Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 27 червня 2013 р.
Київ
Проект НПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

 

 

 

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та на виконання пункту 5 Плану організації виконання Указу Президента України від 11 лютого 2013 р. № 73 «Про Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013 – 2014 роки», з метою забезпечення державного регулювання у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та Інструкцію з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, що додаються.

2. Управлінню з питань ядерної захищеності і міжнародного співробітництва (Кушка В.М.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

3.     Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаровську О.А.

 

 

Голова

 

О.А. Миколайчук


 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

____ _________2013 №_____

 

 

 

Інструкція з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 

I.                      Загальні положення

 

1.1.     Ця Інструкція містить роз’яснення щодо здійснення експлуатуючими організаціями та іншими ліцензіатами (далі – ліцензіати) оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (далі – об’єкт).

 

1.2.     У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві з фізичного захисту.

 

1.3.     Оцінка стану культури захищеності об’єкта здійснюється з періодичністю, яка дозволяє керівнику ліцензіата отримати достовірні дані про стан культури захищеності об’єкта та своєчасно вжити заходів з приведення стану культури захищеності у відповідність до вимог законодавства. Періодичність проведення оцінки стану культури захищеності не може перевищувати одного року.

 

II. Організація проведення оцінки стану культури захищеності

 

2.1. Керівник ліцензіата видає наказ про проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта.

У наказі визначається:

підстави проведення оцінки стану культури захищеності;

склад комісії, на яку покладено проведення оцінки стану культури захищеності, та її голова;

критерії культури захищеності, на відповідність яким перевіряється стан культури захищеності (далі – визначені критерії);

обсяги роботи комісії. Комісія може здійснювати оцінку стану культури захищеності об’єкта в цілому або в окремих його підрозділах;

термін роботи комісії;

форма звітності комісії про результати проведення оцінки стану культури захищеності.

 

2.2. Склад комісії визначається з врахуванням кваліфікації кандидатів у члени комісії, їх психофізіологічних особливостей та їх досвіду, дотримання ними проголошеної ліцензіатом політики з фізичного захисту, визнання ним пріоритету культури захищеності.

До складу комісії з перевірки стану культури захищеності об’єкта обов’язково включаються відповідальний за стан культури захищеності, який очолює комісію, та координатор з культури захищеності. Координатор з культури захищеності може очолювати комісію у випадку, коли завданням комісії є оцінка стану культури захищеності окремих підрозділів об’єкта. Представники підрозділів об’єкта, в яких буде здійснюватися перевірка оцінки стану культури захищеності, не можуть бути членами комісії.

 

2.3. Комісія з оцінки стану культури захищеності проводить оцінку стану культури відповідно до плану роботи комісії, затвердженого керівником ліцензіата. План роботи комісії містить перелік заходів, що мають здійснюватися комісією, терміни їх виконання.

 

2.4. Комісія з оцінки стану захищеності застосовує такі методи оцінки стану культури захищеності:

анкетування персоналу;

бесіда членів комісії з окремими особами з персоналу підрозділу фізичного захисту та інших підрозділів об’єкта;

вивчення документації щодо початкового навчання та підвищення кваліфікації персоналу підрозділу фізичного захисту, іншого персоналу об’єкта;

спостереження за виконанням персоналом об’єкта вимог фізичного захисту та виконанням персоналом підрозділу фізичного захисту своїх обов’язків;

аналіз змісту засобів пропаганди культури захищеності;

заслуховування доповіді координатора з культури захищеності про стан культури захищеності;

аналіз документації щодо вжитих на об’єкті заходів до порушників вимог фізичного захисту;

перевірка наявності на робочих місцях персоналу підрозділу фізичного захисту технічної та експлуатаційної документації, посадових інструкцій, довідників та іншої літератури, необхідних персоналу для виконання своїх обов’язків;

порівняння результатів попередньої оцінки стану культури захищеності об’єкта з результатами, отриманими комісією.

 

2.5. Методи оцінки стану культури захищеності не повинні впливати на стан фізичного захисту, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки об’єкта, на технологічні процеси об’єкта, виконання персоналом своїх обов’язків.

 

2.6. Голова комісії повідомляє керівників підрозділів об’єкта, в яких заплановане проведення оцінки стан культури захищеності, за 10 днів до початку роботи комісії в їх підрозділах.

 

III. Проведення оцінки стану культури захищеності

 

3.1. Голова комісії з проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта перед початком роботи комісії скликає нараду, на яку запрошуються представники адміністрації об’єкта, члени комісії, керівники підрозділів, стан культури захищеності в яких буде оцінюватися, відповідальні особи з культури захищеності у підрозділах об’єкта, які забезпечують експлуатацію об’єкта, використання, зберігання радіоактивних матеріалів.

Голова комісії під час наради інформує учасників наради про:

завдання проведення оцінки стану культури захищеності;

план проведення оцінки стану культури захищеності;

методи оцінки стану культури захищеності;

перелік документів, які мають бути надані комісії керівництвом ліцензіата та/або керівниками підрозділів об’єкта;

порядок взаємодії голови та членів комісії з керівниками та персоналом підрозділів об’єкта, в яких оцінюється стан культури захищеності;

дату проведення наради з підведення підсумків роботи комісії з оцінки стану культури захищеності та порядок скликання нарад під час проведення оцінки стану культури захищеності.

 

3.2. Проведення оцінки стану культури захищеності окремого підрозділу об’єкта починається з анкетування персоналу підрозділу з метою визначення ступеня усвідомлення персоналом важливості фізичного захисту та пріоритету культури захищеності.

Анкети мають містити питання, що дозволять комісії зробити висновок щодо:

визнання персоналом наявності загрози об’єкту;

розуміння персоналом завдань фізичного захисту;

розуміння персоналом ролі культури захищеності в забезпечені безпеки об’єкта;

наявності у персоналу внутрішньої потреби виконувати свої обов’язки у суворій відповідності до вимог норм, правил та інструкцій з фізичного захисту.

 

3.3. При проведенні оцінки стану культури захищеності окремого підрозділу об’єкта комісія аналізує здійснені керівником і персоналом підрозділу заходи з фізичного захисту, зокрема заходи, що впливають на формування/розвиток та підтримання високого рівня культури захищеності підрозділу, визначає відповідність результатів вжиття заходів визначеним критеріям.

Керівник підрозділу у разі своєї незгоди спростовує виявлені комісією невідповідності в усній або письмовій формі.

 

3.4. Голова комісії разом з керівником підрозділу об’єкта після завершення оцінки стану культури захищеності підрозділу організовує обговорення результатів оцінки стану культури захищеності підрозділу. До обговорення залучаються всі члени комісії, керівники та персонал або представники персоналу підрозділу.

Основною метою обговорення є доведення до відома керівника та персоналу підрозділу результатів оцінки стану культури захищеності підрозділу із зазначенням невідповідностей стану культури захищеності визначеним критеріям. Комісія у разі потреби надає рекомендації щодо приведення стану культури захищеності підрозділу у відповідність до визначених критеріїв.

 

3.5. Комісія при проведенні оцінки стану культури захищеності об’єкта приділяє особливу увагу питанням:

визнання керівником ліцензіата важливості фізичного захисту, пріоритету культури захищеності та усвідомлення персоналом підрозділу фізичного захисту своєї особистої ролі в забезпечені безпеки об’єкта;

наявності на об’єкті затвердженого плану заходів з формування/розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності та здійснення керівником ліцензіата контролю за виконанням плану;

здійснення керівником ліцензіата заходів з мотивації персоналу;

надання допомоги керівником ліцензіата та керівниками підрозділів об’єкта в роботі координатору з культури захищеності;

навчання персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу об’єкта з питань культури захищеності;

здійснення аналізу порушень вимог фізичного захисту на об’єкті, вжиття за результатами аналізу заходів зі зменшення впливу людського фактора на безпеку об’єкта;

врахування керівником ліцензіата стану культури захищеності конкретного підрозділу при підведенні результатів його діяльності;

відображення стану культури захищеності об’єкта в щорічних звітах про стан системи фізичного захисту об’єкта.

 

3.6. Керівник ліцензіата бере участь у нарадах, що проводяться перед початком роботи комісії з оцінки стану культури захищеності об’єкта, зустрічається з головою комісії, включаючи зустрічі з ініціативи голови комісії, для обговорення результатів роботи комісії та вжиття відповідних заходів.

 

3.7. Комісія за результатами своєї роботи робить висновок про відповідність стану культури захищеності об’єкта визначеним критеріям.

 

3.8. Голова комісії скликає нараду з підведення підсумків роботи комісії з оцінки стану культури захищеності, на яку запрошуються керівник ліцензіата та його заступники, керівники структурних підрозділів об’єкта, відповідальні особи, члени комісії.

Голова комісії доповідає учасникам наради про:

результати оцінки стану культури захищеності об’єкта або окремих його підрозділів;

невідповідності, якщо такі є, стану культури захищеності об’єкта чи окремих його підрозділів визначеним критеріям;

рекомендації комісії щодо усунення виявлених невідповідностей.

 

3.9. Результати проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта комісія відображає в акті з оцінки стану культури захищеності об’єкта.

Акт має містити інформацію про:

підставу проведення оцінки стану культури захищеності;

склад комісії та її голову;

визначені критерії;

невідповідності стану культури захищеності об’єкта або окремих його підрозділів визначеним критеріям культури захищеності;

рішення комісії про стан культури захищеності об’єкта або окремих його підрозділів;

рекомендації комісії з усунення виявлених невідповідностей.

 

3.10 Комісія готує акт з оцінки стану культури захищеності в двох екземплярах, який підписується головою та всіма членами комісії. У випадку, коли член комісії не погоджується з інформацією, що міститься в акті, він викладає свою думку на окремому аркуші паперу, який є невід’ємною частиною акта.

Голова комісії надає акт з оцінки стану культури захищеності керівнику ліцензіата.

 

3.11. Керівник ліцензіата ознайомлюється з актом з оцінки стану культури захищеності об’єкта та в разі згоди з фактами, викладеними у акті, затверджує його.

Керівник ліцензіата, у випадку якщо акт містить дані про невідповідність стану культури захищеності визначеним критеріям, забезпечує визначення основних причин невідповідностей та приймає рішення щодо їх усунення.

 

 

 

Начальник Управління з питань

ядерної захищеності і

міжнародного співробітництва –

державний інспектор

Держатомрегулювання України ______________ В.М. Кушка

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

____ _________2013 №_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок спрямований на забезпечення досягнення високого рівня культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (далі – об’єкт).

 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заява щодо політики з фізичного захисту, визнання пріоритету культури захищеності – письмовий документ, в якому ліцензіат висловлюють своє розуміння ролі фізичного захисту ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, в забезпеченні їх захищеності з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

критерії культури захищеності – ознаки, на відповідність яким проводиться оцінка стану культури захищеності конкретного об’єкта;

оцінка стану культури захищеності – процес встановлення відповідності стану культури захищеності вимогам законодавства.

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».

 

1.3. Досягнення високої культури захищеності об’єкта здійснюється шляхом виконання конкретних заходів під час формування, розвитку та підтримання культури захищеності об’єкта.

 

1.4. Метою формування, розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта є зменшення ризику вчинення протиправних дій щодо об’єкта шляхом максимального врахування людського фактора.

 

1.5. Культура захищеності об’єкта базується на усвідомленні керівником, іншими посадовими особами, персоналом ліцензіата реальності існування загрози вчинення протиправних дій щодо об’єкта та ролі фізичного захисту у протистоянні такій загрозі.

 

1.6 Ліцензіат робить заяву щодо політики з фізичного захисту, визнання пріоритету культури захищеності.

 

1.7. Ліцензіат здійснює заходи з формування, розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності відповідно до планів, затверджених керівником ліцензіата.

Плани передбачають фінансове, кадрове та матеріально-технічне забезпечення заходів з формування, розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта.

 

1.8. Ліцензіат забезпечує періодичне проведення оцінки стану культури захищеності та за її результатами вживає необхідних заходів.

 

II. Заходи з формування культури захищеності

 

2.1. Здійснення заходів з формування культури захищеності починається із заяви, передбаченої п.1.6. цього Порядку.

 

2.2. Керівник ліцензіата здійснює такі заходи з формування культури захищеності об’єкта:

організовує розроблення та затверджує план заходів з формування культури захищеності об’єкта, контролює хід його виконання;

формує у персоналу об’єкта переконання, що загроза вчинення протиправних дій щодо об’єкта є реальною і що виконання вимог фізичного захисту є обов’язковим для персоналу;

організовує та забезпечує формування ділових відносин між керівниками та підлеглими;

призначає особу, відповідальну за стан культури захищеності об’єкта (далі – відповідальний за стан культури захищеності), визначає його обов’язки та права;

призначає за поданням відповідального за стан культури захищеності координатора з культури захищеності та відповідальних осіб з культури захищеності у підрозділах, що забезпечують експлуатацію об’єкта, використання, зберігання радіоактивних матеріалів, (далі – відповідальні особи у підрозділах), визначає їх обов’язки та права;

забезпечує навчання з питань культури захищеності відповідального за стан культури захищеності та координатора з культури захищеності в центрах з підвищення кваліфікації державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

створює належні умови для виконання персоналом підрозділу фізичного захисту своїх обов’язків;

формує політику мотивування персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу;

забезпечує впровадження на об’єкті кращого досвіду з формування культури захищеності.

 

2.3. Відповідальний за стан культури захищеності здійснює такі заходи з формування культури захищеності об’єкта:

розробляє спільно з координатором з культури захищеності план заходів з формування культури захищеності об’єкта, аналізує хід його виконання та доповідає про результати аналізу керівнику ліцензіата;

забезпечує періодичне навчання персоналу об’єкта з питань культури захищеності;

бере участь у формуванні політики мотивування персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу;

роз’яснює населенню, що проживає в районі розташування об’єкта, значення фізичного захисту та культури захищеності в забезпеченні безпечної експлуатації об’єкта;

координує роботу координатора з культури захищеності та відповідальних осіб у підрозділах;

вносить пропозиції керівнику ліцензіата щодо проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта та бере участь у її проведенні.

 

2.4. Координатор з культури захищеності здійснює такі заходи з формування культури захищеності об’єкта:

бере участь у розробленні плану заходів з формування культури захищеності об’єкта, координує діяльність відповідальних осіб у підрозділах з його виконання;

планує та здійснює заходи з підвищення обізнаності персоналу об’єкта з питань культури захищеності;

бере участь в організації та проведенні періодичного навчання персоналу об’єкта з питань культури захищеності;

здійснює заходи з пропаганди питань культури захищеності;

аналізує характерні порушення вимог фізичного захисту, інформацію про вплив людського фактора на стан фізичного захисту об’єкта, враховує результати аналізу в своїй діяльності та подає відповідальному за стан культури захищеності пропозиції з формування культури захищеності об’єкта;

подає відповідальному за стан культури захищеності пропозиції щодо проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта або окремих його підрозділів, бере участь у її проведенні.

 

2.5. Керівник ліцензіата приймає рішення про виконання заходів з формування культури захищеності об’єкта у випадку, якщо за результатами оцінки стану культури захищеності встановлено, що стан культури захищеності відповідає критеріям, визначеним у додатку 1 до цього Порядку.

 

III. Заходи з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності

 

3.1. Керівник ліцензіата здійснює такі заходи з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта:

організовує розроблення та затверджує план заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта та контролює хід його виконання;

забезпечує підтримання ділових відносин між керівниками та підлеглими, які усувають причини виникнення конфліктних ситуацій, мінімізують випадки приховування персоналом підрозділу фізичного захисту допущених помилок і неправильних дій;

реалізує та вдосконалює політику мотивування персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу;

забезпечує планове підвищення кваліфікації з питань культури захищеності відповідального за стан культури захищеності та координатора з культури захищеності в центрах з підвищення кваліфікації державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

забезпечує підтримання знань персоналу об’єкта з питань культури захищеності;

забезпечує впровадження на об’єкті кращого досвіду з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності;

бере участь в інформуванні населення, що проживає в районі розташування об’єкта, щодо ролі культури захищеності у забезпеченні безпеки об’єкта.

 

3.2. Відповідальний за стан культури захищеності здійснює такі заходи з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта:

спільно з координатором з культури захищеності розробляє план заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта, аналізує хід його виконання та доповідає про результати аналізу керівнику ліцензіата;

залучає до діяльності з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта персонал підрозділу фізичного захисту;

забезпечує періодичне навчання персоналу об’єкта з питань культури захищеності;

роз’яснює населенню, що проживає в районі розташування об’єкта, завдання фізичного захисту та роль населення у виконанні завдань фізичного захисту;

бере участь у реалізації та вдосконаленні політики мотивування персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу;

координує роботу координатора з культури захищеності та відповідальних осіб у підрозділах;

вносить керівнику ліцензіата пропозиції щодо проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта та бере участь у її проведенні.

 

3.3. Координатор з культури захищеності здійснює такі заходи з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта:

спільно з відповідальним за стан культури захищеності розробляє план заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності об’єкта, аналізує хід виконання плану та доповідає відповідальному за стан культури захищеності про проблеми, що виникають під час його реалізації;

координує діяльність відповідальних осіб у підрозділах з виконання плану заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності;

організовує та бере участь у здійсненні заходів з пропаганди культури захищеності, аналізує їх ефективність, за результатами аналізу вживає необхідних заходів;

бере участь в організації та проведенні періодичного навчання персоналу об’єкта з питань культури захищеності;

здійснює анкетування та опитування персоналу підрозділу фізичного захисту та персоналу інших підрозділів об’єкта з метою отримання інформації про стан культури захищеності в підрозділах;

подає відповідальному за стан культури захищеності пропозиції щодо проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта та бере участь у її проведенні.

 

3.4. Керівник ліцензіата приймає рішення про те, що культура захищеності об’єкта знаходиться на високому рівні, якщо за результатами проведеної оцінки стану культури захищеності встановлено, що стан культури захищеності відповідає критеріям, визначеним в додатку 2 до цього Порядку.

 

ІV. Оцінка стану культури захищеності

 

4.1. Метою оцінки стану культури захищеності об’єкта є отримання керівником ліцензіата достовірної інформації про стан культури захищеності об’єкта.

 

4.2. Оцінка стану культури захищеності об’єкта проводиться не рідше одного разу на рік відповідно до інструкції Держатомрегулювання України з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

 

4.3. Результати оцінки стану культури захищеності об’єкта відображаються в щорічних звітах ліцензіата про стан системи фізичного захисту.

 

 

 

Начальник Управління з питань ядерної захищеності та міжнародного співробітництва

Держатомрегулювання України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Кушка

 

 

Додаток 1

до Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (пункт 2.5)

 

Критерії культури захищеності на час здійснення заходів з формування культури захищеності

 

Критеріями культури захищеності на час здійснення заходів з формування культури захищеності є:

1)            заява керівника ліцензіата щодо політики з фізичного захисту та визнання пріоритету культури захищеності доведені до кожної особи з персоналу об’єкта;

2)            керівники та інший персонал об’єкта пройшли навчання з питань фізичного захисту та ознайомлені з основними положеннями культури захищеності;

3)            персонал об’єкта попереджений, що дотримання проголошеної керівником ліцензіата політики з фізичного захисту є обов’язковим для кожної особи з персоналу;

1)            здійснюються заходи з усвідомлення персоналом підрозділу фізичного захисту важливості визнання пріоритету культури захищеності;

2)            обов’язки кожної особи з персоналу підрозділу фізичного захисту чітко визначені, задокументовані та відображені в посадовій інструкції особи;

3)            створені належні умови для виконання персоналом підрозділу фізичного захисту своїх обов’язків, інструкції, настанови та процедури з фізичного захисту зрозумілі персоналу підрозділу;

4)            поводження з інформацією з обмеженим доступом здійснюється на об’єкті відповідно до вимог законодавства України;

5)            кількість персоналу, необхідна для забезпечення ефективного функціонування системи фізичного захисту, його компетентність постійно аналізуються та підтверджуються документально;

6)            перелік посад персоналу об’єкта, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, розроблений та затверджений відповідно до вимог законодавства;

7)            категорії допусків персоналу об’єкта до виконання особливих робіт відповідають категоріям особливих робіт, які персонал виконує;

8)            заходи із забезпечення безперервного функціонування системи фізичного захисту здійснюються відповідно до вимог законодавства;

9)            порядок дій персоналу підрозділу фізичного захисту в умовах надзвичайних ситуацій на об’єкті відображений у посадових інструкціях персоналу, персонал пройшов відповідне навчання;

10)       персонал об’єкта, який належить до сил об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії, пройшов відповідне навчання, тренування та перевірку знань і умінь щодо виконання обов’язків у кризових ситуаціях;

11)       призначений відповідальний за стан культури захищеності, координатор з культури захищеності та відповідальні особи в підрозділах об’єкта;

12)       обов’язки та права відповідального за стан культури захищеності, координатора з культури захищеності та відповідальних осіб в підрозділах об’єкта чітко визначені, задокументовані та відображені в їх посадових інструкціях;

13)       відповідальний за стан культури захищеності, координатор з культури захищеності, відповідальні особи в підрозділах об’єкта пройшли підвищення кваліфікації з культури захищеності у навчальних закладах державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

14)       розроблена та впроваджується політика мотивування персоналу;

15)       відповідальний за стан культури захищеності контролює хід виконання плану заходів з формування культури захищеності, надає допомогу координатору з культури захищеності та відповідальним особам в підрозділах об’єкта при здійснені ними своїх обов’язків;

16)       відповідальні особи в підрозділах об’єкта здійснюють заходи з формування культури захищеності у персоналу своїх підрозділів;

17)       проводиться роз’яснення населенню, що проживає в районі розташування об’єкта, значення фізичного захисту та культури захищеності в забезпеченні безпечної експлуатації об’єкта.

18)       хід виконання плану з формування культури захищеності періодично, але не рідше одного разу на квартал розглядається керівником ліцензіата. За результатами розгляду вживаються необхідні заходи;

19)       керівник ліцензіата контролює здійснення оцінки стану культури захищеності на об’єкті.


Додаток 2

до Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (пункт 3.4)

 

Критерії високого рівня культури захищеності

 

1)            керівник ліцензіата своєю поведінкою та діями є прикладом для підлеглих щодо виконання положень проголошеної політики з фізичного захисту та визнання пріоритету культури захищеності;

2)            персонал об’єкта впевнений в існуванні загроз об’єкту, усвідомлює масштаби наслідків реалізації цих загроз, розуміє значення заходів з фізичного захисту;

3)            кожна особа з персоналу об’єкта усвідомлює свою особисту відповідальність за забезпечення безпеки об’єкта;

4)            керівник ліцензіата, його заступники, керівники структурних підрозділів об’єкта та відповідальні особи в підрозділах об’єкта при виконанні вимог фізичного захисту демонструють свою прихильність культурі захищеності;

5)            керівник ліцензіата, його заступники, відповідальний за стан культури захищеності, координатор з культури захищеності, відповідальні особи в підрозділах об’єкта періодично підвищують кваліфікацію з культури захищеності у навчальних закладах державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

6)            координатор з культури захищеності із залученням відповідальних осіб в підрозділах об’єкта аналізує стан фізичного захисту об’єкта, вплив людського фактора на стан фізичного захисту, готує рекомендації щодо врахування людського фактора при здійснені заходів із забезпечення фізичного захисту об’єкта;

7)            застосовуються сучасні наукові досягнення, зокрема з психології, з метою зменшення впливу людського фактора на стан фізичного захисту;

8)            політика мотивування персоналу глибоко продумана та уміло застосовується;

9)            рішення з фізичного захисту глибоко обґрунтовуються, враховується думка персоналу підрозділу фізичного захисту;

10)       визначаються та аналізуються причин подій, що можуть викликати або викликали кризову ситуацію, розглядаються радіаційні наслідки цих подій;

11)       персонал об’єкта проявляє пильність, звертає увагу на незвичайні події та вчинки людей, підозрілі предмети, ознаки втручання в роботу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, систем важливих для безпеки об’єкта, технологічного обладнання об’єкта та доповідає про це своїм керівникам;

12)       персонал об’єкта періодично проходить навчання та тренування щодо дій в умовах надзвичайних і кризових ситуацій;

13)       персонал об’єкта забезпечений засобами індивідуального захисту, необхідними для дій в умовах надзвичайних і кризових ситуацій;

14)       персоналу підрозділу фізичного захисту доручають виконувати тільки ті роботи, для виконання яких персонал має достатні знання, уміння та навички;

15)       персонал об’єкта суворо дотримується процедур з фізичного захисту та усвідомлює, що процедури є результатом узагальнення знань і досвіду;

16)       персонал підрозділу фізичного захисту отримує інформацію, необхідну йому для виконання своїх обов’язків, бере участь у нарадах з питань фізичного захисту, підіймає на нарадах виробничі питання, отримує відповіді щодо заходів, ужитих відповідно до раніше піднятих питань, отримує роз’яснення щодо політики ліцензіата з фізичного захисту;

17)       проблемні питання з фізичного захисту вирішуються комплексно та з врахуванням досвіду, вмінь і навичок персоналу;

18)       накопичується, аналізується міжнародний й вітчизняний досвід з розвитку культури захищеності, кращий досвід впроваджується на об’єкті;

19)       здійснюється оцінка впроваджених на об’єкті змін в сфері фізичного захисту з метою підтвердження очікуваних результатів;

20)       система управління якістю охоплює всі сторони діяльності в сфері фізичного захисту;

21)       персонал підрозділу фізичного захисту доповідає своїм керівникам про помилки та/чи неправильні дії, допущені ним під час виконання своїх обов’язків, на об’єкті здійснюється аналіз причин допущених помилок чи неправильних дій з метою запобігання таким помилкам і діям у майбутньому;

22)       керівники підрозділу фізичного захисту враховують під час розгляду допущених помилок та/чи неправильних дій добровільну заяву персоналу про допущені помилки чи неправильні дії;

23)       координатор з культури захищеності взаємодіє з керівниками та персоналом підрозділів з питань культури захищеності;

24)       рекомендації координатора з культури захищеності своєчасно розглядаються, за результатами розгляду вживаються необхідні заходи;

25)       координатор з культури захищеності регулярно доповідає відповідальному за стан культури захищеності про хід виконання плану заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності;

26)       відповідальний за стан культури захищеності аналізує хід виконання плану заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності, виявляє проблеми, пов’язані з виконанням плану, розробляє шляхи їх розв’язання та доповідає про це керівнику ліцензіата;

27)       керівник ліцензіата не рідше одного разу на квартал розглядає хід виконання плану заходів з розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності, за результатами розгляду вживає необхідних заходів;

28)       населення, що проживає в районі розташування об’єкта, періодично інформується про стан культури захищеності у забезпеченні безпеки об’єкта;

29)       здійснюється оцінка стану культури захищеності на об’єкті, за результатами оцінки стану культури захищеності вживаються необхідні заходи.

 

 

Начальник Управління з питань ядерної захищеності та міжнародного співробітництва

Держатомрегулювання України

 

 

 

 

_______

 

 

 

 

В.М. Кушка

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux