Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 13 травня 2010 р.
Київ
проект наказу

П Р О Е К Т

______________ м. Київ №_______

 

Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії

 

Відповідно до вимог статті 7 та 14 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії»

 

н а к а з у ю:

 

1. Затвердити Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії, що додаються.

 

2. Внести зміни до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрованих у Мін'юсті 17.12.2002 за № 978/7266, а саме:

розділ 1 "Загальні положення" доповнити пунктом 1.5 такого змісту:

"1.5. Дія Вимог не поширюється на юридичних та фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії».

 

2. Управлінню безпеки радіаційних технологій (В. Рязанцев) забезпечити подання цього наказу в п’ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Начальникам державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України забезпечити доведення до відома зацікавлених організацій інформації про набрання чинності цим наказом.

 

4. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації.

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови О. Макаровську.

Голова О. Миколайчук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

ядерного регулювання України

_____________ 2010 № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження

діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії

 

1. Загальні положення

1.1. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

зона спостереження будь-яка зона, у якій проводиться контроль за умовами професійного опромінення, що встановлюється з урахуванням конкретних умов роботи з радіоізотопними дефектоскопами;

контрольована зона будь-яка зона, в якій запроваджуються заходи: радіаційного захисту персоналу, обмеження доступу до цієї зони сторонніх осіб, радіаційного моніторингу з метою контролю за іонізуючим випромінюванням та запобігання поширенню радіоактивного забруднення, попередження чи обмеження рівня потенційного опромінення персоналу;

радіоізотопна дефектоскопія – використання установок, апаратів, приладів, або пристроїв для проведення неруйнівного контролю зварних з’єднань, що укомплектовані закритими джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ) - радіоактивною речовиною, повністю упакованою у тверду захисну оболонку з нерадіоактивного матеріалу та/або інкапсульовану у достатньо міцну захисну оболонку для запобігання витоку речовини за належних умов експлуатації протягом установленого строку служби, а також у непередбачених умовах;

стаціонарні радіоізотопні дефектоскопи – радіоізотопні дефектоскопи, змонтовані у місцях їх постійного розташування, переміщення яких без відповідного демонтажу не можливе;

пересувні радіоізотопні дефектоскопи – дефектоскопи, що не змонтовані як стаціонарні і щодо яких можна здійснити переміщення із одного місця проведення робіт до іншого за допомогою додаткових механізмів, або власним ходом;

переносні радіоізотопні дефектоскопи – дефектоскопи, вага та конструкційні особливості яких дозволяють здійснювати їх переміщення фізичними зусиллями людини.

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на юридичних та фізичних осіб – підприємців усіх форм власності, що у своїй діяльності використовують, або мають намір використовувати радіоізотопні дефектоскопи (далі – ліцензіати).

1.3. Діяльність з використання ДІВ у радіоізотопній дефектоскопії підлягає ліцензуванню у встановленому законодавством порядку.

1.4. Державний нагляд і контроль за виконанням вимог цих Ліцензійних умов здійснює Держатомрегулювання безпосередньо або через утворені територіальні органи – Державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (далі – Держінспекції).

2. Загальні вимоги безпеки провадження діяльності з використання ДІВ у радіоізотопній дефектоскопії

2.1. Ліцензіати забезпечують використання у радіоізотопній дефектоскопії тільки тих ДІВ, що відповідають вимогам Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382.

2.2. Ліцензіати використовують радіоізотопні дефектоскопи, укомплектовані захисними пристроями (блоками), виготовленими з важких матеріалів (збіднений уран, вольфрамові сплави, свинець, мідь, сталь, чавун тощо) сферичної або циліндричної форми.

Не допускається використання радіоізотопних дефектоскопів із захисним пристроєм, що має видимі пошкодження.

2.3. Конструкція і технічний стан радіоізотопного дефектоскопу повинні забезпечувати:

надійну фіксацію закритого ДІВ у захисному пристрої, унеможливлюючи його самовільний рух при переміщенні дефектоскопу, або його зберіганні;

стійкість до механічних, хімічних, температурних і атмосферних впливів; можливість проведення дезактивації (у разі необхідності);

можливість дистанційного переведення ДІВ в режим зберігання із закриванням місця виходу випромінювання; у випадку знеструмлення радіоізотопного дефектоскопу або неповернення ДІВ з ампулопроводу ця операція має здійснюватись в аварійному примусовому режимі;

 

автоматичне зовнішнє блокування вхідних дверей у приміщення, де розміщується стаціонарний радіоізотопний дефектоскоп з механізмом переміщення ДІВ та/або прикривання місця виходу іонізуючого випромінювання, що виключає можливість випадкового опромінення персоналу при відкриванні вхідних дверей, одночасно конструкція вхідних дверей повинна передбачати можливість їх відкривання з середини під час роботи дефектоскопу.

2.4. Радіоізотопні дефектоскопи комплектуються:

системою сигналізації згідно з експлуатаційною документацією (електронною, електричною, механічною, світловою, радіометричною, звуковою), що активується при переведенні дефектоскопу в робочий стан; при використанні світлової системи сигналізації робочому положенню ДІВ відповідає червоний сигнальний колір, проміжному положенню – жовтий, а положенню зберігання – зелений колір; система механічної сигналізації розташовується на корпусі дефектоскопу, а система електричної і радіометричної сигналізації – на пульті керування радіоізотопного дефектоскопу;

колімуючими пристроями – вмонтованими або змінними коліматорами у переносних та пересувних радіоізотопних дефектоскопах, змінними коліматорами або регулюючою діафрагмою у стаціонарних дефектоскопах;

знаком радіаційної небезпеки та іншими попереджувальним маркуванням у відповідності до чинних стандартів, розміщеним на зовнішній поверхні захисного блоку радіоізотопного дефектоскопу; маркування повинне містити інформацію щодо типу радіоізотопного дефектоскопу, його заводського номеру, типу радіонуклідного ДІВ та величину максимальної активності; маркування виконують у спосіб, стійкий до атмосферних впливів, на видному місці, чіткими літерами та знаками.

2.5. Потужність поглиненої у повітрі дози від переносних, пересувних, стаціонарних радіоізотопних дефектоскопів не повинна перевищувати 20 мкГр/год на відстані 1 м від поверхні захисного блоку ДІВ.

2.6. Потужність поглиненої у повітрі дози від стаціонарних радіоізотопних дефектоскопів, що проектуються (дослідних зразків), не повинна перевищувати 10 мкГр/год на відстані 1 м від поверхні захисного блока ДІВ.

2.7. Ліцензіат виконує роботи із стаціонарними радіоізотопними дефектоскопами у приміщеннях – робочих камерах, облаштованих:

захисними дверима, що переміщуються вздовж стіни або повертаються для входу в робочу камеру або подавання виробів для здійснення радіаційного неруйнівного контролю;

 

 

підключенням системи керування стаціонарним радіоізотопних дефектоскопом до системи управління дверних блокувань з метою забезпечення автоматичного вимкнення високої напруги (переведення ДІВ в стан зберігання) при відкриванні дверей в робочу камеру;

здійсненням повторного вмикання високої напруги (переведення джерела в робочий стан) тільки з пульта керування дефектоскопом після закривання дверей в робочу камеру;

установленням в робочій камері звукової та світлової сигналізації з метою попередження про необхідність покинути приміщення робочої камери перед включенням дефектоскопу;

облаштування підлоги в робочій камері та пультовій електроізолюючим матеріалом або покриттям діелектричними килимками робочих місць персоналу;

наявність світлового табло на пульті керування дефектоскопом та над входом в робочу камеру, яке вмикається при включенні дефектоскопу та вимикається після повернення ДІВ дефектоскопу у стан «зберігання».

Виконання будь-яких інших робіт у цих приміщеннях забороняється.

2.8. Ліцензіат забезпечує експлуатацію радіоізотопних дефектоскопів персоналом, який має документи про підвищення кваліфікації фахівця з неруйнівного контролю встановленого державного зразка, пройшов стажування на робочому місці (тренування з імітатором ДІВ), навчання та перевірку знань з питань радіаційної безпеки та відповідний інструктаж на робочому місці.

2.9. Ліцензіат в обов’язковому порядку забезпечує проведення тренувань персоналу щодо виконання плану аварійних дій не рідше одного разу на рік та позапланово, у випадку залучення до робіт персоналу, що раніше не був охоплений таким тренуванням (наприклад, осіб, щойно прийнятих на роботу, або переведених із інших структурних підрозділів).

2.10. Ліцензіат не перевищує основних дозових лімітів, визначених для відповідної категорії персоналу, який знаходиться на робочих місцях та в суміжних приміщеннях, шляхом:

зменшення часу фактичної роботи з ДІВ (наприклад, шляхом збільшення чисельності персоналу, або зменшення об’ємів робіт з радіаційного неруйнівного контролю і надання переваги іншим методам неруйнівного контролю);

збільшення відстані між персоналом та радіоізотопним дефектоскопом, використанням екранів та інших стаціонарних та переносних засобів захисту;

забезпечення персоналу індивідуальним дозиметричним контролем;

забезпечення якості закритого ДІВ, яким комплектуються радіоізотопні дефектоскопи, застосування ДІВ нижчої категорії за рівнем потенційної небезпеки, якщо при цьому буде забезпечено якість робіт.

Перелік категорій ДІВ, якими комплектуються радіоізотопні дефектоскопії зазначено в додатку 1.

2.11. Ліцензіат при виконанні робіт з радіоізотопними дефектоскопами на відкритих майданчиках та в польових умовах встановлює межі та відповідне чітке маркування контрольованої зони. Потужність дози випромінювання за межами цієї зони не повинно перевищувати 0,3 мкР/год.

2.12. Ліцензіат виконує роботи з радіоізотопними дефектоскопами у виробничих приміщеннях, відкритих майданчиках та у польових умовах із залученням не менше як двох осіб персоналу з метою забезпечення якості робіт та виключення можливості випадкового доступу сторонніх осіб у контрольовану зону.

Перед початком роботи персонал перевіряє відсутність сторонніх осіб у контрольованій зоні та забезпечує:

використання коліматорів або діафрагм при виконанні фронтального просвічування;

застосовування радіонуклідних дефектоскопів з дистанційно керованим механізмом переміщення ДІВ зі стану зберігання в робочий стан і назад (відкриттям або закриттям затвора) при виконанні панорамного просвічування;

наявність відповідних пристроїв (тельфера, ліфта та інших) для підйому та опускання радіоізотопного дефектоскопу до місця просвічування при проведенні дефектоскопічних робіт на висоті.

2.13. Використання радіоізотопних дефектоскопів в житлових будинках та будівлях суспільного призначення забороняється.

2.14. Приміщення, призначені для розміщення стаціонарних радіоізотопних дефектоскопів, розташовуються в окремій будівлі або в окремій частині будівлі.

2.15. Проекти будівництва та/чи реконструкції приміщень для проведення робіт із стаціонарними радіоізотопними дефектоскопами та сховищ для зберігання пересувних радіонуклідних дефектоскопів підлягають державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки у встановленому законодавством порядку.

2.16. Розрахунок біологічного захисту від впливу іонізуючого випромінювання виконуються з урахуванням категорії персоналу, що перебуває у суміжних приміщеннях, тривалості роботи радіоізотопних дефектоскопів та призначення приміщень з дотриманням вимог щодо рівнів проектних потужностей доз у відповідності до пункту 5.1 та додатка 3 до НРБУ-97 та ОСПУ-2005.

2.17. Ліцензіат забезпечує використання стаціонарних радіоізотопних дефектоскопів в лабораторіях, що мають:

приміщення для просвічування, площею не менше 20 м2 без вікон із штучним освітленням та примусовою приточно-витяжною вентиляцією;

приміщення пульта керування радіоізотопним дефектоскопом, площею не менше 10 м2 з природним освітленням;

приміщення фотолабораторії, площею не менше 10 м2;

робоче приміщення для персоналу із обладнаними місцями зберігання плівок.

2.18. Робочі поверхні і підлога приміщень повинні бути покриті матеріалами, що легко піддаються дезактивації.

2.19. Якщо у відповідності до виробничих потреб ліцензіата існує необхідність облаштування пройм у стелі (наприклад для подавання великогабаритних деталей), такі пройми повинні бути покриті захисними плитами. Товщина і матеріал захисних плит має забезпечити радіаційний захист персоналу у відповідності до вимог норм та правил з радіаційної безпеки.

2.20. Вхід у приміщення для просвічування облаштовується у вигляді лабіринту з дверима, що автоматично блокуються з початком роботи механізму переміщення ДІВ (відкриття затвору дефектоскопа) таким чином, щоб унеможливити:

а) включення радіоізотопного дефектоскопу при незакритих або нещільно закритих дверях;

б) відкривання дверей зовні приміщення при роботі радіоізотопного дефектоскопа.

2.21. У випадках, коли в приміщенні для просвічування є додаткові двері (наприклад для подачі деталей), їх облаштовують засобами радіаційного захисту, системою блокування, пристроєм для примусового переміщення ДІВ в стан зберігання (закриття затвора) у випадку відключення від електричної мережі або будь-якої іншої аварії;

2.22. Пульт керування і вхід у приміщення для просвічування облаштовують попереджувальними світловими сигналами, що автоматично вмикаються у разі активування роботи дефектоскопа.

2.23. Облаштування вентиляції, опалення і кондиціонування повітря в приміщеннях дефектоскопічної лабораторії виконується відповідно до вимог санітарних норм проектування промислових підприємств і будівельних норм та правил.

2.24.   Зберігання переносних радіонуклідних дефектоскопів забезпечується у спеціальних стаціонарних сховищах площею з розрахунку 3 м2 на один дефектоскоп, але не менше 10 м2. Приміщення сховищ облаштовують спеціальними колодязями, нішами та/або сейфами із захисними кришками і підйомними пристроями. У кожному колодязі розміщується не більше одного дефектоскопа або контейнера. Конструкція зазначених пристроїв повинна виключати можливість проникнення вологи і механічного пошкодження дефектоскопів та захисних кришок колодязів. Ці приміщення забезпечуються природною вентиляцією.

2.25. Ліцензіат забезпечує зберігання радіоізотопних дефектоскопів, що використовуються у польових умовах шляхом:

узгодження розміщення тимчасового сховища поза територією ліцензіата з відповідною регіональною Держінспекцією;

облаштування тимчасових сховищ площею з розрахунку 1 м2 на один радіоізотопний дефектоскоп, але не менше 2 м2 загальної площі;

забезпечення фізичного захисту радіоізотопних дефектоскопів відповідно до визначеного рівня фізичного захисту ДІВ, призначення відповідальної посадової особи за стан системи фізичного захисту ДІВ;

не перевищення рівня 0,5 мкГр/год потужності поглиненої в повітрі дози на відстані 0,5 м від зовнішньої поверхні сховища.

2.26. Ліцензіат забезпечує наявність знаків радіаційної небезпеки на вхідних дверях лабораторій, сховищ, огородженнях тимчасових сховищ, зовнішній поверхні захисних контейнерів тощо.

2.27. Транспортування переносних радіоізотопних дефектоскопів на території установи виконується на ручних візках, електрокарах, автомобілях із вжиттям заходів, що виключають можливість втрати, крадіжки чи механічного ушкодження ДІВ. Перенесення радіоізотопних дефектоскопів до місця роботи допускається виконувати ручним способом за умови неперевищення річної ефективної дози опромінення персоналу встановленого дозового ліміту для персоналу категорії А.

2.28. Видача радіоізотопних дефектоскопів зі сховища здійснюється відповідальною особою за письмовим наказом (вимогою) керівництва ліцензіата. Видача і прийом кожного радіоізотопного дефектоскопу реєструється в спеціальному журналі відповідальною особою ліцензіата. Забороняється залишати радіоізотопні дефектоскопи, укомплектовані ДІВ, по завершенню роботи в будь-яких інших приміщеннях, крім сховища.

2.29. Закриті ДІВ, призначений термін служби яких минув або їх використання не передбачається передаються підприємству постачальнику або спеціалізованому підприємству по поводженню з радіоактивними відходами.

3. Вимоги безпеки до виконання робіт із технічного обслуговування, зарядження, перезарядження та ремонту радіоізотопних дефектоскопів

3.1. Ліцензіат виконує самостійно або отримує послуги із зарядження, перезарядження, ремонту радіоізотопних дефектоскопів у суб’єктів діяльності, за наявності ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ в частині виконання цих робіт.

3.2. Роботи із зарядження, перезарядження і ремонту радіоізотопних дефектоскопів здійснюються у стаціонарних умовах в присутності відповідальної за радіаційну безпеку особи та за умови проведення безперервного дозиметричного контролю з використанням засобів радіаційного захисту та дистанційних інструментів, маніпуляторів або інших спеціальних пристроїв, передбачених для виконання таких робіт.

3.3. Після вилучення радіонуклідного ДІВ з дефектоскопу обов’язково здійснюється дозиметричний контроль зовнішніх та внутрішніх (утримувача джерела, каналів, тощо) поверхонь дефектоскопу методом мазка у відповідності до чинних стандартів.

3.4. Ліцензіат забезпечує вимірювання потужності еквівалентної дози на відстані 1 м та 0,1 м від поверхні захисного блоку радіоізотопного дефектоскопу після кожної виконаної процедури зарядження/перезарядження закритого ДІВ. Рівень потужності поглиненої у повітрі дози не повинен перевищувати значень, встановлених експлуатаційною документацією на радіоізотопні дефектоскопи.

3.5. Ремонт радіоізотопних дефектоскопів проводиться після вилучення з нього закритого ДІВ. Роботи з ремонту радіоізотопних дефектоскопів, що містять закрите ДІВ, можуть виконуватись в аварійних випадках із застосуванням засобів радіаційного захисту та згідно з порядком, визначеним аварійним планом ліцензіата.

3.6. Зарядження/перезарядження дефектоскопу здійснюється на місці експлуатації радіоізотопного дефектоскопу з використанням транспортно-перевантажувальних контейнерів або у приміщеннях дефектоскопічних лабораторій за наявності необхідних технічних засобів дистанційного захвату, захисних екранів, перевантажувальних колодязів.

 

3.7. Зарядження/перезарядження дефектоскопів може виконуватись одним із таких методів:

сухим методом з використання перевантажувальних контейнерів, захисних екранів маніпуляторів або захватів;

водним методом – під захисним шаром води в перевантажувальних колодязях з використанням дистанційних захватів та спеціального обладнання;

комбінованим методом – частина операцій (наприклад розвантаження транспортних контейнерів) виконується водним методом, а інші операції сухим методом з використанням захисного екрану та проміжного контейнеру.

3.8. Ліцензіат забезпечує проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність ДІВ персоналом суб’єкта діяльності, що має ліцензію на провадження діяльності з використання ДІВ в частині виконання цих робіт з періодичністю, встановленою технічною документацією на це ДІВ.

4. Вимоги до радіаційного контролю та забезпечення радіаційного захисту персоналу

4.1. Ліцензіат розробляє та впроваджує програму радіаційного контролю, в тому числі індивідуального дозиметричного контролю, з урахуванням типу радіоізотопних дефектоскопів, що включає такі вимірювання та заходи:

4.1.1. Для переносних і пересувних радіоізотопних дефектоскопів:

а) вимірювання потужності дози випромінювань на відстані 1 м та 0,1 м від поверхні радіаційної голівки – кожного разу по закінченні робіт і при передачі в сховище;

б) контроль ефективності радіаційного (біологічного) захисту сховища, суміжних з ним приміщень і спеціальних транспортних засобів – не рідше двох разів на рік;

в) вимірювання потужності дози випромінювання на робочих місцях дефектоскопістів і визначення розмірів контрольованої зони та зони спостереження – один раз у квартал, а також кожного разу при зміні технології просвічування і перезарядженні дефектоскопа;

г) вимірювання потужності дози випромінювання на робочих місцях персоналу, який проводять зарядження, перезарядження і ремонт дефектоскопів – кожного разу при виконанні цих робіт;

д) визначення рівнів забруднення радіоактивними речовинами дефектоскопів, транспортних засобів і контейнерів, а також приміщень виконання робіт із зарядження, перезарядження, ремонту та зберігання дефектоскопів – не рідше одного разу на квартал;

е) вимірювання індивідуальних доз опромінення персоналу, зайнятого на основних і допоміжних роботах при виконанні дефектоскопічних робіт – постійно;

є) персонал, який виконує роботи з пересувними і переносними радіоізотопними дефектоскопами, використовує одночасно два дозиметри – прямопоказуючий, із звуковим сигналом при перевищенні граничної потужності дози, і накопичувальним (термолюмінесцентним) дозиметром.

4.1.2. Для стаціонарних радіоізотопних дефектоскопів:

а) вимірювання потужності експозиційної дози випромінювання в приміщеннях, суміжних із приміщенням для просвічування, в пультових – не рідше двох разів на рік;

б) вимірювання рівнів забруднення радіоактивними речовинами дефектоскопів, приміщень, у яких вони встановлені, і допоміжного устаткування – не рідше двох разів на рік;

в) вимірювання потужності дози випромінювання при виконанні ремонтних робіт, а також зарядження і перезарядження дефектоскопів – кожного разу при виконанні цих робіт;

г) визначення рівнів забруднення радіоактивними речовинами дефектоскопів – кожного разу при виконанні ремонтних робіт, а також зарядження і перезарядження радіоізотопних дефектоскопів;

д) індивідуальний дозиметричний контроль персоналу шляхом проведення вимірювань – постійно. е) перевірку систем блокувань і сигналізації – кожного разу перед початком дефектоскопічних робіт.

Типові вимоги до обсягу та періодичності проведення дозиметричного контролю та рекомендований перелік дозиметричних приладів зазначені в додатку 2.

4.2. Ліцензіат забезпечує контроль та облік отриманих персоналом індивідуальних доз опромінення персоналу за поточний рік та отриманих доз за весь період професійної діяльності, щорічно проводить оцінку значень індивідуальних доз та ефективності заходів радіаційного захисту. За результатами оцінки розробляє заходи щодо зниження доз опромінення до розумно досяжного рівня.

4.3. Ліцензіат забезпечує організацію радіаційного захисту персоналу з урахуванням характеристик радіоізотопного дефектоскопу, що використовується.

Мінімально допустимі відстані від корпусу радіоізотопного дефектоскопу до привода дистанційного керування механізмом переміщення ДІВ зі стану зберігання в робочий стан і назад (відкриттям або закриттям затвора) залежно від потужності експозиційної дози випромінювання на відстані 1 м від незахищеного ДІВ при фронтальному та панорамному просвічуванні наведені в додатку 3.

5. Вимоги до забезпечення якості у радіоізотопній дефектоскопії

5.1. Ліцензіат розробляє систему управління якістю при проведенні робіт у радіоізотопній дефектоскопії, яка містить такі основні елементи:

інформацію щодо структури управління та політики в сфері радіаційного захисту;

інформацію щодо персональної відповідальності за радіаційну безпеку;

опис навчальних та тренувальних програми з основ радіаційного захисту та безпеки;

внутрішні правила перевірки та контролю якості радіоізотопних дефектоскопів;

інформацію щодо облаштування місць виконання робіт з радіоізотопними дефектоскопами;

інформацію щодо проведення дозиметричного контролю персоналу та робочих місць;

інформацію щодо системи обліку та контролю доз опромінення персоналу;

інформацію про аварійну готовність;

періодичний перегляд та аудит виконання заходів радіаційного захисту;

5.2. Ліцензіат з метою мінімізації можливості аварійного опромінення персоналу забезпечує:

контроль якості радіоізотопних дефектоскопів шляхом проведення перевірок технічного стану механічного та електричного обладнання радіоізотопних дефектоскопів на відповідність параметрам, встановленим виробником цих дефектоскопів – не рідше одного разу на рік;

вимірювання радіаційних характеристик обладнання з ДІВ кваліфікованим персоналом з використанням радіометричних та дозиметричних приладів, що пройшли метрологічну атестацію (повірку) у встановленому законодавством порядку.

5.3. Ліцензіат, у разі виявлення порушень в роботі радіоізотопних дефектоскопів, що можуть збільшити ризик додаткового опромінення персоналу, виводить таке обладнання з експлуатації.

5.4. Контроль якості захисних засобів радіоізотопних дефектоскопів проводиться шляхом вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання на відстані 0,1 та 1 метр від поверхні радіаційної головки не менше ніж у восьми точках по трьом взаємноперпендикулярним площинам з допомогою дозиметра, похибка вимірювання якого не перевищує ± 10%.

6. Вимоги до розслідування причин та наслідків можливих радіаційних аварій

6.1. Ліцензіат розробляє аварійний план, що має містити такі основні положення:

прогноз можливих відмов роботи радіоізотопних дефектоскопів;

перелік можливих радіаційних аварій у радіоізотопній дефектоскопії, порядок реагування та інформування у випадку їх виникнення;

порядок ліквідації радіаційної аварії і заходи радіаційного захисту персоналу при виконанні цих робіт;

інформацію щодо необхідних медичних заходів у випадку аварійного опромінення персоналу.

6.2. Для запобігання аварійного опромінення персоналу ліцензіат забезпечує такі умови зберігання, експлуатації, зарядження/перезарядження та ремонту радіонуклідних дефектоскопів, при яких неможлива втрата ДІВ або безконтрольне їх використання.

6.3. Ліцензіат проводить розслідування причин та обставин порушень, що призвели (чи можуть призвести) до радіаційної аварії, у таких випадках:

втрата контролю над ДІВ (втрата, крадіжка тощо);

пошкодження закритого ДІВ або втрата біологічного захисту (екрану);

опромінення персоналу та/ або населення вище встановленого рівня.

Типовий перелік можливих радіаційних аварій у дефектоскопії зазначено в додатку 4.

6.4. За результатами проведення розслідування причин та обставин аварії Ліцензіат подає протягом десяти днів до Держінспекції письмовий звіт про результати розслідування. Форма звіту про результати розслідування причин та наслідків радіаційної аварії наведена в додатку 5.

У разі втрати чи крадіжки ДІВ копію цього звіту також надає до Державного регістру ДІВ.

7. Умови провадження діяльності з використання радіоізотопних дефектоскопів

7.1. Ліцензіат проваджує діяльність з використання ДІВ у радіоізотопній дефектоскопії за наявності ліцензії на даний вид діяльності, отриманої у встановленому законодавством порядку.

7.2. Ліцензіат забезпечує державну реєстрацію ДІВ у Державному регістрі ДІВ відповідно до вимог чинного порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.

7.3. Ліцензіат проводить аналіз безпеки кожного типу радіоізотопного дефектоскопу, що використовується, з метою визначення необхідних заходів для запобігання аварійного опромінення персоналу за нормальних умов експлуатації та потенційно аварійних умов, що включає:

нормальну роботу радіонуклідного дефектоскопу;

можливі аварійні ситуації, включаючи заходи по попередженню цих ситуацій та мінімізації їх наслідків;

організаційні заходи з оптимізації опромінення персоналу.

7.4. Придбання ДІВ I категорії, характеристика яких указана в Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1196, дозволяється тільки за умови повернення таких ДІВ після їх використання до вантажовідправника (виробника), що зазначається в контракті, відповідно до якого здійснюється ввезення ДІВ на територію України.

7.5. Ліцензіат забезпечує виконання заходів щодо забезпечення збереження ядерних матеріалів та ДІВ і запровадження персональної відповідальності за їх збереження відповідно до вимог Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.12.2000 № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12.01.2001 за № 13/5204.

 

 

Начальник Управління безпеки

радіаційних технологій В. Ф. Рязанцев

Додаток 1

до Ліцензійних умов

 

Категорії ДІВ, що можуть застосовуватись у радіоізотопній дефектоскопії

 

Таблиця 1

 

 

 

Категорія 1

Категорія 2

Категорія 3

Радіонуклід

(ТБк)

(Ки)

(ТБк)

(Ки)

(ТБк)

(Ки)

 

Co-60

3.E+01

8.E+02

3.E-01

8.E+00

3.E-02

8.E-01

 

Cs-137

1.E+02

3.E+03

1.E+00

3.E+01

1.E-01

3.E+00

 

Ir-192

8.E+01

2.E+03

8.E-01

2.E+01

8.E-02

2.E+00

 

Se-75

2.E+02

5.E+03

2.E+00

5.E+01

2.E-01

5.E+00

 

Tm-170

2.E+04

5.E+05

2.E+02

5.E+03

2.E+01

5.E+02

 

Yb-169

3.E+02

8.E+03

3.E+00

8.E+01

3.E-01

8.E+00

 

 

Зведені характеристики ДІВ, що можуть використовуватись

в радіоізотопній дефектоскопії

 

Радіонуклід

Енергія

 

Вихід джерела на 1 м

(мЗв год-1 на 37 ГБк)

Період напіврозпаду

Використовується для сталі товщиною (мм)

Co-60

1.17 та 1.33 меВ

13.0

5.3 років

50–120

Ir-192

206 – 612 кеВ

4.8

74 доби

12–70

Se-75

97-401 кеВ

2.03

120 діб

8-30

Yb-169

63-308 кеВ

1.25

32 доби

4-20

Tm-170

51-84 кеВ

0.25

128 діб

2.5 – 12.5

 

 

Додаток 2

до Ліцензійних умов

Типові вимоги до обсягу та періодичності проведення дозиметричного контролю

п/п

Вимірювальна величина

Періодичність

(не рідше)

Допустиме значення

(не більше)

1

D¢ на відстані 0,1 м від поверхні радіаційної головки дефектоскопу

 

2 рази в місяць .

1 мГр/год

2

D¢ на відстані 1 м на поверхні радіаційної головки дефектоскопу

2 рази в місяць

20 мкГр/год

3

D¢ на зовнішній поверхні будівлі лабораторії для радіоізотопної дефектоскопії

 

2 рази в рік

3 мкГр/год

4

D¢ на зовнішній поверхні сховища

 

2 рази в рік

1 мкГр/год

5

D¢ в приміщеннях для персоналу

1 раз

в квартал

1 мкГр/год

6

D¢ в будь-яких інших приміщеннях і на території любых других помещениях и на территории организации

2 рази в рік

0,3 мкГр/год

7

D¢ в будь-якій точці на поверхні спеціалізованого автотранспорту

 

2 рази в рік і перед (після) кожного виїзду

 

2 мГр/год

8

D¢ на поверхні 2 м від будь-якої точки поверхні спеціалізованого автотранспорту

 

100 мкГр/год

9

D¢ в кабіні водія

 

6 мкГр/год, але не більше 20 мГр/рік

10

Рівень забруднення радіоактивними речовинами зовнішніх поверхонь дефектоскопу

1 раз

в квартал

10 бета-част /

см2 ´ хв

11

Рівень забруднення радіоактивними речовинами зовнішніх поверхонь контейнерів

1 раз

в квартал

100 бета-част /

см2 ´ хв

12

Рівень забруднення радіоактивними речовинами зовнішніх поверхонь транспортних засобів

1 раз

в квартал

100 бета-част. /

см2 ´ мин.

 

 

 

Рекомендований перелік дозиметричних приладів

 

Назва та тип приладу

 

Випромінювання, що фіксується та діапазон енергій (Мэв)

Основна похибка(%)

Радіометр-дозиметр

ДКС – 96

Гамма и рентгенівське, (0,025 - 3,0) Мэв,

Бета, (0,3 - 3,0) Мэв,

Альфа, (1,0 - 6,0) Мэв

Нейтронне,

від 0,025 эв до 14,0 Мэв

10

10

20

10

Дозиметр-радіометр ДРГ-01Т1 або ДКС-04 дозиметр

Гамма и рентгенівське, (0,05-3,0) Мэв,

Виявлення бетта забруднення

20

Вимірювач забруднення КРА-1

Альфа, (2,0-6,0) Мэв

20

Вимірювач забруднення КРБ-1

Бета, (0,1-3,0) Мэв,

20

Індивідуальні дозиметри ТЛД-500 К (із комплекту індивідуальних дозиметрів

ДТУ-01)

Гамма і рентгенівське, (0,015-3,0) Мэв,

Від 15 до 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Ліцензійних умов

 

 

Рекомендована відстань між радіаційною головкою і

приводом дистанційного керування радіоізотопного дефектоскопу

 

 

Потужність експозиційної дози випромінювання на відстані 1м, мР/год

Відстань між радіаційною голівкою і приводом дистанційного керування, м

При фронтальному просвічуванні

При панорамному просвічуванні

колімованим пучком

неколімованим пучком

0,25

1

1,6

2,2

0,5

1,6

2,2

3,2

1,2

2,2

3,2

5

2,5

3,2

5

8

5

5

8

10

12

8

10

16

25

10

16

22

 


 

 

Додаток 4

до Ліцензійних умов

 

 

Типовий перелік можливих радіаційних аварій у радіоізотопній дефектоскопії

 

Типова аварійна ситуація

Можливі причини аварії

Заходи з усунення аварійної ситуації

Застрягання тримача радіонуклідного ДІВ в ампулопроводі

Ушкодження троса або зубчастого колеса, попадання стороннього предмета в зчеплення колеса із тросом, ушкодження ампулопро-вода, збій регулювання магнітного фіксатора

Перерубати ампулопровод, використовуючи захисні екрани і дистанційний інструмент, упакувати джерело в поліетилен і помістити в захисний контейнер. Постійний дозиметричний контроль обов'язковий.

Порушення цілісності біологічного захисту

Механічне ушкодження (удар, падіння), стихійне лихо (пожежа)

Використовуючи захисні екрани й дистанційний інструмент, упакувати апарат у поліетилен і помістити в захисний контейнер. Постійний дозиметричний контроль обов'язковий.

Випадання джерела з радіаційної голівки (захисного контейнера)

Заводський брак при виготовленні блокувань, тряска при транспортуванні, порушення технології перезарядження

Використовуючи захисні екрани і дистанційний інструмент, упакувати джерело в поліетилен і помістити в захисний контейнер. Постійний дозиметричний контроль обов'язковий.

Розгерметизація джерела

зі слідами забруднення на поверхні апарата

Заводський брак виготовлення джерела, порушення умов експлуатації

Використовуючи захисні екрани і дистанційний інструмент, упакувати апарат у поліетилен і помістити в захисний контейнер. Постійний дозиметричний контроль обов'язковий. Визначення меж забрудненої території та проведення її дезактивації

Втрата (викрадання) джерела

Недотримання правил зберігання в спеціальних приміщеннях і на робочому місці, наявність сторонніх осіб у зоні проведення робіт.

Дозиметричний контроль у місцях проведення робіт і на суміжній території з одночасним інформуванням місцевих органів МВС.

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Ліцензійних умов

 

Типова форма звіту

про результати розслідування причин та наслідків радіаційної аварії

1. У правому верхньому кутку – гриф затвердження, який має складатися із слова “ЗАТВЕРДЖЕНО”, посади, прізвища, ініціалів особи, що затвердила звіт, скріплений печаткою підпис, дати.

2. Назва документа: " Звіт про результати розслідування причин та наслідків радіаційної аварії з “___”______ до “___”_______". Зазначається повна назва ліцензіата.

3. Рекомендований перелік розділів звіту:

3.1. Дата, час, місце радіаційної аварії.

3.2. Детальний опис і особливі обставини радіаційної аварії.

3.3. Можливі причини радіаційної аварії (несправність або відмова обладнання, помилка технічного персоналу тощо).

3.5. Оцінка доз аварійного опромінення персоналу та кількість осіб, що зазнали аварійного опромінення.

3.6. Кількість осіб з категорії населення, що зазнали аварійного опромінення (якщо такі особи були).

3.7. Інформація про організацію (особу), що виконувала роботи з технічного обслуговування чи ремонт радіонуклідного дефектоскопу.

3.10. Перелік та опис заходів, що вжиті для ліквідації аварії та зменшення аварійного опромінення персоналу.

3.11. Запропоновані та реалізовані ліцензіатом заходи щодо попередження можливих радіаційних аварій. ________________________________________________________________ 

___________________________

(відповідальна особа за радіаційну безпеку)

__________

(підпис) 

_____________________

(ініціали та прізвище) 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux