Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 05 травня 2016 р.
Київ
Порівняльна таблиця

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного нагляду у сфері використання ядерної енергії »

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) запропонованого проекту акта

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 18818. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

 

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

Стаття 18818. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

 

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки щодо усунення порушень законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

Стаття 24412. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 18818).

Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, його заступники.

Стаття 24412. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 18818).

 

Від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник зазначеного органу, а також уповноважені ним посадові особи.

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

Стаття 25. Державний нагляд за ядерною та радіаційною безпекою

 

Державні інспектори з ядерної та радіаційної безпеки мають право:

безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, для перевірки дотримання законодавства про використання ядерної енергії, отримувати від ліцензіата чи власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

 

 

 

надсилати ліцензіатам, а також їх посадовим особам, керівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії;

 

 

 

застосовувати у встановленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ, організацій та підприємців за порушення законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої законодавством установлені вимоги щодо отримання відповідного документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації, а також за невиконання чи неналежне виконання умов наданих документів дозвільного характеру;

притягати у встановленому порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про ядерну та радіаційну безпеку.

 

Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України призначає Президент України.

 

Рішення Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, прийняте у межах його компетенції, є остаточним і може бути оскаржено лише у судовому порядку.

 

Рішення державних інспекторів, підпорядкованих Головному державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України, можуть бути скасовані ним.

 

 

 

Оскарження рішень Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України не зупиняє їх дії.

 

 

Ліцензіат повинен створити необхідні умови для роботи представників органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

 

Стаття 25. Державний нагляд за ядерною та радіаційною безпекою

 

Державні інспектори з ядерної та радіаційної безпеки мають право:

безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, для перевірки дотримання законодавства про використання ядерної енергії, отримувати від ліцензіата, іншого суб’єкта, який провадить вид діяльності, що підлягає державному регулюванню у сфері використання ядерної енергії, чи власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

надсилати ліцензіатам, іншим суб’єктам, які провадять вид діяльності, що підлягає державному регулюванню у сфері використання ядерної енергії, а також їх посадовим особам, керівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії;

 

Виключити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виключити

 

 

 

Виключити

 

 

Виключити

 

 

 

 

Рішення державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки можуть бути оскаржені до суду, а також скасовані керівником органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки чи уповноваженими ним посадовими особами.

 

Оскарження рішень державних інспекторів з ядерної та радіаційної безпеки, прийнятих в межах їх повноважень, передбачених законом, не зупиняє їх дії.

 

Ліцензіат, інший суб’єкт, який провадить вид діяльності, що підлягає державному регулюванню у сфері використання ядерної енергії, повинні створити необхідні умови для роботи представників органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

 

 

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

Стаття 171. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Рішення про накладення штрафів, передбачених частиною першою цієї статті, приймається головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі протоколу про порушення вимог цього Закону, складеного державним інспектором органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

 

 

 

Оскарження рішень головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступників щодо накладення штрафів здійснюється в судовому порядку

 

 

Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, зараховуються до Державного бюджету України.

 

відсутні

Стаття 171. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Рішення про накладення штрафів, передбачених частиною першою цієї статті, приймається керівником органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або уповноваженими ним посадовими особами від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у формі постанови, яка повинна відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України “Про виконавче провадження”, на підставі протоколу про порушення вимог цього Закону, складеного державним інспектором органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

 

Оскарження рішень керівника органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також уповноважених ним посадових осіб щодо накладення штрафів здійснюється в судовому порядку

 

Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, зараховуються до Державного бюджету України.

 

Штрафи, передбачені частиною першою цієї статті, можуть бути застосовані протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

 

У разі вчинення суб’єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії двох або більше правопорушень штрафи накладають за кожне вчинене правопорушення окремо.

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії сплачують штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення постанови про накладення штрафу та подають органові державного регулювання безпеки використання ядерної енергії копію платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу.

 

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається органові державної виконавчої служби для її виконання в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

 

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: валютного контролю; митного контролю на кордоні; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: валютного контролю; митного контролю на кордоні; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, крім здійснення такого нагляду під час провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких не підлягає ліцензуванню; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.

 

Начальник Управління

правового забезпечення В. Г. Матвєєва

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux