у разі не перевищення 10 мкЗв/год потужності амбієнтного еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) на відстані 0,1 метра від фокусної точки у всіх напрямках, крім напрямку цільового опромінення.

3.4. Для рентгенівських апаратів, призначених для рентгеноструктурного аналізу, у разі не перевищення 20 мкЗв/год потужності амбієнтного еквівалента дози випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні апарату (у разі відсутності персоналу у приміщенні для використання ДІВ), або 5 мкЗв/год цієї потужності над фоновим значенням (у разі перебування персоналу у приміщенні для використання ДІВ) та не перевищення прискорювальної напруги 85 кВ.

3.5. Для не радіонуклідних установок та пристроїв з не використовуваним рентгенівським випромінюванням у разі не перевищення максимальної енергії випромінювання 50 кеВ та 1 мкЗв/год потужності амбієнтного еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) випромінювання на відстані 0,1 метра від доступної поверхні ДІВ.

3.6. Для мамографічних рентгенівських апаратів у разі не перевищення 20 мкЗв/год потужності амбієнтного еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) на відстані 0,1 метра від фокусної точки в усіх напрямках, крім напрямку цільового опромінення.

3.7 Для рентгенівських апаратів догляду багажу в пунктах перетину державного кордону за умови не перевищення 1 мкЗв/год потужності ефективної дози опромінення персоналу на робочому місці .

 

4. Від ліцензування не звільняється діяльність по використанню ДІВ:

у відкритому вигляді (в тому числі радіофармпрепаратів);

для проведення терапевтичних процедур;

для проведення діагностичних процедур з використанням комп’ютерних томографів, ангіографів, рентгенівських апаратів з режимом «скопії»;

не радіонуклідних установок та пристроїв, що створюють випромінювання, відмінне від рентгенівського;

для проведення сканування людини в пунктах перетину державного кордону з використанням рентгенівських установок;

при виконанні робіт з технічного обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонту, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність, введення та виведення з експлуатації установок, що містять ДІВ; монтажу та демонтажу ДІВ.

_____________________

 

 

Додаток 1 до Критеріїв звільнення від ліцензування діяльності

по використанню джерел іонізуючого випромінювання

 

Рівні звільнення джерел іонізуючого випромінювання від регулюючого контролю шляхом припинення або вилучення

 

1. Рівні звільнення за питомою активністю і активністю радіонуклідів для малої кількості (менше 1000 кг) твердих радіоактивних речовин зазначені в таблиці 1.

2. Рівні звільнення за питомою активністю радіонуклідів для великих кількостей (понад 1000 кг) твердих радіоактивних речовин зазначені в таблиці 2

3. В окремих випадках, коли активність (питома активність) радіонукліду перевищує рівні звільнення, зазначені в таблиці 1 та 2 цього додатку, але відповідає таким критеріям:

ефективна доза, яку може отримати будь-яка людина в результаті цієї діяльності або від ДІВ не перевищує 10 мкЗв в рік;

річна колективна ефективна доза не перевищить 1 люд/Зв, Держатомрегулювання України може прийняти рішення щодо повного звільнення від регулюючого контролю

4. Звільняються від регулюючого контролю шляхом вилучення або припинення такі джерела іонізуючого випромінювання та діяльність з ними:

установки, що комплектуються радіонуклідними ДІВ, активність або питома активність яких не перевищує значення вказане в таблиці 1;

генеруючі пристрої, призначені для візуального зображення з прискорювальною напругою не більше 30 кВ та за умови не перевищення потужності дози 1мкЗв/год на відстані 0,1 м від будь-якої доступної поверхні за нормальних умов роботи цих пристроїв;

генеруючі пристрої з максимальною енергією випромінювання 5 кэВ;

радіоактивні речовини питома активність (активність) та кількість яких не перевищує рівні звільнення від регулюючого контролю, зазначені в таблиці 2.

5. Не підлягає звільненню від регулюючого контролю та не може бути дозволена діяльність з використання будь-яких джерел іонізуючого випромінювання в продуктах харчування, кормах для тварин, напоях, косметиці, іграшках, коштовностях прикрасах та іншій продукції, призначеній для ковтання, вдихання, введення через шкіру або застосування людиною.

______________________

 


Таблиця 1

Рівні звільнення за питомою активністю і активністю радіонуклідів для малої кількості твердих радіоактивних речовин

 

Найменування радіонукліда

Питома активність, Бк/г

Активність, Бк

1

2

3

H-3

1 x 106

1 x 109

Be-7

1 x 103

1 x 107

C-14

1 x 104

1 x 107

O-15

1 x 102

1 x 109

F-18

1 x 101

1 x 106

Na-22

1 x 101

1 x 106

Na-24

1 x 101

1 x 105

Si-31

1 x 103

1 x 106

P-32

1 x 103

1 x 105

P-33

1 x 105

1 x 108

S-35

1 x 105

1 x 108

Cl-36

1 x 104

1 x 106

Cl-38

1 x 101

1 x 105

Ar-37

1 x 106

1 x 108

Ar-41

1 x 102

1 x 109

K-40

1 x 102

1 x 106

K-42

1 x 102

1 x 106

K-43

1 x 101

1 x 106

Ca-45

1 x 104

1 x 107

Ca-47

1 x 101

1 x 106

Sc-46

1 x 101

1 x 106

Sc-47

1 x 102

1 x 106

Sc-48

1 x 101

1 x 105

V-48

1 x 101

1 x 105

Cr-51

1 x 103

1 x 107

Mn-51

1 x 101

1 x 105

Mn-52

1 x 101

1 x 105

Mn-52m

1 x 101

1 x 105

Mn-53

1 x 104

1 x 109

Mn-54

1 x 101

1 x 106

Mn-56

1 x 101

1 x 105

Fe-52

1 x 101

1 x 106

Fe-55

1 x 104

1 x 106

Fe-59

1 x 101

1 x 106

Co-55

1 x 101

1 x 106

Co-56

1 x 101

1 x 105

Co-57

1 x 102

1 x 106

Co-58

1 x 101

1 x 106

Co-58m

1 x 104

1 x 107

Co-60

1 x 101

1 x 105

Co-60m

1 x 103

1 x 106

Co-61

1 x 102

1 x 106

Co-62m

1 x 101

1 x 105

Ni-59

1 x 104

1 x 108

Ni-63

1 x 105

1 x 108

Ni-65

1 x 101

1 x 106

Cu-64

1 x 102

1 x 106

Zn-65

1 x 101

1 x 106

Zn-69

1 x 104

1 x 106

Zn-69m

1 x 102

1 x 106

Ga-72

1 x 101

1 x 105

Ge-71

1 x 104

1 x 108

As-73

1 x 103

1 x 107

As-74

1 x 101

1 x 106

As-76

1 x 102

1 x 105

As-77

1 x 103

1 x 106

Se-75

1 x 102

1 x 106

Br-82

1 x 101

1 x 106

Kr-74

1 x 102

1 x 109

Kr-76

1 x 102

1 x 109

Kr-77

1 x 102

1 x 109

Kr-79

1 x 103

1 x 105

Kr-81

1 x 104

1 x 107

Kr-83m

1 x 105

1 x 1012

Kr-85

1 x 105

1 x 104

Kr-85m

1 x 103

1 x 1010

Kr-87

1 x 102

1 x 109

Kr-88

1 x 102

1 x 109

Rb-86

1 x 102

1 x 105

Sr-85

1 x 102

1 x 106

Sr-85m

1 x 102

1 x 107

Sr-87m

1 x 102

1 x 106

Sr-89

1 x 103

1 x 106

Sr-90*

1 x 102

1 x 104

Sr-91

1 x 101

1 x 105

Sr-92

1 x 101

1 x 106

Y-90

1 x 103

1 x 105

Y-91

1 x 103

1 x 106

Y-91m

1 x 102

1 x 106

Y-92

1 x 102

1 x 105

Y-93

1 x 102

1 x 105

Zr*-93

1 x 103

1 x 107

Zr-95

1 x 101

1 x 106

Zr*-97

1 x 101

1 x 105

Nb-93m

1 x 104

1 x 107

Nb-94

1 x 101

1 x 106

Nb-95

1 x 101

1 x 106

Nb-97

1 x 101

1 x 106

Nb-98

1 x 101

1 x 105

Mo-90

1 x 101

1 x 106

Mo-93

1 x 103

1 x 108

Mo-99

1 x 102

1 x 106

Mo-101

1 x 101

1 x 106

Tc-96

1 x 101

1 x 106

Tc-96m

1 x 103

1 x 107

Tc-97

1 x 103

1 x 108

Tc-97m

1 x 103

1 x 107

Tc-99

1 x 104

1 x 107

Tc-99m

1 x 102

1 x 107

Ru-97

1 x 102

1 x 107

Ru-103

1 x 102

1 x 106

Ru-105

1 x 101

1 x 106

Ru*-106

1 x 102

1 x 105

Rh-103m

1 x 104

1 x 108

Rh-105

1 x 102

1 x 107

Pd-103

1 x 103

1 x 108

Pd-109

1 x 103

1 x 106

Ag-105

1 x 102

1 x 106

Ag*-108m

1 x 101

1 x 106

Ag-110m

1 x 101

1 x 106

Ag-111

1 x 103

1 x 106

Cd-109

1 x 104

1 x 106

Cd-115

1 x 102

1 x 106

Cd-115m

1 x 103

1 x 106

In-111

1 x 102

1 x 106

In-113m

1 x 102

1 x 106

In-114m

1 x 102

1 x 106

In-115m

1 x 102

1 x 106

Sn-113

1 x 103

1 x 107

Sn-125

1 x 102

1 x 105

Sb-122

1 x 102

1 x 104

Sb-124

1 x 101

1 x 106

Sb-125

1 x 102

1 x 106

Te-123m

1 x 102

1 x 107

Te-125m

1 x 103

1 x 107

Te-127

1 x 103

1 x 106

Te-127m

1 x 103

1 x 107

Te-129

1 x 102

1 x 106

Te-129m

1 x 103

1 x 106

Te-131

1 x 102

1 x 105

Te-131m

1 x 101

1 x 106

Te-132

1 x 102

1 x 107

Te-133

1 x 101

1 x 105

Te-133m

1 x 101

1 x 105

Te-134

1 x 101

1 x 106

I-123

1 x 102

1 x 107

I-125

1 x 103

1 x 106

I-126

1 x 102

1 x 106

I-129

1 x 102

1 x 105

I-130

1 x 101

1 x 106

I-131

1 x 102

1 x 106

I-132

1 x 101

1 x 105

I-133

1 x 101

1 x 106

I-134

1 x 101

1 x 105

I-135

1 x 101

1 x 106

Xe-131m

1 x 104

1 x 104

Xe-133

1 x 103

1 x 104

Xe-135

1 x 103

1 x 1010

Cs-129

1 x 102

1 x 105

Cs-131

1 x 103

1 x 106

Cs-132

1 x 101

1 x 105

Cs-134m

1 x 103

1 x 105

Cs-134

1 x 101

1 x 104

Cs-135

1 x 104

1 x 107

Cs-136

1 x 101

1 x 105

Cs*-137

1 x 101

1 x 104

Cs-138

1 x 101

1 x 104

Ba-131

1 x 102

1 x 106

Ba*-140

1 x 101

1 x 105

La-140

1 x 101

1 x 105

Ce-139

1 x 102

1 x 106

Ce-141

1 x 102

1 x 107

Ce-143

1 x 102

1 x 106

Ce*-144

1 x 102

1 x 105

Pr-142

1 x 102

1 x 105

Pr-143

1 x 104

1 x 106

Nd-147

1 x 102

1 x 106

Nd-149

1 x 102

1 x 106

Pm-147

1 x 104

1 x 107

Pm-149

1 x 103

1 x 106

Sm-151

1 x 104

1 x 108

Sm-153

1 x 102

1 x 106

Eu-152

1 x 101

1 x 106

Eu-152m

1 x 102

1 x 106

Eu-154

1 x 101

1 x 106

Eu-155

1 x 102

1 x 107

Gd-153

1 x 102

1 x 107

Gd-159

1 x 103

1 x 106

Tb-160

1 x 101

1 x 106

Dy-165

1 x 103

1 x 106

Dy-166

1 x 103

1 x 106

Ho-166

1 x 103

1 x 105

Er-169

1 x 104

1 x 107

Er-171

1 x 102

1 x 106

Tm-170

1 x 103

1 x 106

Tm-171

1 x 104

1 x 108

Yb-175

1 x 103

1 x 107

Lu-177

1 x 103

1 x 107

Hf-181

1 x 101

1 x 106

Ta-182

1 x 101

1 x 104

W-181

1 x 103

1 x 107

W-185

1 x 104

1 x 107

W-187

1 x 102

1 x 106

Re-186

1 x 103

1 x 106

Re-188

1 x 102

1 x 105

Os-185

1 x 101

1 x 106

Os-191

1 x 102

1 x 107

Os-191m

1 x 103

1 x 107

Os-193

1 x 102

1 x 106

Ir-190

1 x 101

1 x 106

Ir-192

1 x 101

1 x 104

Ir-194

1 x 102

1 x 105

Pt-191

1 x 102

1 x 106

Pt-193m

1 x 103

1 x 107

Pt-197

1 x 103

1 x 106

Pt-197m

1 x 102

1 x 106

Au-198

1 x 102

1 x 106

Au-199

1 x 102

1 x 106

Hg-197

1 x 102

1 x 107

Hg-197m

1 x 102

1 x 106

Hg-203

1 x 102

1 x 105

Tl-200

1 x 101

1 x 106

Tl-201

1 x 102

1 x 106

Tl-202

1 x 102

1 x 106

Tl-204

1 x 104

1 x 104

Pb-203

1 x 102

1 x 106

Pb*-210

1 x 101

1 x 104

Pb*-212

1 x 101

1 x 105

Bi-206

1 x 101

1 x 105

Bi-207

1 x 101

1 x 106

Bi-210

1 x 103

1 x 106

Bi*-212

1 x 101

1 x 105

Po-203

1 x 101

1 x 106

Po-205

1 x 101

1 x 106

Po-207

1 x 101

1 x 106

Po-210

1 x 101

1 x 104

At-211

1 x 103

1 x 107

Rn*-220

1 x 104

1 x 107

Rn*-222

1 x 101

1 x 108

Ra*-223

1 x 102

1 x 105

Ra*-224

1 x 101

1 x 105

Ra-225

1 x 102

1 x 105

Ra*-226

1 x 101

1 x 104

Ra-227

1 x 102

1 x 106

Ra*-228

1 x 101

1 x 105

Ac-228

1 x 101

1 x 106

Th*-226

1 x 103

1 x 107

Th-227

1 x 101

1 x 104

Th*-228

1 x 100

1 x 104

Th*-229

1 x 100

1 x 103

Th-230

1 x 100

1 x 104

Th-231

1 x 103

1 x 107

Природний Th i Th-232

1 x 100

1 x 103

Th*-234

1 x 103

1 x 105

Pa-230

1 x 101

1 x 106

Pa-231

1 x 100

1 x 103

Pa-233

1 x 102

1 x 107

U*-230

1 x 101

1 x 105

U-231

1 x 102

1 x 107

U*-232

1 x 100

1 x 103

U-233

1 x 101

1 x 104

U-234

1 x 101

1 x 104

U*-235

1 x 101

1 x 104

U-236

1 x 101

1 x 104

U-237

1 x 102

1 x 106

U*-238

1 x 101

1 x 104

Природний U

1 x 100

1 x 103

U-239

1 x 102

1 x 106

U-240

1 x 103

1 x 107

U*-240

1 x 101

1 x 106

Np*-237

1 x 100

1 x 103

Np-239

1 x 102

1 x 107

Np-240

1 x 101

1 x 106

Pu-234

1 x 102

1 x 107

Pu-235

1 x 102

1 x 107

Pu-236

1 x 101

1 x 104

Pu-237

1 x 103

1 x 107

Pu-238

1 x 100

1 x 104

Pu-239

1 x 100

1 x 104

Pu-240

1 x 100

1 x 103

Pu-241

1 x 102

1 x 105

Pu-242

1 x 100

1 x 104

Pu-243

1 x 103

1 x 107

Pu-244

1 x 100

1 x 104

Am-241

1 x 100

1 x 104

Am-242

1 x 103

1 x 106

Am*-242m

1 x 100

1 x 104

Am*-243

1 x 100

1 x 103

Cm-242

1 x 102

1 x 105

Cm-243

1 x 100

1 x 104

Cm-244

1 x 101

1 x 104

Cm-245

1 x 100

1 x 103

Cm-246

1 x 100

1 x 103

Cm-247

1 x 100

1 x 104

Cm-248

1 x 100

1 x 103

Bk-249

1 x 103

1 x 106

Cf-246

1 x 103

1 x 106

Cf-248

1 x 101

1 x 104

Cf-249

1 x 100

1 x 103

Cf-250

1 x 101

1 x 104

Cf-251

1 x 100

1 x 103

Cf-252

1 x 101

1 x 104

Cf-253

1 x 102

1 x 105

Cf-254

1 x 100

1 x 103

Es-253

1 x 102

1 x 105

Es-254

1 x 101

1 x 104

Es-254m

1 x 102

1 x 106

Fm-254

1 x 104

1 x 107

Fm-255

1 x 103

1 x 106

 

* радіонукліди разом з дочірніми продуктами розпаду, що знаходяться в радіоактивній рівновазі (див. Таблицу 1.1)


Таблиця 1.1

Найменування деяких радіонуклідів і їх дочірніх продуктів

 

Найменування радіонукліда

Найменування дочірнього радіонукліда

Sr*-80

Rb-80

Sr*-90

Y-90

Zr*-93

Nb-93m

Zr*-97

Nb-97

Ru*-106

Rh-106

Ag*-108m

Ag-108

Cs*-137

Ba-137

Ba*-140

La-140

Ce*-134

La-134

Ce*-144

Pr-144

Pb*-210

Bi-210, Po-210

Pb*-212

Bi-212, Tl-208 (0,36%),

Po-212 (0,64%)

Bi*-212

Tl-208 (0,36%), Po-212 (0,64%)

Rn*-220

Po-216

Rn*-222

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra*-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Tl-207

Ra*-224

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,

Tl-208 (0,36%), Po-212 (0,64%)

Ra*-226

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214,

Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra*-228

Ac-228

Th*-226

Ra-222, Rn-218, Po-214

Th*-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36%),

Po-212 (0,64%)

Th*-229

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217,

Bi-213, Po-213, Pb-209

природний Th

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,

Tl –208 (0,36%), Po-212 (0,64%)

Th*-234

Pa-234m

U*-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U*-232

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36%),

Po -212(0,64%)

U*-235

Th-231

U*-238

Th-234, Pa-234m

природний U

Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U*-240

Np-240

Np*-237

Pa-233

Am*-242m

Am-242

Am*-243

Np-239

 


Таблиця 2

Рівні звільнення від регулюючого контролю за питомою активністю радіонуклідів для великих кількостей твердих радіоактивних речовин

 

Найменування радіонукліда

Питома активність (Бк/г)

 

Найменування радіонукліда

Питома активність (Бк/г)

1

2

 

1

2

H-3

100

 

Zn-69ma

10

Be-7

10

 

Ga-72

10

C-14

1

 

Ge-71

10 000

F-18

10

 

As-73

1000

Na-22

0.1

 

As-74

10

Na-24

1

 

As-76

10

Si-31

1000

 

As-77

1000

P-32

1000

 

Se-75

1

P-33

1000

 

Br-82

1

S-35

100

 

Rb-86

100

Cl-36

1

 

Sr-85

1

Cl-38

10

 

Sr-85m

100

K-42

100

 

Sr-87m

100

K-43

10

 

Sr-89

1000

Ca-45

100

 

Sr-90a

1

Ca-47

10

 

Sr-91a

10

Sc-46

0.1

 

Sr-92

10

Sc-47

100

 

Y-90

1000

Sc-48

1

 

Y-91

100

V-48

1

 

Y-91m

100

Cr-51

100

 

Y-92

100

Mn-51

10

 

Y-93

100

Mn-52

1

 

Zr-93

10

Mn-52m

10

 

Zr-95a

1

Mn-53

100

 

Zr-97a

10

Mn-54

0.1

 

Nb-93m

10

Mn-56

10

 

Nb-94

0.1

Fe-52a

10

 

Nb-95

1

Fe-55

1000

 

Nb-97a

10

Fe-59

1

 

Nb-98

10

Co-55

10

 

Mo-90

10

Co-56

0.1

 

Mo-93

10

Co-57

1

 

Mo-99a

10

Co-58

1

 

Mo-101a

10

Co-58m

10 000

 

Tc-96

1

Co-60

0.1

 

Tc-96m

1000

Co-60m

1000

 

Tc-97

10

Co-61

100

 

Tc-97m

100

1

2

 

1

2

Co-62m

10

 

Tc-99

1

Ni-59

100

 

Tc-99m

100

Ni-63

100

 

Ru-97

10

Ni-65

10

 

Ru-103a

1

Cu-64

100

 

Ru-105a

10

Zn-65

0.1

 

Ru-106a

0.1

Zn-69

1000

 

Rh-103m

10 000

Pd-103a

1000

 

Ba-131

10

Rh-105

100

 

Ba-140

1

Pd-109a

100

 

La-140

1

Ag-105

1

 

Ce-139

1

Ag-110ma

0.1

 

Ce-141

100

Ag-111

100

 

Ce-143

10

Cd-109a

1

 

Ce-144

10

Cd-115a

10

 

Pr-142

100

Cd-115ma

100

 

Pr-143

1000

In-111

10

 

Nd-147

100

In-113m

100

 

Nd-149

100

In-114ma

10

 

Pm-147

1000

In-115m

100

 

Pm-149

1000

Sn-113a

1

 

Sm-151

1000

Sn-125

10

 

Sm-153

100

Sb-122

10

 

Eu-152

0.1

Sb-124

1

 

Eu-152m

100

Sb-125a

0.1

 

Eu-154

0.1

Te-123m

1

 

Eu-155

1

Te-125m

1000

 

Gd-153

10

Te-127

1000

 

Gd-159

100

Te-127ma

10

 

Tb-160

1

Te-129

100

 

Dy-165

1000

Te-129ma

10

 

Dy-166

100

Te-131

100

 

Ho-166

100

Te-131ma

10

 

Er-169

1000

Te-132a

1

 

Er-171

100

Te-133

10

 

Tm-170

100

Te-133m

10

 

Tm-171

1000

Te-134

10

 

Yb-175

100

I-123

100

 

Lu-177

100

I-125

100

 

Hf-181

1

I-126

10

 

Ta-182

0.1

I-129

0.01

 

W-181

10

I-130

10

 

W-185

1000

I-131

10

 

W-187

10

I-132

10

 

Re-186

1000

I-133

10

 

Re-188

100

1

2

 

1

2

I-134

10

 

Os-185

1

I-135

10

 

Os-191

100

Cs-129

10

 

Os-191m

1000

Cs-131

1000

 

Os-193

100

Cs-132

10

 

Ir-190

1

Cs-134

0.1

 

Ir-192

1

Cs-134m

1000

 

Ir-194

100

Cs-135

100

 

Pt-191

10

Cs-136

1

 

Pt-193m

1000

Cs-137a

0.1

 

Pt-197

1000

Cs-138

10

 

Pt-197m

100

Au-198

10

 

Pu-236

1

Au-199

100

 

Pu-237

100

Hg-197

100

 

Pu-238

0.1

Hg-197m

100

 

Pu-239

0.1

Hg-203

10

 

Pu-240

0.1

Tl-200

10

 

Pu-241

10

Tl-201

100

 

Pu-242

0.1

Tl-202

10

 

Pu-243

1000

Tl-204

1

 

Pu-244a

0.1

Pb-203

10

 

Am-241

0.1

Bi-206

1

 

Am-242

1000

Bi-207

0.1

 

Am-242ma

0.1

Po-203

10

 

Am-243a

0.1

Po-205

10

 

Cm-242

10

Po-207

10

 

Cm-243

1

At-211

1000

 

Cm-244

1

Ra-225

10

 

Cm-245

0.1

Ra-227

100

 

Cm-246

0.1

Th-226

1000

 

Cm-247a

0.1

Th-229

0.1

 

Cm-248

0.1

Pa-230

10

 

Bk-249

100

Pa-233

10

 

Cf-246

1000

U-230b

10

 

Cf-248

1

U-231a

100

 

Cf-249

0.1

U-232a

0.1

 

Cf-250

1

U-233

1

 

Cf-251

0.1

U-236

10

 

Cf-252

1

U-237

100

 

Cf-253

100

U-239

100

 

Cf-254

1

U-240a

100

 

Es-253

100

Np-237a

1

 

Es-254a

0.1

Np-239

100

 

Es-254ma

10

Np-240

10

 

Fm-254

10 000

Pu-234

100

 

Fm-255

100

Pu-235

100

 

 

 

 

* радіонукліди разом з дочірніми продуктами розпаду, що знаходяться в стані рівноваги (див. Таблицю 2.1).

 


Таблиця 2.1

Найменування деяких радіонуклідів та їх дочірніх радіонуклідів

 

Найменування радіонукліда

Найменування дочірнього радіонукліда

Fe-52

Mn-52m

Zn-69m

Zn-69

Sr-90

Y-90

Sr-91

Y-91m

Zr-95

Nb-95

Zr-97

Nb-97m, Nb-97

Nb-97

Nb-97m

Mo-99

Tc-99m

Mo-101

Tc-101

Ru-103

Rh-103m

Ru-105

Rh-105m

Ru-106

Rh-106

Pd-103

Rh-103m

Pd-109

Ag-109m

Ag-110m

Ag-110

Cd-109

Ag-109m

Cd-115

In-115m

Cd-115m

In-115m

In-114m

In-114

Sn-113

In-113m

Sb-125

Te-125m

Te-127m

Te-127

Te-129m

Te-129

Te-131m

Te-131

Te132

I-132

Cs-137

Ba-137m

Ce-144

Pr-144, Pr-144m

U-232sec

Th-228, Ra-224, Rn-220,
Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

U-240

Np-240m, Np-240

Np237

Pa-233

Pu-244

U-240, Np-240m, Np-240

Am-242m

Np-238

Am-243

Np-239

Cm-247

Pu-243

Es-254

Bk-250

Es-254m

Fm-254

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux