Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 28 листопада 2014 р.
Київ
Проект Плану проведення консультацій з громадськістю Державної інспекції ядерного регулювання України на 2015 рік

Держатомрегулювання виносить на громадське обговорення проект Плану проведення консультацій з громадськістю Державної інспекції ядерного регулювання України на 2015 рік.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються до 28 грудня 2014 року за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Контактна особа: Козулько Тарас Вікторович – начальник Відділу забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики, e-mail: [email protected]; тел.: (044) 254-34-49.

Будемо вдячні за співпрацю щодо надання зауважень та пропозицій.


ПРОЕКТ

 

ПЛАН

проведення консультацій з громадськістю

Державної інспекції ядерного регулювання України

на 2015 рік


Питання або проект нормативно-правового акта

Захід, що проводитиметься у рамках консультацій з громадськістю

Строк проведення консультацій

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон, e-mail)

 

Забезпечення доступу громадськості до інформації


1.

Забезпечення відкритості і доступності діяльності органів державної влади

Оперативна підготовка та розміщення на веб-сайті Держатомрегулювання інформаційних повідомлень про стан безпеки на АЕС, найважливіші події та рішення з питань формування та реалізації державної політики у сфері ядерної та радіаційної безпеки

Протягом року, у відповідності до наказу від 25.06.11 №95 «Про супровід веб-сайту Держатомрегулювання України»

Усі групи населення, громадськість


Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

Підтримка веб-сайту з питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї в Україні як допоміжного інструменту інформування громадськості

ДНТЦ ЯРБ, Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

2.

Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів

Проведення електронних консультацій за допомогою веб-сайту Держатомрегулювання та урядового веб-сайту «Громадянське суспільство і влада»)

Протягом року згідно з Планом нормативного регулювання Держатомрегулювання

(ПНР-2015)

Усі групи населення, громадськість

Управління правового забезпечення

тел. (044) 254-32-87

ел./п. [email protected]

- Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Управління правового забезпечення

тел. (044) 254-32-87

ел./п. [email protected]

- Перегляд НП-306.5.01/3.083-2004 «План реагування на радіаційні аварії»

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Управління аварійної готовності

та радіаційного захисту

тел. (044) 296-41-16

ел./п. [email protected]

- Розробка НПА «Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності персоналу експлуатуючої організації»

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Департамент з питань безпеки ядерних установок

тел. (044) 296-41-20

ел./п.stoliarchuk@inspect.snrc.gov.ua

 

- Розробка НПА щодо положень безпеки поводження з РАВ перед їх захороненням

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Управління аварійної готовності та радіаційного захисту

тел. (044) 296-41-16

ел./п. [email protected]

Управління безпеки поводження з РАВ

тел. (044) 254-34-15

ел./п. [email protected]

- Розробка НПА щодо положень безпеки захоронення РАВ

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Управління аварійної готовності та радіаційного захисту

тел. (044) 296-41-16

ел./п. [email protected]

- Розробка проекту розпорядження КМУ «Про затвердження Комплексного плану заходів з удосконалення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Управління з питань ядерної захищеності

тел. (044) 254-35-17

ел./п. [email protected]

 

- Розробка НПА «Вимоги щодо оформлення та змісту документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки»

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Департамент з питань безпеки ядерних установок

тел. (044) 296-41-20

ел./п[email protected]

 

- Перегляд НПА «Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки» 

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Центральне інспекційне управління

тел. (044) 296-41-16

ел./п[email protected]

 

- Перегляд НПА «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понад проектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки»

Електронні консультації

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Департамент з питань безпеки ядерних установок

тел. (044) 296-41-20

ел./п[email protected]

 

3.

Безпечне використання ядерної енергії

Проведення у навчальних закладах інформаційно-навчальних заходів з питань безпечного використання ядерної енергії

Щоквартально

Усі групи населення, молодь

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

4.

Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2014 році українською, англійською та російською мовами

Підготовка та розповсюдження Доповіді

До 1 квітня

Усі групи населення, громадськість

 

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

5.

Всебічне і об'єктивне висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації

Сприяння висвітленню ЗМІ заходів щодо використання ядерної енергії, а також щодо підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці

Постійно

Усі групи населення, громадськість

 

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

6.

Оперативне розв'язання різноманітних проблем особистого та загальносоціального характеру

Проведення особистого прийому громадян керівництвом Держатомрегулювання

Двічі на місяць

Усі групи населення, громадськість

Відділ забезпечення роботи керівника,

взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

7.

Забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

Проведення «гарячих» телефонних ліній з питань регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні

Двічі на місяць

Усі групи населення, громадськість

Відділ забезпечення роботи керівника,

взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected]

8.

Участь України у нараді в рамках Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з
відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами

Проведення прес-конференції за результатами наради

 

 

травень

ЗМІ

Відділ забезпечення роботи керівника,

взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected]

9.

Створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації

 

Забезпечення доступу громадян до публічної інформації, розпорядником якої є Держатомрегулювання України

Постійно

Усі групи населення, громадськість

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

 

Забезпечення залучення громадян до процесу прийняття рішень щодо формування та реалізації державної політики з питань мирного використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

 

10.

Забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади

Супровід роботи Громадської ради при Держатомрегулюванні

Щокварталу

Усі групи населення, громадськість

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

11.

Налагодження механізмів ефективної взаємодії з громадськістю

Організація та проведення регулярних робочих зустрічей з громадськістю в регіонах розташування ядерних установок, підприємств з видобування уранових руд та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами з обговорення актуальних питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки

Кожного півріччя

Усі групи населення, громадськість

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

 

Проведення відкритих засідань Колегії з розгляду питань безпеки об'єктів ядерної енергетики

Лютий

Квітень

Листопад

Усі групи населення, громадськість

Відділ контролю виконання

тел. (044) 254-33-75

ел./п. [email protected]

 

12.

Сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики

 

Опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій

Постійіно

Усі групи населення, громадськість

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

13.

Актуальні питання ядерної та радіаційної безпеки

Проведення разом з громадськими організаціями заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів) з питань безпеки використання ядерної енергії

Протягом року

Усі групи населення, громадськість

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

14.

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії

Вивчення громадської думки з питань формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії

До 20 грудня

Усі групи населення, громадськість

Відділ забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики

тел. (044) 254-34-49

ел./п. [email protected].ua

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux