Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 22 березня 2012 р.
Київ
Проект постанови

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______2011 р. N ______

Київ

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

з питань плати за здійснення дозвільних процедур

у сфері використання ядерної енергії

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України 

М.АЗАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ____________ 2011 р. № ____ 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

з питань плати за здійснення дозвільних процедур

у сфері використання ядерної енергії

 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії» (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 853, 2004 р., N 5, ст. 243, 2011р. N 43 ст. 1742):

у назві слова «та розмірів» виключити;

постановляючу частину викласти у такій редакції:

«Затвердити Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, що додається.»;

Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2001 р. N 440 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від _______ N _____ )


ПОРЯДОК
справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

 

1. Цей Порядок визначає механізм справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами.

2. Плата за здійснення дозвільних процедур справляється:

1) у разі видачі ліцензій на:

переробку уранових руд;

перевезення радіоактивних матеріалів;

переробку, зберігання радіоактивних відходів;

виробництво джерел іонізуючого випромінювання;

використання джерел іонізуючого випромінювання;

підготовку персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України);

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки;

провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів; 

провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою;

провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

2) у разі видачі дубліката ліцензії;

3) у разі внесення змін до ліцензії, якщо:

змінено найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місце проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності);

у ліцензіата є намір поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об’єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів;

у ліцензіата є намір продовжити строк дії ліцензії;

внесено зміни до чинних, набрали чинності нові нормативно-правові акти з ядерної та радіаційної безпеки;

у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії виявлено обставини, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

4) у разі переоформлення ліцензії, якщо:

реорганізовано ліцензіата;

змінено місце або територію провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

у ліцензіата є наміри внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки; 

5) у разі видачі сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

6) у разі видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та внесення до них змін;

7) у разі видачі окремого дозволу експлуатуючій організації на виконання певних робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

3.Оплата дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії здійснюється у розмірах, передбачених Переліком платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміром плати за їх надання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 591 (Офіційний вісник України, 2011, 43, ст. 1742).

У разі одночасної наявності декількох підстав для внесення змін чи переоформлення ліцензії плата справляється одноразово у найбільшому зі встановлених для цих підстав розмірі.

У разі видачі ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання одночасно на різні типи робіт або типи джерела іонізуючого випромінювання плата справляється одноразово у найбільшому зі встановлених для видачі ліцензії на ці типи робіт або типи джерела іонізуючого випромінювання розмірі.

У разі переоформлення ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання, у зв’язку з її поширенням на інший тип робіт або інший тип джерела іонізуючого випромінювання, плата справляється виходячи з розміру плати за видачу ліцензії на цей тип робіт або тип джерела іонізуючого випромінювання. За подальше внесення змін чи переоформлення такої ліцензії, а саме: у разі реорганізації ліцензіата; зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії; наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії – плата справляється виходячи з плати за видачу первинної ліцензії.

4. Документ про оплату додається до заяви для отримання (внесення змін, переоформлення, видачі дубліката) ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері використання ядерної енергії, сертифіката про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів, дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів та окремого дозволу експлуатуючій організації на виконання певних робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Документом про оплату є копія платіжного доручення або квитанція про перерахування плати з відміткою установи банку, де зазначаються платник, вид дозвільної процедури, код класифікації доходів бюджету, сума, що сплачена.

5. Плата за здійснення дозвільних процедур зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України в установленому порядку.

6. У разі прийняття Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами рішення про відмову у видачі (внесенні змін, переоформленні) ліцензії, сертифіката, дозволу кошти, сплачені за здійснення дозвільних процедур, не повертаються.».

 

2. У Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1196 (Офіційний вісник, 2007 р., N 76, ст. 2820):

абзац перший пункту 4 після слів «До заяви додаються» доповнити словами «документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу, та»;

друге речення пункту 10 викласти у такій редакції:

«Оплата видачі дозволу здійснюється в розмірі, передбаченому Переліком платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміром плати за їх надання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 591 (Офіційний вісник України, 2011, 43, ст. 1742).»;

у абзаці п’ятому пункту 11 слова «відповідно до пункту 7 цього Порядку» замінити на слова «відповідно до пункту 6 цього Порядку»;

пункт 13 доповнити реченням «До заяви додається документ про оплату за внесення змін до дозволу.».

 

3. У розділі Послуги, які надаються територіальними органами Держатомрегулювання Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 591 (Офіційний вісник України, 2011, N 43, ст. 1742) позицію:

 

«Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 відсотків розміру

плати за видачу ліцензії»;

 

 

замінити позицією такого змісту: 

 

«Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії

 

 

 

400».

 

 

__________________________________

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux