Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
Чорноштан, від 30 червня 2007 р.
Київ
проект

ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

__________________ м. Київ ___________

 

Про затвердження Порядку видачі сертифікатів щодо безпечного

перевезення радіоактивних матеріалів

 

Відповідно до Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1830, та з метою приведення нормативних актів з питань перевезення радіоактивних матеріалів до чинного законодавства

н а к а з у ю:

1. Затвердити Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (далі – Порядок), що додається.

2.        Управлінню гарантій та безпеки перевезень (Лопатін С.Д.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.        Управлінню гарантій та безпеки перевезень (Лопатін С.Д.) забезпечити доведення до відома зацікавлених організацій інформації про набрання чинності Порядком.

4. Державному підприємству “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки” (Васильченко В. М.) у місячний термін після державної реєстрації забезпечити тиражування Порядку.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 07.04.2003 № 51 “Про затвердження Порядку видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів, спеціальних умов та деяких перевезень НП 306.5.06/2.071-2003”, зареєстрований Міністерством юстиції України 23.05.2003 за № 392/7713.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Божка С.Г.

Голова О. А. МИКОЛАЙЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України

 

Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів

 

Цей Порядок розроблений з метою додержання вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених наказом Держатомрегулювання від 30.08.2006 № 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за № 1056/12930.

Порядок установлює процедури видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів у рамках здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Порядок поширюється на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють діяльність з перевезення радіоактивних матеріалів.

 

1. Загальні положення

1.1.     У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у статті 1 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та в розділі 2 ПБПРМ-2006.

1.2. Сертифікати щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (далі – сертифікати) видаються у випадках, передбачених пунктом 9.2 ПБПРМ-2006, при затвердженні Держатомрегулюванням:

a) конструкції:

радіоактивного матеріалу особливої форми;

радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання;

пакувальних комплектів, що містять 0,1 кг або більше гексафториду урану;

усіх пакувальних комплектів, що містять подільний матеріал, крім подільного-звільненого матеріалу;

пакувальних комплектів типу B(U) і типу В(М);

пакувальних комплектів типу С;

пакувальних комплектів промислових (типу ІP-1, типу IP-2,типу IP-3);

пакувальних комплектів типу А;

б) перевезень у спеціальних умовах;

в) деяких перевезень відповідно до пункту 9.20 ПБПРМ-2006.

 

2. Заява на отримання сертифіката

2.1. Заява на отримання сертифіката у разі затвердження конструкції пакувального комплекту, радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання та деяких перевезень подається до Держатомрегулювання розробником, виробником або вантажовідправником. У разі затвердження перевезень у спеціальних умовах, заяву подає вантажовідправник.

2.2. У заяві повинно бути зазначено:

загальну інформацію (реквізити заявника – офіційна назва, поштова адреса, телефон, факс, прізвище і телефон посадової особи, яка відповідає за підготовку матеріалів, що подаються до Держатомрегулювання);

мету подачі заяви, тип сертифіката (затвердження конструкції, перевезення у спеціальних умовах, деяких перевезень);

відомості про розробника та виробника пакувального комплекту, радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання;

позначення конструкції пакувального комплекту, радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання;

інформація, що вимагається в пунктах 9.3, 9.5, 9.7, 9.10, 9.13, 9.22 та 9.25 ПБПРМ-2006, у залежності від виду сертифікатів відповідно до пункту 1.2 Порядку;

перелік додатків до заяви;

підпис заявника, дата складання заяви.

2.3. Разом із заявою надаються:

а) програма забезпечення якості залежно від виду сертифікатів згідно з пунктом 1.2 Порядку, розроблена відповідно до Вимог до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання від 25.07.2006, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за № 1092/12966;

б) акти про проведені випробування та документи про результати випробувань, або основані на розрахунках чи інші дані відповідно до пункту 8.1b), c), d) ПБПРМ-2006, які свідчать про те, що конструкція відповідає вимогам розділів 4 і 5 ПБПРМ-2006;

в) документ про оплату послуг за здійснення дозвільних процедур відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 440 “Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”;

г) довідка на паперовому та електронному носіях, яка містить інформацію відповідно до пунктів 9.30 – 9.33 ПБПРМ-2006. У разі затвердження конструкцій пакувальних комплектів типу ІР, типу А та спеціальних умов перевезення радіоактивних матеріалів територією України довідка складається українською мовою, в інших випадках додається її переклад на англійську мову. Довідка на електронному носії повинна бути підготовлена за допомогою текстового редактора Word.

ґ) графічне зображення на електронному носії (файли типу JPG або GIF) загального виду конструкції пакувального комплекту із зображенням його основних елементів, радіоактивного матеріалу особливої форми і радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання;

д) повний комплект інженерно-технічної документації, переліки матеріалів, що використовуються при виготовленні, методів виготовлення; інструкції з експлуатації пакувального комплекту і його обслуговування під час використання – у разі затвердження конструкції пакувального комплекту.

 

3. Порядок розгляду заяви

3.1. Держатомрегулювання проводить розгляд заяви та доданих до неї документів з метою оцінки виконання заявником вимог щодо номенклатури та змісту документів у термін не більше десяти робочих днів від дати отримання заяви. У разі виявлення невідповідності документів установленим цим Порядком вимогам, заявнику надсилається письмове повідомлення із зазначенням невідповідності.

3.2. При затвердженні конструкції пакувальних комплектів типу В(U), типу B(M), типу C та для подільних матеріалів документи, які додаються до заяви, підлягають державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до Порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 21.02.2005 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за № 372/10652.

3.3. Сертифікат надається у разі відповідності конструкції пакувального комплекту, радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, спеціальних умов та деяких перевезень ПБПРМ-2006 та іншим нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки.

3.4. Термін розгляду заяви та документів, прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката не повинен перевищувати двох місяців з дня отримання заяви і всіх необхідних документів, включаючи проведення експертизи.

3.5. Заявникові може бути відмовлено у видачі сертифікату у разі невідповідності конструкції пакувального комплекту, радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, перевезень у спеціальних умовах та деяких перевезень вимогам ПБПРМ-2006 та іншим нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки.

3.6. Рішення про видачу сертифіката або про відмову у видачі надсилається заявнику в триденний термін після його прийняття. У разі відмови - зазначаються підстави для цього.

3.7. Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

3.8. Термін дії сертифікатів, за винятком затвердження перевезення у спеціальних умовах, становить не менше трьох років.

У випадку затвердження перевезень у спеціальних умовах, термін дії сертифікату становить не менше одного року або обмежується терміном перевезення.

3.9. Зміст сертифікатів повинен відповідати пунктам 9.30 - 9.33 ПБПРМ-2006.

3.10. Кожному сертифікату присвоюється розпізнавальний знак відповідно до пункту 9.28 ПБПРМ-2006.

3.11. Копії сертифікатів і документи, на підставі яких були видані сертифікати, підлягають зберіганню протягом трьох років від дати закінчення терміну дії сертифікатів.

 

4. Перегляд сертифікатів

4.1. Перегляд сертифікатів проводиться у зв’язку із закінченням терміну їх дії, у разі змін у конструкції пакувального комплекту, радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, у разі змін вимог безпеки, а також у разі необхідності внесення змін у сертифікат з інших підстав.

4.2. Подання, розгляд заяви та порядок видачі сертифікатів у зв’язку з переглядом, здійснюється відповідно до розділів 2 і 3 цього Порядку.

 

5. Багатостороннє затвердження сертифікатів

5.1. Багатостороннє затвердження сертифікатів компетентних органів країн походження конструкції або перевезення здійснюється Держатомрегулюванням щодо:

а) конструкції радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання;

б) конструкції пакувального комплекту, що містить 0,1 кг або більше гексафториду урану, що задовольняє вимоги пункту 5.81 ПБПРМ-2006;

в) конструкції пакувального комплекту типу ІР-2, типу ІР-3, типу А, типу В(U), типу В(М) та типу С для подільного матеріалу;

г) конструкції пакувального комплекту типу B(U) для радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання;

ґ) конструкції пакувального комплекту типу В(М);

д) радіоактивних матеріалів, що транспортуються у спеціальних умовах;

е) деяких перевезень відповідно до пункту 9.20 ПБПРМ-2006.

5.2. Багатостороннє затвердження сертифіката здійснюється шляхом:

затвердження первинного сертифіката;

видачі окремого сертифіката;

видачі додатка (доповнення) до первинного сертифіката.

5.3. Шлях затвердження, перелік документів, які необхідно надати для затвердження, необхідність проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки визначається Держатомрегулюванням у залежності від типу затвердження відповідно до пункту 5.1 цього Порядку.

5.4. Подання, розгляд заяви та порядок видачі окремого сертифікату у зв’язку з багатостороннім затвердженням, здійснюється відповідно до розділів 2 і 3 цього Порядку.

5.5. Багатостороннє затвердження сертифіката шляхом затвердження первинного сертифіката або видачі додатка (доповнення) до первинного сертифіката здійснюється листом Держатомрегулювання.

 

Начальник відділу безпеки перевезень

Управління гарантій та безпеки перевезень

Держатомрегулювання України В. Сакало

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux