Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 27 лютого 2017 р.
Київ
Проект наказу

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

м. Київ

 

 

 

 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів та визнання таким, що втратив чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами

 

 

 

 

 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», підпункту 2 пункту 2 статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпунктів 7 і 16 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1.       Унести до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 жовтня 2002 року № 110 (у редакції наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 20 серпня 2014 року № 118), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2002 року за № 874/7162, зміни, що додаються.

2.       У додатку 2 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 06 серпня 2012 року № 153 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за № 1453/2176 розділи IV та V виключити.

3.       Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 серпня 2000 року № 109 «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2000 року за № 601/4822.

4.       Управлінню безпеки поводження з радіоактивними відходами (Рибалка Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5.       Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2017 року.

6.       Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Виконуючий обов’язки Голови Б.В. Столярчук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

 

Зміни

до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

 

1. У розділі І:

 

абзац четвертий пункту 1.2 викласти у такій редакції: «суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ – суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ, спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ, який провадить або заявив про намір провадити діяльність у сфері поводження з РАВ, які передані від виробників РАВ у власність держави, та/або з РАВ, які утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи та виконання військових програм СРСР.»;

 

абзац перший пункту 1.6 викласти у такій редакції: «Діяльність з переробки РАВ, яка підлягає ліцензуванню, включає діяльність з переробки РАВ, які передані від виробників РАВ у власність держави, та/або РАВ, які утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи та виконання військових програм СРСР, а саме роботи з:»;

 

у пункті 1.7 слова «(крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС)» виключити;

 

у пункті 1.9 після слів «Ці умови і вимоги рекомендовані для врахування в роботі» доповнити слова «виробниками РАВ,».

 

 

2. У розділі ІІІ:

 

пункт 3.1 викласти у такій редакції: «Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ для отримання ліцензії, внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища подає до Держатомрегулювання, за вибором, у паперовому або електронному (оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів) вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Ліцензійних умов;

копію засвідченого у встановленому порядку статуту;

положення про експлуатуючу організацію, затверджене органом державного управління у сфері поводження з РАВ;

документи, що засвідчують рівень безпеки сховища для захоронення РАВ, документи, що підтверджують спроможність експлуатуючої організації (оператора) дотримуватися умов провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу експлуатуючої організації, вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення (у випадку переоформлення або внесення змін до ліцензії, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на дату подання заяви, достатньо посилатися на ці документи). Перелік документів з урахуванням окремого етапу життєвого циклу сховища для захоронення РАВ наведено у додатках 2, 3, 4 до цих Ліцензійних умов;

довідку про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації за формою, встановленою додатком 7 до цих Ліцензійних умов;

ліцензію, що підлягає переоформленню або до якої вносяться зміни;

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії.»;

 

після рункту 3.1 доповнити новим пунктом 3.2 такого змісту: «Для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ подає до Держатомрегулювання, за вибором, у паперовому або електронному (оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів) вигляді такі документи:

заяву на видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною у додатку 1 до цих Умов і вимог;

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії у разі його наявності.».

 

У зв’язку з цим пункти 3.2 – 3.9 вважати відповідно пунктами 3.3 – 3.10.

 

3. У розділі ІV:

 

абзац четвертий пункту 4.1 викласти у такій редакції: «суб’єктом діяльності у разі, якщо такий суб’єкт провадить діяльність з попередньої обробки та переробки РАВ, утворених внаслідок Чорнобильської катастрофи та/або виконання військових програм СРСР, має на балансі або є орендаторем відповідних об’єктів, призначених для поводження з РАВ. Такі об’єкти розміщуються у зоні відчуження, у пунктах зберігання відходів дезактивації та пунктах санітарної обробки транспорту за межами зони відчуження, на майданчиках сховищ РАВ, утворених внаслідок виконання військових програм СРСР.»;

 

пункт 4.2 викласти у такій редакції: «Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ для отримання ліцензії, внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження окремого виду діяльності – переробки РАВ - подає до Держатомрегулювання, за вибором, у паперовому або електронному (оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів) вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Ліцензійних умов;

копію засвідченого у встановленому порядку статуту;

документи, що засвідчують рівень безпеки об’єкта з переробки РАВ, а також підтверджують спроможність суб’єкта діяльності дотримуватись умов провадження заявленої діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки (у випадку переоформлення або внесення змін до ліцензії, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на дату подання заяви, достатньо посилатися на ці документи). Перелік документів на провадження діяльності з переробки РАВ наведено у додатку 5 до цих Ліцензійних умов;

довідку про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації за формою, встановленою додатком 7 до цих Ліцензійних умов;

ліцензію, що підлягає переоформленню або до якої вносяться зміни;

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії.»;

 

після пункту 4.2 доповнити новим пунктом 4.3 такого змісту: «Для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності з переробки РАВ ліцензіат подає до Держатомрегулювання, за вибором, у паперовому або електронному (оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів) вигляді такі документи:

заяву на видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною у додатку 1 до цих Ліцензійних умов;

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії у разі його наявності.».

 

У зв’язку з цим пункти 4.3 – 4.5 вважати відповідно пунктами 4.4 – 4.6.

 

4. У розділі V:

 

пункт 5.2 викласти у такій редакції: «Спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ для отримання ліцензії, внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження окремого виду діяльності – зберігання РАВ - подає до Держатомрегулювання, за вибором, у паперовому або електронному (оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів) вигляді:

заяву за формою, встановленою у додатку 1 до цих Ліцензійних умов;

копію засвідченого у встановленому порядку статуту;

документи, що засвідчують рівень безпеки сховища для зберігання РАВ, а також підтверджують спроможність суб’єкта діяльності дотримуватись умов провадження заявленої діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки (у випадку переоформлення або внесення змін до ліцензії, якщо такі документи подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на дату подання заяви, достатньо посилатися на ці документи). Перелік документів на провадження діяльності із зберігання РАВ наведено у додатку 6 до цих Ліцензійних умов;

довідку про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації за формою, встановленою додатком 7 до цих Ліцензійних умов;

ліцензію, що підлягає переоформленню або до якої вносяться зміни;

документи, які обґрунтовують підстави для переоформлення або внесення змін до ліцензії.»;

 

після рункту 5.2 доповнити новим пунктом 5.3 такого змісту: «Для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності із зберігання РАВ ліцензіат подає до Держатомрегулювання, за вибором, у паперовому або електронному (оформлюються згідно з вимогами законів у сфері електронних документів) вигляді такі документи:

заяву на видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною у додатку 1 до цих Ліцензійних умов;

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії у разі його наявності.».

 

У зв’язку з цим пункти 5.3 – 5.4 вважати відповідно пунктами 5.4 – 5.5.

 

 

 

 

Начальник Управління безпеки

поводження з РАВ – державний інспектор Н.В. Рибалка

 

 

Додаток 1

до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

 

 

ЗАЯВА

на отримання (переоформлення, внесення змін, видачу дубліката) ліцензії на провадження діяльності

 

___________________________________________________________________ (назва окремого етапу життєвого циклу сховища для захоронення РАВ та найменування сховища або назва окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії )

 

 

Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії ___________________

___________________________________________________________________,

(найменування експлуатуючої організації або найменування юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, місце проживання)

 

створена / призначена ________________________________________________

___________________________________________________________________

(реквізити розпорядчого документа про створення або призначення, тільки для експлуатуючої організації)

 

організаційно-правова форма господарювання ___________________________

___________________________________________________________________,

 

 

код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)___________________________________________________________.

 

Банківські реквізити_________________________________________________.

 

Прошу видати / переоформити / внести зміни / ліцензію, видати дублікат

(необхідне підкреслити)

ліцензії у зв’язку з___________________________________________________

на провадження _____________________________________________________

____________________________________________________________________

(етап життєвого циклу сховища для захоронення РАВ або вид діяльності і види робіт, що належать до цієї діяльності, номер та серія ліцензії, що підлягає переоформленню чи внесенню змін, номер та серія ліцензії, дублікат якої необхідно видати)

 

Межі майданчика, на якому розміщено (планується розмістити) сховище для захоронення РАВ або місце (територія) провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії ___________________________________

___________________________________________________________________

(географічні координати, місце та територія майданчика розміщення сховища або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, включаючи об’єкти інфраструктури, технологічно пов’язані зі сховищем)

 

Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі виданої ліцензії __________________________________

 

З порядком видачі ліцензії, вимогами та умовами провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

 

Документи, що додаються: ____________________________________________
(перелік документів, що додаються)

 

 

Дата подання заяви "___" _______________ 20__ р.

 

________________________________
посада керівника
або уповноваженої особи)

М.П. (за наявності)

_________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

Дата реєстрації заяви "___" _______________ 20__ р. №____________

________________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

Додаток 2

до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

 

Перелік

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі будівництва сховища для захоронення РАВ

 

1. Копія генерального плану майданчика, на якому планується розмістити сховище для захоронення РАВ та об’єкти інфраструктури, технологічно з ним пов’язані, відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

2. Затверджений в установленому порядку проект сховища для захоронення РАВ.

3. Копія висновку експертизи проекту сховища для захоронення РАВ.

4. Звіт про аналіз безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі проектування.

5. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі будівництва сховища для захоронення РАВ.

6. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

7. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі будівництва.

Згідно із Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» діяльність таких посадових осіб може провадитись лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання, виданої відповідно до Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання від 28 грудня 2011 року № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 року за № 113/20426.

8. План аварійних заходів на етапі будівництва сховища для захоронення РАВ (додається у випадку будівництва сховища на території зони відчуження).

9. Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

10. Інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальний за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників (додаються у випадку будівництва сховища на території зони відчуження).

11. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадову особу з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

переліку законів України, інших нормативно-правових актів України з ядерної та радіаційної безпеки, якими суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ керується при провадженні своєї діяльності;

положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань;

визначення персоналу категорії «А» допущеного в установленому порядку до виконання робіт на етапі будівництва сховища для захоронення РАВ (персонал не повинен мати медичні протипоказання та пройшов відповідне навчання і перевірку знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки) (додається у випадку будівництва сховища на території зони відчуження);

призначення з числа персоналу категорії «А» осіб, відповідальних дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, організацію та ведення радіаційно-дозиметричного контролю (додаються у випадку будівництва сховища на території зони відчуження).

12. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на етапі будівництва:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання;

копія фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740. При при подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

інформація, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (у разі, якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 січня 2013 року за № 21/22553);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту сховища для захоронення РАВ;

довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації;

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом сховища для захоронення РАВ на етапі будівництва.

 

 

 

Додаток 3

до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

 

Перелік

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі експлуатації сховища для захоронення РАВ

 

1. Копія генерального плану майданчика, на якому розміщено сховище для захоронення РАВ та об’єкти інфраструктури, технологічно з ним пов’язані, відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

2. Затверджений в установленому порядку остаточний проект сховища для захоронення РАВ, разом із висновком експертизи щодо змін/коригувань до проекту сховища для захоронення радіоактивних відходів (подається у разі внесення змін/коригувань до затвердженого проекту сховища на етапі будівництва).

3. Копія акта (сертифіката) готовності сховища для захоронення РАВ до експлуатації, оформленого у відповідності до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.

4. Технологічний регламент експлуатації сховища для захоронення РАВ.

5. Звіт про аналіз безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі експлуатації.

6. Критерії приймання РАВ на захоронення у сховищі для захоронення РАВ, встановлені відповідно до аналізу безпеки та проектного призначення сховища, узгоджені з Держатомрегулюванням.

7. Програма комплексних випробувань сховища для захоронення РАВ під час введення його в експлуатацію, узгоджена з Держатомрегулюванням.

8. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з експлуатації сховища для захоронення РАВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

9. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі експлуатації сховища для захоронення РАВ.

10. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

11. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі експлуатації.

Згідно із Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» діяльність таких посадових осіб може провадитись лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання, виданої відповідно до Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання від 28 грудня 2011 року № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 року за № 113/20426.

12. План аварійних заходів на етапі експлуатації сховища для захоронення РАВ

13. Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

14. Інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальний за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

15. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими ДІВ на сховищі для захоронення РАВ, виданий територіальними органами Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (додається за наявності).

16. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадову особу з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

переліку законів України, інших нормативно-правових актів України з ядерної та радіаційної безпеки, якими суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ керується при провадженні своєї діяльності;

положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань;

визначення персоналу категорії «А» допущеного в установленому порядку до виконання робіт на етапі експлуатації сховища для захоронення РАВ (персонал не повинен мати медичні протипоказання та пройшов відповідне навчання і перевірку знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки);

призначення з числа персоналу категорії «А» осіб, відповідальних дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, організацію та ведення радіаційно-дозиметричного контролю, облік і контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

17. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на етапі експлуатації:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання;

копія фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740. При при подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

інформація, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (у разі, якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 січня 2013 року за № 21/22553);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту сховища для захоронення РАВ;

довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації;

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом сховища для захоронення РАВ на етапі експлуатації.

 

 

Додаток 4

до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

 

Перелік

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі закриття сховища для захоронення РАВ

 

1. Рішення органу державного управління у сфері поводження з РАВ про закриття сховища для захоронення РАВ, погодженого з Держатомрегулюванням.

2. Затверджений в установленому порядку проект закриття сховища для захоронення РАВ.

3. Копія висновку експертизи проекту закриття сховища для захоронення РАВ.

4. Технологічний регламент закриття сховища для захоронення РАВ.

5. Звіт про аналіз безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі закриття.

6. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися на етапі закриття сховища для захоронення РАВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

7. Копія настанови щодо системи управління (настанова з якості) на етапі закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

8. Копія положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

9. Перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки сховища для захоронення РАВ на етапі закриття.

Згідно із Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» діяльність таких посадових осіб може провадитись лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання, виданої відповідно до Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання від 28 грудня 2011 року № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 року за № 113/20426.

10. План аварійних заходів на етапі закриття сховища для захоронення РАВ.

11. Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

12. Інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальний за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

13. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими ДІВ на сховищі для захоронення РАВ, виданий територіальними органами Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (додається за наявності).

14. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадову особу з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

переліку законів України, інших нормативно-правових актів України з ядерної та радіаційної безпеки, якими суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ керується при провадженні своєї діяльності;

положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань;

визначення персоналу категорії «А» допущеного в установленому порядку до виконання робіт на етапі закриття сховища для захоронення РАВ (персонал не повинен мати медичні протипоказання та пройшов відповідне навчання і перевірку знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки);

призначення з числа персоналу категорії «А» осіб, відповідальних дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, організацію та ведення радіаційно-дозиметричного контролю, облік і контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

15. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на етапі закриття:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання;

копія фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740. При при подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

інформація, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (у разі, якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 січня 2013 року за № 21/22553);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту сховища для захоронення РАВ;

довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації;

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом сховища для захоронення РАВ на етапі закриття.

 

 

 

 

Додаток 5

до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

 

Перелік

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності з переробки РАВ

 

1. Звіт про аналіз безпеки об’єкта з переробки РАВ.

2. Проект об'єкта з переробки РАВ, затверджений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (у випадку використання у якості об’єкта з переробки РАВ стандартного обладнання, то надається технічна документація або копія паспорту на експлуатацію цього обладнання).

3. Копія звіту за результатами експертизи проекту об'єкта з переробки РАВ, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (надається у випадку розроблення проектної документації на об’єкт з переробки РАВ).

4. Копія акта готовності об’єкта до експлуатації (для етапу експлуатації).

5. Технологічний регламент експлуатації (зняття з експлуатації) об’єкта з переробки РАВ.

6. Критерії приймання РАВ, що передаються на об’єкт з переробки РАВ, встановлені відповідно до аналізу безпеки та проектного призначення об’єкта.

7. План аварійних заходів при провадженні діяльності з переробки РАВ.

8. Програма дозиметричного контролю, інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальний за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

9. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з переробки РАВ в частині ядерної та радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

10. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими ДІВ на об’єкті з переробки РАВ, виданий територіальними органами Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (додається за наявності).

11. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з переробки РАВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

12. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадову особу з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

переліку законів України, інших нормативно-правових актів України з ядерної та радіаційної безпеки, якими суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ керується при провадженні своєї діяльності;

положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань (за наявності);

визначення персоналу категорії «А» допущеного в установленому порядку до виконання робіт на об’єкті з переробки РАВ (персонал не повинен мати медичні протипоказання та пройшов відповідне навчання і перевірку знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки);

призначення з числа персоналу категорії «А» осіб, відповідальних дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, організацію та ведення радіаційно-дозиметричного контролю, облік і контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

13. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту об’єкта з переробки РАВ:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг у якості підрядної організації при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ);

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг у якості підрядної організації при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ);

копія фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740. При при подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг у якості підрядної організації при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ);

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг у якості підрядної організації при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ);

інформація, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (у разі, якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 січня 2013 року за № 21/22553) (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг у якості підрядної організації при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту об’єкта з переробки РАВ (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг у якості підрядної організації при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ);

довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації (не надається до заяви на отримання ліцензії для здійснення діяльності з переробки РАВ, яка передбачає надання послуг у якості підрядної організації при здійсненні експлуатації та зняття з експлуатації об’єкта з переробки радіоактивних відходів);

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом об’єкта з переробки РАВ.

 

 

 

Додаток 6

до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

 

Перелік

документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії на провадження діяльності із зберігання РАВ

 

1. Звіт про аналіз безпеки сховища для зберігання РАВ.

2. Проект сховища для зберігання РАВ, затверджений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (у випадку використання у якості об’єкта з переробки РАВ стандартного обладнання, то надається технічна документація (копія паспорту) на експлуатацію цього обладнання).

3. Копія звіту за результатами експертизи проекту сховища для зберігання РАВ, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (надається у випадку розроблення проектної документації на об’єкт з переробки РАВ).

4. Копія акта готовності сховища для зберігання РАВ (для етапу експлуатації).

5. Технологічний регламент експлуатації (зняття з експлуатації) сховища для зберігання РАВ.

6. Критерії приймання РАВ, що передаються на сховище для зберігання РАВ, встановлені відповідно до аналізу безпеки та проектного призначення об’єкта.

7. План аварійних заходів при провадженні діяльності із зберігання РАВ.

8. Програма дозиметричного контролю, інструкція з радіаційної безпеки, інструкція з дій персоналу у випадку радіаційних аварій, положення про роботу служби радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальний за радіаційний контроль), контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

9. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю із зберігання РАВ в частині ядерної та радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

10. Дозвіл (санітарний паспорт) на поводження з радіоактивними речовинами та іншими ДІВ на сховищі для зберігання РАВ, виданий територіальними органами Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (додається за наявності).

11. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності із зберігання РАВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії.

12. Копії документів (наказів) щодо:

призначення підрозділу (чи окремих осіб) та посадову особу з числа найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

переліку законів України, інших нормативно-правових актів України з ядерної та радіаційної безпеки, якими спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ керується при провадженні своєї діяльності;

положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

створення екзаменаційної комісії з перевірки знань;

визначення персоналу категорії «А» допущеного в установленому порядку до виконання робіт на об’єкті з переробки РАВ (персонал не повинен мати медичні протипоказання та пройшов відповідне навчання і перевірку знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки);

призначення з числа персоналу категорії «А» осіб, відповідальних дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, організацію та ведення радіаційно-дозиметричного контролю, облік і контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

13. Документи, що підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту сховища для зберігання РАВ:

копія акта визначення рівня фізичного захисту РАВ, оформленого в установленому законодавством порядку;

копії виданих в установленому порядку наказів про надання допуску до виконання особливих робіт керівника та працівників підприємства, переліку посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт;

копія наказу про призначення одного із заступників керівника заявника відповідальним за стан системи фізичного захисту;

довідка про планову професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації з фізичного захисту фахівців, на яких покладається здійснення функцій фізичного захисту, відповідно до програми та переліку питань, погоджених з Держатомрегулюванням, та/або копії сертифікатів про проходження навчання в навчальних закладах, які отримали відповідну ліцензію Держатомрегулювання;

копія фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ відповідно до статті 28 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740. При при подачі заяви на переоформлення ліцензії або внесення змін до ліцензії, у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії - звіт про виконання фінансового плану, пов’язаного із забезпеченням фізичного захисту РАВ;

довідка, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктового плану взаємодії експлуатуючої організації, органів державної влади та сил допомоги ззовні у разі вчинення диверсії, процедури повідомлення про порушення режиму фізичного захисту, пам’ятки дій для персоналу відповідно до статті 18 Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»;

інформація, складена заявником у довільній формі, про наявність об’єктової проектної загрози відповідно до пункту 11 Порядку функціонування державної системи фізичного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1337 (у разі, якщо об’єкт відноситься до Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні для яких розроблюється об’єктова проектна загроза, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 17 грудня 2012 року № 238 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 січня 2013 року за № 21/22553);

копія висновку державної експертизи з фізичного захисту щодо проекту створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту об’єкта з переробки РАВ;

довідка про створення заявником умов для захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства про захист інформації;

настанова щодо системи управління (настанова з якості) фізичним захистом сховища із зберігання РАВ.

 

 

Додаток 7

до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

 

 

Зразок

 

Довідка

про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії

 

з/п

Посада праців-ника

Прізвище, ім'я та по батькові

Освіта (найменува-ння навчального закладу, кваліфікація, спеціальність)

Стаж роботи у сфері використання ядерної енергії

Найменування навчального закладу і строк підвищення кваліфікації (номер свідоцтва встановлено-го державного зразка)

Перевірка знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки або фізичного захисту (дата перевірки, номер протоколу)

Інформація про комісію з перевірки знань норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки або фізичного захисту (номер наказу про створення комісії, навчальний заклад, підприємство тощо, при якому вона створена)

При-міт-ка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

(керівник підприємства)

 

 

___________

(підпис)

 

М.П. (за наявності)

 

______________________

(прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux