Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 червня 2010 р.
Київ
Пояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено відповідно до п.4 Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ "Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 1307-р, та у зв’язку з необхідністю приведення Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813, у відповідність до законів України “Про ратифікацію Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу”, “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання ” та “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

У зв’язку з ратифікацією Україною Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, необхідно врахувати вимогу статті 2А зазначеної Поправки, а саме: “пункт 1, підпункт b): забезпечення вжиття оперативних та всеосяжних заходів з виявлення та, у належних випадках, повернення зниклого або вкраденого ядерного матеріалу;”. Аналогічна вимога щодо інших радіоактивних матеріалів викладена в Кодексі поведінки із забезпечення безпеки та збереженості джерел іонізуючого випромінювання, стаття 9: “Кожній державі належить забезпечити наявність відповідних технічних засобів і послуг в сфері радіаційного захисту, безпеки і збереженості…, необхідні для: а) пошуку зниклих джерел і забезпечення збереженості знайдених джерел;”. Зазначений Кодекс схвалено на Генеральній конференції МАГАТЕ у 2003 р., за участю України.

Також необхідно впровадити норму щодо забезпечення фізичного захисту виявлених у незаконному обігу ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, відповідно до Закону України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”.

Необхідність у внесенні змін виникла також в зв’язку зі зміною назви Міністерства екології та природних ресурсів (Мінекоресурсів) та створенням територіальних органів Держатомрегулювання - Державних регіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки, до основних завдань яких належить участь у заходах щодо запобігання незаконному обігу радіоактивних матеріалів.

 

Крім того, при розробці проекту постанови враховано досвід застосування Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу, та пропозиції центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у запобіганні незаконному обігу (далі – Порядок).

В зв’язку з впровадженням до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” визначення терміну «радіоактивні матеріали», яке охоплює, в тому числі, і джерела іонізуючого випромінювання, виникла необхідність внесення змін до назви та тексту Постанови. У поняття «джерела іонізуючого випромінювання» входять фізичні об’єкти, що містять радіоактивну речовину, та технічні пристрої, призначені для створення іонізуючого випромінювання. Відповідно до діючої редакції Постанови, поняття незаконного обігу не включає такі технічні пристрої, тобто, генеруючі пристрої типу рентгенівських установок та нейтронних генераторів, тощо. Зазначені пристрої не містять радіоактивну речовину, не становлять загрозу у випадку диверсії і, відповідно до законодавства, на них не поширюються вимоги фізичного захисту. Тому у зміненому визначенні незаконного обігу зазначені пристрої також виключено.

2. Мета і шляхи її досягнення

Актом вносяться зміни до постанови та Порядку, якими передбачається, що на всіх етапах поводження з виявленими у незаконному обігу радіоактивними матеріалами беруть участь територіальні органи Держатомрегулювання. Ця норма включена на підставі Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1830 та Положення про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 16.10.2007 № 139, зареєстрованим в Мін’юсті 14.11.2007 за № 1269/14536.

Вищезазначена місія МАГАТЕ, яка відбулася в Україні у 2008 році, внесла за результатами роботи наступну пропозицію:

“Уряду України необхідно прийняти закони, які будуть гарантувати, що грошові зобов’язання при поводженні з покинутими джерелами не зумовлять не доповідання про знахідки таких джерел (включаючи джерела, виявлені дилерами металобрухту).”

В зв’язку з цим пункт 19 доповнено нормою, що особа, яка знайшла підозрюваний матеріал/об'єкт, має право на відшкодування необхідних витрат, пов’язаних із знахідкою.

Крім того, оскільки радіоактивні матеріали в металобрухті, в основному, виявляють переробні металургійні підприємства (отримувачі), які і повинні надавати інформацію про цю знахідку, та з метою недопущення приховуванню ними такої інформації, пропонується фінансову відповідальність за радіоактивно забруднений металобрухт та виявлені в ньому радіоактивні матеріали покладати на відправника металобрухту.

Відповідно до вимог Закону України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” до проекту включено норму щодо забезпечення фізичного захисту виявлених у незаконному обігу радіоактивних матеріалів на всіх етапах поводження з ними та визначено органи виконавчої влади, які забезпечують виконання цієї норми.

3. Правові аспекти

Відповідна сфера суспільних відносин регулюється:

законами України:

“Про фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання ”;

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”;

“Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”;

“Про державний кордон України”;

“ Про Державну прикордонну службу України ”;

Цивільним кодексом України;

постановами Кабінету Міністрів України:

від 2 червня 2003 р. № 813 “Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу”

від 20 березня 1995 р. № 198 “Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон”

від 24 жовтня 2002 р. № 1569 “Про затвердження Порядку справляння єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон”

від 24 грудня 2003 р. № 1989 “Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними”

від 17 листопада 2001 р. № 1520 “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України”

від 18 липня 2007 р. № 940 “Про затвердження Положення про Державну митну службу України”

від 27 грудня 2006 р. № 1830 “Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України”

наказом Держатомрегулювання України від 16.10.2007 № 139, зареєстрованим в Мін’юсті 14.11.2007 за № 1269/14536 “Про затвердження Положення про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання”.

Реалізація акта не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

Проект постанови встановлює право особи, яка знайшла чи виявила радіоактивні матеріали, на відшкодування необхідних витрат, яких вона зазнала у зв’язку зі знахідкою, відповідно до статті 339 Цивільного кодексу України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних витрат із державного бюджету. Фінансування заходів у випадках виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, відповідно до чинного Порядку, здійснюється за рахунок бюджетних призначень на цю мету, передбачених відповідним органам виконавчої влади. Фінансування центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, які беруть участь у запобіганні незаконному обігу, здійснюється за рахунок бюджетних призначень на їх утримання. Впровадження змін, що вносяться, не потягне за собою додаткових заходів у випадках виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу та розширення фінансування із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджено з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Державною митною службою України.

У проекті постанови враховано пропозиції та доповнення, надані Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Державною митною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

7. Запобігання корупції

 

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, тому проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщений на веб-сторінці Держатомрегулювання для обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Реалізація постанови дозволить забезпечити ефективну взаємодію органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, та виключити випадки неповідомлення органів виконавчої влади про виявлення таких радіоактивних матеріалів, зумовлені побоюванням фінансової відповідальності.

Критерієм ефективності постанови буде відсутність випадків неповідомлення чи несвоєчасного реагування на перебування ядерних та інших радіоактивних матеріалів, що знаходяться під юрисдикцією України, в незаконному обігу, а також відсутність зауважень МАГАТЕ щодо порушення вимог міжнародних конвенцій та інших актів.

 

Голова О. Миколайчук

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux