Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 25 жовтня 2010 р.
Київ
проект постанови

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______2010 р. N ______

Київ

Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 440 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 853; 2004р., N 5, ст. 243), виклавши їх в редакціях, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України 

М.АЗАРОВ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2001 р. N 440 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від _______ N _____ )


 

ПОРЯДОК
справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

 

1. Цей Порядок визначає механізм справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, розміри якої затверджено цією постановою.

2. Плата за здійснення дозвільних процедур справляється:

1) у разі видачі ліцензій:

на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою;

на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

2) у разі видачі сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

3) у разі видачі дубліката ліцензії;

4) у разі внесення змін до ліцензії, якщо:

змінено найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності);

у ліцензіата є намір поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об’єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів;

у ліцензіата є намір продовжити строк дії ліцензії;

внесено зміни до чинних, набрали чинності нові нормативно-правові акти з ядерної та радіаційної безпеки;

у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії виявлено обставини, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

5) у разі переоформлення ліцензії, якщо:

реорганізовано ліцензіата;

змінено місце або територію провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

у ліцензіата є наміри внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки. 

Оплата послуг з реєстрації джерел іонізуючого випромінювання здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання".

 

3. Документ про оплату додається до заяви для отримання (внесення змін, переоформлення, видачі дубліката) ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері використання ядерної енергії або отримання сертифіката про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів.

 

4. Бюджетні медичні заклади, що фінансуються виключно із загального фонду державного або місцевих бюджетів та не мають власних надходжень першої групи, звільняються від плати за отримання (внесення змін, переоформлення, видачу дубліката) ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

До заяви для отримання (внесення змін, переоформлення, видачі дубліката) ліцензії такими медичними закладами додається відповідна довідка органу управління.

5. Плата за здійснення дозвільних процедур зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України в установленому порядку.

6. У разі прийняття органом ліцензування рішення про відмову у видачі (внесенні змін, переоформленні) ліцензії, видачі сертифіката кошти, сплачені за здійснення дозвільних процедур, не повертаються.


 

"ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2001 р. N 440 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від _______ N _____ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗМІРИ
плати за здійснення дозвільних процедур у сфері

використання ядерної енергії

 

Вид діяльності 

Розмір плати, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

1. У разі видачі ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії 

 

Переробка уранових руд 

 

590

Перевезення радіоактивних матеріалів

 

370

Переробка, зберігання радіоактивних відходів 

 

710

Використання джерел іонізуючого випромінювання 

300 – у разі виконання робіт з технічного обслуговування;

300 – у разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання

150 – у разі використання інших джерел іонізуючого випромінювання

Виробництво джерел іонізуючого випромінювання 

 

590

Підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

 

150

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

 

320

Провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки

 

4820

2850

(дослідницькі реактори)

Провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів 

 

2260

Провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою

 

30

Провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки

 

30

2. У разі видачі сертифіката про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів

 

170


3. У разі видачі дубліката ліцензії

Підстава для видачі дубліката

Розмір плати, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

У разі втрати або пошкодження ліцензії

 

10

 

4. У разі внесення змін до ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Підстава для внесення змін 

Розмір плати, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

У разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності)

 

10

У разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки

 

10

У разі виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії

 

10

 

Підстава для внесення змін 

Розмір плати, відсотків розміру плати за здійснення дозвільних процедур у разі видачі ліцензії згідно з підпунктом 1 пункту 2 Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженого цією постановою 

У разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об’єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів

 

100

У разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії

 

50

 

5. У разі переоформлення ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

Підстава для переоформлення ліцензії 

Розмір плати, відсотків розміру плати за здійснення дозвільних процедур у разі видачі ліцензії згідно з підпунктом 1 пункту 2 Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженого цією постановою 

У разі реорганізації ліцензіата

 

10

У разі зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії 

 

10

У разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки

 

100

 

У разі одночасної наявності декількох підстав для внесення змін чи переоформлення ліцензії плата справляється одноразово у найбільшому зі встановлених для цих підстав пунктами 4, 5 розмірі у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян.

У разі переоформлення ліцензії у зв’язку із поширенням її дії на новий вид діяльності плата справляється у розмірі, встановленому пунктами 4, 5, виходячи з плати за видачу ліцензії на новий вид діяльності. Плата за подальше внесення змін чи переоформлення такої ліцензії справляється в розмірі, встановленому пунктами 4,5, в залежності від виду діяльності, якого стосуються зміни, а у загальних випадках – виходячи з плати за видачу ліцензії на перший вид діяльності.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux