Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Плани розробки регуляторних актів
від 04 липня 2015 р.
Київ
План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Голови

 

__________________Т.П.Кілочицька

 

«17» квітня 2015 року

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

 

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

1.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718

Деякі питання Державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

Періодичний

УРБ

Квітень 2015 р.

Кількісні та якісні

2.

Наказ Мінекоресурсів України від 20.03.01 р. № 111, зареєстрований Мін’юстом 11.04.01 р. за № 334/5525

Умови та правила провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання

Періодичний

УРБ

Лютий 2017 р.

Кількісні та якісні

3.

Наказ Держатомрегулювання від 31.08.04 р. № 141, зареєстрований Мін’юстом 09.09.04 р. за № 1125/9724

“Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів”

Періодичний

УЯЗ

Лютий 2017 р.

Кількісні та якісні

4.

Наказ Держатомрегулювання від 31.08.04 р. № 141, зареєстрований Мін’юстом 09.09.04 р. за № 1127/9726

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів

Періодичний

УЯЗ

Лютий 2017 р.

Кількісні та якісні

5.

Наказ Держатомрегулювання від 13.12.04 р. № 185, зареєстрований Мін’юстом 04.01.05 р. за № 4/10284

“Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС”

Періодичний

ДБЯУ

Квітень 2015 р.

Кількісні та якісні

6.

Наказ Держатомрегулювання від 13.12.04 р. № 186, зареєстрований в Мін´юсті за № 2/10282 від 04.01.05 р

“Правила ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки”

Періодичний

ДБЯУ

Квітень 2015 р.

Кількісні та якісні

7.

Наказ Держатомрегулювання від 25.07.06 р. № 110, зареєстрований Мін’юстом 05.10.06 р. за № 1092/12966

«Вимоги до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів»

Періодичний

УЯЗ

Жовтень 2016 р.

Кількісні та якісні

8.

Наказ Держатомрегулювання від 16.10.06 р. №162, зареєстрований Мін’юстом 06.12.06 р. за № 1268/13142

«Про затвердження вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатам у сфері використання ядерної енергії»

Періодичний

УРБ

Грудень 2016 р.

Кількісні та якісні

9.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1253

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання»

Періодичний

УРБ

Січень 2015 р.

Кількісні та якісні

10.

Наказ Держатомрегулювання від 06.09.2007 р. № 119, зареєстрований в Мін’юсті від 20.09.2007 за 1079/14346

«Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів»

Періодичний

УЯЗ

Вересень 2017 р.

Кількісні та якісні

11.

Наказ Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 161, зареєстрований в Мін’юсті від в06.12.2007 за № 1352/14619

«Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів»

Періодичний

УРАВ

Грудень 2017 р.

Кількісні та якісні

12.

Наказ Держатомрегулювання від 28.12. 2007р. N 193, зареєстрований в Мін’юсті 18.01. 2008 р. за N 31/14722

«Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії»

Періодичний

УРБ

Січень 2015 р.

Кількісні та якісні

13.

Наказ Держатомрегулювання від 17.12. 2008 № 198,

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.01.2009 за № 3/16019

“Про затвердження форми дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів та форми заяви про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів

Періодичний

УРБ

Січень 2016 р.

Кількісні та якісні

14.

Наказ Держатомрегулювання від 16.02.2009 № 34, зареєстрований в Мін’юсті 11.03.2009 за № 229/16245

Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива

Періодичний

УРАВ

Квітень 2016 р.

Кількісні та якісні

15.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.10 № 414

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.03 № 813»

Періодичний

УЯЗ

Червень 2013 р.

Кількісні та якісні

16.

Наказ Держатомрегулювання від 01.07.10 № 84 , зареєстрований Мінюстом від 20.08.10 за №718/18013

«Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності»

Періодичний

УРАВ

Вересень 2017 р.

Кількісні та якісні

17.

Наказ Держатомрегулювання від 21.09.19 № 121, зареєстрований в Мін’юсті від 20.10.10 за № 950/18245

“Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії”

Періодичний

УРБ

Листопад 2017 р.

Кількісні та якісні

18.

Наказ Держатомрегулювання від 14.10.10 № 142, зареєстрований в Мін’юсті 03.11.10 за № 1028/18323

Внесення змін до «Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів»

Періодичний

УРАВ

Листопад 2017 р.

Кількісні та якісні

19.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591

”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року N 440”

Періодичний

УПЗ

Липень 2015 р.

Кількісні та якісні

20.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174

«Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування»

Періодичний

УРБ

Січень 2016р.

Кількісні та якісні

21.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.11 № 1337

“Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту

Періодичний

УЯЗ

Січень 2016р.

Кількісні та якісні

22.

Наказ Держатомрегулювання від 19.12.11 №190, зареєстровано в Мін’юсті 10 січня 2012 р. за N 17/20330

«Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії»

Періодичний

УКБДЯУ

Лютий 2016 р.

Кількісні та якісні

23.

Наказ Держатомрегулювання від 28.12.11 №195, зареєстровано в Мін’юсті 25 січня 2012 р. за N 113/20426

«Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації»

Періодичний

УКБДЯУ

Лютий 2016 р.

Кількісні та якісні

24.

Наказ Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстровано в Мін’юсті 29 серпня 2012 р. за N 1453/21765

.

 

"Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії".

Періодичний

УПЗ

Жовтень 2016 р.

Кількісні та якісні

25.

Наказ Держатомрегулювання від 18.10.2012 №188 зареєстровано в Мін’юсті від 31.10.2012 №1817/22129

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники

Періодичний

УКБДЯУ

Грудень 2016 р.

Кількісні та якісні

26.

Наказ Держатомрегулювання від 28.12.2012 № 256 зареєстровано в Мін’юсті від 22.01.2013

№170/22702

Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

Періодичний

УПЗ

Лютий 2017

Кількісні та якісні

27.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 453

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. №1382»

Повторний

УРБ

Січень 2015

Кількісні та якісні

28.

Наказ Держатомрегулювання від 05.08.2013 N 83зареєстровано в Мін’юсті від 21 серпня 2013 р. за N 1442/23974

«Правила з радіаційної безпеки прискорювачів електронів»

Періодичний

УРБ

Вересень 2017

Кількісні та якісні

29.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 639

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»

Періодичний

УПЗ

Вересень 2017

Кількісні та якісні

30.

Наказ Держатомрегулювання від 25.07.2013 №76, зареєстровано в Мінюсті 06 вересня 2013 року за №№1543/24075, 1544/24076

«Порядок формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, Інструкція з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання»

Періодичний

УЯЗ

Вересень 2017

Кількісні та якісні

31.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. N 824

«Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»

Періодичний

УПЗ

Грудень 2017

Кількісні та якісні

32.

Наказ Держатомрегулювання від 30.12.2013 № 149, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 р. за N 55/24832

«Про затвердження Змін до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»

Повторний

УПЗ

Лютий 2015

Кількісні та якісні

33.

Наказ Держатомрегулювання від 03.12.2013 № 138, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2013 р. за N 2148/24680

«Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування»

Повторний

УРБ

Січень 2015

Кількісні та якісні

34.

Наказ Держатомрегулювання від 20.08.2014 № 118, зареєстровано в Мін’юсті 09.09.2014 за № 1102/25879

«Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів»

Повторний

УРАВ

Грудень 2015

Кількісні та якісні

35.

Наказ Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.2014 за №1549/26326

«Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»

Повторний

УРБ

Січень 2017

Кількісні та якісні

36.

Наказ Держатомрегулювання від 25.12.2014 № 206, зареєстровано в Мін’юсті15.01.2015 за № 35/26480

«Про затвердження змін до Переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування»

Базовий

УРБ

Лютий 2015

Кількісні та якісні

37.

Наказ Держатомрегулювання від 28.01.2015  № 12, зареєстровано в Мін’юсті 12 лютого 2015 р. за № 152/26597

«Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки»

Базовий

ДБЯУ

Березень 2015

Кількісні та якісні

УПЗ – Управління правового забезпечення;

* УЯЗ Управління з питань ядерної захищеності;

* УРБ – Управління радіаційної безпеки;

*УРАВУправління безпеки поводження з РАВ;

*ДБЯУ – Департамент з питань безпеки ядерних установок.

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux