Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 травня 2013 р.
Київ
Пояснювальна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»

 

1.                 Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії» розроблено Держатомрегулюванням України з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та узгодженості з постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» внесені зміни до переліку видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню. Крім того, відповідно до статті 161 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», у разі втрати чи псування ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки чи його територіальним органом може бути на платній основі виданий дублікат ліцензії, тому перелік документів дозвільного характеру, за надання яких справляється плата, наведених в Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440, потребує приведенню у відповідність до положень Закону.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії” затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та розмір плати за їх надання, а також визнано такими, що втратили чинність розміри плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440.

Зважаючи на те, що відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» видача ліцензій, сертифікатів, інших документів дозвільного характеру належить до адміністративних послуг, перелік адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання України відповідає переліку документів дозвільного характеру, які видаються відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

Затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання в частині запровадження плати за видачу дозволів на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів потребує внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів», якою затверджено Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів.

Крім того, в процесі ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання було виявлено недоцільність здійснення оплати за внесення змін до ліцензій у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) в розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591, оскільки в цьому випадку не потребується проведення перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, та як наслідок зменшуються витрати на оплату праці фахівців, які розглядають ліцензійні документи та не здійснюються витрати на відрядження. З метою оптимізації державного регулювання безпеки поводження з ДІВ з високим потенційним ризиком, шляхом економії часу та ресурсів на здійснення державного регулювання поводження з ДІВ з низьким потенційним ризиком, вносяться відповідні зміни до розмірів плати за надання Держатомрегулювання України адміністративних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591. Крім того, виправляється помилка щодо наділення територіальних органів повноваженнями з внесення змін до ліцензій з підстави щодо поширення дії ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширення межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, оскільки територіальні органи Держатомрегулювання України здійснюють тільки ліцензування діяльності по поводженню з ДІВ.

 

2.                 Мета і шляхи її досягнення

Проектом акта пропонується внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії» і Порядок справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії пропонується викласти у новій редакції.

Зазначений Порядок встановлює порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, при цьому пропонується:

привести перелік документів дозвільного характеру, за надання яких справляється плата, наведених в Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, у відповідність до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.02.2010 N 1874-VI). Відповідно до Закону дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії передбачає:

-    ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

-    ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу такій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

-    ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

-    видачу сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

-    видачу дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів;

-    державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання;

доповнити Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії нормами щодо видачі дубліката ліцензії.

Крім того, з метою зниження регуляторного тиску на суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії вносяться зміни, якими передбачається подача документу про оплату за справляння дозвільних процедур до органу регулювання після прийняття ним рішення про видачу документу дозвільного характеру.

Проектом акта вносяться також відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів», якою затверджено Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, пов’язані із запровадженням плати за видачу дозволів на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів, оскільки відповідно до Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.11 р. № 591 передбачено справляння плати за видачу дозволу на перевезення радіоактивних речовин.

Проектом акта пропонується внесення зміни до Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розмірів плати за їх надання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N591 в частині коригування у розділі «Послуги, які надаються територіальними органами Держатомрегулювання»  підстави для внесення змін до ліцензії в зв’язку з поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ (виключається підстава щодо поширення дії ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширення межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, так, як територіальні органи Держатомрегулювання України здійснюють тільки ліцензування діяльності по поводженню з ДІВ), а також розмірів оплати за внесення змін із зазначеної підстави.

 

3.                 Правові аспекти

У сфері суспільних відносин, що регулюються проектом акта, діють такі закони та інші нормативно-правові акти:

1) Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

2) Закон України « Про адміністративні послуги»;

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»;

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року N 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів»;

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”.

Проект акта не стосується прав та обов'язків громадян.

 

4.                 Фінансово-економічне обґрунтування

Проектом постанови передбачається встановлення економічно - обґрунтованого розміру плати за внесення змін до ліцензії в зв’язку з поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ. Детальний фінансово-економічний розрахунок собівартості здійснення дозвільної процедури додається. Реалізація положень проекту постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

 

5.                 Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва України, отримання висновку правової експертизи Міністерства юстиції України.

 

6.                 Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7.                 Запобігання корупції

У проекті акту відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8.                 Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

 

 

9.                 Позиція соціальних партнерів

Положення акта не стосуються соціально-трудової сфери та не потребують узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України є регуляторним актом, який повністю відповідає принципам державної регуляторної політики. Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до проекту акта підготовлено аналіз регуляторного впливу.

Позитивні соціально-економічні наслідки прийняття даної постанови пов’язані із встановлення чіткого порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності при видачі Держатомрегулювання України документів дозвільного характеру, а також, як наслідок, забезпечення високого рівня ядерної та радіаційної безпеки.

З прийняттям регуляторного акту буде зменшено регуляторний тиск на суб’єктів, які здійснюють діяльність з ДІВ, а також на тих, кому буде відмовлено в отриманні документу дозвільного характеру. Крім того, буде забезпечена економія часу та ресурсів на здійснення державного регулювання поводження з ДІВ з високим потенційним ризиком, шляхом економії часу та ресурсів на здійснення державного регулювання поводження з ДІВ з низьким потенційним ризиком.

 

11.Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови направлене на приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до чинного законодавства та забезпечить встановлення чіткого порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності при видачі Держатомрегулювання України документів дозвільного характеру.

 

Голова

 

О.Миколайчук

 

«______»_________________2013 р.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux