Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 15 серпня 2005 р.
Київ
Пояснювальна записка до проекту нормативно-правового акта "Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації блоків атомних станцій та дослідницьких ядерних реакторів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Ця робота виконується відповідно до п.3.3 Плану нормативного регулювання Державного комітету ядерного регулювання України (далі Держатомрегулювання України) на 2005 рік, затвердженого Головою Держатомрегулювання України 06.02.2005 р. (п.1.6 Плану прикладних досліджень у сфері ядерного регулювання на 2005 рік, затвердженого Головою Держатомрегулювання України 25.01.2005).

Завданням цієї роботи є перегляд чинного нормативно-правового акта "Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів (НП 306.2.02/1.004-98)"". (далі НПА) з урахуванням вимог чинного законодавства.

Необхідність перегляду доведена за результатами перевірки НПА, що проведена на виконання п.1.4 Плану прикладних досліджень Держатомрегулювання України на 2004 рік. Результати перевірки викладені у у "Звіті з перевірки нормативно-правового акта "Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів (НП 306.2.02/1.004-98)""

Робота виконується Державним підприємством "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (далі ДНТЦ ЯРБ).

2. Цілі і завдання прийняття акта

Цей документ визначає загальні положення щодо забезпечення безпеки при знятті з експлуатації (далі ЗЕ) блоків атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів (далі - установок), які не зазнали позапроектних аварій.

Цільовою спрямованістю цього НПА є встановлення вимог щодо підготовки та реалізації процесу ЗЕ, визначення загальних положень щодо забезпечення безпеки при ЗЕ установок, встановлення вимог до поводження з радіоактивними відходами (далі - РАВ) при ЗЕ установок.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту НПА

3.1. Предметом правового регулювання даного НПА є діяльність пов´язана зі ЗЕ, а також принципи і характер заходів, спрямованих на досягнення безпеки при ЗЕ установок, які не зазнали запроектних аварій.

Положення цього НПА мають бути обов´язкові для всіх юридичних та фізичних осіб, які провадять діяльність, пов´язану зі ЗЕ, незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності цих осіб.

3.2. Проект НПА має наступну структуру:

1. Основні положення;

2. Основні терміни, поняття та визначення;

3. Дозвільна діяльність щодо припинення експлуатації та ЗЕ;

4. Основні заходи щодо підготовки до ЗЕ протягом життєвого циклу установки;

5. Основні заходи під час припинення експлуатації та ЗЕ;

6. Радіаційна безпека та поводження з РАВ під час ЗЕ;

7. Класифікація компонентів установки, що знімається з експлуатації;

8. Загальні вимоги до забезпечення якості.

3.3. До основних положень документу відносяться вимоги щодо завчасної підготовки до ЗЕ протягом життєвого циклу установки та постадійного виконання процесу ЗЕ. Серед основних змін у переглянутій редакції документу потрібно відзначити

1) узгодження термінології та підходів до розробки проектів ЗЕ з існуючими у будівельній та загальнотехнічній практиці;

2) впровадження класифікації систем, елементів та обладнання на етапі ЗЕ.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

НПА розроблено з урахуванням нормативно-правових актів, що діють у даній сфері суспільних відносин, зокрема таких:

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", від 08.02.1995 р. №39;

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами", від 30.06.1995 р. №255;

Закон України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", від 24.06.2004 р. №1868-IV;

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", від 11.01.2000 р. №1370;

Закон України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", від 24.06.2004 р. №1868-IV;

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", від 11.01.2000 р. №1370;

Указ Президента України від 05.12.2000 № 1303/2000 "Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

"Положення про Державний комітет ядерного регулювання України", затверджене Указом Президента України від 06.03.2001 № 155/2001;

"Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1996 № 480
(зі змінами від 25.12.2002 № 2015);

"Порядок ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 №1782;

"Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №625;

Указ Президента України від 5 грудня 2000 року № 1303/2000 "Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

"Положення про Державний комітет ядерного регулювання України", затверджене Указом Президента України від 06.03.2001 № 155/2001;

НП 306.1.02/1.034-2000 "Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій";

НРБУ97 "Норми радіаційної безпеки України";

НРБУ-97/Д-2000 "Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення. Державні гігієнічні нормативи";

НП 306.2.090-2004 "Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки";

НП 306.4.08/01.042-2000 "Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання";

НП 306.5.002/2.068-2003 "Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій";

ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядок оформлення, узгодження та затвердження документації для будівництва".

"Положення про систему нормативно-правового регулювання в сфері використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки", затверджене наказом Держатомрегулювання України від 01.06.2004р. № 95.

"Снятие с эксплуатации АЭС и исследовательских реакторов", Серия стандартов по безопасности, № WS-G-2.1, МАГАТЭ, 1999;

"Ліцензія на право проведення робіт з зняття з експлуатації ядерних установок Чорнобильської АЕС. Серія ЕО, №000040", видана Державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС" Держатомрегулюванням України від 22.03.2002;

"Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України", затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України
від 12.05.2004 № 249;

"Концепція зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, 2003 р.", узгоджена Держатомрегулюванням України;

"Концепція зняття з експлуатації дослідницького реактора
ВВР-М НЦ "ІЯД НАН України", узгоджена Держатомрегулюванням України;

"Звіт з перевірки нормативно-правового акта "Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів" (НП 306.2.02/1.004-98)".

Коментарі щодо спадковості термінології та вимог, запропонованих у цьому НПА, з положеннями попереднього документа та інших чинних документів надані у Додатку до цієї Пояснювальної записки.

З введенням у дію цього НПА слід скасувати НП 306.2.1/1.004-98 та переглянути нормативно-правовий акт НП 306.3.02/3.040-2000 "Вимоги до структури та змісту звіту з аналізу безпеки зняття з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів", який пов‘язаний з ним.

5. Фінансово-економічні розрахунки

Реалізація НПА не потребує фінансування з державного або місцевого бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття НПА

Реалізація НПА дозволить оптимізувати процес підготовки та реалізації проектів ЗЕ та підвищити рівень безпеки під час здійснення цієї діяльності, що матиме позитивні соціальні та економічні наслідки.

Впровадження цього НПА дозволить оптимізувати процес підготовки та реалізації проектів ЗЕ та підвищити рівень безпеки під час здійснення цієї діяльності.

Заступник директора ДНТЦ ЯРБ

з наукових питань, д.т.н.

 

 

________________ А.В.Носовський

 

 

"___" ________2005 р.

Заступник директора ДНТЦ ЯРБ
з оцінки безпеки

 

 

________________ В.В.Інюшев

 

 

"___" ________2005 р.

Помічник директора ДНТЦ ЯРБ
з питань якості

 

 

________________ О.О.Рогожинська

 

 

"___" ________2005 р.

Керівник теми, начальник відділу зняття з експлуатації, к.ф-м.н.

 

 

________________ С.М.Кондратьєв

 

 

"___" ________2005 р.

Відповідальний виконавець, начальник лабораторії зняття з експлуатації ядерних установок

 

 

________________ С.П.Смишляєва

 

 

"___" ________2005 р.

 


 

Додаток
до розділу 4 Пояснювальної записки

Спадковість термінології та вимог документів

1. Дозвільна діяльність

1.1 Основні положення НП 306.2.02/1.004-98.

Зняття з експлуатації ядерної установки (ЗЕ) здійснюється відповідно до програми зняття установки з експлуатації.

Схема ліцензування складається з надання ліцензії на ЗЕ як етап життевого циклу та дозволів на окремі етапи (стадії) ЗЕ.

Передбачена розробка таких видів ліцензійних документів:

·        Програма припинення експлуатації;

·        Концепція ЗЕ;

·        Стратегія ЗЕ;

·        Програма ЗЕ;

·        Звіт з аналізу безпеки;

·        Технологічні регламенти на припинення експлуатації та ЗЕ.

1.2. Основні положення Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", від 24.06.2004 р. №1868-IV;

Закон встановлює Проект ЗЕ основним документом, згідно з яким має здійснюватися процес ЗЕ.

Закон визначає, що "проект зняття з експлуатації ядерної установки має містити техніко-економічне обґрунтування проекту, порядок припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації, який визначає черговість, тривалість, основний зміст етапів припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації і стан ядерної установки після закінчення кожного етапу" і є підставою для прийняття рішень про фінансування
заходів ЗЕ.

Проект ЗЕ розробляється на основі Концепції ЗЕ.

1.3. Співвідношення між НП 306.2.02/1.004-98 та Законом України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"

1.3.1. Визначення термину "Проект ЗЕ" у частині порядку припинення експлуатації та ЗЕ відповідає Стратегії ЗЕ, зазначений у п.4.7
НП 306.2.02/1.004-98, тобто Стратегия ЗЕ має бути складовою Проекту ЗЕ.

До частини "техніко-економічне обґрунтування" доцільно підійти, як до документа техніко-економічного обгрунтування, що розробляється на початку проектування згідно з ДБН А.2.2-3-2004.

З погляду на включення до Проекту ЗЕ етапу припинення експлуатації, матеріали Програми припинення експлуатації мають бути складовою
Проекту ЗЕ.

1.3.2. Проект ЗЕ затверджується Кабінетом Міністрів України, містить техніко-економічне обґрунтування (далі - ТЕО), стратегію ЗЕ, визначає здійснення процесу та фінансування робіт щодо припинення експлуатації та ЗЕ, тому, після затвердження, він може бути підставою для видачі ліцензії на ЗЕ.

1.4. Видачу окремих письмових дозволів на реалізацію етапів (стадій) ЗЕ, доцільно також гармонізувати з ДБН А.2.2-3-2004, згідно якого наступним кроком проектування після ТЕО є розробка "проекту". Для ЗЕ цей крок може бути визначено, як розробка "проекту на етап (стадію) ЗЕ". Це буде більш докладний у порівнянні з ТЕО документ, у якому визначаються конкретні технічні рішення певного етапу (стадії), до документа фактично увійдуть усі складові "програми етапу (стадії) ЗЕ".

Тобто, замість програми реалізації етапу (стадії) ЗЕ, звіту з аналізу безпеки та технологічного регламента ЗЕ, для отримання дозвілу потрібно будє надати: Проект стадії ЗЕ, Звіт з аналізу безпеки стадії ЗЕ, Аварійний план, адаптований для стадії ЗЕ.

Звіт з аналізу безпеки на етап (стадію) ЗЕ доцільно розробляти, базуючись на проекті етапу (стадії) ЗЕ.

Таким чином, діяльність із ЗЕ буде враховувати загальноприйняту послідовність проектування, що встановлена у ДБН А.2.2-3-2004.

1.5. Пропонується наступна схема ліцензування діяльності із ЗЕ. Основним документом ЗЕ є Проект ЗЕ, який розробляється, узгоджується та затверджується до початку етапу припинення експлуатації. Проект ЗЕ серед іншого визначає основні етапи ЗЕ. Проект ЗЕ разом з іншими документами, що вимагаються законодавством України з ліцензування, є основою для видачі ліцензії на право впровадження діяльності із ЗЕ. В ліцензії мають бути визначені етапи ЗЕ, на реалізацію яких потрібно отримання окремих письмових дозволів. Для отримання дозволу на реалізацію етапу до Держатомрегулювання України на узгодження серед інших документів має подаватися Проект окремого етапу ЗЕ і в його складі Звіт з аналізу безпеки. В Проекті окремого етапу ЗЕ, враховуючи, що етап, як правило, займає тривалий час, має бути встановлена послідовність (черги) розробки робочої документації (третій крок проектування згідно ДБН А.2.2-3-2004) на окремі заходи ЗЕ, що послідовно (за чергами) реалізуються протягом етапу.

2. Питання радіаційного захисту та поводження з радіоактивними відходами 

Згідно НП 306.2.02/1.004-98 Програма радіаційного захисту є складовою Програми ЗЕ. Оскільки Програма ЗЕ виключається з ліцензійних документів, а ЗЕ виконується у відповідності з Проектом ЗЕ, то потрібно виключити і розділ, в якому встановлюються вимоги до Програми радіаційного захисту (далі РЗ). Програмні питання РЗ під час ЗЕ доцільно розглядати в рамках Проекту ЗЕ.

Питання забезпечення безпеки при поводженні з РАВ в нормативній базі України в цілому вирішені, але деякі з цих питань, пов'язані зі ЗЕ, залишаються неврегульованими, зокрема взаємовідношення між експлуатуючою організацією установок, що знімаються з експлуатації, та спеціалізованими державними підприємствами щодо поводження та захоронення РАВ, які забезпечують своєчасне прийняття РАВ на переробку/захоронення.

Для врегулювання особливостей РЗ та поводження з РАВ під час ЗЕ надаються розділи «радіаційна безпека» та «поводження з РАВ».

3. Класифікація компонентів установки, що знімається з експлуатації

З припиненням експлуатації установки та після видалення з неї ядерного палива потрібно переглянути основні критерії безпеки щодо цього об´єкта. Передусім це стосується:

1.      допустимих викидів та скидів (оскільки ядерне паливо відсутнє, ядерна установка не працює, квота на викиди та скиди може бути зменшена);

2.      міцності та надійності конструкцій (підтримування тривалий час міцності та надійності конструкцій згідно з нормами для АС, яка експлуатується, недоцільно та, вочевидь і неможливо);

3.      систем та елементів за їх важливістю для безпеки, призначенням та характером виконуваних функцій (недоцільним є підтримування надійності та резервування всіх систем та елементів на рівні потрібному для АС, яка експлуатується).

Для врегулювання цих питань встановлюються вимоги до класифікації установки, що знімається з експлуатації.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux