Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 11 лютого 2013 р.
Київ
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду

за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Частиною другою статті 25 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012) передбачено, що порядок здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України.

На виконання п.2 розділу ІІ Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України», яким були внесені відповідні зміни до статті 25 та інших статей Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Державною інспекцією ядерного регулювання України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки».

Згідно Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджено Указом Президента України № 403/2011 від 6 квітня 2011 року, Держатомрегулювання України є центральним органом виконавчої влади, який є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії і здійснює в межах своїх повноважень державне регулювання безпеки використання ядерної енергії.

Державний нагляд за дотриманням законодавства, умов документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту, включаючи примусові заходи (державний нагляд) є складовою державного регулювання безпеки використання ядерної енергії.

У контексті реалізації адміністративної реформи та перерозподілу функцій центральних органів виконавчої влади, встановлення єдиного порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки і його затвердження відповідним актом Кабінету Міністрів України сприятиме підвищенню дієвості та ефективності державного регулювання та державного управління у сфері використання ядерної енергії в цілях безпеки людини і навколишнього природного середовища.

Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо забезпечення безпеки використання ядерної енергії» № 1546-VI від 23.06.2009 дія зазначеного Закону України не поширюється на здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (далі - державний нагляд).


2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта Кабінету Міністрів України є затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (далі – Порядок) і приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативно-правових актів, що регулюють процедури нагляду та контролю у сфері державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Цей Порядок визначає умови та встановлює процедури державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок визначає такі питання та механізми їх реалізації:

- основні форми державного нагляду;

- об’єкти нагляду;

- основні принципи державного нагляду;

- критерії та періодичність проведення планових інспекційних перевірок;

- підстави для проведення позапланових інспекційних перевірок;

- особливості здійснення державного нагляду на ядерних установках АЕС;

- повноваження суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії щодо яких здійснюється державний нагляд за дотриманням вимог безпеки;

- оформлення та застосування результатів державного нагляду за дотриманням вимог безпеки.

 

3. Правові аспекти

У сфері відносин, що регулюються проектом цього акта, діють такі нормативно-правові акти:

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

Указ Президента України «Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України» № 4003/2011 від 6 квітня 2011 року.

Питання фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання регулюються окремими законами:

Законом України «Про ратифікацію Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу»;

Законом України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»,

розробленими на виконання цих законів постановами Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту від 21 грудня 2011 р. № 1337;

Про затвердження Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму від 12 березня 2003 р. №. 327;

іншими нормативними актами.

Практика забезпечення державного нагляду за дотриманням вимог безпеки у сфері використання ядерної енергії відображена у нормах з безпеки  МАГАТЕ:

«Государственная, правовая и регулирующая основа обеспечения безопасности. Общие требования безопасности часть 1» GSR Part 1, Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2010.

«Инспекции для целей регулирования ядерних установок и санкции регулирующего органа. Руководство по безопасности», Серия изданий по безопасности, № GS-G-1.3, Международное агентство по атомной энергии, Вена, 2004.

Порядок проведения инспекций радиационных источников и применение санкций регулирующим органом. Дополнение к серии документов по безопасности GS-G-1.5, МАГАТЭ, 2008.

Наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 11.10.2011 року № 142, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2011 року за № 1229/19967 затверджено Положення про державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України.

Реалізація цього акта передбачає розроблення нових нормативно-правових актів Держатомрегулювання, зокрема порядку проведення інспекційних перевірок ліцензіатів та інспекційних обстежень, перегляд чи скасування інших актів, що стосуються питань наглядової діяльності.

Проект акта стосується прав та обов'язків громадян.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових і матеріальних витрат за рахунок Державного бюджету України. Передбачені постановою функції Держатомрегулювання здійснюються в межах коштів, виділених на його утримання.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України потребує погодження Мін’юсту, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінприроди, Міноборони, МОЗ, Міненерговугілля, СБУ, Держпідприємництва, Національної Академії наук України, Антимонопольного комітету України.

 

6. Регіональний аспект

Проект змін до постанови Кабінету Міністрів України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на сайті Держатомрегулювання України для громадського обговорення.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект стосується соціально-трудової сфери і потребує погодження уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом і спрямований на приведення нормативних вимог у відповідність до прийнятих у контексті провадження адміністративної реформи законів України. Реалізація його положень сприятиме розвитку і вдосконаленню діяльності у сфері безпеки використання ядерної енергії.

 

11. Прогноз результатів

Затвердження Порядку встановлює процедури та механізми державного нагляду за дотриманням вимог з ядерної та радіаційної безпеки, визначає періодичність проведення планових інспекційних перевірок та підстави для позапланових заходів державного нагляду.

Встановлення форм, обсягу та періодичність контрольних заходів сприятиме якісному виконанню та об’єктивному оцінюванню наглядових функцій Держатомрегулювання, більш повному застосуванню державними інспекторами з ядерної та радіаційної безпеки передбачених законами України повноважень, раціональному використанню людських і матеріальних ресурсів Держатомрегулювання, зниженню регуляторного тиску на суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які неухильно дотримуються вимог безпеки та діяльність яких має незначний ступінь ризику для людей та навколишнього природного середовища.

 


Голова О.А. Миколайчук

«___»______________ 2013 р.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux