Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Плани розробки регуляторних актів
від 26 лютого 2015 р.
Київ
План розробки регуляторних актів Державної інспекції ядерного регулювання України на 2015 рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної інспекції

ядерного регулювання України

 _________________ С.БОЖКО

  26 лютого 2015р.

План розробки регуляторних актів Державної інспекції ядерного регулювання України на 2015 рік

 

  № п/п

Назва регуляторного акта

Підстави для прийняття регуляторного акта

Термін виконання

Виконавець

Відповідальний підрозділ

Примітка

1.

Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

Необхідність внесення змін у зв’язку із прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги»

ІІ квартал 2015

 

 

Матвєєва В.Г.

УПЗ

Структурні підрозділи Держатом-регулювання України

п.1.1 ПНР

2.

Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного нагляду у сфері використання ядерної енергії »

 

Необхідність впорядкування державного нагляду у сфері використання ядерної енергії.

 

І квартал 2015

 

Матвєєва В.Г.

УПЗ

 

п.1.2 ПНР

3.

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. N 1115»

 

Ст. 27 Закону “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку ”

ІІ квартал 2015

 

Кушка В.М.

УЯЗ

п.2.1 ПНР

4.

Розробка НПА «Вимоги щодо оформлення та змісту документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки»

 

Положення про Держатомрегулювання, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 363

І квартал 2015

 

Григораш О.В.

ДБЯУ

п.3.2 ПНР

5.

Перегляд НПА «Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки»

(після внесення змін до Закону)

 

 

Закон України «Про внесення змін до ЗУ «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

Грудень

Єсипенко Ю.М.

ЦІУ

п.3.3 ПНР

6.

Розробка Порядку проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень 

Підпункт 33 пункту 4 Положення про Держатомрегулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 363 

Грудень

Єсипенко Ю.М..

ЦІУ

п.3.4 ПНР

7.

Розробка НПА «Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності персоналу експлуатуючої організації»

Плановий перегляд

НПА «Правил ліцензування діяльності персоналу з безпосередньо-го управління реакторною установкою АЕС»,

Грудень 

Єсипенко Ю.М.

ЦІУ

п.3.10 ПНР

8.

Розробка НПА «Порядок користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання»

Перегляд «Порядку користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання», затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства промислової політики України від 18.01.2000 № 17/21, зареєстрований в Мін’юсті України 15.03.2000 за № 167/4388

ІІ квартал 2015

 

Тріпайло Р.Ф.

УРБ

п.3.32 ПНР

9.

Розробка НПА «Про затвердження Форм реєстраційних карток джерел іонізуючого випромінювання»

Перегляд наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров’я України від 18.01.2000 № 15/7, зареєстрованому в Мін’юсті України 16.03.2000 за № 171/4392 «Про затвердження Порядку реєстрації джерел іонізуючого випромінювання та форми реєстраційної картки»

ІІ квартал 2015

 

Тріпайло Р.Ф.

УРБ

п.3.31 ПНР

10.

Розробка НПА «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд»

 

Лист Мін’юсту України від 25.07.2014 № 10.1-19/16 щодо переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих в Мін’юсті України, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України

ІІ квартал 2015

 

Сотніков О.І.

УРБ

п.3.27 ПНР

11.

Розробка нової редакції НПА «Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з виробництва ДІВ»

 

Лист Мін’юсту України від 25.07.2014 № 10.1-19/16 щодо переліку нормативно-правових актів, зареєстрованих в Мін’юсті України, що підлягають перегляду та приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України

ІІІ квартал 2015

 

Захарченко П.Г.

УРБ

п.3.33 ПНР

12.

Внесення змін до НПА «Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів»

У зв’язку із зміною структури, назви та функцій центральних органів виконавчої влади

ІІІ квартал 2015

 

Рибалка Н.В.

 

УРАВ

п.3.40 ПНР

13.

Внесення змін до НПА «Положення

про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів,

що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій

на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу

сховища для захоронення радіоактивних відходів»

 

Необхідність удосконалення законодавства

2015 - 2016

 

Рибалка Н.В.

 

УРАВ

п.3.41 ПНР

14.

Розробка нової редакції НПА «Про затвердження Переліку документів і відомостей, необхідних для здійснення радіологічного контролю на державному кордоні України»

 

Положення про Держатомрегулювання, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 363

І квартал 2015

Сотніков О.І.

УРБ

п.3.28 ПНР

15.

Розробка спільного наказу   Державної інспекції ядерного регулювання України та Міністерства охорони здоров’я України   «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров’я України  від 18.01.2000 № 15/7»

 

Перегляд наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров’я України від 18.01.2000 № 15/7, зареєстрованому в Мін’юсті України 16.03.2000 за № 171/4392 «Про затвердження Порядку реєстрації джерел іонізуючого випромінювання та форми реєстраційної картки»

ІІ квартал 2015

 

Тріпайло Р.Ф.

УРБ

 

16.

Проекту спільного наказу  Державної інспекції ядерного регулювання України та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України  «Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства промислової політики України від 18 січня 2000 року № 17/21»

 

Перегляд «Порядку користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання», затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства промислової політики України від 18.01.2000 № 17/21, зареєстрований в Мін’юсті України 15.03.2000 за № 167/4388

ІІ квартал 2015

 

Тріпайло Р.Ф.

УРБ

 

17.

Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо здійснення державного регулювання у сфері безпеки використання ядерної енергії »

 

Підпункт 15 пункту 101 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна-2020” у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р.

 

ІI квартал 2015

 

Матвєєва В.Г.

УПЗ

 

 

18.

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів»

Пункт 188 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

листопад 2015

Матвєєва В.Г.

УПЗ

 

 

19.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

Пункт 188 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

2015

Тріпайло Р.Ф.

УРБ

 

20

Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення»

 

Пункт 188 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р.

2015 - 2016

Тріпайло Р.Ф.

УРБ

 

 

ПНР – План нормативного регулювання Державної інспекції ядерного регулювання України на 2015 рік

 

 Начальник Управління правового забезпечення В.Г.Матвєєва

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux