Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 16 грудня 2013 р.
Київ
проект наказу Держатомрегулювання України «Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів

 

 

Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів

 

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 403/2011, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1.       Унести зміни до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002), затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22 жовтня 2002 р. № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2002 р. за № 874/7162, виклавши їх в новій редакції, що додається.

 

2.       Управлінню безпеки поводження з радіоактивними відходами (Кілочицькій Т.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3.       Управлінню правового забезпечення регуляторної діяльності (Матвєєвій В.Г.) у тижневий термін після державної реєстрації наказу забезпечити розміщення його на веб-сайті Держатомрегулювання України

 

4.       Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5.       Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Макаровську О.А.

Голова О. А. МИКОЛАЙЧУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держатомрегулювання України від ___________________ № _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни, що вносяться до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів
(НП 306.5.04/2.060-2002)

 

1. У назві документу слова «з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів» замінити словами «у сфері поводження з радіоактивними відходами».

 

2. Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів викласти у такій редакції:

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держатомрегулювання України від 22.10.2002 № 110

(у редакції наказу Держатомрегулювання України

від ___________________ № _______)

 

 

Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

(НП 306.5.04/2.060-2002)

 

1. Загальні положення

1.1. Цей нормативно-правовий акт встановлює умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ), а саме: діяльності експлуатуючої організації (оператора) на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ та здійснення суб’єктами діяльності у сфері поводження з РАВ окремих видів діяльності переробка, зберігання РАВ.

1.2. У цих Умовах і вимогах терміни вживаються у значеннях:

експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ – призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення РАВ, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку;

об’єкт з переробки радіоактивних відходів – споруда, оснащена технологічним обладнанням або установка (мобільна, стаціонарна, збірно-розбірна), призначені для переробки РАВ шляхом здійснення послідовних технологічних операцій з переведення РАВ до стану, прийнятного для їх безпечних зберігання та/чи захоронення у сховищах РАВ або подальшої переробки;

переробка радіоактивних відходів – здійснення операцій, в результаті яких змінюються характеристики РАВ (радіаційні, фізичні, хімічні), та які включають попередню обробку РАВ (збирання, вилучення, сортування, фрагментація, дезактивація), обробку РАВ (технологічні операції із зменшення об’єму РАВ, зміни радіонуклідного складу), кондиціонування РАВ (розміщення РАВ у пакувальний комплект (контейнер), іммобілізація). В результаті переробки, РАВ переводяться у більш безпечний та стабільний стан. Кінцевою метою переробки РАВ є переведення їх до стану, прийнятного до подальшого безпечного зберігання та/або захоронення або до стану, що дозволяє звільнити РАВ від регулюючого контролю шляхом припинення. Переробка РАВ здійснюється на об’єкті з переробки РАВ, який може являти собою споруду, оснащену відповідним технологічним обладнанням або окрему установку для переробки РАВ, яка може бути стаціонарною, мобільною, збірно-розбірною та розміщуватись у окремому приміщенні, на майданчику або території, визначених у матеріалах з обґрунтування безпеки експлуатації установки.

радіоактивні відходи (РАВ) – матеріальні об’єкти і субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів і субстанцій не передбачено в даному технологічному процесі або виробництві. До радіоактивних відходів відносяться також використані закриті джерела іонізуючого випромінювання, які не призначені для подальшого застосування. До радіоактивних відходів не відносяться природні радіоактивні матеріали, активність яких перевищує рівні звільнення, а нуклідний склад визначається лише природними радіонуклідами;

суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ – суб’єкт діяльності, у тому числі, експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ, спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ, який здійснює або заявив про намір здійснювати діяльність у сфері поводження з РАВ, після передачі РАВ від виробників РАВ у власність держави та/або з РАВ, які утворились внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС), а також проектна організація, яка здійснює проектування об’єкта, призначеного для поводження з РАВ на замовлення органу державного управління у сфері поводження з РАВ або спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ;

упаковка РАВ продукт переробки (кондиціонування) РАВ, підготовлений у придатному для зберігання та захоронення вигляді, з урахуванням вимог безпеки щодо маніпулювання та перевезення, який включає форму відходів та пакувальний комплект (контейнер);

1.3. Інші терміни та визначення у цьому нормативно-правовому акті вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з РАВ», постанові Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 1099) «Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення РАВ», наказі Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 р. № 54 «Про затвердження Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України», зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р. за № 552/10832.

1.4. Діяльність у сфері поводження з РАВ це діяльність у сфері використання ядерної енергії, що включає:

діяльність із захоронення РАВ – діяльність експлуатуючої організації (оператора) сховища для захоронення РАВ, пов’язана з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення РАВ та всіх об’єктів, що розміщені на майданчику сховища і технологічно з ним пов’язані;

діяльність з переробки РАВ – діяльність, пов’язана з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, зняттям з експлуатації об’єкта з переробки РАВ та всіх об’єктів, що розміщені на майданчику об’єкта і технологічно з ним пов’язані, а також з розробкою, виготовленням, експлуатацією (застосуванням), зняттям з експлуатації установки для переробки РАВ;

діяльність із зберігання РАВ – діяльність, пов’язана з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, зняттям з експлуатації сховища для зберігання РАВ та всіх об’єктів, що розміщені на майданчику сховища і технологічно з ним пов’язані.

1.5. Суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ, планує та здійснює діяльність у сфері поводження з РАВ з метою реалізації завдань та заходів, передбачених Законом України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 990-р «Про схвалення Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні», іншими державними програмними документами у сфері поводження з РАВ та використання ядерної енергії.

1.6. Згідно із статтями 7, 8 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ліцензуванню у сфері поводження з РАВ підлягає:

діяльність експлуатуючої організації (оператора) сховища для захоронення РАВ на етапах життєвого циклу будівництво, експлуатація та закриття сховища для захоронення РАВ;

здійснення суб’єктом діяльності у сфері поводження з РАВ окремого виду діяльності – переробка РАВ;

здійснення суб’єктом діяльності у сфері поводження з РАВ окремого виду діяльності – зберігання РАВ.

1.7. Окремий вид діяльності – переробка РАВ, який підлягає ліцензуванню, включає роботи з: будівництва та введення у експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ, а також з експлуатації (застосування), зняття з експлуатації установки для переробки РАВ.

1.8. Окремий вид діяльності – зберігання РАВ, який підлягає ліцензуванню, включає роботи з будівництва, експлуатації, зняття з експлуатації сховища для зберігання РАВ.

1.9. Встановлені далі у цьому нормативно-правовому акті умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) не розповсюджуються на:

виробників РАВ – суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, внаслідок діяльності яких утворюються РАВ, крім суб’єктів діяльності у сфері поводження з РАВ;

підрядні організації, які надають послуги із переробки та зберігання РАВ виробникам РАВ або суб’єктам діяльності у сфері поводження з РАВ, якщо послуги надаються в обсязі ліцензованої діяльності замовника.

Умови і вимоги безпеки при здійсненні переробки та зберігання РАВ виробниками РАВ, до моменту передачі РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ, встановлюються в рамках умов і вимог безпеки та ліцензійних умов здійснення діяльності, в результаті якої утворюються РАВ (експлуатація та зняття з експлуатації ядерних установок, використання та виробництво джерел іонізуючого випромінювання).

Відповідальність за дотримання умов і вимог безпеки при проведенні робіт з поводження з РАВ із залученням підрядних організацій покладається на суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які користуються послугами підрядних організацій при здійсненні ліцензованої діяльності.

2. Загальні умови і вимоги безпеки провадження діяльності у сфері поводження з РАВ

2.1. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ, забезпечує:

наявність кваліфікованого персоналу, який пройшов необхідну підготовку, перевірку знань, не має медичних протипоказань щодо роботи з джерелами іонізуючого випромінювання та допущений до самостійної роботи;

наявність фінансових, матеріальних та інших ресурсів, для забезпечення рівня безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, передбаченого нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, з фізичного захисту, а також вимогами ліцензії (окремого дозволу);

наявність фінансових ресурсів для відшкодування збитків від радіаційних аварій, що можуть статися під час здійснення ліцензованої діяльності, у тому числі за рахунок коштів страхових компаній.

2.2. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ розробляє, впроваджує, оцінює та постійно поліпшує, відповідно до затверджених політики та цілей своєї діяльності, систему управління діяльністю підприємства, розробляє та підтримує в актуальному стані настанову щодо системи управління (настанову з якості), здійснює періодичне проведення незалежної оцінки системи управління та її складових, відповідно до наказу Держатомрегулювання України від 19 грудня 2011 р. № 190 «Про затвердження Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 17/20330.

Суб’єкт діяльності наказами по підприємству:

призначає підрозділ (чи окремих осіб) та посадову особу з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління;

вводить в дію та підтримує в актуальному стані перелік законів України, інших нормативно-правових актів України і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, якими він керується при здійсненні ліцензованої діяльності.

2.3. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ здійснює заходи з навчання, підтримки і підвищення кваліфікації та перевірки знань персоналу;

розробляє та погоджує з Держатомрегулювання України положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, включаючи критерії успішності проходження персоналом перевірки знань;

визначає кваліфікаційні вимоги до персоналу;

створює екзаменаційну комісію з перевірки знань, члени якої проходять перевірку знань в органі державного управління у сфері поводження з РАВ в установленому ним порядку;

здійснює планування та проведення заходів з навчання, підтримки і підвищення кваліфікації персоналу;

забезпечує ведення та збереження записів про результати перевірки знань.

2.4. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ проводить всебічну оцінку та аналіз рівня безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, з метою обґрунтування того, що під час провадження ліцензованої діяльності забезпечується рівень радіаційної безпеки персоналу, населення та навколишнього середовища не нижчий ніж передбачено нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Матеріали, які містять обґрунтування безпеки, зміни вимог та лімітів безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ підлягають обов’язковій державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки, згідно із статтею 40 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

2.5. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ, у разі прийняття нових норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та фізичного захисту або змін і доповнень до них, проводить документований аналіз відповідності умов та меж безпеки діяльності новим нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки та, у разі невідповідності новим вимогам з безпеки, розробляє і погоджує з регулюючим органом організаційно-технічні заходи, спрямовані на усунення виявлених розходжень, згідно із статтею 30 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

2.6. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ забезпечує інформування населення, громадськості, органів місцевого самоврядування щодо рівня безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, можливого негативного впливу здійснюваної діяльності з поводження з РАВ на населення та навколишнє середовище та засобів і заходів з його попередження тощо.

2.7. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ, у матеріалах з обґрунтування безпеки, на підставі яких видається ліцензія, вказує: місце розміщення, розміри та межі майданчика об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, включаючи об’єкти інфраструктури, технологічно пов’язані з об’єктом, розміри та межі санітарно-захисної зони та зони спостереження навколо об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначені в установленому законодавством порядку.

Ліцензіат здійснює діяльність лише у межах майданчика, в місці та на території, розміщення яких визначене в установленому порядку, обґрунтоване у проекті і оцінках безпеки об’єкта, призначеного для поводження з та, відповідно, зазначене у ліцензії.

2.8. Ліцензіат здійснює діяльність на підставі затвердженого в установленому порядку проекту будівництва, виготовлення, реконструкції, зняття з експлуатації або закриття об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

2.9. За результатами оцінки безпеки при проектуванні об’єкта, призначеного для поводження з РАВ розробляється та надається до Держатомрегулювання України для проведення державної експертизи ЯРБ, у складі експертизи проекту об’єкта, звіт про аналіз безпеки об’єкта на етапі проектування. Цей звіт про аналіз безпеки є одним з документів, який подається суб’єктом діяльності у сфері поводження з РАВ для отримання ліцензії на будівництво об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

2.10. Ліцензіат забезпечує наявність та врахування у повному обсязі висновків передбачених законодавством експертиз проекту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, включаючи державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки проекту, проектно-конструкторської документації, матеріалів з обгрунтувань безпеки об’єкта.

2.11. Ліцензіат на етапі будівництва об’єкта, призначеного для поводження з РАВ розробляє та надає на узгодження Держатомрегулювання України технічні умови (технічні специфікації) на елементи та системи важливі для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

Елементи та системи, які є важливими для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначаються у проекті об’єкта, вимоги до них обґрунтовуються у звіті про аналіз безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ на етапі проектування, з урахуванням функціонального призначення та технологічних процесів, які забезпечуються відповідними елементами та системами.

2.12. Ліцензіат на етапі будівництва об’єкта, призначеного для поводження з РАВ проводить індивідуальні та комплексні приймальні випробування елементів, систем та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ. З цією метою ліцензіат розробляє та надає на погодження Держатомрегулювання України програми та методики проведення приймальних випробувань елементів та систем, важливих для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ та комплексних приймальних випробувань.

Узгодження програм та методик та проведення приймальних випробувань елементів та систем, важливих для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ здійснюється в ході узгодження Технічних умов (технічних специфікацій) на ці елементи та системи.

До проведення приймальних випробувань можуть залучатись представники Держатомрегулювання України або уповноваженої експертної організації.

2.13. За результатами оцінки безпеки, з урахуванням реалізації будівельно-монтажних робіт, виготовлення, пусконалагоджувальних та комплексних випробувань об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробляється звіт про аналіз безпеки об’єкта на етапі експлуатації, який подається ліцензіатом або заявником для отримання ліцензії на експлуатацію об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

2.14. Під час здійснення ліцензованої діяльності ліцензіат використовує та придбає пакувальні комплекти (контейнери) для зберігання та захоронення РАВ та збірники-контейнери для зберігання РАВ, для яких підтверджена відповідність вимогам «Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення РАВ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 1099), Оцінка відповідності здійснюється у порядку, встановленому цим Технічним регламентом.

Технічні умови (технічні специфікації) на пакувальні комплекти (контейнери) підлягають узгодженню з Держатомрегулювання України, з урахуванням проведення, оцінки відповідності.

 

2.15. Ліцензіат, з урахуванням проекту та оцінки безпеки об’єкта призначеного для поводження з РАВ, розробляє та надає до Держатомрегулювання України, у складі матеріалів з обґрунтування безпеки, на підставі яких видається ліцензія: критерії приймання РАВ на об’єкт, технологічний регламент експлуатації (зняття з експлуатації/закриття) об’єкта, інструкції з радіаційної безпеки, інші експлуатаційні документи, у яких встановлюються процедури та порядок безпечного здійснення персоналом конкретних робіт та технологічних операцій.

Ліцензіат здійснює діяльність відповідно до проектного призначення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, критеріїв приймання РАВ, технологічних регламентів, інструкцій та експлуатаційної документації підприємства, представлених у складі ліцензійних документів.

2.16. Ліцензіат забезпечує ведення радіаційно-дозиметричного контролю, моніторингу навколишнього середовища та індивідуального дозиметричного контролю персоналу під час здійснення ліцензованої діяльності.

Ліцензіат, з урахуванням проекту та оцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ розробляє та надає до Держатомрегулювання України, у складі матеріалів з обґрунтування безпеки, на підставі яких видається ліцензія, узгоджену в установленому порядку, програму (регламент, обсяги) радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього середовища.

Ліцензіат забезпечує збереження результатів радіаційно-дозиметричного контролю, моніторингу навколишнього середовища та індивідуального дозиметричного контролю персоналу, а також аналіз отриманих результатів, у тому числі, з метою здійснення переоцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробки і впровадження заходів з підвищення безпеки діяльності та оптимізації радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище.

Ліцензіат наказами по підприємству:

призначає з числа найвищого керівництва особу відповідальну за ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз отриманих результатів;

вводить в дію положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальний за радіаційний контроль);

встановлює контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

Вимірювальні лабораторії, засоби вимірювальної техніки, методики виконання вимірювань, які застосовуються при здійсненні радіаційно-дозиметричного контролю, моніторингу навколишнього середовища мають бути атестовані у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

2.17. Ліцензіат під час здійснення ліцензованої діяльності впроваджує організаційні заходи та технічні засоби з обліку та контролю РАВ.

Ліцензіат забезпечує збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, прийнятих та розміщених на зберігання або захоронення (для сховищ РАВ), кількості та характеристик, прийнятих на переробку та перероблених РАВ, продукту переробки РАВ (для об’єктів з переробки РАВ), а також вторинних РАВ, що утворюються при здійсненні діяльності.

Ліцензіат наказом по підприємству призначає, з числа персоналу категорії «А» особу відповідальну за облік, контроль РАВ та збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ.

2.18. Ліцензіат, під час здійснення ліцензованої діяльності у відповідності до норм та правил з фізичного захисту, впроваджує організаційно-правові та інженерно-технічні заходи та засоби, з метою недопущення несанкціонованого проникнення до об’єктів, призначених для поводження з РАВ та доступу до РАВ.

Ліцензіат наказом по підприємству призначає з числа найвищого керівництва особу відповідальну за стан та функціонування системи фізичного захисту.

2.19. Ліцензіат під час здійснення ліцензованої діяльності забезпечує організаційні заходи і технічні засоби з метою попередження радіаційних аварій, обмеження і ліквідації їх наслідків.

Ліцензіат, з урахуванням аналізу аварій та аварійних ситуацій і їх наслідків у скдаді оцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробляє та надає до Держатомрегулювання України, у складі матеріалів з обґрунтування безпеки, на підставі яких видається ліцензія, узгоджені в установленому порядку аварійний план та інструкції з дій персоналу у випадку радіаційних аварій.

У разі, якщо ліцензіат залучається в установленому порядку до ліквідації радіаційних аварій, обмеження і ліквідації їх наслідків на інших об’єктах та територіях, ліцензіат розробляє та надає до Держатомрегулювання України, у складі матеріалів з обґрунтування безпеки, на підставі яких видається ліцензія, відповідні процедури та інструкції.

2.20. Ліцензіат, у випадку радіаційної аварії або у разі виникнення аварійної ситуації під час здійснення ліцензованої діяльності:

протягом години інформує Держатомрегулювання України, територіальний орган Міністерства охорони здоров`я України, орган управління та інші установи;

розпочинає належні дії, передбачені планом аварійних заходів та аварійними інструкціями.

2.21. Ліцензіат, у разі виникнення ситуації або обставин під час здійснення ліцензованої діяльності, які призвели до порушень норм і правил радіаційної безпеки, перевищення допустимих або встановлених на підприємстві контрольних рівнів радіаційно-гігієнічних показників :

протягом трьох робочих днів інформує щодо виникнення та суті порушень Держатомрегулювання України, територіальний орган Міністерства охорони здоров`я України та орган управління;

розпочинає належні дії з усунення порушень;

проводить службове розслідування причин та обставин, які призвели до порушень та погіршення радіаційної обстановки під час здійснення ліцензованої діяльності, і у тижневий термін подає до Держатомрегулювання України звіт про його результати.

2.22. Ліцензіат подає до Держатомрегулювання України звіти за результатами здійснення ліцензованої діяльності.

Вимоги щодо строків надання та змісту звітів встановлюються Держатомрегулюванням України в умовах ліцензій, окремих дозволів, приписів, актів інспекційних обстежень та відповідно до наказу Держатомрегулювання України від 16 жовтня 2006 р. № 162 «Про затвердження Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2006 р. за № 1268/13142.

2.23. Ліцензіат здійснює контроль за діяльністю підрядних організацій, які він залучає до робіт з поводження з РАВ, на які розповсюджується його ліцензія та забезпечує дотримання підрядними організаціями норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту, а саме:

здійснює допуск до робіт персоналу підрядних організацій, який пройшов відповідне навчання, перевірку знань та не має медичних протипоказань до робіт з джерелами іонізуючого випромінювання;

несе відповідальність за забезпечення радіаційно-дозиметричного контролю та фізичного захисту при провадженні підрядними організаціями робіт;

проводить оцінку системи управління діяльністю (системи якості) підрядних організацій;

здійснює приймання виконаних підрядними організаціями робіт.

Ліцензіат, у складі річного звіту про результати здійснення ліцензованої діяльності, подає до Держатомрегулювання України звіт про діяльність підрядних організацій, включаючи інформацію про: види і результати робіт, для виконання яких залучаються підрядні організації, терміни на які укладені відповідні договори, кваліфікацію персоналу підрядних організацій, результати радіаційно-дозиметричного контролю при провадженні підрядними організаціями робіт, результати оцінки ліцензіатом системи управління діяльністю (системи якості) підрядних організацій.

2.24. Ліцензіат періодично, не рідше ніж раз на 10 років, проводить переоцінку безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, з урахуванням досвіду здійснення ліцензованої діяльності, впроваджених модифікацій та модернізацій, отриманих висновків державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки, введення в дію нових нормативно правових актів, або частіше, на вимогу Держатомрегулювання України, у разі змін технології при провадженні ліцензованої діяльності, які можуть вплинути на рівень безпеки, чи коли досвід здійснення ліцензованої діяльності свідчить про недоліки попередньої оцінки.

За результатами проведення періодичної переоцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ або переоцінки безпеки, що проводиться на вимогу Держатомрегулювання України, розробляться звіт про переоцінку безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ або діяльності з переробки РАВ, який подається ліцензіатом до Держатомрегулювання України для здійснення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

2.25. Ліцензіат за результатами оцінки та переоцінки безпеки об’єктів та діяльності, планує та впроваджує заходи із модифікації, модернізації, ремонту, вдосконалення технічних та технологічних рішень, включаючи узгодження в установленому порядку відповідних проектно-технічних документів, зміни вимог та лімітів безпеки, за результатами проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.

2.26. Якщо у документах, на підставі розгляду яких була видана ліцензія відбулися зміни, ліцензіат у 20-денний термін подає до Держатомрегулювання України відомості про ці зміни.

2.27. Ліцензіат забезпечує збереження інформації стосовно проектування, випробування, експлуатації, модифікації, модернізації, ремонту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, результатів аналізу, оцінки та переоцінки безпеки об’єкта.

2.28. Ліцензіат сповіщає Держатомрегулювання України про намір припинити ліцензовану діяльність у сфері поводження з РАВ не пізніше ніж за місяць (якщо інший термін не передбачений умовами ліцензії).

Ліцензіат разом зі сповіщенням подає до Держатомрегулювання України заяву (у довільній формі) про намір припинити ліцензовану діяльність та документи (звітну інформацію), що обґрунтовують заходи щодо безпечного завершення діяльності, на основі яких Держатомрегулюванням України може бути прийнято рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії.

2.29. Позбавлення (зупинення дії або анулювання) відповідної ліцензії (дозволу) не звільняє ліцензіата від відповідальності за безпеку об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, контроль та збереженість РАВ, наявність, повноту та достовірність проектної, звітної і облікової документації до моменту передачі об’єкта, призначеного для поводження з РАВ іншому суб’єкту діяльності, після видачі йому ліцензії на провадження відповідної діяльності, або отримання нової ліцензії.

2.30. У разі прийняття Держатомрегулюванням України рішення про зупинення дії чи анулювання ліцензії, ліцензіат зобов’язаний негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності, повідомити про це Держатомрегулювання України і вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров’я персоналу, охорони навколишнього природного середовища, а в разі прийняття рішення про анулювання ліцензії - протягом 10 днів з дня його надходження надіслати оригінал ліцензії до Держатомрегулювання України.

3. Умови і вимоги безпеки провадження діяльності експлуатуючої організації (оператора) на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ

3.1. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ для отримання ліцензії (переоформлення, внесення змін, що потребують перегляду спроможності експлуатуючої організації) на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища подає до Держатомрегулювання України документи та матеріали з обґрунтування безпеки відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 серпня 2000 р. № 109 «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2000 р. за № 601/4822.

3.2. Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневого сховища для захоронення РАВ, визначені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від  02 жовтня 2000 р. № 154 «Про затвердження Вимог щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2000 р. за № 758/4979.

3.3. Якщо експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ, здійснює та/або планує здійснювати діяльність на окремих етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ, що входять до складу комплексу із декількох сховищ для захоронення РАВ та інших обєктів, призначених для поводження з РАВ, розташованих у межах одного майданчика, проводиться загальна оцінка безпеки такого комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, що має включати оцінку безпеки під час експлуатації об’єктів та оцінку довгострокової безпеки після закриття сховищ для захоронення РАВ.

Загальна оцінка безпеки комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, розташованих у межах одного майданчика, проводиться перед проектуванням нових об’єктів, призначених для поводження з РАВ та періодично переглядається, з урахуванням досвіду експлуатації об‘єктів, у разі появи нових суттєвих даних щодо характеристик майданчика, зміни стратегії поводження з РАВ.

За результатами загальної оцінки безпеки комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ складає звіт про загальну оцінку, що підлягає державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

Результатати загальної оцінки безпеки комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, враховуються експлуатуючою організацією при проведенні оцінки безпеки конкретних об’єктів, що входять до складу комплексу.

3.4. Діяльність посадових осіб експлуатуючої організації (оператора) сховища для захоронення РАВ, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки і перелік яких визначений у ліцензії на повадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ, згідно із Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», може здійснюватися лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання України, виданої у відповідності з наказом Держатомрегулювання України від  28 грудня 2011 р. № 195 «Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 р. за  № 113/20426.

 

3.5. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ отримує окремі письмові дозволи Держатомрегулювання України на здійснення певних робіт або операцій на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, відповідно до наказу Держатомрегулювання України від 19 листопада 2007 р. № 161 «Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2007 р. за № 1352/14619.

3.6. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ із урахуванням затверджених політики та цілей своєї діяльності, покладених завдань та функцій на окремих етапах життєвого циклу сховища, розробляє та затверджує в органі державного управління у сфері поводження з РАВ Положення про експлуатуючу організацію (оператора) сховища для захоронення РАВ.

3.7. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ з урахуванням завдань та заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ складає, затверджує в органі державного управління у сфері поводження з РАВ та надає до Держатомрегулювання України річні плани своєї діяльності на етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ.

3.8. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ здійснює приймання РАВ від виробників (постачальників) РАВ відповідно до критеріїв приймання РАВ на захоронення, узгоджених з Держатомрегулюванням України, та згідно із графіками та процедурами здавання-приймання РАВ на захоронення, узгодженими з виробниками (постачальниками) РАВ.

3.8. З метою забезпечення передачі-приймання РАВ на захоронення, у відповідності до критеріїв приймання РАВ, встановлених для сховища для зберігання РАВ, Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ та виробник (постачальник) РАВ узгоджують між собою та впроваджують:

програму забезпечення якості упаковок РАВ та контролю відповідності упаковок РАВ критеріям приймання при виготовленні упаковок РАВ, включаючи необхідну точність визначення кількісних характеристик РАВ;

процедуру передачі-приймання РАВ на захоронення, включаюч графік поставок;

програму перевірки упаковок РАВ, на відповідність критеріям приймання, яка здійснюється експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення РАВ, включаючи перевірки системи якості виробника щодо виготовлення упаковок РАВ.

3.9. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ зобов’язана не пізніше ніж за рік до закінчення окремого етапу життєвого циклу сховища для захоронення РАВ (якщо інший термін не передбачений умовами ліцензії або окремого дозволу) заявити про намір здійснювати діяльність, пов’язану з наступним етапом життєвого циклу сховища для захоронення РАВ, і надати до Держатомрегулювання України документи, що засвідчують рівень безпеки сховища, підтверджують спроможність експлуатуючої організації дотримуватись умов провадження заявленої діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

4. Умови і вимоги безпеки провадження окремого виду діяльності переробка РАВ

4.1. Окремий вид діяльності переробка РАВ здійснюється, на підставі ліцензії Держатомрегулювання України, спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ, у тому числі експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення РАВ або суб’єктом діяльності, у разі, якщо такий суб’єкт здійснює діяльність з попередньої обробки та переробки РАВ, утворених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС), є власником або орендатором відповідних об’єктів, призначених для поводження з РАВ, майданчиків та територій, розміщених на території зони відчуження, у пунктах зберігання відходів дезактивації та пунктах санітарної обробки транспорту за межами зони відчуження, і за яким рішенням органу державного управління у сфері поводження з РАВ (Державним агентством України з управління зоною відчуження) закріплені відповідні об’єкти, майданчики та території.

 

4.2. Суб’єктом діяльності у сфері поводження з РАВ для отримання ліцензії (переоформлення, внесення змін, що потребують перегляду спроможності ліцензіата) на провадження окремого виду діяльності переробка РАВ подаються до Держатомрегулювання України документи та матеріали з обґрунтування безпеки, перелік яких визначений наказом Держатомрегулювання України від 06 серпня 2012 р. № 153 «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 р. за № 1453/21765.

4.3. Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки об’єкта з переробки РАВ, визначені наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 січня 2001 р. № 11 «Про затвердження Вимог щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2001 р. за № 137/5328.

4.4. Ліцензіат, який в результаті провадження діяльності з переробки РАВ, отримує РАВ, які підлягають передачі спеціалізованому підприємству з поводження з РАВ для зберігання/захоронення або подальшої переробки, забезпечує передачу РАВ відповідно до критеріїв приймання РАВ на відповідний об’єкт, призначений для поводження з РАВ, та згідно із графіком та процедурами передачі-приймання РАВ, узгодженими з приймальником РАВ.

4.5. Ліцензіат, який в результаті провадження діяльності з переробки (дезактивації) РАВ, отримує РАВ, які підлягають звільненню від регулюючого контролю шляхом припинення, забезпечує звільнення РАВ від регулюючого контролю у порядку, визначеному Наказом Держатомрегулювання України від 01.07.2010 № 84 «Про затвердження Порядку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 р. за
№ 718/18013.

5. Умови і вимоги безпеки провадження окремого виду діяльності зберігання РАВ

5.1. Окремий вид діяльності зберігання РАВ здійснюється, на підставі ліцензії Держатомрегулювання України, спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ, у тому числі, експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення РАВ.

 

5.2. Спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ для отримання ліцензії (переоформлення, внесення змін, що потребують перегляду спроможності ліцензіата) на провадження окремого виду діяльності зберігання РАВ подає до Держатомрегулювання України документи та матеріали з обґрунтування безпеки, перелік яких визначений наказом Держатомрегулювання України від 06 серпня 2012 р. № 153 «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 р. за № 1453/21765.

 

5.3. Вимоги до структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховища для зберігання РАВ, визначені наказом Держатомрегулювання України від
07 грудня 2007 р. № 168 «Про затвердження Вимог щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2008 р. за № 134/14825.

5.4. З метою забезпечення передачі-приймання РАВ на зберігання, у відповідності до критеріїв приймання РАВ, встановлених для сховища для зберігання РАВ, спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ (ліцензіат) та виробник (постачальник) РАВ узгоджують між собою:

програму забезпечення якості упаковок РАВ та контролю відповідності упаковок РАВ критеріям приймання при виготовленні упаковок РАВ, включаючи необхідну точність визначення кількісних характеристик РАВ;

процедуру передачі-приймання РАВ на захоронення, включаючи графік поставок;

програму перевірки упаковок РАВ, на відповідність критеріям приймання, яка здійснюється приймальником РАВ, включаючи перевірки системи якості виробника щодо виготовлення упаковок РАВ.

 

 

 

В.о. начальника Управління

безпеки поводження з РАВ Н.В. Рибалка

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux