Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2004 р.
Київ
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено з власної ініціативи Держатомрегулюванням з метою вдосконалення Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів , яке затверджене постановою КМУ від 18 грудня 1996 р оку № 1525 (надалі Положення) і приведення його у відповідність до законів України, а саме: "Про ратифікацію Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв´язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" " від  17 грудня 1997 року , № 737/97-ВР.

Існуючі розходження у законодавстві, зокрема , щодо кількості ядерного матеріалу, які який підлягає обліку, ускладнюють виявлення та прийняття під державний контроль весь ядерний матеріал, що є в наявності у невеликих кількостях на підприємствах України. Крім того, визначена у Положенні сфера його застосування, а саме "експлуатуючі організації (ліцензіати)" обмежена ядерними установками та суб´єктами, які отримали ліцензію, але не розповсюджується на всіх суб´єктів діяльності у сфері використанння ядерної енергії, які використовують ядерний матеріал. Проте, вимоги Угоди про застосування гарантій "щодо всього ядерного матеріалу, який використовується в мирних цілях у межах території України, під її юрисдикцією або контролем", повинні обов´язково виконуватися.

2. Цілі і завдання прийняття акта 

Відповідно до абзацу 3 статті 9 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ядерні матеріали є виключно загальнодержавною власністю. З метою забезпечення державного контролю за цією власністю встановлюється обов´язковість здійснення державного обліку ядерних матеріалів для юридичних та фізичних осоіби, які мають у наявності такі матеріали. Це має бути незалежно від того, чи мають такі особи відповідну ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також для ліцензіатів але має бути обов´язковою умовою для отримання дозволу для здійснення робіт з використання ядерних матеріалів відповідно до законодавства.

Введення в дію цього акту сприятиме постановці на державний облік всього ядерного матеріалу, який використовується в мирних цілях у межах території України, під її юрисдикцією або знаходиться під її контролем, як цього вимагає Угода про застосування гарантій.

Внесенням змін и в Порядок ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою КМУ від 6 .12. грудня 2000 року № 1782, щодо надання довідки про ведення обліку ядерних матеріалів , встановлюється механізм виконання вимоги щодо ведення обліку ядерного матеріалу для отримання дозволів на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, тим самим узгоджуються між собою два акта.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта 

У проекті н ової редакції Положення встановлюється обов´язкова умова для юридичних та фізичних осіб, які мають в наявності ядерний матеріал, здійснювати їх державний облік, причому незалежно від наявності ліцензії, а також чи використовується цей матеріал або зберігається. У чинній редакції Положення (пункт 6) вимога щодо ведення обліку ядерного матеріалу зазначена недостатньо чітко.

Проект нової редакція Положення визначає вимоги щодо забезпечення функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів до суб´єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії та Держатомрегулювання, що веде державний банк даних ядерних матеріалів з метою забезпечення національних інтересів і забезпечення міжнародних зобов´язань України щодо нерозповсюдження ядерної зброї. У чинному Положенні застосовується узагальнююче поняття "експлуатуюча організація (ліцензіат)". Але, відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльность діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11 січня 2000 року № 1370- XIV другого Закону України, поняття "експлуатуюча організація" використовується виключно для ядерних установок і сховищ для захоронення радіоактивних відходів, тому застосовувати це поняття для усіх суб´єктів діяльності, які виробляють, використовують, перевозять або зберігають ядерний матеріал, не є достатньо коректним. Крім того, відповідно до статті 7 цього Закону за певними певних умов ами від ліцензування звільняється діяльність, пов´язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання. У зв´язку з невеликим рівнем питомої активності деяких виробів із збідненого урану, наприклад таких, що використовуються у якості біологичного біологічного захисту рентгенотерапевтичних апаратів, до таких джерел може бути віднесений також ядерний матеріал . , адже

Термін "зона балансу матеріалу" визначено як "зона всередині або поза ядерною установкою", тобто прив´язаний до ядерної установки, але фактично облік ядерних матеріалів як на ядерних установках, так і в інших місцях знаходження, згідно з Угодою про гарантії ведеться по зонах балансу матеріалу. Формулювання цього терміну в Положенні, що пропонується, дозволить усунути це протиріччя.

Пропонується вилучити обмеження (пункт 9) у чинному Положенні щодо здійснення обліку та контролю ядерного матеріалу, що знаходяться у певних умовах використання або зберігання, у зв´язку з тим, що це не узгоджується з вимогами Угоди про гарантії (статті 37-38).

У проекті нової редакції Положення більш чітко встановлено, коли починається або припиняється процедура обліку та контролю ядерного матеріалу. Рішення щодо взяття на облік та зняття з обліку ядерного матеріалу на підставі інформації суб´єкта діяльності приймає Держатомрегулювання.

З метою ведення обліку ядерного матеріалу Держатомрегулюванням встановлюються зони балансу матеріалу, в яких власно власне і здійснюється облік. Ведення обліку та контролю ядерного матеріалу здійснюється на двох рівнях, а саме:

·        на державному рівні ведення інформаційного банку даних у Держатомрегулювання Держатомрегулюванні, крім того, Держатомрегулювання згідно з Положенням про нього, затвердженим Указом Президента України від 6.03.2001 року № 155/2001 здійснює державний нагляд за дотриманням вимог з обліку та контролю ядерного матеріалу

·        у зонах балансу матеріалів , тобто фізичними та юридичними особами, які використовують або зберігають ядерний матеріал . ;

У проекті нової редакції Положення визначаються основні завдання та вимоги здійснення обліку та контролю на кожному рівні, зокрема відповідальністю Держатомрегулювання є забезпечення ведення державного банку даних ядерних матеріалів таким чином, щоб задовольнити національні інтереси та міжнародні зобов´язання України. Тому розділ, що містить опис та вимоги банку даних пропонується вилучити. Крім того, у проекті нової редакцій Положення відсутні окремі розділи, що стосуються компетенції Держатомрегулювання: "Інспекційна діяльность", "Вимірювання ядерних матеріалів", а також визначення "інші місця знаходження, ключові точки вимірювання, партія та розбіжності у даних відправника і одержувача" як такі, що не є достатньо важливими. Це дозволяє зменшити об´єм акту та робить його більш зрозумілішим для використання.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

У даній сфері правового регулювання діють діє Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", у статті 67 якого встановлюється, що державна система обліку та контролю ядерних матеріалів є складовою частиною державної системи гарантій, яка базується на положеннях міжнародних договорів, зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв´язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (надалі Угода) , ратифікованої Законом України від 17.12.97 р. № 737/97-ВР. Відповідно до статті 7 Угоди "Україна створює і використовує систему обліку і контролю всього ядерного матеріалу", дані цієї системи перевіряються МАГАТЕ, таким чином вимоги державної системи обліку та контролю мають задовольняти відповідати положенням Угоди.

Крім того, Положення приводиться у відповідність до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", а саме, замість визначення експлуатуюча організація, яке застосовується лише до ядерних установок, у проекті застосувується застосовується більш широке поняття "суб´єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії".

У сфері запобігання використанню ядерних матеріалів, обладнання та технологій у воєнних цілях Держатомрегулювання здійснює відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України заходи щодо організації і ведення державного обліку, запобігання незаконному обігу, забезпечення зберігання ядерних матеріалів згідно з Положенням про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року № 155/2001.

Одночасно із затвердженням цього акту вносяться зміни до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року № 1782.

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація цього акту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта 

З прийняттям цього акту буде зроблено крок до подальшого удосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії, приведення його у відповідність до вимог міжнародних договорів, що сприятиме виконанню міжнародних зобов´язань з гарантій нерозповсюдження ядерної зброї.

Голова Держатомрегулювання України В.В.Грищенко 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux