Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 25 лютого 2014 р.
Київ
Підсумки діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України за 2013 рік

Схвалено

постановою Колегії

Держатомрегулювання України

№ 01 від 06.02.2014

 

 

ЗВІТ

про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України 

за 2013 рік

 

Діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України у 2013 році була спрямована на забезпечення високих стандартів ядерної та радіаційної безпеки в Україні.

Основні завдання та функції Державної інспекції ядерного регулювання України, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії, визначені у Положенні про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 403.

У 2013 році Держатомрегулювання України забезпечила виконання цих завдань за такими напрямами як безпека та захищеність: ядерних установок, об’єкта «Укриття», поводження з радіоактивними відходами (РАВ), поводження з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ); переробки уранових руд; безпека перевезень радіоактивних матеріалів. Було забезпечено дотримання міжнародних режимів безпеки, захищеності та гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. У 2013 році Держатомрегулювання України продовжувала забезпечувати виконання міжнародних зобов’язань України за конвенціями у сфері безпеки та захищеності, здійснювати активне міжнародне співробітництво.

Управління діяльністю Держатомрегулювання України забезпечується відповідно до сертифікованої системи управління якістю, яка успішно пройшла внутрішні та зовнішні аудити.

Державна інспекції ядерного регулювання України у 2013 році забезпечила виконання пріоритетних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Уряду України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі у рамках реалізації Національного плану дій на 2013 рік “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Національного плану з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013 – 2014 роки тощо.


У 2013 році виконано наступні пріоритетні завдання Держатомрегулювання України у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки та захищеності[1]  :

- забезпечено регулюючий супровід виконання детального плану-графіку реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків згідно затвердженого графіку;

- здійснено вдосконалення нормативно-правової бази з урахуванням уроків аварії на АЕС “Фукусіма-Даїчі”, розпочато гармонізацію діючих норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки України з референтними рівнями WENRA;

-  розроблено Національний план дій України за результатами “стрес-тестів”[2] ;

- у рамках виконання зобов’язань України, що випливають із Конвенції про ядерну безпеку, Держатомрегулювання України спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державним Агентством України з управління зоною відчуження та ДП НАЕК «Енергоатом» було підготовлено Шосту Національну доповідь України та передано до Секретаріату Конвенції[3] . У рамках оглядового циклу, що триває, Україна розглянула та поставила запитання до ряду національних доповідей країн-сторін Конвенції;

- забезпечено розгляд та регулюючий супровід будівництва пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»; заводу з виробництва ядерного палива; ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів».

 

1.  Регулювання безпеки ядерних установок


Діяльність Держатомрегулювання України з регулювання безпеки ядерних установок у 2013 році була спрямована на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації та знятті з експлуатації ядерних установок, захисту населення, персоналу та навколишнього природного середовища та здійснювалася шляхом виконання покладених на інспекцію функцій і планових завдань, доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних зобов’язань.

Основна увага приділялася питанням підвищення безпеки діючих АЕС.


1.1.  Підвищення безпеки діючих АЕС.

У 2013 році забезпечено контроль за впровадженням Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС шляхом:

- експертизи технічних рішень та проектів (79);

- узгодження технічних умов на обладнання (127);

- перевірки програм ядерно-небезпечних робіт (29);

- участі у приймальних випробуваннях на заводах та майданчиках (45);

- експертизи 56 звітних документів з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС України;

- виконання заходів Комплексної (зведеної) програми:

ЗАЕС – 22 заходи у порівнянні з 16 запланованими;

РАЕС – 15 заходів у порівнянні з 12 запланованими;

ЮУАЕС – 51 захід у порівнянні з 47 запланованими;

ХАЕС – заходи у порівнянні з 3 запланованими.

У 2013 році експлуатуючій організації ДП НАЕК «Енергоатом» було видано:

- 12 окремих письмових дозволів на виведення реакторних установок енергоблоків мінімально-контрольований рівень потужності після ремонту з перевантаженням активної зони;

- 1 окремий письмовий дозвіл на перше виведення реакторної установки енергоблоку на мінімально-контрольований рівень потужності після виконання заходів щодо подовження терміну експлуатації ядерної установки;

- 11 окремих письмових дозволів на пуск енергоблоків після планово-попереджувальних ремонтів з перевантаженням активної зони.

Видано також:

– 1 переоформлену ліцензію № ЕО 001019 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 1 Южно-Української АЕС»;

– 1 зміну до ліцензії ЕО № 000064 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС».

Видано (переоформлено, внесено змін) ліцензій на право провадження діяльності посадовими особами експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки – 58.

Видано (переоформлено, внесено змін) ліцензій на право безпосереднього управління реакторною установкою – 165.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1232 Комісією (призначена наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 03.12.2012 № 226 зі змінами, внесеними згідно з наказом від 06.12.2012 № 229 та наказом від 17.12.2012 №241) у відокремленому підрозділі «Хмельницька АЕС» з 03 грудня 2012 року по 11 січня 2013 року проведено спеціальне розслідування групового нещасного випадку, що стався 03 грудня 2012 року.


1.2.  Врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі» 

Гармонізація нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки з референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки та вдосконалення нормативно-правової бази з урахуванням уроків аварії на АЕС “Фукусіма-Даїчі”.

Вдосконалення нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки України, особливо в світлі уроків аварії, що сталася на АЕС «Фукусіма-Даічі», є одним із пріоритетних завдань Держатомрегулювання України. Особливу увагу при вдосконаленні нормативно-правової бази Держатомрегулювання України приділяє врахуванню найкращого європейського досвіду з регулювання безпеки ядерних установок.

На виконання заходів Національного Плану дій за результатами проведення «стрес-тестів» для АЕС України у 2013 році Держатомрегулювання України виконана самооцінка на предмет відповідності нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки України референтним рівням WENRA (Західноєвропейська Асоціація Регулюючих Органів з Ядерної Безпеки) з реакторної безпеки.

Із 295 референтних рівнів WENRA за 18 проблемами безпеки повна відповідність нормативних документів з ЯРБ встановлена для 226 референтних рівнів (77%), обґрунтовані відмінності – для 28 референтних рівнів (9%), невідповідність – для 41 референтного рівня (14%).

Нормативні документи з ЯРБ потребують подальшої гармонізації у відповідності до 41 референтного рівня, для яких встановлена невідповідність. Наразі Держатомрегулювання України розпочато роботу з розробки відповідного плану дій щодо гармонізації.

За напрямом вдосконалення нормативно-правової бази з урахуванням уроків аварії на АЕС “Фукусіма-Даїчі”, Держатомрегулювання України здійснено низку заходів. Зокрема, виконано попередній аналіз норм, правил і стандартів з ЯРБ з урахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-1» та підготовлені пропозиції з удосконалення чинних нормативно-правових актів з урахуванням міжнародного досвіду. Вже розпочаті та реалізуються роботи щодо перегляду:

- вимог до систем аварійного охолодження та відведення тепла від ядерного реактора до кінцевого поглинача;

- вимог до сейсмічного проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків АЕС;

- вимог до поводження зі свіжим та відпрацьованим ядерним паливом АЕС;

- вимог до локалізуючих систем безпеки.

За дорученням Держатомрегулюівання України у ДНТЦ ЯРБ була створена робоча група з перегляду основного нормативно-правового акта з ЯРБ НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій». Наразі вже розроблена перша редакція цього НПА.

На виконання доручення Уряду (доручення Віце-прем’єр-міністра України Юрія Бойка від 26.01.2013 р. за № 3148/1/1-13) Держатомрегулювання України із залученням ДНТЦ ЯРБ, ДП НАЕК «Енергоатом» та ДСП «Чорнобильська АЕС» було розроблено проект «Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» у відповідності до рекомендацій ENSREG щодо структури та змісту національних планів дій.

Проект Національного плану дій був обговорений та схвалений на розширеному засіданні Колегії Держатомрегулювання України 5 березня 2013 р.[4]  Партнерська перевірка національних планів дій всіх країн - учасників «стрес-тестів» відбулася у період з 22 по 26 квітня 2013 року в м. Брюссель. За результатами партнерської перевірки всіх національних планів дій ENSREG був розроблений та оприлюднений офіційний звіт, у якому відмічено про відповідність Плану дій України рекомендаціям ENSREG.


1.3.  Продовження термінів експлуатації енергоблоків ЮУАЕС-1,2; ЗАЕС-1,2 та дослідницького ядерного реактору ВВР-М ІЯД НАН України 

Питання «Про продовження експлуатації енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС за результатами періодичної переоцінки безпеки» було розглянуте на засіданні Колегії Держатомрегулювання України 28 листопада 2013 року. Колегією визнана обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 2 грудня 2023 року. Встановлена дата подання наступного Звіту з періодичної переоцінки безпеки 2 грудня 2018 року. Експлуатуючій організації видана Ліцензія на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблоку № 1 ВП Южно-Українська АЕС».

У 2013 році було забезпечено прийняття регулюючих рішень з питань можливого продовження строку експлуатації енергоблоків №2 ЮУАЕС, №1 і №2 ЗАЕС, а самерозглянуто 197 звітних документів, з яких узгоджено 108 рішень та 28 програм, 61 документ повернутий на доопрацювання.

За результатами розгляду документів НАЕК «Енергоатом», що надавалися до Держатомрегулювання протягом 2013 року, можна зробити висновки, що на поточний час критичними з точки зору своєчасного виконання робіт із продовження експлуатації енергоблоків №2 ЮУАЕС №1, 2 ЗАЕС у понадпроектний термін є: виконання в повному обсязі до завершення проектного строку експлуатації заходів передбачених «Комплексною програмою підвищення рівня безпеки блоків АЕС України»; обґрунтування виконання своїх функцій у понадпроектний термін критичними елементами першого контуру: реактора, парогенераторів, системи герметичного огородження; забезпечення сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, які виконують критичні функції безпеки; виконання кваліфікації обладнання систем безпеки на сейсмічну стійкість і «жорсткі» умови навколишнього середовища.

 

1.4. Спорудження енергоблоків № 3;4 Хмельницької АЕС

У 2013 році Держатомрегулювання України проведено розгляд документів з безпеки, що стосуються початку будівництва блоків № 3 і 4 ХАЕС, а саме виконана державна експертиза з ядерної та радіаційної безпеки, за результатами якої схвалені:

- «Технические требования к техническому заданию на разработку технического проекта реакторной установки типа ВВЭР-1000 проекта В-392 для энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС»;

- «Технические требования к техническому заданию на разработку технического проекта реакторного отделения для энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС»;

- «Основные концептуальные проектные решения по энергоблокам №3 и №4 Хмельницкой АЭС».

 

1.5. Спорудження заводу з виробництва ядерного палива

Протягом 2013 року Держатомрегулюванням України схвалені:

- «План ліцензування заводу з виробництва ядерного палива»;

- Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки «Попереднього звіту з аналізу безпеки заводу з виробництва ядерного палива».


1.6. Спорудження ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (далі ЯПУ - «Джерело нейтронів»)

Протягом 2013 року Держатомрегулюванням України:

1. Видана ННЦ ХФТІ ліцензія №001018 на право здійснення діяльності на етапах життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію» ЯПУ «Джерело нейтронів»;

2. Розглянуто 151 технічний документ, серед яких, за результатами державної експертизи:

- погоджені:

· «Технічне завдання на «Автоматизовану систему контролю та управління ЯПУ «Джерело нейтронів»;

· «Технічне рішення про заміну сталей для виготовлення обладнання ЯПУ «Джерело нейтронів»;

· «Технічне рішення по встановленню біологічного захисту ЯПУ «Джерело нейтронів»;

· програми заводських випробувань обладнання автоматизованої системи радіаційного контролю ЯПУ «Джерело нейтронів»;

- повернуті на доопрацювання:

· матеріали технічного проекту «Автоматизованої системи контролю та управління ЯПУ «Джерело нейтронів»;

· технічні специфікації на обладнання автоматичної системи радіаційного контролю ЯПУ «Джерело нейтронів»;

· технічні умови на обладнання для комплектації контурів охолодження ЯПУ «Джерело нейтронів»;

· технічна документація на обладнання ЯПУ «Джерело нейтронів» (бак активної зони з несучою конструкцією; внутрішні несучі конструкції бака активної зони; відбивач кільцевий; берилієві відбивачі; тепловидільні збірки (ТВЗ) ВВР-М2; імітатор ТВЗ; транспортний пакувальний комплект ТК-С14; контейнер перевантажувальний для мішеней; контейнер перевантажувальний для ТВЗ);

3. Продовжується виконання державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки:

· технічної документації та програми випробувань машини перевантажувальної ЯПУ «Джерело нейтронів»;

· програми введення в експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів».


1.7. Спорудження сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)

20.02.2013 Держатомрегулюванням України видана ДСП ЧАЕС ліцензія серії ЕО № 001002 на право провадження діяльності «будівництво та введення в експлуатацію СВЯП-2».

Крім цього, протягом 2013 року Держатомрегулюванням України отримано на розгляд 15 пакетів технічних специфікацій та конструкторської документації на обладнання СВБ СВЯП-2, з яких 3 пакети були попередньо погоджені, 2 пакети знаходяться на стадії проходження технічної оцінки, а решта - повернута до ДСП ЧАЕС на доопрацювання.


1.8. Експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу Чорнобильської АЕС (СВЯП-1)

Протягом 2013 року Держатомрегулюванням України розглянуті та погоджені:

· «План заходів з підвищення безпеки СВЯП-1»;

· «Решение о создании в ХОЯТ-1 условий безопасного хранения повреждённого отработавшего ядерного топлива Чернобыльской АЭС»;

· «Извещение № ОБ.РГ 2419/13.ИИ от 25.10.2013 об изменении №1 в «Технологический регламент безопасной эксплуатации сухого хранилища ОЯТ» 00.ОБ.00.РГ.01-12»;

· Технічний проект «Обладнання та технологія стабілізації, перевезення та зберігання СП з ПВЯП»;

Продовжується виконання державної експертизи з ЯРБ таких документів:

· «Решение о применении в конструкции УСП/КРСП, предусмотренной техническим проектом «Оборудование и технология стабилизации, перевозки и хранения СП с ПОЯТ», открытых и воздушных отверстий»;

· «Отчет по анализу безопасности (предварительный) на создание (замену) СРК ХОЯТ-1 ГСП «Чернобыльская АЭС» от 10.09.2013 года № ЛАКМ.412168.800 ПрОАБ.


1.9. Експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу Запорізької АЕС (ССВЯП)

Протягом 2013 року Держатомрегулюванням України розглянуті та погоджені 3 технічних рішення «О составе загрузки многоместных герметичних корзин отработавшим ядерным топливом» (енергоблоків №2,5,6 ЗАЕС відповідно). На сьогоднішній день на майданчику ССВЯП знаходиться 115 вентильованих бетонних контейнерів.


1.10. Використання ядерного палива

Протягом 2013 року Держатомрегулюванням України розглянуто 84 технічних документа, з яких погоджено 73.

Зокрема, розглянуто 26 технічних рішень щодо паливних завантажень, із них 22 погоджено.

 

1.11. Виконання заходів з підтримки діяльності функціональної підсистеми ЄДС НС “Безпека об’єктів ядерної енергетики” за 2013 рік

Для забезпечення функціонування підсистеми Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру “Безпека об’єктів ядерної енергетики”, удосконалення системи аварійної готовності та кризового реагування з липня 2013 року відновлено діяльність відділу аварійної готовності та кризового реагування у складі Управління аварійної готовності та радіаційної безпеки.

За ініціативою Держатомрегулювання України у листопаді 2013 року Україною було взято участь у міжнародному широкомасштабному навчанні ConvEx-3, яке проводилось МАГАТЕ за сценарієм серйозної радіологічної ситуації, викликаної умовними вибухами «брудних бомб» у Марокко, із загрозою трансграничного і транснаціонального впливу. Для участі у навчанні був частково активізований Інформаційно-кризовий центр Держатомрегулювання України та залучені чергові підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України, які працювали у цілодобовому режимі.

Фахівцями Інформаційно-кризового центру проводився аналіз оперативної інформації, яка надходила від МАГАТЕ та інших країн, складалися прогнози розвитку ситуації з урахуванням реальних метеорологічних умов, здійснювалося оперативне інформування (реальне та умовне) Кабінету Міністрів України, ДСНС України, Служби безпеки України та Ради національної бкззпеки та оборони України, складалися прес-релізи. ДСНС України відпрацьовувалися питання можливості надання допомоги Марокко.

За результатами участі у міжнародному широкомасштабному навчанні ConvEx-3 були розроблені коригувальні заходи, які затверджено наказом Держатомрегулювання України від 25.12.2013 № 148, та забезпечується контроль їх виконання.

У травні 2013 року Держатомрегулювання України брала участь у спільному загальностанційному протиаварійному тренуванні на ХАЕС, з повною активізацією ІКЦ, за сценарієм умовної комунальної аварії, що виникла у результаті надзвичайної метеорологічної ситуації у районі розміщення ХАЕС і призвела до виходу з ладу системи основного та резервного електропостачання і відмови систем охолодження ядерного реактора.

Протягом року Державними інспекціями з ядерної безпеки на АЕС взято участь у 183 протиаварійних тренуваннях на підконтрольних АЕС з метою регулюючої оцінки без активізації ІКЦ, включно у 32 протиаварійних тренуваннях загальностанційного рівня.

На виконання міжурядових договорів з іншими країнами про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту, проведено тестування зв’язку з компетентними пунктами Австрії, Білорусі, Болгарії, Латвії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії та Швеції.

У грудні 2013 року підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про оперативне оповіщення про ядерну аварію та обмін інформацією у галузі ядерної та радіаційної безпеки.

У рамках проекту Європейської Комісії INSC U3.02/08 (UK/RA/08) в Інформаційно-кризовому центрі встановлено систему підтримки прийняття рішень JRODOS для керування аварійними надзвичайними ситуаціями за межами майданчиків ЗАЕС та РАЕС, проведено навчання для адміністраторів та користувачів системи.

Протягом року щодобово готувалися інформаційні зведення про стан енергоблоків АЕС, які розміщувалися на веб-сайті Держатомрегулювання України та надсилалися підрозділам Держатомрегулювання України; повідомлення про порушення у роботі АЕС України розміщувалися на веб-сайті Держатомрегулювання Украйни; щомісячні статистичні звіти направлялися до Кабінету Міністрів України.

У 2013 році розглянуто нові редакції «Аварійного плану ВП «Рівненська АЕС», Аварійного плану ВП «Хмельницька АЕС», «Аварійного плану ВП «Южно-Українська АЕС», «Аварійного плану на дослідницькому реакторі ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України». Здійснено заходи з оновлення та актуалізації документів технічного архіву Інформаційно-кризового центру.


2.  Регулювання безпеки зняття з експлуатації ядерних установок та об’єкту «Укриття»

Розглянуто та надано на адресу Міненерговугілля України коментарі та зауваження до переглянутого галузевого нормативного документу «Концепція зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України».

Погоджено «Концепцію зняття з експлуатації енергоблоків ВП «Рівненська АЕС», як попередню розробку в частині планування зняття з експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС.

Розглянуто та погоджено «Рішення про послідовність переробки РРВ на ЗПРРВ ДСП «Чорнобильська АЕС» від 27.06.13 № 02-13-ЦПРАВ.

Підготовлено висновки державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та відповідні регулюючі рішення, надані коментарі та зауваження по документах ДСП ЧАЕС:

- робочого проекту «Модернізація виробничих потужностей з подрібнення довгомірних відходів на Чорнобильській АЕС»;

- документа «Система радіаційного контролю. Програма заводських приймальних випробувань» PRG-10-02/12-RU;

- документа «Технічної специфікації на поставку системи радіаційного контролю лінії подрібнення довгомірів» DOC-18-02/12-RU;

- документа Техническое решение «О создании узла дезактивации оборудования в машзале блока №1 ЧАЕС» №ХЦ-16-12 от 08.10.2012»;

- робочого проекту «ДСП Чорнобильська АЕС. Тампонаж виведених з експлуатації наглядових свердловин серії «С» (інв. № 11715)» ;

- робочого проекту «ДСП «Чорнобильська АЕС». Улаштування наглядових свердловин замість виведених з експлуатації свердловин серії «С»»;

- документації «ДСП ЧАЕС. Остаточне закриття і консервація блоків № 1-3 ЧАЕС. Проект»;

- технічного рішення «Щодо організації робіт з переміщення та використання технологічних матеріалів (щебеню) з майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів для використання при виконанні будівельних робіт» від 22.03.2013 № 04-13 ЦОРАО.

Розпочато розгляд наданих ДСП ЧАЕС:

– документів «Извещение ПТС 37-13 об изменении «Классификатора систем и элементов, важных для безопасности 3 блока Чернобыльской АЭС» (1КЛ-С-3)» та «Извещение ПТС 55-13 об изменении «Регламента эксплуатации 3 блока Чернобыльской АЭС на этапе прекращения эксплуатации» (1ПЭ-3)»;

– робочого проекту «ДСП ЧАЕС. Система технічного водопостачання. Джерело технічної води (водоймище технічної води) з насосною станцією підживлення. Коригування»;

– проектної документації «Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) зняття з експлуатації водоймища-охолоджувача Чорнобильської АЕС».


У рамках наглядової діяльності:

– з 15 по 19 квітня 2013 року було проведено планову інспекційну перевірку ДСП «ЧАЕС» щодо виконання умов і вимог безпеки при здійсненні діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС у рамках ліцензії серії ЕО № 000040, включаючи демонтаж обладнання, дезактивацію, звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю. За результатами інспекційної перевірки було складено довідку № 90-24-34П від 19.04.2013;

– проведено аналіз періодичних звітів ДСП «ЧАЕС» по поводженню з РАВ.


У рамках здійснення дозвільної діяльності:

Внесені зміни до особливих умов ліцензії серії ЕО № 000040 виданої на право провадження діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, які стосуються:

– переліку посадових осіб ДСП «Чорнобильська АЕС», до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту майданчика ДСП «Чорнобильська АЕС», ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, що знаходяться на цьому майданчику, відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»;

– зміни статусу енергоблоку №3 ЧАЕС, та визнання його як об’єкта по поводженню з радіоактивними відходами, відповідно до узгодженого Держатомрегулювання України документа «Решение о признании энергоблока №3 ГСП ЧАЭС (ядерной установки, освобожденной от ядерного топлива) объектом по обращению с радиоактивными отходами» від 12.11.2012 №03-ОСЭ;

– актуалізація пункту 3.2.19 особливих умов ліцензії у зв’язку з його виконанням.

 

У рамках міжнародної діяльності:

Здійснювалася взаємодія з ЄБРР у рамках «Угоди про послуги, що надаються ДНТЦ ЯРБ для підтримки Держатомрегулювання України в діяльності, пов’язаній з ліцензуванням установки ЗПРРВ» та «Угоди про послуги, що надаються Рискаудит для підтримки Держатомрегулювання України в діяльності, пов’язаній з ліцензуванням установки ЗПРРВ».

Упродовж 2013 року були розглянуті та направлені до ЄБРР 12 рахунків-фактур компаній Riskaudit та ДНТЦ ЯРБ у рамках діяльності вищезазначених Угод.


На сьогодні здійснюється:

- розгляд наданої ДСП «Чорнобильська АЕС» заяви та пакету документів на видачу окремого письмового дозволу в рамках виконання робіт на 2-ому етапі введення в експлуатацію («гарячих випробувань») Установки для вилучення твердих радіоактивних відходів всіх категорій (Лот 1) та Заводу із сортування твердих радіоактивних відходів всіх категорій та переробки низько- та середньоактивних короткоіснуючих твердих відходів (Лот 2) Промислового комплексу по поводженню з твердими;

- розгляд наданої ДСП «Чорнобильська АЕС» заяви та пакету документів на видачу окремого письмового дозволу на введення в експлуатацію Заводу з переробки рідких радіоактивних відходів.


З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства та на виконання Плану нормативного регулювання Держатомрегулювання України на 2013 рік наказом Держатомрегулювання України від 28.11.2013 № 136 затверджений нормативно-правовий акт «Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації» та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2013 за № 2099/24631.

 

2.1. Регулювання безпеки об’єкта «Укриття»

У рамках діяльності щодо об’єкта «Укриття» упродовж 2013 року було видано 4 окремих дозволи, проведена технічна оцінка та підготовлені регулюючі рішення по 5 робочих проектах, що виконувалися на запит ДП «Укрдержбудекспертиза», 14 проектах виконання робіт (3 з яких погоджено після доопрацювання та повторного надання), 9 технічних рішеннях (4 з яких погоджено після доопрацювання та повторного надання), 2 пакетів робочої документації, 2 сповіщень про зміни до технологічного регламенту об’єкта «Укриття», 2 методик в рамках другого пускового комплексу НБК, 2 планів заходів; здійснювалась наглядова діяльність, діяльність за міжнародними договорами, виконувались періодичні та поточні доручення Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, здійснювалося опрацювання документації на запит підрозділів Держатомрегулювання України, інше.


2.2 Спорудження нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК)

Протягом 2013 року забезпечувалося виконання пріоритетного напрямку діяльності Держатомрегулювання України, визначеного постановою Колегії від 05.02.2013 № 6, а саме – здійснювався розгляд документації та регулюючий супровід будівництва першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (ПК-1 НБК).

У березні 2013 року Держатомрегулювання України завершила виконання експертизи ядерної та радіаційної безпеки проекту ПК-1 НБК в цілому: «Новий Безпечний Конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс - 1 (ПК-1). Ліцензійний пакет – 6 (ЛП-6). Проект «Захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою».

Проект визнано таким, що відповідає вимогам ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ). Висновок державної експертизи ЯРБ цього проекту було схвалено постановою Колегії Держатомрегулювання від 29.03.2013 № 9.

22 квітня 2013 року Держатомрегулюванням України було видано окремий дозвіл № 000033/5 серії ОД на виконання робіт, передбачених зазначеним проектом.

ДСП ЧАЕС та СП «Новарка» протягом 2013 року виконували фізичні роботи в рамках погоджених проектних рішень.

У листопаді 2012 року було виконано перше підняття східної частини арки НБК на висоту приблизно 53 м.

Упродовж 2013 року було виконано ще два підйоми цієї частини арки:

- друге підняття до рівня 85 м завершилося 15 червня 2013 року;

- третій підйом (остаточний) до рівня 109 м виконувався у кілька етапів та був завершений 11 жовтня 2013 року.

Згідно з планами ДСП ЧАЕС у першій половині 2014 року ця частина арки НБК буде переміщена в так звану зону очікування (зону відстоювання) в сторону об’єкта «Укриття») для того, щоб звільнити місце на монтажній платформі для монтажу західної частини арки. Після завершення монтажу та підняття західної частини арки, вона буде з’єднана зі східною частиною. Потім «об’єднана» арка НБК буде переміщена та встановлена в проектне положення над об’єктом «Укриття».

Проект виконання робіт щодо переміщення східної частини арки НБК в «зону очікування» у кінці 2013 року було погоджено Держатомрегулюванням України.

Змонтована східна частина арки певний час буде знаходитись у цій зоні. Тут передбачено створити умови, подібні до умов на монтажній платформі арки (яка має статус зони вільного режиму) - створити так звану «зону суворого режиму з особливими умовами доступу персоналу». Відповідне технічне рішення ДСП ЧАЕС було розглянуто та погоджено Держатомрегулюванням у листопаді 2013 року.

Торцеві стіни НБК (східна та західна) будуть складатися із новозбудованих конструкцій та існуючих конструкцій ІІ черги ЧАЕС. У рамках реалізації проекту НБК потрібно виконати підсилення та герметизацію існуючих будівельних конструкцій. На даний час Держатомрегулюванням України здійснюється експертиза ядерної та радіаційної безпеки робочого проекту «Реконструкція головного корпусу ІІ черги ЧАЕС (енергоблоки 3, 4) з підсиленням та герметизацією будівельних конструкцій, що виконують функції огороджуючого контуру НБК». Завершення експертизи очікується на початку 2014 року.

У рамках виконання підготовчих робіт у локальній зоні об’єкта «Укриття» проведена розчистка та планування території, завершено зведення тимчасової захисної стіни, зведені підпірні стіни, виконувались роботи по цементації грунтів, підготовці основи технологічної будівлі та інших об’єктів НБК. Робочий проект «Цементація грунтів основи технологічної будівлі та допоміжних об’єктів НБК» попередньо був розглянутий та погоджений Держатомрегулюванням України.

Серед інших важливих документів, які були розглянуті та погоджені Держатомрегулюванням України у 2013 році і які стосуються спорудження НБК, слід відмітити наступні:

· проекти виконання робіт на:

- облаштування північного фундаменту в сервісній зоні НБК;

- облаштування буроінєкційних паль для фундаментів сервісної зони НБК у північному котловані;

- монтаж зовнішньої обшивки арки НБК (етап 1 та етап 2 – окремі ПВР);

- монтаж внутрішньої обшивки арки НБК (етап 1);

- монтаж підвісних опор та підкранових балок НБК;

- підготовка території під основу технологічної будівлі та допоміжних об’єктів НБК;

- монтаж опор та повітроводів системи вентиляції основного об’єму арки НБК;

- монтаж опор та повітроводів системи вентиляції кільцевого простору арки НБК;

· технічні рішення:

- про прийняття в промислову експлуатацію території робочої платформи монтажу Арки в статусі зони вільного режиму (погоджено після доопрацювання);

- про виведення з експлуатації системи витяжної вентиляції та газоочистки об’єкта «Укриття» (погоджено після доопрацювання);

· інше:

- пакети робочої документації в рамках ліцензійного пакету ЛП-5;

- «План заходів поетапного виконання інтеграції аналізів безпеки об’єкта «Укриття» та НБК по мірі реалізації проекту ПК-1 НБК».

У 2013 році також було опрацьовано та надано зауваження до ДАЗВ до проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 року № 421 «Про затвердження Порядку виконання Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття».


2.3. Введення в експлуатацію нової вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС (НВТ)

У березні 2012 року на ДСП ЧАЕС було завершено монтаж нової вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС (НВТ). У зв’язку з виявленням на деяких металоконструкціях башти НВТ дефектів (волосяних тріщин), ліцензіатом було проведено обстеження НВТ та розроблені заходи по усуненню цих дефектів.

У червні - липні 2013 року Держатомрегулювання України за запитом ДП «Укрдержбудекспертиза» виконала експертизу ядерної та радіаційної безпеки та погодила робочий проект «Компенсуючі заходи для підвищення надійності НВТ і усунення дефектів металоконструкцій башти НВТ».

Паралельно Держатомрегулювання України здійснила розгляд наданого ДСП ЧАЕС пакету документів на отримання окремого дозволу на введення в експлуатацію нової вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС (НВТ).

За результатами розгляду наданих документів Держатомрегулювання України 2 серпня 2013 року видала окремий дозвіл № 000033/7 серії ОД на введення в експлуатацію НВТ, яке виконувалось в два етапи: дослідна експлуатація та приймальні випробування НВТ.

Після усунення дефектів металоконструкцій башти НВТ та завершення дослідної експлуатації і приймальних випробувань, 25 жовтня 3013 року Держатомрегулювання України на підставі наданої ДСП ЧАЕС заяви та пакету документів видала окремий дозвіл № 000033/8 серії ОД на експлуатацію НВТ.

У рамках реалізації проекту НВТ упродовж 2013 року Держатомрегулюванням України була розглянута та погоджена наступна документація:

- доповнення 4 до проекту виконання робіт щодо монтажу НВТ: компенсуючі заходи для підвищення надійності НВТ та усунення дефектів металоконструкцій башти НВТ;

- технічне рішення про усунення дефектів металоконструкцій НВТ ІІ черги ЧАЕС;

- технічне рішення про введення в експлуатацію нової вентиляційної труби та супутніх систем ІІ черги ЧАЕС (НВТ) (погоджено після доопрацювання).

 

2.4. Демонтаж вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС (ВТ-2)

Вентиляційна труба ІІ черги ЧАЕС (ВТ-2) заважала насуванню нового безпечного конфайнмента в проектне положення та мала бути демонтована. Основні демонтажні роботи могли виконуватись після усунення дефектів нової вентиляційної труби (НВТ) та введення її в експлуатацію.

У лютому 2013 року Держатомрегулювання України завершила виконання експертизи ядерної та радіаційної безпеки робочого проекту «Демонтаж вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС» та погодила зазначений проект.

22 травня 2013 року за результатами розгляду заяви ДСП ЧАЕС та відповідного пакету документів Держатомрегулювання України видала окремий дозвіл № 000033/6 серії ОД на демонтаж ВТ-2.

Упродовж 2-го та 3-го кварталу 2013 року Держатомрегулюванням України було розглянуто та погоджено наступні документи, що стосуються демонтажу ВТ-2:

- проект виконання основних будівельних (демонтажних) робіт на об’єкті ВТ-2 (погоджено після доопрацювання);

- проект виконання робіт на фрагментацію та видалення фрагментів демонтованої вентиляційної труби з майданчика ЧАЕС (погоджено після доопрацювання);

- технічне рішення про розміщення на тимчасове зберігання фрагментів демонтованої вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС (ВТ-2).

Після введення в експлуатацію НВТ у кінці жовтня 2013 року розпочалися основні демонтажні роботи на об’єкті ВТ-2. 24 листопада 2013 року було завершено демонтаж останнього 7-го блоку ВТ-2, а до кінця 2013 року завершилися роботи по закриттю пройому ВТ-2.

На даний час у рамках проекту продовжується виконання інших робіт: фрагментація та пилозакріплення демонтованих конструкцій, передача їх на зберігання тощо.


2.5. Відновлення огороджуючого контуру машзалу 4-го блоку ЧАЕС після аномальної події з частковим обрушенням стінових панелей та покрівлі

12 лютого 2013 року на ДСП ЧАЕС сталася аномальна подія з частковим обрушенням стінових панелей та покриття машзалу 4-го блоку ЧАЕС. Потерпілих від впливу цієї події не було.

ДСП ЧАЕС здійснило першочергові дії для уникнення можливого негативного впливу цього інциденту та розробила «План заходів по зменшенню наслідків обрушення покрівлі і зниженню потенційних ризиків для існуючих конструкцій та персоналу», який після доопрацювання був погоджений Держатомрегулюванням України.

Держатомрегулювання України здійснила аналіз та встановила класифікацію аномальної події з частковим обрушенням покрівлі та стінових панелей машзалу 4-го блоку ЧАЕС як рівень 1 за шкалою INEC за ознакою «невеликі проблеми з безпекою компонентів – при цьому залишився значний глибокоешелонований захист».

На виконання положень вищезазначеного «Плану заходів …» ДСП ЧАЕС розробило та направило до ДП «Укрдержбудекспертиза» проект «Відновлення огороджуючого контуру машинного залу 4-го енергоблоку ЧАЕС в осях 46-52 рядах А-Б». У кінці серпня 2013 року Держатомрегулювання України завершила виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та погодила зазначений проект.

У листопаді 2013 року на майданчику ДСП ЧАЕС розпочались фізичні роботи по відновленню огороджуючого контуру машинного залу 4-го енергоблоку ЧАЕС.


2.6. Другий пусковий комплекс нового безпечного конфайнмента (ПК-2 НБК)

Другий пусковий комплекс ПК-2 НБК – інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття».

Відповідно до технічного завдання на проектування ПК-2 НБК, погодженого Держатомрегулюванням України в кінці 2012 року, проектування передбачено виконати в 2 етапи:

- етап 1 – дослідження варіантів «інтегрованого демонтажу/поводження» та «демонтажу з відкладеним поводженням» і обґрунтування вибору варіанту;

- етап 2 – розробка робочого проекту ПК-2 НБК для вибраного варіанту демонтажу.

У 2013 році в рамках етапу 1 Держатомрегулюванням України здійснювався розгляд документів ПК-2 НБК «Методологія переоцінки складу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», які підлягають ранньому демонтажу» та «Методика проведення аналізу «доз-затрат-вигод» для двох варіантів «раннього» демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття». За результатами розгляду значені документи були повернені до ДСП ЧАЕС на доопрацювання.


У рамках поточної експлуатації об’єкта «Укриття» Держатомрегулюванням України було розглянуто та погоджено 3 технічні рішення щодо, зміни до технологічного регламенту об’єкта «Укриття», пов’язані з організаційними змінами ДСП ЧАЕС, режимів роботи модернізованої системи пилопригнічення об’єкта «Укриття», робоча документація на облаштування вузлів заповнення спецавтоцистерни.


У рамках наглядової діяльності представниками центрального апарату Держатомрегулювання України в період з 17 по 20 вересня 2013 р. проведено інспекційну перевірку стану та безпеки виконання робіт під час реалізації проекту НБК. За результатами інспекційної перевірки підготовлено припис, а також складено протокол про адміністративне правопорушення, що стосується невиконання умов окремого дозволу на здійснення робіт в рамках ліцензійного пакету ЛП-6 ПК-1 НБК.

Проведено аналіз звіту про стан безпеки об’єкту Укриття за 2012 рік, за перше півріччя 2013 року та звітів з виконання умов приписів – всього 3 звіти.


За міжнародними контрактами: 

Підготовлені матеріали до засідань Асамблей донорів Чорнобильського фонду «Укриття», які відбулись 10 липня та 13 грудня 2013 року.

Здійснювалась взаємодія з ЄБРР та Ліцензійним консультантом в рамках розробки та підписання Поправок № 17 та № 18 до угоди «Про послуги Клієнт/Консультант» між Держатомрегулюванням України та Ліцензійним консультантом (компанії Scientech (США) та Riskaudit (GRS (Німеччина), IRSN (Франція).

Проводилася робота, пов’язана із завершенням надання послуг Ліцензійним Консультантом у рамках міжнародного проекту План здійснення заходів на об’єкті «Укриття».

Упродовж 2013 року були розглянуті та направлені до ЄБРР 26 рахунків-фактур компаній Riskaudit, Scientech та ДНТЦ ЯРБ у рамках угод «Про послуги Клієнт/Консультант» та «Про надання послуг Підрядником Клієнту».

У серпні 2013 року було проведено фінансовий аудит діяльності за 2011-2012 роки в межах Ґрантової Угоди 002 між Держатомрегулюванням України та ЄБРР. Звіт про виконання аудиту з позитивними висновками направлено до ЄБРР.

Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали на запит Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи до виїзного засідання на ЧАЕС, парламентських слухань з нагоди 27 річниці аварії на ЧАЕС, а також на виконання щомісячних, щоквартальних та поточних доручень Кабінету Міністрів України.

Підготовлено інформацію на запит Рахункової палати України щодо питань аудиту Чорнобильського фонду «Укриття».

На виконання доручення Адміністрації Президента України було взято участь у роботі Комісії Адміністрації Президента України стосовно виконання актів і доручень Президента України Державним агентством України з управління зоною відчуження.

Підготовлено матеріали та взято участь у засіданнях Спільного комітету Україна – ЄБРР, спільної координаційної групи ліцензування Держатомрегулювання України - ДСП ЧАЕС.


3. Регулювання безпеки поводження з радіоактивними відходами (РАВ)

 

3.1.Дозвільна діяльність та діяльність з оцінки безпеки

 

3.1.1. Щодо об’єктів, призначених для поводження з РАВ на майданчику «Вектор».

Для СОПСТРВ (Лот 3) За результатами проведення державної експертизи ЯРБ (в рамках UK/TS/39) погоджені, розроблені на виконання особливих умов ліцензії ЕО № 000968:

- Технічне рішення щодо забезпечення відведення атмосферних опадів за межі міжсекційного простору СОПСТРВ (ТР-1);

- Технічне рішення щодо виконання проектних рішень стосовно герметичного з’єднання плівки з воронками у відсіках СОПСТРВ (ТР-2);

- Технічне рішення щодо забезпечення герметичності/цілісності самої плівки у відсіку А2 СОПСТРВ (ТР-3);

- Технічний звіт «Розробка інженерних рішень щодо заходів з усунення причин надходження води під сховище СОПСТРВ на комплексі виробництв «Вектор».


Розглянуто:

- Підсумковий звіт стосовно проведення повторних досліджень з перевірки герметичності гідроізоляційного шару в ЛОТ 3;

- План робіт для переоцінки довгострокової безпеки СОПСТРВ;

- Заява на внесення змін до ліцензії ЕО № 000968 та Технічне рішення щодо захоронення радіоактивних відходів з міжобласних спеціальних комбінатів ДК «УкрДО»Радон» на комплексі виробництв «Вектор» (не погоджено).


Забезпечується регулювання щодо вжиття заходів із усунення дефектів будівництва, необхідних для безпечного початку розміщення упаковок РАВ у сховищі СОПСТРВ, згідно особливих умов ліцензії. 

У 2014 році буде проведеноаналіз готовності СОПСТРВ до експлуатації у зв’язку із завершенням терміну дії ліцензії 02.09.2014.

 

Для сховищ для захоронення РАВ Першої черги комплексу «Вектор» - ТРВ-1, ТРВ-2, розглянуті та повернуті на доопрацювання із зауваженнями та рекомендаціями:

- Звіт з аналізу безпеки сховищ для захоронення РАВ першої черги комплексу «Вектор», надано для врахування при підготовці ЗАБ на етап експлуатації (у рамках UK/TS/39);

- Програма радіаційного моніторингу та Програма радіаційного контролю навколишнього середовища комплексу виробництв по дезактивації, транспортуванню, переробці й захороненню РАВ з територій забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС.


Послідовно впроваджуються вимоги щодо застосування до сховищ для захоронення РАВ на майданчику комплексу «Вектор» сучасних методологій з оцінки безпеки, включаючи Комплексну оцінку усіх об’єктів, призначених для поводження з РАВ на цьому майданчику, встановлення критеріїв приймання, вдосконалення знань щодо характеристик майданчика, на якому планується розміщення РАВ від усіх виробників РАВ в Україні. 


За результатами аналізу незадовільної ситуації із реалізації проекту завершення будівництва сховищ Першої черги комплексу «Вектор» (роботи не ведуться протягом більше 2-х років) здійснюється інформування Кабінету Міністрів України.

 

Нові сховища для зберігання РАВ у складі ІІ черги комплексу «Вектор»:

В рамках комплексної експертизи, проведено експертизу ЯРБ Техніко-економічного обґрунтування “Інвестицій будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, що повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС” (позитивний висновок схвалено постановою Колегії Держатомрегулювання № 12 від 01.08.2013).

Для Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ ЦСВДІВ розглянуті:

- відкоригована Програма ліцензування будівництва ЦСВДІВ;

- Перелік будівельно-монтажних робіт, що стосуються технологічного процесу поводження з відпрацьованими ДІВ у ЦСВДІВ від їх приймання до зберігання, розроблений згідно вимог ліцензії №ОВ 000975;

- Технічне рішення щодо удосконалення технології, обладнання і систем щодо поводження з ВДІВ на ЦСВДІВ (надані коментарі та зауваження);

- Оновлений Звіт з аналізу безпеки ЦСВДІВ (в рамках UK/TS/39 проведено експертизу);

- Програма ліцензування будівництва ЦСВДІВ;

- Технічна специфікація на поставку вентиляційного обладнання (надані попередні результати розгляду, документи відкликані ліцензіатом на доопрацювання);

- Технічна специфікація на поставку боксу радіаційно-захисного (надані попередні результати розгляду, документи доопрацьовуються);

- Технічна специфікація на систему дозиметричного контролю (надані попередні результати розгляду, документи відкликані ліцензіатом на доопрацювання);

- Технічна специфікація на блок «гарячих» камер А, В і С ЦСВДІВ на комплексі виробництв «Вектор» (надані попередні результати розгляду, документи відкликані ліцензіатом на доопрацювання).

Проведено 4 технічні наради з учасниками реалізації проекту з промислової сторони (ДСП «УКБЗВ», ДСП «ЦППРВ», корпорація Укртарнсбуд, представники донора).

Забезпечується систематизована оцінка безпеки в ході реалізації проекту ЦСВДІВ, включаючи оцінку технологічних рішень з поводження з відпрацьованими ДІВ, систем та елементів важливих для безпеки, з метою забезпечення відповідності нового об’єкта вимогам безпеки. 

У 2014 році очікується підвищення пріоритетності питань, пов’язаних із реалізацією проекту будівництва ЦСВДІВ (завершення експертизи технічних специфікацій на системи та обладнання важливі для безпеки сховища та, за результатами, розширення обсягу робіт, дозволених ліцензією), а також проектуванням сховища для осклованих ВАВ від переробки ВЯП ВВЕР-440. 


3.1.2. Щодо існуючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ у зоні відчуження

З метою переоцінки безпеки існуючого ПЗРВ «Буряківка» та прийняття рішення щодо можливості його реконструкції здійснено (в рамках UK/TS/39):

- організація наради, представлення та обговорення з ліцензіатом, ДАЗВ та міжнародними експертами з промислової та регулюючої сторони результатів державної експертизи ЯРБ «Звіту з аналізу безпеки існуючого ПЗРВ «Буряківка» з метою вдосконалення оцінок безпеки для доведення можливості реалізації реконструкції ПЗРВ;

- організовано та розпочато експертизу «Попереднього звіту з аналізу безпеки ПЗРВ «Буряківка» після його реконструкції».

У рамках комплексної експертизи проведено експертизу ЯРБ та узгоджено Проектну документацію «Консервація сховища № 29 ПЗРВ «Буряківка».


У рамках комплексної експертизи проведено експертизу ЯРБ та узгоджено проект «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС». Коригування».

Розглянуто звітну інформацію ДСП «ЦППРВ» про результати реалізації проекту «Закриття ПЗРВ «Підлісний», підготовлену в рамках виконання Припису.


Розглянуто та узгоджено Технічне рішення щодо перезахоронення РАВ з бурта Б90А та траншеї Т91 ПТЛРВ “Нова Будбаза”.

Інформація про хід та результати робіт з перезахоронення РАВ із траншей та буртів ПТЛРВ, надана на виконання Припису.


Забезпечується регулюючий супровід при реалізації експлуатуючою організацією ДСП «ЦППРВ» «Плану заходів з підвищення безпеки ПЗРВ та ПТЛРВ, у відповідності до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ», розробленого на виконання умов ліцензії № 000963 на експлуатацію сховищ для захоронення РАВ на території зони відчуження. 

У 2013 році основна увага була зосереджена на питанні оцінки можливості реконструкції ПЗРВ «Буряківка», реалізації проекту з підвищення безпеки ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та роботах з перезахоронення траншей та буртів ПТЛРВ. 

Висока актуальність цих питань очікується і у 2014 році, що пов’язано із:

- повним вичерпанням потужностей ПЗРВ «Буряківка», заповненням траншеї № 21 (узгодження проекту та отримання дозволу на консервацію траншеї № 21);

- очікуваним (березень 2014) наданням доопрацьованого з урахуванням висновків експертиз «Попереднього звіту з аналізу безпеки ПЗРВ «Буряківка» після його реконструкції» для прийняття рішення щодо можливості реконструкції або закриття ПЗРВ «Буряківка», та відповідної проектної документації;

- здійсненням робіт з реалізації проекту «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС», продовженням робіт з перезахоронення ПТЛРВ, а також початок системних обстежень та оцінки безпеки ПТЛРВ (за планами реалізації промислового проекту INSC U4.01/10D.

 

3.1.3. Діяльність міжрегіональних спецпідприємств ДК «УкрДО «Радон»

Постійно контролюється безпека при здійсненні робіт з ліквідації аварії на сховищах № 5, 6, 7 ДСП «Київський ДМСК» та оцінюється ефективність протиаварійних заходів.

Розглянуто і погоджено:

- Зміни до «Програми проведення робіт з оцінки наявності вільної води та її відкачування зі сховищ твердих РАВ № 5,6,7 ПЗРВ Київського ДМСК у 2011-2012 роках», щодо проведення ІІІ етапу робіт;

- Документ «Концепція вилучення РАВ з аварійних сховищ № 5,6,7 ПЗРВ ДСП «Київський ДМСК»;

- Звіт з виконання ІІІ етапу робіт в рамках «Програми…».

У рамках комплексної експертизи організовано та проводиться експертиза ЯРБ:

- проектної документації «Коригування проекту з мінімізації впливу радіаційної аварії на сховищах РАВ № 5, 6, 7 ПЗРВ Київський ДМСК на навколишнє середовище».

Для вирішення питання щодо поводження з накопиченими на підприємствах рідкими РАВ проведено державну експертизу ЯРБ та погоджено розроблені на виконання умов ліцензій:

- Технічне рішення щодо аналізу та обґрунтування безпечного стану сховища № 4 для зберігання рідких радіоактивних відходів на ПЗРВ Дніпропетровський ДМСК;

- Технічне рішення щодо безпечного поводження з рідкими радіоактивними відходами сховища № 1 на ПЗРВ ДСП «Одеський ДМСК»;

- Технічне рішення щодо поводження з рідкими радіоактивними відходами, які зберігаються в сховищах № 12, 13, 14 Пункту зберігання радіоактивних відходів Київського ДМСК.

Розглянуті та погоджені розроблені та узгоджені з ДАЗВ, у відповідності до висновків експертизи:

- Плани заходів ДСП «Одеський ДМСК» та ДСП «Дніпропетровський ДМСК» щодо виконання умов, визначених у п.5.2 Висновку експертизи ЯРБ від 12.02.2013;

- доопрацьоване Технічне рішення та План заходів із забезпечення безпеки подальшого зберігання РРВ в сховищах № 12, 13, 14 ПЗРВ ДСП «Київський ДМСК».

 

Відповідно до висновків експертиз ЯРБ спеціалізованими підприємствами розроблено та впроваджується комплекс заходів, що мають забезпечити безпеку подальшого зберігання рідких РАВ, з урахуванням технічної неможливості переробити накопичені РРВ. 


Продовжується переоцінка безпеки сховищ РАВ на майданчиках ПЗРВ ДМСК, згідно із умовами ліцензій. 

Проведено експертизу (в рамках UK/TS/39):

- Звіту з переоцінки безпеки сховищ радіоактивних відходів ПЗРВ ДСП «Харківський ДМСК»;

- з урахуванням результатів експертизи ДСП «Харківський ДМСК» розроблено та узгоджено з ДАЗВ оновлений «План заходів з переоцінки безпеки сховищ РАВ ПЗРВ».

Розглянуто та надані зауваження щодо:

- Програми оцінки радіаційної безпеки існуючих умов зберігання радіоізотопних термоелектричних генераторів (РІТЕГ) на ПЗРВ ОДМСК ДК УкрДО «Радон»;

- Звіту з переоцінки безпеки сховищ РАВ ДСП «Дніпропетровський ДМСК».


Забезпечується регулюючий супровід введення в експлуатацію нових об’єктів на ДСП «Дніпропетровський ДМСК». Введено в експлуатацію нове сховище № 6 для контейнерного зберігання ТРВ. Здійснюється підготовка до початку експлуатації Мобільного комплексу технічних засобів з розрядки відпрацьованих ДІВ із блоків біологічного захисту.


Проведено державну експертизу ЯРБ Технічного звіту «Виконання розрахунків щодо висновків Держатомрегулювання України від 31.05.2010 для ліцензування сховищ ТРВ ДСП «Дніпропетровський ДМСК», з урахуванням результатів:

- внесено зміну до ліцензії ДСП «Дніпропетровський ДМСК» № ОВ 000948 в частині надання дозволу на експлуатацію сховища № 6 для контейнерного зберігання РАВ.

- погоджено «План заходів з ліцензування і вводу в експлуатацію комплексу технічних засобів для розрядки відпрацьованих джерел гамма-випромінювання»;

- організовано та проводиться експертиза ЯРБ комплекту проектно-конструкторської документації для Модульної мобільної захисної камери, призначеної для розрядки відпрацьованих джерел гамма-випромінювання із блоків типу «Е» та «БГІ» в захисний контейнер (ММЗК) та мобільного приміщення (МП);

- здійснювався розгляд заявних документів ДСП «Дніпропетровський ДМСК» на внесення змін до ліцензії ОВ № 000949 в частині продовження терміну дії та розширення діяльності на право експлуатації об’єкта з переробки РАВ, а саме Мобільного комплексу технічних засобів з розрядки відпрацьованих ДІВ із блоків біологічного захисту.


 Щодо забезпечення діяльності спецпідприємств сертифікованими контейнерами здійснюється узгодження планів та заходи із сертифікації (підтвердження відповідності).


З урахуванням результатів оцінки відповідності погоджені:

- Технічні умови на пакувальний комплект типу ІР-2 для транспортування та тимчасового зберігання низько- і середньоактивних ТРВ КТТЗ-НС-1-02.00.00 ТУ», розроблені ДСП «Харківський ДМСК», як виробником цих контейнерів.


На виконання приписів підприємствами представлені:

- «План заходів щодо забезпечення діяльності ДСП «Харківський ДМСК» контейнерами, для яких підтверджена відповідність вимогам «Технічного регламенту»;

- узгоджений ДАЗВ «План поставки контейнеров (ПКТ) на ДСП «Одеський ДМСК» для забезпечення діяльності транспортування і тимчасового зберігання РАВ».

 

 Усім спеціалізованим підприємствам ДК «УкрДО «Радон» погоджені переглянуті Положення про перевірку знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.

Усіма спеціалізованими підприємствами з поводження з РАВ ДК «УкрДО «Радон», включаючи Національну експлуатуючу організацію ДСП «ЦППРВ», розроблені та впроваджуються заходи щодо приведення діяльності підприємств у відповідність до «Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії».

 

3.1.4. Поводження з відходами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами природного походження (ТПДПП).

Підготовлені звернення до Кабінету Міністрів України, відповідальних ЦОВВ та відомств, ПАТ «Укрнафта», спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ щодо поводження з матеріалами та відходами забрудненими техногенно-підсиленими джерелами природного походження, що утворюються на підприємствах нафтогазової галузі. Надані конкретні пропозиції стосовно необхідності вирішення на міжгалузевому рівні питання щодо умов та можливостей здійснення приймання, переробки, зберігання та захоронення відходів, забруднених ТПДПП спеціалізованими підприємствами з поводження з РАВ.

 

Держатомрегулювання України не ліцензує поводження з матеріалами та відходами, забрудненими ТПДПП від нафтогазовидобувної галузі. В той же час, відповідальне міністерство не робить нічого для вирішенняі питання щодо поводження з матеріалами та відходами забрудненими техногенно-підсиленими джерелами природного походження від нафтогазовидобувної галузі. 

 

Разом з тим, конкретними спеціалізованими підприємствами з поводження з РАВ здійснюються заходи щодо відпрацювання технологій з дезактивації відходів, забруднених ТПДПП, накопичених на цих підприємствах, як РАВ, у попередній період (до заборони приймати відходи ТПДДП для зберігання у сховищах РАВ). УРАВ у необхідному обсязі забезпечує регулюючий супровід цих заходів.

ДСП «Харківський ДМСК» та ДСП «ЦППРВ» розпочаті експериментальні роботи з відпрацювання технологій дезактивації НКТ.

 

ДСП «Харківський ДМСК»

Розглянуті та погоджені:

- «План заходів ДСП «Харківський ДМСК» щодо поводження з накопиченими на підприємстві відходами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання природного походження (ТПДПП) та створення відповідних умов для практичного впровадження технологій їх переробки, зберігання, кондиціювання з метою передачі на захоронення»;

- Програма підготовки до впровадження у промислове виробництво технології дезактивації насосно-компресорних труб на ПЗРВ ХДМСК;

- Звіт про аналіз безпеки при виконанні експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації НКТ;

- Інструкція про порядок виконання експериментальних робіт та забезпечення радіаційної безпеки при виборі оптимального технологічного процесу дезактивації НКТ.


За результатами внесено зміну до ліцензії серії ОВ № 000949 в частині права на виконання експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених ТПДПП, які зберігаються у сховищі на ПЗРВ ДСП «Харківський ДМСК».

На сьогодні, організовано та проводиться експертиза ЯРБ робочого проекту ДСП «Харківський ДМСК» «Реконструкція приміщення корпусу спалювання промислових відходів з метою створення ділянки дезактивації насосно-компресорних труб механічним способом» (надані попередні зауваження).


Розглянуто заяву ДСП «Львівський ДМСК» щодо прийняття на зберігання на ПЗРВ на тимчасове зберігання упаковки насосно-компресорних труб від НВГУ «Бориславнафтогаз». Прийнято регулююче рішення про умови приймання НКТ спеціалізованими підприємствами.


Розглянуте та погоджене, розроблене ДСП «ЦППРВ» «Технічне рішення щодо проведення робіт з експериментальної дезактивації радіоактивних матеріалів у вигляді НКТ».

Проведено державну експертизу ЯРБ документів:

- Звіт з аналізу безпеки діяльності з переробки РАВ (експериментальної дезактивації труб НКТ в цеху дезактивації обладнання – дільниця №1);

- План заходів щодо поводження з накопиченими під час експериментальних робіт відходами, забрудненими ТПДПП, включаючи їх переробку, зберігання та захоронення;

- Аварійний план проведення робіт з експериментальної дезактивації радіоактивних матеріалів у вигляді НКТ.

З урахуванням результатів внесено зміну до ліцензії серії ОВ № 000956 на право провадження діяльності з переробки РАВ щодо надання ДСП «ЦППРВ» дозволу на виконання робіт з експериментальної дезактивації розміщених на зберіганні на ПЗРВ «Буряківка» насосно-компресорних труб (НКТ), які будуть проводитись в зоні відчуження в цеху дезактивації обладнання – дільниця № 1 (ЦДО).

 

3.1.5.  Звільнення РАВ та радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю.

За 2013 рік звільнено від регулюючого контролю шляхом припинення радіоактивних матеріалів, отриманих після дезактивації:

- чорнобильського походження загальною масою 3165,575 тон; 

- НКТ, забруднених ТПДПП масою 10,62 тон.


Підготовлено 13 регулюючих рішень про звільнення радіоактивних матеріалів, у вигляді обладнання Чорнобильської АЕС, яке знімається з експлуатації, і фрагментів техніки, що використовувалася під час ліквідації аварії з майданчика № 100-1 ПЗРВ «Буряківка», після проведення їх дезактивації, від регулюючого контролю шляхом припинення, відповідно до заявних документів ПП "Промметбуд", ТОВ «Монтаж-Енергобуд», ДСП «ЦППРВ».

Підготовлено також 1 регулююче рішення про звільнення радіоактивних матеріалів у вигляді віддезактивованих насосно-компресорних труб - НКТ (в результаті проведення експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації НКТ), відповідно до заявних документів ДСП «Харківський ДМСК».


З метою методологічного забезпечення звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю, забезпечується розгляд стандартів, методик, інструкцій підприємств заявників.

 

Розглянуті та погоджені:

- Зміни до «Інструкції щодо порядку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності ДСП ХДМСК при поводженні з радіоактивними відходами» (Б-РБ-У-35) (документ погоджений в новій редакції);

- «Методика відбору проб радіоактивних матеріалів з внутрішньої поверхні труб малого діаметру з поверхневим радіоактивним забрудненням для визначення наявності фіксованого (нефіксованого) забруднення, радіонуклідного складу та питомої активності» як складової діючого Стандарту підприємства ДСП "ЦППРВ" "Визначення характеристик радіоактивних матеріалів для звільнення від регулюючого контролю. Загальні вимоги, обґрунтування та оформлення" СТП 75.2-37197102 – 004-2011.


Разом з тим, продовжується реалізація і вивезення за межі зони відчуження металоконструкцій, зібраних із закріплених за ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» майданчиків та територій, без звільнення цих радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю в установленому порядку.

Двічі розглянуто та надано зауваження до проекту Стандарту підприємства ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» «Визначення характеристик радіаційно-забруднених матеріалів для звільнення від регулюючого контролю» (СТП-6-2013), розробленого на виконання умов ліцензії серії ОВ № 000957 та Припису.

Зроблено висновок щодо свідомого затягування з боку підприємства вирішення питання щодо звільнення матеріалів, що вивозяться за межі зони відчуження від регулюючого контролю у встановленому законодавством порядку, відповідно, підготовлені звернення до органів Прокуратури та ДАЗВ щодо розслідування діяльності ДСП «Чорнобильський спецкомбінат».


3.1.6. Ліцензування підприємств, що здійснюють роботи на території ЗВ, як підрядні організації.

Видано, переоформлено та подовжено термін дії 6 ліцензій[5] на здійснення діяльності з переробки РАВ. Внесено зміни до 4 ліцензій, анульовано 1 ліцензію.

Шляхом видачі відповідних ліцензій продовжено практику впровадження регулюючого контрою за діяльністю підприємств, що здійснюють роботи на території зони відчуження у частині поводження з РАВ.


3.1.7. Взято участь у перевірці Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо вивчення стану організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, проведеній відповідно до розпорядження Адміністрації Президента України від 12.07.2013 № 77. За результатами перевірки, на підставі аналізу діяльності підприємств, що провадять діяльність у сфері поводження з РАВ та відносяться до сфери управління ДАЗВ, складено детальну довідку і направлено для узагальнення до Головного контрольного управління Адміністрації Президента України.


3.2 Наглядова діяльність 

 

Проведено 11 інспекційних перевірок та передліцензійних обстежень:

- інспекційні перевірки ДСП «Харківський ДМСК», ДСП «УКБЗВ», корпорації «Укртрансбуд», ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «ЦППРВ» щодо визначення рівня безпеки при провадженні підприємствами діяльності з переробки і зберігання радіоактивних відходів, включаючи перевірку систем радіаційного контролю та моніторингу та системи управління діяльністю;

- передліцензійне обстеження ТОВ «Монтаж-енергобуд», ТОВ «ЮТЕМ-Крансервіс», КІІВД «Енергороект», ТОВ «ВІВА», ДП «Прип’ятське монтажне управління» ВАТ «ПТЕМ» у рамках видачі (продовження терміну дії) ліцензій на право провадження діяльності з переробки РАВ.


Здійснено аналіз періодичних (річних і щоквартальних звітів ЕО та ліцензіатів) всього 80 звітів.

Здійснення заходів з нагляду дозволило: підтвердити рівень безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ та діяльності перед видачею ліцензій на здійснення діяльності з переробки РАВ; виявити дефіцити безпеки; посилити контроль за діяльністю ліцензіатів у сфері поводження з РАВ.

Зокрема, за результатами проведених наглядових заходів, на адресу ДАЗВ та підприємств на території ЗВ, надані узагальнені пропозиції стосовно вдосконалення організації радіаційно-дозиметричного контролю при здійсненні робіт на території зони відчуження.


3.3. Нормативно-правова діяльність

Згідно із Планом нормативного регулювання Держатомрегулювання України на 2013 рік розроблено проект наказу Держатомрегулювання України «Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів». Розробено нову редакцію НПА, документ пройшов внутрішнє погодження, надіслано на розгляд та погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та розміщено на веб-сайті.


У рамках Проекту UK/TS/39, із залученням ДНТЦ ЯРБ і європейських організацій з технічної підтримки (Рискаудит) розроблені:

- «Керівництво з оцінки загального впливу майданчика «Вектор» з багатьма об’єктами, призначеними для переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів»;

- «Керівництво з переоцінки безпеки існуючих сховищ РАВ та критеріїв прийняття рішень щодо подальших дій на цих об’єктах».

Метою документів є надання рекомендацій ліцензіатам з методології проведення оцінок безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ, виконання яких встановлено вимогами ліцензій для обґрунтування подальших проектів, у рамках Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ.


3.4. Міжнародна діяльність

Забезпечено керівництво та супровід робіт за проектом INSC U3/01-08 «Технічна підтримка Держатомрегулювання та його ОТП щодо розвитку їх можливостей на основі провідних західноєвропейських принципів та практик безпеки» (компонент А) - UK/TS/39.

Проведення в рамках UK/TS/39:

- експертизи документів з безпеки об’єктів, призначених для поводження РАВ, забезпечило прийняття регулюючих рішень стосовно об’єктів на майданчику комплексу «Вектор», ПЗРВ «Буряківка», переоцінки безпеки сховищ РАВ ДК «УкрДО «Радон»;

- розробка Керівництв з безпеки, забезпечила надання ліцензіатам рекомендацій з методології оцінки безпеки. 


Підготовлено та обговорено з представниками Європейської Комісії проект Технічного завдання для наступного проекту в рамках інструменту співробітництва INSC U3/01-10 (компонент А) щодо підтримки регулюючої діяльності у сфері поводження з РАВ.


Забезпечується участь у роботі Робочої групи (Task Force) з планування проектів INSC у секторі РАВ, зняття з експлуатації та реабілітації територій, а також у заходах в рамках промислових проектів INSC, що реалізуються. Підготовлені пропозиції до актуалізації Стратегічної Дорожньої Карти та до проектних запитів індустріальної сторони у рамках Плану дій -2014 року.


У 2013 році забезпечено заповнення бази даних The Net-Enabled Waste Management Database (NEWMDB) за 2012 рік інформацією щодо поводження з РАВ в Україні у відповідності з зобов’язаннями України, як члена МАГАТЕ та сторони Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з РАВ.


4. Регулювання безпеки поводження з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ)

 

4.1. Дозвільна діяльність 

Ліцензування

Державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки здійснюють нагляд на близько 5 тисячах суб’єктів діяльності, які використовують джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), що підлягають державній реєстрації. З них 2722 суб’єкти здійснюють діяльність з використання ДІВ, що підлягає ліцензуванню.

У 2013 році на використання ДІВ було:

- видано 270 ліцензій;

- переоформлено 57 ліцензій;

- внесено зміни до 686 ліцензій;

- анульовано 58 ліцензій;

- проведено 881 інспекційна перевірка та 385 інспекційних обстежень;

- видано 592 приписів;

- виписано/винесено протоколів/постанов 257/254.

Центральним апаратом розглянуто 11 ліцензійних справ: 7 з виробництва ДІВ та 4 ліцензійні справи на використання джерел іонізуючого випромінювання.

За результатами розгляду:

− анульовано 3 ліцензії (в зв’язку з припиненням діяльності Фірмою «Крас» у формі ТОВ та ліквідацією юридичної особи - ТОВ «Емансіс»);

− видано 4 ліцензії на виробництво ДІВ (3 нові ліцензії: ТОВ «ЕЛІТ», ІПФ НАНУ, КМКОЦ та 1 ліцензія в зв’язку з невчасним поданням документів на внесення змін (ТОВ НВК «Промізотоп»);

− внесено зміни до 4-х ліцензій (2 ліцензії на виробництво ДІВ та 2 ліцензії на використання ДІВ).

У рамках здійснення заходів щодо впровадження вимог наказу Держатомрегулювання України “Про затвердження порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта” розглянуто 5 заяв на отримання дозволу.

Проведення державних експертиз з радіаційної безпеки проектів ДІВ 

Під час розгляду ліцензійних справ було забезпечено проведення державної експертизи з радіаційної безпеки 50 проектів джерел іонізуючого випромінювання, уранових об’єктів та підготовлені відповідні Висновки.

Проведено:

− оцінку відповідності нормам, правилам і стандартам з радіаційної безпеки 12–ти технічних умов (ТУ) на виробництво ДІВ медичного призначення та підготовлено відповідні рішення за результатами цих оцінок;

− оцінку 3-х навчальних програм з питань радіаційної безпеки та аналіз 34 щорічних звітів ліцензіатів про стан радіаційної безпеки на підприємствах з використання та виробництва ДІВ та 11 звітів - на підприємствах з переробки уранових руд;

− оцінку сертифікатів на технічне обслуговування обладнання з ДІВ, ведеться робота з виробниками обладнання з ДІВ, щодо виданих сертифікатів.


4.2. Нормативно-правова діяльність

 Протягом 2013 року прийнято 7 нормативно – правових актів, підготовлених фахівцями Управління, зокрема:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 453 «Про затвердження нової редакції Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання» (на виконання Указу Президента України щодо забезпечення виконання Програми «Заможне суспільство»); 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 751-р «Про внесення змін до Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» (IRRS)»;

3. Наказ Держатомрегулювання України «Про затвердження Правил з радіаційної безпеки прискорювачів електронів» від 05.08.2013 № 83, зареєстровані в Мінюсті 21.08.2013 за № 1442\23974 (забезпечено реалізацію функцій, визначених Указом Президента України від 06.04.2011 № 403/2011);

4. Наказ Держатомрегулювання України 03.12.2013 № 138 «Про затвердження переліку ДІВ, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування», зареєстрований в Мін’юсті України в грудні 2013 (на виконання Указу Президента України від 06.04.2011 № 403/2011); 

5. Наказ Держатомрегулювання України від 14.02.2013 № 21-од «Критерії визначення терміну дії ліцензій на право провадження діяльності з окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

6. Наказ Держатомрегулювання України від 27.03.2013 № 106 «Про затвердження Програми перевірки держінспекцій та зміни до плану-Графіку проведення цих перевірок»;

7. Наказ Держатомрегулювання України від 26.02.2013 № 105. «Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок державних регіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки».


Завершено розробку проектів 7 нормативно-правових актів, прийняття яких планується у 2014 році:

1. проект постанови КМУ «Про затвердження нового Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання та Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання»;

2. проект НПА «Порядок проведення навчання, підвищення кваліфікації і перевірки знань з радіаційної безпеки осіб, які здійснюють діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання»;

3. проект НПА «Правила з радіаційної безпеки циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування для діагностики методом позитронно-емісійної томографії»;

4. проект наказу Держатомрегулювання України «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування та уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства в сфері використання ядерної енергії» (доручення КМУ від 22.11.2013 № 37-204/7/1-13);

5. проект наказу Держатомрегулювання України «Про затвердження нових форм реєстраційних карток для забезпечення державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання»;

6. проект методичних рекомендацій щодо ліцензування діяльності з використання ДІВ в частині виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту медичного обладнання з ДІВ – генеруючих пристроїв та обладнання з радіонуклідними ДІВ;

7. складено рекомендований перелік стандартів, якими має керуватися заявник, що має намір виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту генеруючих пристроїв та обладнання з ДІВ.

 

Доопрацьовано відповідно до зауважень міжнародних експертів наступні проекти нормативно-правових актів:

- “Вимоги та умови безпеки припинення діяльності уранових об’єктів шляхом ліквідації, консервації або перепрофілювання”;

- “Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд”.


Протягом року виконана значна робота з питань взаємодії з МОЗ України в частині зосередження функцій державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в одному регулюючому органі, зокрема у зв’язку зі змінами, що вносяться до ЗУ «Про Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя України», якими виключається видача Санітарного паспорту на роботи з ДІВ, як документ дозвільного характеру.


Забезпечено участь у засіданні Комітету Верховної Ради України питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з розгляду питання «Про стан виконання рішень Комітету за результатами виїзного засідання до м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 13.03.2013 року».

 

 Опрацьовано та підготовлено пропозиції до 63 нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами та іншими відомствами, розглянуто та надано пропозиції та зауваження до 36 проектів НПА з охорони праці. Крім того, підготовлено звіти про відстеження 4-х регуляторних актів.


4.3. Державна реєстрація ДІВ 

Протягом року забезпечувалася державна реєстрація ДІВ та методологічна підтримка Державного регістру ДІВ з цих питань. Протягом 2013 року: зареєстровано 1995 джерел, у тому числі 531 радіонуклідне джерело та 1464 генератори випромінювання. Розмір сплаченого за рік реєстраційного збору складає 186183,80 грн. Крім цього, до Державного регістру ДІВ внесена інформація про ввезення в Україну 219 радіонуклідних ДІВ та вивезення 26, передачу на спеціалізовані підприємства 690 відпрацьованих радіонуклідних ДІВ; подовження терміну експлуатації 1357 радіонуклідних джерел.

Надана консультаційна допомога більше як 1700 реєстрантам, що здійснювали державну реєстрацію ДІВ.


4.4. Наглядова діяльність 

Проведено 4 планових інспекційних обстежень та планові інспекції виробників ДІВ та 1 планове інспекційне обстеження та планові інспекції уранових об’єктів. Загальна кількість перевірок – 10.

Взято участь в 1 комплексній перевірці - ДСП “ЦППРВ” та ДСП “ЧСК”.

За результатами цих обстежень та інспекцій:

− складено 5 актів інспекційних обстежень, 4 приписи та 1 довідка;

− анульовано 1 ліцензію;

− притягнуто до адміністративної відповідальності посадові особи.


Забезпечувалося виконання Плану заходів вдосконалення наглядової діяльності, зокрема в частині забезпечення:

− перегляду та внесення змін до наказів Держатомрегулювання України від 04,07.2008 № 131 "Про затвердження тимчасового порядку взаємодії між Держатомрегулювання та Державними регіональними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки з питань ліцензування використання ДІВ" та від 08.09.2008 № 161 "Про затвердження Програми вдосконалення діяльності Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки";

− розробки та затвердження процедури організації, проведення перевірок територіальних органів, підготовки звітів про перевірку та контролю їх виконання, перегляду Плану-графіку перевірок Держінспекцій на 2014 рік (накази Держатомрегулювання України від 26.09.2013 № 105 та від 27.09.2013 № 106 відповідно).


4.5. Міжнародна діяльність

Протягом 2013 року фахівцями УРБ взято участь у підготовці та проведенні 38 заходів на національному та міжнародному рівні. Питання, що розглядалися на цих заходах, стосувалися забезпечення ядерної та радіаційної безпеки персоналу об’єктів використання ядерної енергії, населення та навколишнього природного середовища. Значна частина цих заходів була організована МАГАТЄ, а також у рамках співробітництва з регулюючими органами інших країн (Фінляндії, Швеції, Німеччини тощо), Департаментом енергетики США та національними державними та громадськими організаціями.

Слід відзначити: організацію та проведенні ІІІ міжнародного семінару «Медична фізика – сучасний стан, проблеми та шляхи розвитку. Новітні технології»; роботу круглого столу «Проблеми аварійної готовності. Чи враховані уроки Чорнобиля і Фукусіми?», організованого Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України; проведенніяміжнародного семінару МАГАТЕ «Шляхи вирішення проблем, пов’язаних з радоном та антропогенно підсиленими ДІВ. Організація контролю їх виявлення та ідентифікації» на базі Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва НАМН України»; роботу Національного круглого столу з питань дотримання Орхуської конвенції в ядерній енергетиці, організованого Держатомрегулювання та Всеукраїнською організацією «МАМА-86», при підтримці Посольства Швейцарії – лютий; роботу в місії МАГАТЕ з огляду регулюючої діяльності з ядерної та радіаційної безпеки (IRRS Follow-up mission), що проходила в Сполученому Королівстві Великобританії (проведено оцінку регулюючої діяльності за напрямом радіоактивні «Радіоактивні джерела»).


4.6. Забезпечувалась участь у реагуванні на радіаційні аварії та інші події, пов'язані з втратою контролю над ДІВ.

Забезпечено ведення бази радіаційних аварій, коригування та актуалізація інформації за 2013 рік. Протягом 2013 року зареєстровано 21 випадок радіаційних інцидентів. З них 10 - виявлення радіаційно-забрудненого металобрухту, 11 - виявлення ДІВ у незаконному обігу.


5. Регулювання безпеки перевезень РМ 

 

У межах діяльності з регулювання безпеки перевезення радіоактивних матеріалів:

- видано (внесено змін, переоформлено) 12 ліцензій на перевезення радіоактивних матеріалів;

- видано (продовжено та внесено зміни) 196 дозволів на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів;

- видано 13 сертифікатів про затвердження конструкцій пакувальних комплектів та спеціальних умов перевезення. Вперше затверджена конструкція пакувального комплекту типу B(U) для перевезення відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, який спроектовано, виготовлено та випробувано в Україні.

Проведено 5 інспекційних перевірок ліцензіатів. Протягом року здійснювався у повному обсязі нагляд за проведенням випробувань двох пакувальних комплектів типу B(U).


6. Регулювання ядерної та радіологічної захищеності 

 

6.1.Наглядова діяльність

Здійснено 11 державних інспекційних перевірок систем фізичного захисту[6] .

У рамках впровадження програми «Ініціатива щодо зменшення глобальної загрози та покращення захищеності джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)» проведені обстеження і прийнято рішення щодо модернізації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту наступних установ: Донецька онкологічна клініка, Донецький ДСК УкрДО «Радон», Макіївський міський шпиталь №2, Донецький протипухлинний центр, Горлівський міський онкологічний диспансер, Краматорський міський онкологічний диспансер, Ясиноватський залізничний шпиталь, Одеський обласний онкологічний диспансер, ВАТ «ГЕМОПЛАСТ», Міський клінічний шпиталь №3, Одеський обласний шпиталь, Одеський ДМСК УкрДО «Радон», Миколаївський обласний шпиталь, Херсонський обласний онкологічний диспансер, Одеська міська клініка №11, Житомирський обласний онкологічний диспансер, Кіровоградський обласний онкологічний диспансер, Олександрійський онкологічний диспансер, Криворізький міський онкологічний шпиталь, Дніпропетровський ДМСК УкрДО «Радон», Дніпропетровський клінічний онкологічний диспансер, Дніпропетровський клінічний центр раку, Харківський ДМСК УкрДО «Радон», Інститут метрології, Харківський обласний клінічний онкологічний центр, Алчевський онкологічний диспансер, Луганський обласний онкологічний диспансер, Бердянська міська лікарня, Київський ДМСК УкрДО «Радон».

З метою запобігання загрозі вчинення диверсій, крадіжок, інших незаконних дій з боку внутрішніх правопорушників, продовжувалась діяльність з надання фізичним особам допусків до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Розглянуто 254 Переліки посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання особливих робіт, з яких 99 повернуто на доопрацювання. Надано допуск до виконання особливих робіт 51 керівнику підприємств приватної форми власності, де виконуються особливі роботи.

Крім того, оформлено пакет документів для проведення спеціальної перевірки 32 інспекторам Держатомрегулювання України та регіональних інспекцій і надано допуск до особливих робіт 34 особам.

Визначення та підтримання відповідного до вимог законодавства рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, в тому числі при їх перевезенні, є першочерговим завданням фізичного захисту для експлуатуючих організацій, інших ліцензіатів. З цією метою розглянуто надані ліцензіатами 43 Акти визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, з яких 9 повернуто на доопрацювання.

21 листопада 2013 року підготовлено та проведено засідання Колегії Держатомрегулювання України «Про аналіз стану систем фізичного захисту ДП НАЕК «Енергоатом», де розглядалися наступні питання:

- створення та забезпечення функціонування систем фізичного захисту ВП АЕС;

- розроблення, узгодження та введені в дію об’єктових проектних загроз ВП АЕС;

- відпрацювання та узгодження планів взаємодії, реагування та протидії від нападу ззовні;

- забезпечення функціонування військових частин з охорони АЕС, як одного з елементів фізичного захисту АЕС.


6.2. Нормативна діяльність

З метою удосконалення нормативно-правової бази в частині питань фізичного захисту та на виконання Указу Президента України від 16 жовтня 2012 року № 600 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 жовтня 2012 року «Про нову редакцію Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні» Держатомрегулюванням України розроблено:

- наказ Держатомрегулювання України від 17.12.2012 р. № 238 «Про затвердження Переліку радіаційно небезпечних об’єктів в Україні, для яких розробляється об’єктова проектна загроза» та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за № 21/22553;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. № 684-р «Про затвердження Комплексного плану заходів щодо реалізації положень нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні на 2013 – 2014 роки».

На виконання пункту 5 Плану організації виконання Указу Президента України від 11 лютого 2013 року № 73 «Про Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013 – 2014 роки» Держатомрегулюванням України розроблено наказ від 25.07.2013 р. № 76 «Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання» і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1543/24075.


6.3. Міжнародна діяльність

У рамках Обміну інформацією з Базою даних МАГАТЕ щодо інцидентів з незаконного обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів направлено 42 інформації про випадки виявлення в Україні у незаконному обігу радіоактивних матеріалів.

Представник УЯЗ брав участь у практичному відпрацюванні розробки МАГАТЕ – нової електронної інформаційної форми.

У жовтні 2013 року на базі Навчального Центру ім. Дж. Кузмича за сприяння МАГАТЕ проведено тренінг по виявленню РМ у незаконному обігу та грудні 2013 року на базі аеропорту «Київ» проведені практичні тренування з виявлення РМ у незаконному обігу при перетинанні державного кордону України. Фахівці Держатомрегулювання взяли участь в учбовому курсі з незаконного обігу РМ на базі учбового Центру АДПС у с.Оршанець.

Представники УЯЗ неодноразово брали участь у заходах щодо розробки та вдосконалення нормативно-правової бази МАГАТЕ.

 

6.4. Дозвільна діяльність

Розпочато роботу з видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно – захисній зоні ядерної установки, об’єкта призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта з метою виконання вимог статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».


7. Гарантії нерозповсюдження ядерної зброї

 

Згідно з Указом Президента України «Про затвердження Положення про Держатомрегулювання України» Держатомрегулювання України забезпечує виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додатковим протоколом до цієї Угоди. На практиці ці завдання виконуються Відділом гарантій, а також Державними інспекціями з ЯРБ та Державними інспекціями з ядерної безпеки на АЕС у частині інспектування та взаємодії з інспекторами МАГАТЕ.

На 2013 рік у діяльності Відділу гарантій були визначені такі пріоритети:

1.  підтвердження розширеного висновку МАГАТЕ за результатами застосування гарантій в Україні в 2012році;

2.  внесення змін до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів стосовно удосконалення процедури обліку ядерних матеріалів;

3.  продовження роботи з виявлення та взяття на державний облік ядерних матеріалів, які знаходяться поза обліком.

За результатами розгляду застосування гарантій за 2012 р. у Звіті про застосування гарантій (SIR), який щорічно готує МАГАТЕ, підтверджено розширений висновок про виконання Україною зобов’язань і вимог відповідно до Угоди про гарантії та Додаткового протоколу.

7 листопада 2013 року Міністерством юстиції України зареєстрований наказ Держатомрегулювання України від 21.10.2013 №117 «Про внесення змін до Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів». У наказі прийнято критерії так званого «нижнього порогу» ДСОК. Крім того, вимоги Правил щодо експлуатаційної та облікової документації ліцензіата приведені у відповідність до директиви Євратому із застосування гарантій Євратому «Commission Regulation (Euratom) № 302/2005 of 8 February 2005 on the application of Euratom safeguards».

За результатами інспекційної перевірки у Луцькому онкодиспансері виявлена та взята на державний облік головка гама-терапевтичного апарата із збідненого урану, також на облік взято ДІВ, які були здані на зберігання на Львівський спецкомбінат УкрДО «Радон».

У квітні 2013 р. на запрошення Держатомрегулювання України нашу країну відвідав Заступник генерального директора МАГАТЕ з гарантій Герман Накертс, який зустрівся з Головою Держатомрегулювання України та відвідав Чорнобильську АЕС.

Відповідно до Протоколу щорічного засіданні спільної Україна – МАГАТЕ робочої групи із розгляду застосування гарантій (SIRG) на Запорізькій АЕС проведено тестування нових печаток для транспортного люка. Тестування проведено успішно, і зараз такі печатки будуть використовуватись на АЕС інших країн.

У рамках Угоди про гарантії та Додаткового протоколу у 2013 р. отримано, оброблено та надіслано до МАГАТЕ 245 звітів від суб’єктів ДСОК та 17 попередніх повідомлень про міжнародні передачі ядерних матеріалів, регулярно надавалась інформація для планування інспекцій МАГАТЕ, організовано 76 інспекцій МАГАТЕ на підприємствах України (включаючи 10 без попереднього повідомлення) та 5 додаткових доступи. Крім того, підготовлено та надіслано до МАГАТЕ 35 декларацій з оновленою інформацією в рамках Додаткового протоколу до Угоди. Державними інспекторами Відділу гарантій Держатомрегулювання України проведено 13 інспекцій з перевірки функціонування систем обліку та контролю ядерних матеріалів у підприємств-ліцензіатів, за результатами складено 10 приписів.


8. Основні результати нормативно-правової діяльності 

 

Протягом 2013 року проводилася значна робота, направлена на недопущення послаблення законодавства з питань безпеки використання ядерної енергії.

У зв’язку з тим, що 1 червня 2012 року набув чинності новий Митний кодекс України і внесені відповідні зміни до актів Кабінету Міністрів, виникла необхідність з метою недопущення втрати контролю за місцем знаходження, кількістю та переміщенням радіоактивних матеріалів при здійсненні міжнародних перевезень приведення законодавства з питань безпеки перевезень радіоактивних матеріалів у відповідність з цими актами. А саме, Держатомрегулюванням України, відповідно до статті 197 Митного кодексу, розроблено проект Закону України "Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо митного оформлення радіоактивних матеріалів". 17 вересня 2013 року за № 564-VII Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо митного оформлення радіоактивних матеріалів».

Крім того, Верховною Радою України була ратифікована Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України, яка була підписана 17 жовтня 2012 року в м. Києві (№ 654-VII від 23.10.2013). Ратифікація Угоди створює належне правове підґрунтя для перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України, визначає чіткі механізми взаємодії компетентних органів цих держав на всіх етапах перевезення спеціальних вантажів, вирішує питання забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та фізичного захисту при здійсненні перевезень ядерних матеріалів.

Розроблено та подано до Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Необхідність розробки законопроекту пов’язана з удосконаленням державного нагляду у сфері використання ядерної енергії, включаючи застосування примусових заходів.

У 2013 році велася робота з Мінекономрозвитку та Держпідприємництвом у рамках внесення зміни до законодавчих актів України щодо скорочення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також до законодавчих актів України з питань державного нагляду (контролю), у тому числі з метою поширити на державний нагляд за ядерною та радіаційною безпекою дію Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Ведеться робота по законопроектах, внесеними народними депутатами та зареєстрованими Верховною Радою України. Зокрема були надані зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про ліквідацію надмірного регулювання» (реєстр. № 3256 від 17.09.2013 р.), яким пропонуються кардинальні зміни у дозвільній системі України та готуються зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті» (реєстр. № 2109а від 23.05.2013 р.), який стосується питань організації та процедури проведення такої оцінки.

З метою впровадження Закону України «Про адміністративні послуги», підготовлені пропозиції до проекту Закону України «Про Перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання».

З метою реалізації вимог статті 25 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та встановлення єдиного порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулюванням України було підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки», який був прийнятий 13 листопада 2013 року № 824.

У 2013 році продовжувалася робота над реалізацією вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

Так, наказом Держатомрегулювання України від 14.06.2013 № 64-од зареєстрованим у Мін’юсті 09.07.2013 за N 1141/23673 був затверджений Порядок формування, ведення Єдиного реєстру виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

З метою удосконалення ліцензування у сфері використання ядерної енергії та чіткого підходу до переліку документів, які подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності та у зв’язку з необхідністю усунення невідповідностей і дублювань, які були виявлені в процесі ліцензування внесені зміни до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 06.08.2012 р. № 153, зареєстрованого в Мін’юсті 29.08.2012 р. № 1453/21765. Відповідний наказ проходить реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

Відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" наказом Держатомрегулювання України від 03.12.2013 №138 був затверджений Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, зареєстрований у Мін’юсті 19.12.2013 за N 2148/24680.

Дуже важливим для належного провадження дозвільної діяльності є введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 639 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії», якою встановлено чіткий порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами.

Держатомрегулювання України постійно здійснюється робота по перегляду нормативно-правових актів, у тому числі з метою приведення їх відповідно до чинного законодавства.

Так, за звітний період Держатомрегулюванням України було розроблено та зареєстровані Мін’юстом України наступні нормативно - правові акти:

- «Про затвердження Переліку радіаційно-небезпечних об’єктів в України, для яких розробляється об’єктова проектна загроза»;

- «Про затвердження Правил з радіаційної безпеки прискорювачів електронів»;

- «Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання»;

- «Про затвердження Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації»;

- «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України».

Крім того, за звітний період було Держатомрегулювання України було розроблено та введено в дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. N 751-р «Про внесення змін до плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ "Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS)», а також постанови Кабінету Міністрів України:

- від 26 червня 2013 р. N 453 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1382», якою внесені зміни до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання;

- від 29 травня 2013 р. N 376 «Про внесення зміни до опису бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії»;

- від 13 лютого 2013 р. N 107 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (втрата чинності постанови Кабінету Міністрів України № 1782).

У Держатомрегулюванні України робота з розробки нормативно-правових актів ведеться відповідно до Плану нормативного регулювання. Так, Планом нормативного регулювання Держатомрегулювання України на 2013 рік було передбачено 29 заходів за напрямками діяльності у сфері використання ядерної енергії. Значна частина проектів НПА проходить погодження із зацікавленими органами, по 4 заходах Плану термін виконання перенесено на 2014 рік. По інших заходах робота ведеться відповідно до встановлених строків.

Згідно з вимогами законодавства з питань державної регуляторної політики та із врахуванням обмежень дії цього законодавства на відносини в сфері безпеки використання ядерної енергії Державною інспекцією ядерного регулювання України у 2013 році підготовлено 10 проектів регуляторних актів, 17 звітів про відстеження результативності регуляторних актів, з них 6–базових, 6-повторних, 5-періодичних. Для забезпечення прозорості та відкритості на всіх етапах регуляторної діяльності Держатомрегулювання України всі проекти регуляторних актів були оприлюдненні на офіційній веб-сторінці Держатомрегулювання України з метою одержання зауважень і пропозицій.

У 2013 році у Держатомрегулюванні України продовжувалася робота з питань обліку та систематизації законодавства. Ця робота ведеться відповідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Держатомрегулюванні України, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 22.11.2012 р. № 228. Продовжується ведення електронного реєстру нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, прийнятих Держатомрегулювання України, який підтримується в актуальному стані. Забезпечується зберігання оригіналів нормативно-правових актів Держатомрегулювання України, відслідковується їх офіційне оприлюднення та здійснюється їх оприлюднення на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України. Крім того, на сайті Держатомрегулювання України розміщуються проекти найважливіших нормативно-правових актів, що дозволяє врахувати пропозиції як громадськості так і фахівців галузі.

Під час роботи над оновленням переліків чинних нормативно-правових актів у 2013 році було розроблено нову структуру рубрики «Нормативні акти». Рубрику «Дозвільна діяльність» доповнено інформаційними картками адміністративних послуг та Єдиним реєстром виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, який ведеться у Держатомрегулюванні України.

Одним із елементів нормативного регулювання є розгляд та погодження проектів законів та інших нормативно-правових актів, що розроблені іншими центральними органами виконавчої влади, адже здійснюючи погодження таких актів, Держатомрегулювання України перевіряє їх на відповідність вимогам ядерної та радіаційної безпеки.

У 2013 році Держатомрегулюванням України було розглянуто проекти 4 Указів Президента України, 24 законів та 50 актів Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до Держатомрегулювання України. Також було розглянуто 85 проекти нормативно-правових актів з охорони праці. При цьому, у разі необхідності, готувались пропозиції та зауваження з питань, що належать до компетенції Держатомрегулювання України.


9. Інспекційна діяльність


Інспекційна діяльність Держатомрегулювання України та її територіальних органів є важливою складовою і надійним механізмом забезпечення державного нагляду за виконанням вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту, умов виданих документів дозвільного характеру.

Результати інспекційної діяльності дозволяють отримати впевненість у тому, що вимоги безпеки, встановлені у нормах, правилах та у дозвільних документах, є достатніми, застосовуються правильно і виконуються у повному обсязі або потребують відповідного коригування чи застосування заходів примусу для їх належного виконання.

За 2013 рік підрозділами центрального апарату Держатомрегулювання України та її територіальними органами було проведено 850 інспекційних перевірок (у 2012 році – 863 інспекційних перевірок, у 2011 році – 914) та 417 інспекційних обстежень (у 2012 році – 510 інспекційних обстежень, у 2011 році – 402).

Кількісні показники інспекційних заходів наведено у таблиці.


Підрозділи

Інспекційні перевірки

план/факт

Інспекційні обстеження

план/факт 

Позапланові

УБЯУ, УЛП, УКБ, УБР, УАГ, СКІД, УЯЗ, УРБ, УРАВ, ВГ

52/41

16/14

9

Держатомінспекції на ЗАЕС, РАЕС, ХАЕС, ЮУАЕС, ЧАЕС

62/82

0/2

27

Державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки у регіонах України

710/727

292/401

327

Разом:

824/850

308/417

363


За результатами інспекційної діяльності Держатомрегулювання України та її територіальних органів у 2013 році видано 697 обов’язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері використання ядерної енергії.


10. Штрафні санкції


У разі, якщо виявлені порушення норм, правил ядерної і радіаційної безпеки не усуваються або не виконуються інші законні вимоги державних інспекторів Держатомрегулювання України, до осіб, винних у скоєнні таких правопорушень, застосовуються статті 95 та 188-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Протягом 2013 року державними інспекторами притягнуто до адміністративної відповідальності 355 осіб.

Станом на 31.12.2013 року виконано 348 справ про адміністративні правопорушення та стягнуто штрафів:

- за ст. 95 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) 303 осіб (за 2012 рік – 201 особа, за 2011 рік – 89 осіб); стягнуто штрафи до державного бюджету на суму 112064 гривні (за 2012 рік – 58704 гривен, за 2011 рік – 32500 гривен);

- за ст. 188-18 КУпАП – 45 осіб (за 2011 рік – 56 осіб, за 2011 рік – 34 особи); стягнуто штрафи до державного бюджету на суму 20189 гривен (за 2012 рік – 14994 гривен, за 2011 рік –  9945 гривен).

Протягом 2013 року Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України Гашевим М.Х. притягнуто до адміністративної відповідальності, відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 2 ліцензіата – ННЦ ХФТІ, ДП «НАЕК Енергоатом» на суму 97000 гривен, яка оплачена в повному обсязі.

Крім того заступниками Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України притягнуто до адміністративної відповідальності, відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 5 ліцензіатів на суму 119000 гривен із яких: оплачено 17000 гривен (Центральна держінспекція та Північно-західна держінспекція), не оплачено 102000 гривен (Південно-східна держінспекція та Західна держінспекція).


11. Міжнародна діяльність

 

Відповідно до встановлених повноважень Указом Президента України «Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України» від 6 квітня 2011 року № 403 (п. 56 - Держатомрегулювання України здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань ядерної та радіаційної безпеки) у 2013 році Держатомрегулювання України приділяло посилену увагу реалізації заходів за програмами та проектами міжнародного двостороннього і багатостороннього співробітництва.

У 2013 році тривала реалізація п’яти національних проектів Програми технічного співробітництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у рамках циклу 2012 – 2013 рр.:

- удосконалення системи управління знаннями в ядерній промисловості України в продовження попереднього проекту;

- посилення ядерної інженерної освіти через розвиток та імплементацію симуляторного комплексу на базі комп’ютера;

- розвиток та впровадження національної системи контролю якості за допомогою посилення знань та здібностей медичних фізиків у відділеннях радіотерапії;

- покращення ядерної та радіаційної системи з акцентом на стійкий розвиток людських ресурсів;

- надання підтримки Чорнобильський АЕС щодо зняття з експлуатації та безпеки поводження з радіоактивними відходами.

Протягом року українські фахівці брали активну участь у заходах за регіональними проектами МАГАТЕ. У 2013 році Україна виступила організатором регіональних семінарів–практикумів МАГАТЕ: «Розвиток національних можливостей та розвиток потенціалу готовності та реагування в випадку ядерної та радіаційної аварійної ситуації» (м. Київ, 28-31 жовтня 2013р., Київський комбінат «УкрДО» «Радон»), «Вдосконалення характеризації, збереження та захисту об’єктів культурної спадщини» (м. Суми, 9-11 жовтня 2013р., Інститут прикладної фізики НАН України), «Зміцнення потенціалу управління життєвим циклом АЕС для довготермінової експлуатації» (м. Київ, 3-5 вересня 2013р.), «Підтримка зняття з експлуатації та поводження з відходами Чорнобильської, Ігналінської АЕС та АЕС А1» (м.Славутич, 4-7 листопада 2013р.).

У рамках виконання зобов’язань України, що випливають із Конвенції про ядерну безпеку, Держатомрегулювання України спільно з Міненерговугілля України, Державним Агентством України з управління зоною відчуження та ДП НАЕК «Енергоатом» було підготовлено Шосту Національну доповідь України та передано до Секретаріату Конвенції. Офіційна презентація Національної доповіді відбудеться в ході Шостої Оглядової наради, яка буде проходити в березні-квітні 2014 року у м.Відень.

Під час участі делегації України у черговій 57-й сесії Генеральної Конференції МАГАТЕ (16 - 20 вересня 2013 року, м. Відень) Голова Держатомрегулювання України О. Миколайчук та Заступник Генерального Директора МАГАТЕ – Директор Департаменту Технічного Співробітництва К. Анінг підписали Рамкову Програму Співробітництва України та МАГАТЕ на період 2013 – 2017 рр. (CPF).

У 2013 році Україну з робочим візитом відвідав Заступник Генерального директора МАГАТЕ з питань гарантій Х. Накертс. Метою візиту було обговорення результатів застосування в Україні інтегрованих гарантій в контексті підготовки до перепідтвердження розширеного висновку МАГАТЕ щодо країни. У ході візиту пан Накертс відвідав майданчик Чорнобильської АЕС, майданчик будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), ознайомився з поточним станом об’єкту «Укриття» та ходом робіт із спорудження нового безпечного конфайнменту.

Протягом 2013 року продовжувалася успішна реалізація проектів співробітництва з Європейською Комісією а рамках Програм INSC та Training and Tutoring.

Серед інших результатів міжнародної діяльності Держатомрегулювання України у 2013 році слід також виділити:

- підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про оперативне оповіщення про ядерну аварію та обмін інформацією у галузі ядерної та радіаційної безпеки ( 17 грудня 2013 р., м. Москва (Російська Федерація);

- підписання Угоди про обмін технічною інформацією і співробітництво у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Інститутом захисту навколишнього середовища та досліджень Італійської Республіки (13 листопада 2013 р., м. Київ (Україна);

- підписання Меморандуму про науково-технічне співробітництво між BMU/GRS та Держатомрегулювання/ДНТЦ ЯРБ на період 2014 – 2017 рр. (14 листопада 2013 р., м. Київ (Україна);

- підписання Угоди між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь про співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки (5 вересня 2013 р., м. Київ, (Україна);

- підписання Меморандуму зустрічі між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією ядерного регулювання США на 2013-2014 рр. (12 березня 2013 р., м. Роквіл (США);

- ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Угорщини про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Угорщиною через територію України Забезпечено від 17.10.2012 р. (набула чинності 23.10.2013 р.).

У 2013 році у Держатомрегулювання України відбулися візити делегацій керівників регулюючих органів США, Франції, Республіки Білорусь.

У вересні 2013 року Держатомрегулювання України спільно з Центром підтримки проблем ядерного нерозповсюдження та ядерної захищеності Агентства з атомної енергії Японії проведено семінар на тему: «Досвід України та Японії: проблеми нерозповсюдження ядерного матеріалу та подолання наслідків аварій». За сприяння Шведського органу з радіаційної безпеки у жовтні 2013 року Держатомрегулювання України на базі Навчального центру ім. Дж. Кузьмича у м. Київ проведено навчальні курси з питань фізичного захисту ядерного матеріалу.

У 2013 році Держатомрегулювання України продовжувало активну взаємодію з Західноєвропейською асоціацією ядерних регуляторів (WENRA) шляхом участі у пленарних засіданнях, а також роботі робочих груп з питань гармонізації реакторів (RHWG) та поводження з РАВ і зняття з експлуатації (WDWG). Визначною подією 2013 року стало проведення 13 - 14 листопада 2013 року в м. Київ осіннього Пленарного засідання WENRA. Вперше Україна як країна-спостерігач проводила засідання Асоціації (Україна є спостерігачем WENRA з 2009 року).


12. Управління Держатомрегулювання України

 

12.1 Система управління якістю

У 2013 році Державна інспекція ядерного регулювання України продовжувала вдосконалювати функціонування Системи управління якістю, що була запроваджена у Держатомрегулювання України у 2006 році.

У зв’язку з введенням в дію з 1 січня 2013 року нової структури та штатного розпису Державної інспекції ядерного регулювання України внесено зміни до складу уповноважених з питань системи управління якістю у структурних підрозділах центрального апарату Держатомрегулювання України.

З метою подальшого розвитку СУЯ з 25 березня по 17 травня 2013 р. у центральному апараті Держатомрегулювання України відбулося проведення 13 внутрішніх аудитів.

За результатами аудитів виявлено 5 невідповідностей, відмічено 7 позитивних спостережень.

Загалом позитивна динаміка щодо кількості виявлених невідповідностей, що спостерігалася протягом 2009 - 2011 років (у 2009 р. – 14, у 2010 – 9, у 2011 - 2), у 2012 та 2013 роках дещо погіршилася (у 2012 році - 5 невідповідностей). Це пов’язано, насамперед, із частими змінами структури Держатомрегулювання України та штатної чисельності працівників, необхідністю перерозподілу функцій внаслідок організаційних змін і невстиганням деяких структурних підрозділів через об’єктивні причини вчасно вносити зміни до відповідних робочих документів.

Що стосується позитивної практики, то кількість виявлених позитивних спостережень також дещо зменшилася (у 2009 р. – 14, у 2010 – 19, у 2011 – 16, у 2012 - 9), що також можна пов’язати із змінами у структурі та штатному розписі Держатомрегулювання України.

За результатами проведення аудитів розроблено План коригувальних дій, всі заходи якого виконано у встановлені терміни. За результатами виконання коригувальних дій підготовлено відповідний Звіт.

27 вересня 2013 року в Державній інспекції ядерного регулювання України відбувся наглядовий аудит системи управління якістю Держатомрегулювання України на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 щодо надання регуляторних послуг у сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. За висновками аудиторів СУЯ Держатомрегулювання України відповідає вимогам ISO 9001:2008, що дозволило органу сертифікації «Прирост» подовжити на наступний рік дію сертифіката відповідності, виданого Державній інспекції ядерного регулювання України 12.08.2011 р.

У процесі наглядового аудиту Держатомрегулювання України отримала ряд рекомендацій від фахівців ТОВ МЦЯ «Прирост» щодо вдосконалення СУЯ. З метою виконання цих рекомендацій розроблено План вдосконалення фукціонування Системи управління якістю Держатомрегулювання України та забезпечено контроль його виконання. Усі заходи цього Плану виконано у встановлені терміни. За результатами врахування рекомендацій наглядового аудиту підготовлено Звіт.

Протягом 2013 року Держатомрегулювання України також брала участь у заходах з питань якості, що відбувалися на державному рівні.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України було підготовлено відповідь щодо опрацювання Держатомрегулювання України висновків і рекомендацій Резолюції 8-го Всеукраїнського з’їзду якості під час реалізації державної політики у сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Резолюцію з’їзду було розміщено на веб-сайті Держатомрегулювання України.

Зважаючи на все вищевикладене можна зазначити, що функціонування Системи управління якістю в Держатомрегулювання України дисциплінує співробітників та сприяє покращанню ефективності, результативності та прозорості всієї системи державного регулювання у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

 

12.2. Управління кадрами 

Станом на 31 грудня 2013 року штатна чисельність працівників системи Держатомрегулювання України становила:

· 294 особи, з них: 161 – центральний апарат, 35 – Державні інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 98 – державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки
(1 посада не відноситься до посад державних службовців);

Якісний склад працюючих (центральний апарат та Державні інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС):

- до 35 років - 53 працівника;

- від 36 до 45 років - 36 працівників;

- від 46 до 54 років - 44 працівника;

- від 55 до 61 року - 25 працівників.

Із загальної чисельності працівників Держатомрегулювання України – 70 % мають вищу технічну освіту та були прийняті на роботу в регулюючий орган після набуття досвіду роботи в галузі використання ядерної енергії, у тому числі в промисловості, проектних і наукових закладах.

Заміщення вакантних посад державних службовців у Держатомрегулюванні України проводиться на конкурсній основі після проведення спецперевірки, відповідно до діючого законодавства України.

У 2013 році до структурних підрозділів Держатомрегулювання України було прийнято 22 особи (12 чоловіків та 10 жінок), у тому числі на посади державних інспекторів було прийнято 14 осіб.

При працевлаштуванні осіб на вакантні посади державних службовців створюються умови для їх професійної адаптації на робочому місці, а саме: в Держатомрегулюванні України запроваджено механізм наставництва. До прийнятих осіб прикріплюються досвідчені фахівці, які надають новим працівникам методично-консультативну допомогу щодо повноцінного виконання посадових обов’язків, у тому числі для професійної адаптації державних інспекторів проводиться спеціальне навчання, яке здійснюється відповідно до індивідуальної програми підготовки, яка складається на підставі кваліфікаційних вимог посадової інструкції державного інспектора та чинного законодавством України, відповідно до Положення про проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державної інспекції ядерного регулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (наказ Держатомрегулювання України від 23 січня 2006 р. №9, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2006 р. за №89/11963). Окрім отримання спеціальних знань, державні інспектори набувають практичний досвід, приймають участь в інспекційних перевірках, проходять стажування у Держінспекціях на майданчиках АЕС та беруть участь у навчальних курсах та семінарах.

За період з січня по грудень 2013 року було проведено 8 засідань кваліфікаційної комісії та пройшли первинну кваліфікаційну атестацію 15 працівників, яким присвоєно статус державного інспектора.

У системі Держатомрегулювання України працює 159 державних інспекторів, з них: 91 – у центральному апараті та Держінспекціях на майданчиках АЕС, 68 – у державних інспекціях з ядерної та радіаційної безпеки в регіонах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 р. № 419 «Про внесення змін у додатки до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року №937 і від 14 листопада 2011 року №1184» щодо затвердження у 2013 році граничної чисельності працівників Держатомрегулювання України та працівників територіальних органів Держатомрегулювання України, збільшена чисельність центрального апарату на 32 штатні одиниці та на 2 штатні одиниці територіальних органів. У зв‘язку із змінами в організації виробництва і праці Державної інспекції ядерного регулювання України з липня по листопад 2013 року були здійснені відповідні реорганізаційні заходи, а саме: введені в дію наказами Держатомрегулювання України з 01 липня 2013 року структура та штатний розпис Держатомрегулювання України, працівники попереджені про можливі зміни істотних умов праці та здійснено переведення працівників структурних підрозділів Держатомрегулювання України, які підлягали реорганізаційним змінам.

Працівники Держатомрегулювання України постійно підвищують кваліфікацію за різними навчальними програмами, у тому числі міжнародними. За 2013 рік підвищили кваліфікацію 263 особи, з них державні інспектори – 134 особи. За рахунок бюджетного фінансування Держатомрегулювання України підвищили кваліфікацію 26 працівників, за рахунок міжнародної технічної допомоги – 51 особа.

Із загальної кількості, підвищили кваліфікацію 89 працівників Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки: за рахунок бюджетного фінансування – 1 особа, за рахунок міжнародної технічної допомоги – 19 осіб.

У 2013 році наказом Держатомрегулювання України від 09.08.2013 № 88 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2013 року за №1484/24016, запроваджені відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції ядерного регулювання України.


12.3. Управління фінансами

Щорічно Державним бюджетом України передбачається фінансування видатків Держатомрегулювання України за бюджетними програмами:

5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання» (видатки споживання);

5271020 «Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання».

12.3.1 Щодо КПКВК 5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання».

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного бюджету становив 23 313,5 тис. грн.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2013 році склав 23 250,0 тис. грн., тобто бюджетну програму недофінансовано на 63,5 тис. грн.

Станом на 01.01.2014 року за Держатомрегулюванням України обліковується кредиторська заборгованість за КПКВК 5271010 в розмірі 71,3 тис. грн., яка утворилася через несвоєчасне проведення органами Державної казначейської служби України поданих для оплати документів, а також внаслідок недофінансування із державного бюджету за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Дебіторської заборгованості за КПКВК 5271010 станом на 01.01.2014 року становить 0,6 тис. грн. у зв’язку з передплатою періодичних видань на 2014 рік.

12.3.2 Щодо КПКВК 5271020 «Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання».

Ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання.

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271020 на ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання за загальним фондом державного бюджету становив 614,0 тис. грн.

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2012 році склав 573,1 тис. грн., тобто бюджетну програму недофінансовано на 40,9 тис. грн.

Освоєно за бюджетною програмою 572,8 тис. грн.

Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання.

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271020 на проведення прикладних досліджень за загальним фондом державного бюджету становив 327,5 тис. грн., що складає 40% обсягу фінансування, що був затверджений на 2012 рік.

Фінансування із державного бюджету у 2013 році надійшло у повному обсязі.

Освоєно у 2013 році за КПКВК 5271020 на проведення прикладних досліджень 327,1 тис. грн., тобто 0,4 тис. грн. було повернено до бюджету у зв’язку з економією за виконаними етапами науково-дослідних робіт.

Станом на 01.01.2014 року дебіторської та кредиторської заборгованості за КПКВК 5271020 немає.

Протягом 2013 року науково-дослідні роботи виконувались за 5-ма договорами, один з яких був перехідним з 2011 року, а чотири укладено у 2013 році. У зв’язку з недостатністю затверджених обсягів бюджетних призначень було прийняте рішення про перенесення на 2014 рік завершення виконання 1-го договору, перехідного з 2011 року.

Із загальної кількості виконуваних у 2013 році договорів:

- за напрямком «Розвиток нормативної бази регулювання ядерної та радіаційної безпеки» виконувалось 2 науково-дослідні роботи в галузі безпеки ядерних установок;

- за напрямком «Аналіз безпеки діяльності у сфері використання ядерної енергії та проведення досліджень з метою наукового обґрунтування регулюючих рішень» виконувалось 2 науково-дослідні роботи;

- за напрямком «Програма забезпечення якості регулюючої діяльності» виконувалась 1 робота.

З виконуваних у 2013 році 5-и робіт завершене виконання 3-ох одиниць, в результаті чого було проведено оперативний та технологічний аналіз порушень в роботі АЕС України у 2012 році, розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки у відповідності до європейських підходів – референтних рівнів Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA), підготовлено аналітичні матеріали для розділів «Техногенно-підсилені джерела природного походження» та «Медичне опромінення: основні проблеми та аварійні ситуації (міжнародний досвід)» доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2013 році.


12.4. Контроль виконання

У 2013 році у Державній інспекції ядерного регулювання України документопотік вхідної кореспонденції становив 11620 документів, що на 10 % більше, ніж у 2012 році, у тому числі від вищих органів виконавчої влади надійшло 678 розпорядчих документів, а також 54 звернення громадян, що майже вдвічі більше, ніж у 2012 року та 65 запитів на публічну інформацію, що також вдвічі більше, ніж у 2012 році.

Документопотік вихідної кореспонденції становив 9442 документа, що були створені у Держатомрегуювання України у 2013 році.

Протягом 2013 року зауважень від Секретаріату Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та Верховної Ради України щодо невиконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, до Держатомрегулювання України не надходило.

З 2012 року у Державній інспекції ядреного регулювання України з спільно з ДНТЦ ЯРБ введено у дослідну експлуатацію Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – Система). Зазначена Система була створена відповідно до вимог Уряду та впроваджена у дослідну експлуатацію майже в усіх ЦОВВ з метою створення єдиного інформаційного простору для обміну, обробки та зберігання організаційно-розпорядчих документів у електронному вигляді, посилення контролю за виконанням організаційно-розпорядчих документів та підвищення оперативності прийняття управлінських рішень.

На даний час ведеться робота у цій Системі. Відповідно до інформації Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України (станом на вересень 2013 р.) Держатомрегулювання України входить до переліку ЦОВВ, які більш ефективно використовують Систему.

Разом з тим, залишається нагальним питання модернізація існуючої автоматизованої системи документообігу в Держатомрегулювання України, яка на даний час не відповідає сучасним вимогам забезпечення електронного документообігу з використанням електронного документу. Такий стан речей унеможливлює здійснення інтеграції автоматизованої системи документообігу Держатомрегулювання України до зазначеної Системи, яку відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 26.08.2013 № 33674/1/1-13 необхідно здійснити до 01 січня 2014 року.

Зі свого боку відповідні пропозиції щодо участі Держатомрегулювання України у Національній програмі інформатизації, у т.ч. на 2014 рік (лист від 29.03.2013 № 40-09/2145) надавалися до Держінформнауки України. Відповідні видатки також включалися до бюджетного запиту Держатомрегулювання України на 2013 рік, однак зазначені пропозиції не були підтримані.

З огляду на це існує нагальна проблема щодо здійснення відповідних заходів щодо створення та забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Держатомрегулювання України.


13. Взаємодія з громадськістю та ЗМІ 


Протягом 2013 року Державною інспекцією ядерного регулювання України проводився активний діалог з громадськістю у відповідності до Плану консультацій з громадськістю Держатомрегулювання України на 2013 рік, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №736-р, та з урахуванням зовнішніх викликів суспільству щодо стану ядерної та радіаційної безпеки.

Актуальна інформація про стан ядерної та радіаційної безпеки у 2013 році оперативно оприлюднювалась (укр., англ. та рос. мовами) на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України (www.snrc.gov.ua) та сторінці Держатомрегулювання України у соціальній мережі Facebook.

З метою реалізації права громадянського суспільства у підготовці та прийнятті рішень з питань ядерної та радіаційної безпеки на веб-сайті Держатомрегулювання України було представлено на розгляд громадськості 21 питання у форматі електронних консультацій, за участі громадськості було розглянуто 23 питання у форматі відкритого засідання Колегії Держатомрегулювання, зокрема: про підсумки роботи у 2012 році та пріоритети роботи на 2013 рік, про стан виконання у 2012 році заходів з підвищення безпеки АЕС, про результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки проекту першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (ПК-1 НБК) в рамках Ліцензійного пакету ЛП-6, результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Основних концептуальних проектних рішень по новим енергоблокам № 3 і 4 Хмельницької АЕС на базі проекту АЕС-92, про результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки «Техніко-економічного обґрунтування інвестицій будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого палива українських АЕС», про видачу ліцензії на провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів», про результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки попереднього звіту з аналізу безпеки заводу з виробництва ядерного палива, про можливості експлуатації енергоблока № 1 Южно-Української АЕС у понадпроектний термін тощо.

Протягом звітного періоду Державною інспекцією ядерного регулювання України було отримано 54 звернення від 107 громадян України, а саме: екологія та природні ресурси – 16, транспорт і зв‘язок – 1, діяльність органу виконавчої влади – 19, охорона здоров‘я – 3, соціальний захист – 3, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 2, освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність – 1, фінансова, податкова та митна політика – 1, праця і заробітна плата – 5, діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України – 3. Усі звернення були розглянуті у відповідності до чинного законодавства та у встановлені терміни. 

За 2013 рік було отримано 65 запитів на публічну інформацію, в яких запитувалась: інформація довідково-енциклопедичного характеру – 4, інформація про стан довкілля – 7, науково-технічна інформація – 7, податкова інформація – 1, правова інформація – 37, статистична інформація – 5. Усі запити були розглянуті у відповідності до чинного законодавства та у встановлені терміни.

Держатомрегулювання України здійснювалася системна робота із Громадською радою - було проведено 6 засідань Громадської ради, на яких було розглянуті актуальні питання ядерної та радіаційної безпеки, серед яких можна виділити: про удосконалення вимог безпеки до АЕС з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-Даічі, про часткове пошкодження стінових панелей та частини легкої покрівлі машинного залу блоку №4 Чорнобильської АЕС, що сталося 12.02.2013 та про продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 Южно-Української АЕС. В 2013 році було оновлено склад Громадської ради при Держатомрегулювання, обрано Голову та заступника Голови Громадської ради; до складу Громадської ради при Державній інспекції ядерного регулювання України станом на 31.12.2013 входить 8 громадських організацій.

Було організовано 33 зустрічі з громадськістю під час особистого прийому громадян та 24 «гарячі» телефонні лінії Голови та заступників Голови Держатомрегулювання України.

Загалом, у рамках публічного громадського обговорення, Держатомрегулювання України протягом 2013 року проведено понад 57 публічних заходів.

У лютому 2013 року в м. Київ у рамках Міжнародного науково-практичного семінару з актуальних питань ядерної та радіаційної безпеки проведено національний круглий стіл «До ядерної та радіаційної безпеки в Україні через діалог зацікавлених сторін» з питань дотримання Орхуської конвенції в ядерній енергетиці для представників органів влади, громадськості та міжнародних експертів.

Захід організовано Державною інспекцією ядерного регулювання України спільно з ВЕГО «Мама-86» за участі Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

Мета круглого столу - налагодити постійний діалог зацікавлених сторін для вироблення ефективної політики гарантування ядерної та радіаційної безпеки в Україні. До участі запрошувалися представники центральних та місцевих органів влади, громадськості, регулятора, операторів, ЗМІ, а також міжнародні експерти. Обговорювався світовий та, зокрема, європейський досвід реалізації заходів з підвищення ядерної і радіаційної безпеки з урахуванням досвіду аварій на Чорнобильській АЕС у 1986 році та АЕС Фукусіма-Даічі у 2011 році, детально розглядалася ситуація з ядерної та радіаційної безпеки в Україні, а також обговорювалися підходи щодо забезпечення належного доступу громадськості до інформації та участі у прийнятті рішень щодо ядерної та радіаційної безпеки відповідно до положень Орхуської конвенції та кращих європейських практик. Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару з актуальних питань ядерної та радіаційної безпеки розміщені на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України за посиланням

Державна інспекція ядерного регулювання України у жовтні-листопаді 2013 року провела громадське обговорення переоформлення ліцензії серії ЕО № 000064 на право здійснення діяльності експлуатуючої організації ДП НАЕК «Енергоатом» на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС» у зв’язку з продовженням експлуатації ядерної установки енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС.

Підсумком цього діалогу з громадськістю стали громадські слухання, які 18 листопада 2013 року провели Держатомрегулювання України спільно з Громадською радою у м. Южноукраїнськ (Миколаївська обл.). Участь у слуханнях взяли 658 мешканців регіону розташування Южно-Української АЕС, представники 19 громадських організацій, журналісти центральних та регіональних ЗМІ. Усі зауваження, пропозиції та альтернативи були відкрито обговорені під час засідання, ретельно розглянуті, у відповідності до чинного законодавства, та представлені у звіті, що розміщений на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України за посиланням.


14. Пріоритетні напрями діяльності Держатомрегулювання на 2014 рік


Пріоритетними напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2014 рік визначено:

Ø забезпечення регулюючого супроводу реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків та ядерних установок;

Ø розроблення плану гармонізації національних норм і правил з безпеки ядерних установок з референтними рівнями WENRA;

Ø захист шостої Національної доповіді про виконання зобов’язань за Конвенцією про ядерну безпеку та підготовка п’ятої Національної доповіді про виконання зобов’язань за Об’єднаною Конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

Ø оцінка безпеки та ліцензування будівництва пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» та об’єктів поводження з РАВ;

Ø оцінка безпеки та ліцензування нових ядерних установок: заводу з виробництва ядерного палива та установки «Джерело нейтронів.

 

ВИСНОВКИ

 

За результатами роботи Держатомрегулювання України у 2013 році в основному виконані пріоритетні завдання 2013 року, а саме:

- забезпечено регулюючий супровід виконання детального плану-графіку реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків згідно затвердженого графіку;

- здійснено вдосконалення нормативно-правової бази з урахуванням уроків аварії на АЕС “Фукусіма-Даїчі”, розпочато гармонізацію діючих норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки України з референтними рівнями WENRA;

-  розроблено Національний план дій України за результатами “стрес-тестів”;

- у рамках виконання зобов’язань України, що випливають із Конвенції про ядерну безпеку, Держатомрегулювання України спільно з Міненерговугілля України, Державним Агентством України з управління зоною відчуження та ДП НАЕК «Енергоатом» було підготовлено Шосту Національну доповідь України та передано до Секретаріату Конвенції. В рамках оглядового циклу, що триває, Україна розглянула та поставила запитання до ряду національних доповідей країн-сторін Конвенції;

- забезпечено розгляд та регулюючий супровід будівництва пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»; заводу з виробництва ядерного палива; ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів»;

- забезпечено практичне застосування інтегрованих гарантій;

- забезпечено вдосконалення стану ядерної захищеності;

- забезпечено розгляд та регулююче погодження першого пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття».

Виконані основні завдання та реалізовані основні функції Держатомрегулювання України.

Таким чином, у 2013 році злагоджена, системна та послідовна робота структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання і восьми Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки[7]  дозволила забезпечити ядерну безпеку та захищеність, радіаційний захист населення, персоналу та навколишнього природного середовищ, дотримання міжнародних режимів гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності.


Додаток до звіту

 

Звітна інформація про підсумки роботи державних інспекцій 

з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України 

у 2013 році 

 

Південно-східна ДІ

 

I.1.  Організація роботи: опрацьовано 1272 вхідних документа; підготовлено відповіді на 852 вхідних листи, в т.ч.: 129 контрольних доручень Кабінету Міністрів України, Держатомрегулювання України, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування тощо, 1 звернення громадянина; 120 листів структурних підрозділів.

II.1.  Протягом року надано пропозиції до 9 НПА у рамках участі у нормотворчій діяльності.

III.1.  Дозвільна діяльність 

Ліцензування діяльності з використання ДІВ. 467 суб’єктів здійснюють діяльність з використання ДІВ та мають відповідні ліцензії, з них: 321 – використовують ДІВ у медицині, 125 – у промисловості, 20 – виконують роботи з технічного обслуговування, ремонту, монтажу ДІВ, 1 – виконує роботи з проведення випробувань ДІВ та перевірки їх на герметичність.

Зафіксовано 76 випадків невиконання умов ліцензій та вжито такі заходи впливу: 35 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 95 ст. 1.

Внесено до інформаційної бази 46 виданих, 6 переоформлених, 97 внесених змін, 6 анульованих ліцензій на право провадження діяльності з використання ДІВ.

Забезпечення державної реєстрація ДІВ. На 01.01.2013 в регіоні 1068 суб’єктів діяльності зареєстрували ДІВ у Державному регістрі ДІВ. Протягом року зареєстровано 310 ДІВ.

IV.1.  Наглядова діяльність: проведено 81 інспекційна перевірка, 61 інспекційне обстеження. Складено 74 приписи, 61 акт інспекційного обстеження, 6 довідок. За виявлені порушення на відповідальних посадових осіб складено 50 протоколів і винесено 50 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. До органів прокуратури передано 2 матеріали про виявлені порушення у ДП «Донбасантрацит» та МПП «БІК». Досудове розслідування триває.

У 8-ми випадках виявлення РМ у незаконному обігу надано місцевим органам державної виконавчої влади та правоохоронним органам інформацію та висновки про результати радіологічних обстеження підозрюваних об’єктів/матеріалів.

Проведено оцінку 255 щорічних звітів з аналізу безпеки використання ДІВ.

V.1.  Інші напрями діяльності

Протягом року організовано проведення 28-ми державних експертиз ЯРБ проектів використання ДІВ.

У рамках 5-ї державної інвентаризації РАВ Держінспекція делегувала до обласних інвентаризаційних комісій своїх представників і надала необхідну інформацію.

Згідно з дорученням Держатомрегулювання України держінспекція у брала участь в організації 6 інспекцій згідно з Угодою між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додатковим протоколом до цієї Угод та супроводжувала представників МАГАТЕ під час проведення таких інспекцій у наступних суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії: ВАТ «Промхіммонтаж»; ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»; ПАТ Ново-Краматорський машинобудівний завод; ПрАТ «Комсомольське рудоуправління»; ПАТ «Концерн Стирол»; ТОВ «Стиролбіофарм».

Контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади наказів Держатомрегулювання України 

На запит до Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької облдержадміністрації щодо стану виконання наказу Держатомрегулювання України від 08.11.2011 № 154 «Про затвердження Порядку здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України в разі виникнення радіаційної аварії» отримана відповідь щодо стану його виконання, а саме: стан забезпеченості населення, що проживає на території зони спостереження Запорізької АЕС, препаратами стабільного йоду (складає 48 %).

Виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Бойка Ю.А.

На виконання завдання Держатомрегулювання України Південно-східна держінспекція брала активну участь у підготовці та роботі міжвідомчих нарад, які відбулися у Донецькій, Запорізькій та Луганській облдержадміністраціях і на яких розглядались питання щодо виконання п. 11 Указу Президента України від 11.02.2013 № 73/2013 «Про Національний план реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки» щодо вдосконалення роботи із запобігання, виявлення та припинення фактів незаконного переміщення через державний кордон України, транзитного перевезення територією України, обігу чи збуту в Україні ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Забезпечення участі у реагуванні на радіаційні аварії та інші події, пов'язані з втратою контролю над ДІВ.

У 2013 році держінспекцією зафіксовано 21 радіаційний інцидент, в т. ч.:

– 1 – радіаційна аварія із закритим ДІВ у ліцензіата;

– 4 – виявлення у ліцензіатів ДІВ, що перебували поза існуючою системою їх обліку та контролю;

– 1 – виявлення покинутих 4-х закритих ДІВ;

– 2 – виявлення підозрюваних об’єктів (матеріалів) на держкордоні (1 – при ввезенні металобрухту, 1 – при вивезенні особистого багажу);

– 13 виявлень радіаційно-забрудненого металобрухту, у тому числі 10 – при проведенні вхідного РК на металургійних підприємствах

 

Поводження з відпрацьованими ДІВ. 


Всього в регіоні 90 ліцензіатів, у яких при використанні ДІВ можуть утворюватись радіоактивні відходи (РАВ) у вигляді відпрацьованих ДІВ. Кількість суб’єктів, що зберігають відпрацьовані ДІВ - 3. Це ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ДП «Луганськвугілля», ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод».

Інформація про виконання вимог Податкового кодексу: У 2013 році надали на узгодження звітності з РАВ 87 суб’єктів діяльності з використання ДІВ.

Серед підприємств-виробників РАВ, які утворюються при здійсненні діяльності з використання радіонуклідних ДІВ, найгірший стан забезпечення вимог безпеки при поводженні з відпрацьованими ДІВ та надання звітності щодо утворення РАВ спостерігається на державних підприємствах вугільної галузі.


Південна ДІ

 

4. Регулювання безпеки поводження з ДІВ:

4.1. Дозвільна діяльність та оцінка безпеки

Станом на 31.12.2013 діє 226 ліцензій на використання ДІВ, виданих Південною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки. У 2013 році видано 25 ліцензій, 1 переоформлено, 51 внесено зміни, 3 анульовано. 159 ліцензій видано медичним закладам, 50 ліцензій промисловим об’єктів, 15 ліцензіатів здійснюють технічне обслуговування та 3 митниці.

Держінспекцією державні експертизи проектів нових ДІВ медичного та промислового застосування у 2013 році не проводились.

4.2. Наглядова діяльність:

- проведено 90 інспекційних перевірок; 41 інспекційних обстежень ;

- складено 42 приписів; 41 акт інспекційного обстеження; 7 довідок;

- притягнуто до адміністративної відповідальності 36 осіб та 

за штрафними санкціями сплачено до держбюджету10370,00 грн. 

Інші заходи впливу не застосовувалися.

Проведено оцінку 150 звітів ліцензіатів про стан радіаційної безпеки.

Радіаційних аварій та інцидентів з ДІВ у звітному періоді не було. 

Питання поводження з відпрацьованими ДІВ знаходиться на постійному контролю (у рамках виконання вимог Податкового кодексу). В результаті, у 2013 році передано до ДСП «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат» 177 од. ДІВ, переведених до категорії РАВ. 

4.3. Забезпечення державної реєстрація ДІВ

Всього у Південному регіоні на кінець 2013 року зареєстровано 371 власників ДІВ. З них 61 власник має радіонуклідні джерела, 334 власника - генератори випромінювання (рентгенустановки), частина власників мають одночасно радіонуклідні джерела та рентгенівські установки. 

 На кінець 2013 року в АС «Регістр» було зареєстровано 3076 одиниць ДІВ. Протягом 2013 пройшли державну реєстрацію 110 джерел. У 2013 році переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації 30 од. радіонуклідних ДІВ, 21од. пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання. Зауважуємо, що у кількість джерел, переведених до категорії РАВ, не входять відпрацьовані ДІВ, які власники передають УДВП «Ізотоп» для підготовки та передачі на захоронення.

4.4. Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ

У 2013 році Держатомрегулювання України продовжувало організовувати роботи з підвищення рівня безпеки відпрацьованих ДІВ, зокрема: 

- у рамках співробітництва з Товариством з безпеки установок та реакторів Німеччини (GRS mbH) за проектом міжнародної технічної допомоги “Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання” проведено роботи по вилученню відпрацьованих ДІВ з підприємства-банкрута відповідно до Списку-2, 3. Всього вилучено 1181 ДІВ. Роботи виконувалися спеціалістами УДВП “Ізотоп”. 

Одній установі:КУ «Ізмаїльська міська лікарня №3» м. Ізмаїл, Одеської області було надано технічну допомога для посилення фізичного захисту ДІВ у рамках програми Ініціативи по скороченню глобальної загрози (GTRI), Департаментом енергетики США.

Діяльність з поводження з РАВ. Протягом 2013 року до ОДМСК УкрДО Радон від суб’єктів Одеської, Миколаївської області та АР Крим загалом передано РАВ: 

Маса ТРВ, кг: 16;

Активність ТРВ, Бк: 394Е+06

Кількість ДІВ, шт.: 177

Активність ДІВ, Бк: 7,58Е+11

Маса біозахисту, кг: 1043

4.5. Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ

Інформація про радіаційні інциденти та виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу на території Південного регіоні протягом 2013 року до Південної держінспекції не надходило.

4.6. Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю

У 2013 році Держінспекція взаємодіяла з різними державними органами місцевої влади та територіальними органами інших органів виконавчої влади з питань:

- проведення 5-ої Державної інвентаризації радіоактивних відходів в Одеській, Миколаївській та Херсонській областей;

- участі у міжвідомчих нарадах щодо покращення міжвідомчої взаємодії структурних підрозділів ЦОВВ на місцях та обласних органів виконавчої влади у сфері виявленні у незаконному обігу ЯМ та інших РМ ;

- взаємодії з державними управліннями МОЗ України Південного регіону у сфері забезпечення заходів радіаційної безпеки;

- взаємодії з ГУ Міндоходів у Одеській, Миколаївській та Херсонській областей щодо виконання вимог Податкового Кодексу України, в частині, оподаткування утворення радіоактивних відходів та тимчасового їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

- надання інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Було розглянуто та надано відповідь на 18 звернень громадян України (всього зі зверненнями зверталися 2 громадянина)

- участі у розгляді 3-х судових справ (2 Одеський апеляційний адміністративний суд та 1 справа Одеський Окружний адміністративний суд). За всіма розглядами справ судом винесені позитивні рішення.

У 2013 році забезпечено виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 736-р щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці. 

Південною держінспекцією проводилася освітня робота зі студентами Одеського національного політехнічного університету, також надавалися консультації всім представникам організацій та установ, які зверталися з питань радіаційної безпеки до співробітників інспекції.

За необхідністю представники держінспекції брали участь засіданні коміссії з перевірці знань з питань радіаційної безпеки у медичного персоналу, яка проводилася коміссією при Головному управлінні МОЗ в Одеській області.

 

Центральна ДІ

 

Наглядова та дозвільна діяльність

Здійснено 98 інспекційних перевірок, за результатами яких видано: 

40 приписів; 5 довідок; 53 актів інспекційного обстеження.

За порушення вимог норм, правил та стандартів радіаційної безпеки, а також невиконання приписів Центральної держінспекції на винних осіб складено 33 протоколи про адміністративні правопорушення (32 – за ст. 95 КУпАП, 1 – за ст. 18818 КУпАП). За порушення вимог статті 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» складено 1 протокол на юридичну особу (ДП «Бар’єр»).

Сума накладених фінансових санкцій – 15130 грн.; з них вже стягнуто до бюджету – 14790 грн.

Протягом 2013 року видано 44 ліцензії на використання ДІВ; внесено змін до 58 ліцензій.

Забезпечення державної реєстрація ДІВ

Кількість зареєстрованих ДІВ у Центральному регіоні становить 3055 шт., в т.ч. 1389 радіонуклідних ДІВ; протягом 2013 року зареєстровано 273 шт., в т.ч. радіонуклідних – 36 шт.

Регулювання безпеки поводження з радіоактивними відходами (РАВ)

У 2013 році ДСП «Дніпропетровський державний міжобласний спецкомбінат» (ДСП ДДМСК, ліцензії Держатомрегулювання України серії ОВ № 000948 від 26 січня 2011 року) прийняв до пункту збереження радіоактивних відходів (ПЗРВ) від 15-ти підприємств на зберігання наступні РАВ:

1. Тверді РАВ (ТРВ) - 2426 кг загальною активністю 1,121E+09 Бк. 

2. Відпрацьовані ДІВ у біозахисті - 344 шт. загальною активністю 2,188E+13 Бк; вага біозахисту 370 кг.

Виявлення радіаційного забруднення у 2013 році

У 2013 році зареєстрована одна позаштатна ситуація, що пов’язана із виявленням 02.10.2013 на станції «Промислова» ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», при проходженні дозиметричного контролю залізничного піввагону з вантажем металобрухту (відправник ТОВ «ТЕК «УкрТранс» (м. Донецьк). Власник вантажу – ТОВ «УкрМет»), було виявлено дванадцять металевих труб загальною вагою до 250 кг на поверхні яких потужність дози гамма-випромінювання становила до 350 мкЗв/год. Радіоактивне забруднення зумовлене наявністю радіонукліда радій-226. 

Вилучені радіаційно забруднені фрагменти передані на довгострокове збереження ДСП «Дніпропетровський ДМСК».

Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю

13 березня 2013 року фахівці Центральної держінспекції взяли участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, яке відбулось на базі Криворізького національного університету, з питань: виконання умов приватизації (екологічні заходи) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; організації системи моніторингу техногенної частини земної кори та попередження надзвичайних ситуацій в Кривбасі; виконання рішення Комітету від 16.10.12 № 130/11-1 "Про екологічну ситуацію в басейні р. Оріль"; забезпечення радіаційного та соціального захисту населення в районах видобутку і переробки уранової сировини. 

Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану виконання «Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів ВО “ПХЗ».


Західна ДІ

 

Дозвільна діяльність. 

За 2013 інспекцією розглянуто 122 заяви на видачу, переоформлення та внесення змін до ліцензій на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. 

За результатами розгляду заяв:

видано ліцензій (медичним закладам/промисловим об’єктам) - 26/3

анульовано - 0

переоформлено - 6

внесено зміни - 87

усього діючих ліцензій - 334

 

Наглядова діяльність

Інспекторами Держінспекції проведено 108 інспекцій. 

Протягом звітного періоду в інспекції складено 34 протоколи про адміністративні правопорушення; за протоколами винесено 34 Постанови про накладання адміністративного стягнення (штрафу) заступником головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки. 

Загальна сума адміністративних санкцій – 15,453 тис. грн. (накладено та сплачено).

 За ст. 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (використання ДІВ без ліцензії) до відповідальності притягнуто 1 юридичну особу, сума штрафу – 8500 грн.

Основними порушеннями, що виявлені в результаті наглядової діяльності виробників ДІВ, є: використання ДІВ без ліцензії, невиконання вимог приписів та ліцензійних умов.

 

Реєстрація ДІВ. 

Забезпечено реєстрацію у Державному регістрі 210 одиниць ДІВ. 

Загальна сума збору за реєстрацію склала 18.4 тис. грн.

 

Робота з громадськістю 

Згідно плану роботи з громадськістю держінспекція щоквартально надає інформацію про виконану роботу – на веб-сторінки обласних державних адміністрацій щомісяця на веб-сторінку Держатомрегулювання України.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №736-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці», в якому п.5 передбачено проведення у середніх та вищих навчальних закладах інформаційно-навчальних заходів з питань безпечного використання ядерної енергії, державними інспекторами проводились зустрічі із школярами загальноосвітніх шкіл м. Івано-Франківська. 

 

Північна ДІ

 

І. Результати виконання основних завдань:

Протягом 2013 року держінспекцією виконано такі важливі завдання:

Протягом грудня 2013 року виконано комплекс робіт з вилучення відпрацьованих ДІВ гама-установки К-100000 та гамма-установки МРХ-γ-25М в Інституті фізики НАН України (м. Київ), що виконувались ТОВ «ОДЕСЕМ» в рамках договору з GRS за проектом «Зняття з експлуатації опроміню вальних установок та забезпечення безпечного зберігання ДІВ».

В 2013 році у промисловості , науці та медичних закладах, що використовують в своїй діяльності ДІВ, радіаційних аварій не зафіксовано.

ІІ. Організація роботи держінспекції 

Протягом 2013 року опрацьовано 751 вхідних документів.

Підготовлено відповіді на вхідні листи, що включають: контрольних доручень: 48 від органів виконавчої влади (прокуратура, СБУ); 36 доручень Держатомрегулювання України; 3 - звернень громадян, у т.ч. адвокатські запити; 4- листів структурних підрозділів.

Видано 278 документів дозвільного характеру та внесено до інформаційної бази:

- 70 виданих ліцензій (промисловість – 31, медицина - 39);

- 27 переоформлених (промисловість - 10, медицина - 17); 

- 161 внесених змін (промисловість - 56, медицина - 105); 

- 1 виданий дублікат;

- 19 анульованих ліцензій (промисловість - 3, медицина - 16). 

Розглянуто та узгоджено 1 (промисловість) навчальну програму з питань радіаційної безпеки організацій, які провадять перевірку знань з питань РБ. 

Адміністративних послуг надано на суму 561500,00 грн.

ІІІ. В рамках участі у нормотворчій роботі держінспекцією опрацьовано 4 НПА. 

ІV. Дозвільна діяльність 

Ліцензування діяльності з використання ДІВ. 698 суб’єктів здійснюють діяльність з використання ДІВ та мають відповідні ліцензії на цю діяльність, з них: 

436  використання ДІВ у медицині; 

262  використання ДІВ у промисловості; 

у т.ч. 99 виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту монтажу;

у т.ч. 4 - робіт з проведення випробувань ДІВ та перевірки на герметичність.

проведено оцінку 161 положення про визначення доз опромінення пацієнтів при проведенні діагностичних процедур 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ 

У 2013 році зареєстровано в Регістрі ДІВ 132 суб’єкта діяльності з використання ДІВ. 

У 2013 році переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації радіонуклідні ДІВ у кількості 461 шт. на 21 підприємстві 

V. Наглядова діяльність

Протягом 2013 року: 

проведено 154 інспекційних перевірок; 88  інспекційних обстежень ;

складено 105 приписів; 88 актів інспекційного обстеження; 49 довідок. 

43 протоколи та винесено43 постанови. 

Сума накладених фінансових санкцій становить суму 14620,00 грн. 

Зафіксовано 9 випадків невиконання умов ліцензій та вжито такі заходи впливу - 9 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Проведено оцінку понад 500 щорічних звітів з аналізу безпеки використання ДІВ.

VІ. Інші важливі напрямки діяльності

Радіаційні аварії:

Протягом 2013 року зареєстровано випадків радіаційних аварій. З них: випадок виявлення радіаційно-забрудненого металобрухту, 8 - виявлення ДІВ у незаконному обігу.

Забезпечення підвищення рівня знань з питань радіаційної безпеки серед населення. Проведення відкритої лекції на тему «Поводження з ДІВ» у Вінницькому національному аграрному університеті. Участь у міжвідомчих нарадах щодо активізації та покращення міжвідомчої взаємодії підрозділів ЦОВВ на місцях та місцевих органів виконавчої влади у сфері виявлення у незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів

Поводження з відпрацьованими ДІВ 

суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії, що використовують радіонуклідні ДІВ та мають відпрацьовані ДІВ, а саме:

- ВП «Аварійно-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»;

- ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова;

- Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України 

- ДСП «ЧАЕС»

 

Виконання вимог Податкового кодексу.

72 суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, що використовують радіонуклідні ДІВ на підконтрольних об’єктах (Київ-41; Київська область-11; Чернігівська область – 4; Житомирська область – 11; Вінницька область – 3; Черкаська область - 2), надають звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів згідно п. 250.6 та п. 250.7 ст. 250 із змінами, внесеними згідно із Законом від 05.07.2012 № 5083-VI

 

Північно-західна ДІ

 

1. Регулювання безпеки поводження з ДІВ

1.1.  Дозвільна діяльність та оцінка безпеки

Станом на 31.12.2013 року діє 233 ліцензії на використання ДІВ, виданих Держінспекцією.

У 2013 році видано 17 ліцензій, 9 переоформлено, внесено 59 змін, 16 визнано недійсними за результатами переоформлення та закінчення терміну дії.

187 ліцензій видано медичним закладам, 33 ліцензії промисловим об’єктам, 13 ліцензіатів здійснюють технічне обслуговування та постачання ДІВ, що генерують іонізуюче випромінювання.

Особлива увага приділялася регулюванню безпеки нових радіаційних технологій: оснащення 2-х онкологічних закладів новітніми ДІВ для променевої терапії - лінійними прискорювачами:

Держінспекцією ініційовано та забезпечено проведення 2 державних експертиз проектів приміщень для експлуатації нових ДІВ медичного застосування, за результатами яких надано позитивні висновки.

1.2. Наглядова діяльність

Протягом 2013 року інспекторами Держінспекції було проведено 96 інспекційних перевірок (у 2012 році – 59), з яких 79 планових, та 36 інспекційних обстежень (у 2012 році – 43), з яких 4 планових.

За результатами інспекційної діяльності у 2013 році видано 88 приписів щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері використання ядерної енергії, складено 8 довідок та 23 акти інспекційних обстежень.

Протягом 2013 року за порушення законодавства у сфері використання ядерної енергії державними інспекторами складено 30 протоколів, за якими розглянуто 27 адміністративних справ та притягнуто до адміністративної відповідальності 26 осіб та накладено штрафні санкції на 1 юридичну особу.

Станом на 31.12.2013 виконано 3 справи про адміністративні правопорушення та стягнуто штрафів:

– за ст. 95 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) 17 осіб (за 2012 рік – 1 особу); стягнуто штрафи до державного бюджету на суму 3230 грн. (за 2012 рік – 170 грн.);

– за ст. 188-18 КУпАП – осіб (за 2012 рік – 2 особи); стягнуто штрафи до державного бюджету на суму 1360 грн. (за 2012 рік – 510 грн.);

– за ст.17-1 (абзац ) Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» – 1 юридичну особу, стягнуто штраф до державного бюджету на суму 8500 грн.

У рамках виконання вимог Податкового кодексу України у 2013 році було розглянуто та погоджено 33 звіти про фактичні обсяги РАВ. 

Протягом 2013 року ДІВ до категорії РАВ не переводились та до спеціалізованих підприємств по поводженню з РАВ не передавались.

1.3. Забезпечення державної реєстрація ДІВ

382 суб’єкти, що проваджують діяльність з використання ДІВ, зареєстрували ДІВ у Державному регістрі. 

Протягом 2013 року Рівненським реєстраційним центром Державного регістру ДІВ було зареєстровано ДІВ, що знаходяться в експлуатації або зберігаються, 129 одиниць, у тому числі: радіонуклідних джерел – 38; пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання, – 91.

1.4. Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ

У березні 2013 року на пункті прикордонного переходу «Ягодин», Волинська область, було виявлено у незаконному обігу радіоактивний матеріал – предмет (бавовняне покривало) забруднений радіонуклідом Th-232. Радіоактивний матеріал вилучено з незаконного обігу та передано на ДСП «Львівський державний міжобласний спец комбінат».

У напрямку вдосконалення роботи із запобігання, виявлення та припинення фактів незаконного переміщення через державний кордон, транзитного перевезення, обігу чи збуту радіоактивних матеріалів у 2013 року Північно-західною Держінспекцією прийнято участь у підготовці та проведенні міжвідомчих нарад облдержадміністрацій. За результатами нарад підготовлені проекти та затверджені обласні плани взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалі в у незаконному обігу.

1.5. Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю

У 2013 році Держінспекцією продовжувалось забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 року № 736-р щодо відкритості і доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці. 

Протягом 2013 року підготовлено та напралено для розміщення на веб-сайті Держатомрегулювання України 39 інформаційних повідомлень щодо результатів діяльності Північно-західної Держінспекції.

У 2013 році працівниками Держінспекції проведено 7 лекцій у вищих та середніх навчальних закладах регіону, у друкованих виданнях регіональних ЗМІ розміщено 4 статті, на веб-сайтах облдержадміністрацій розміщено 16 інформаційних повідомлень щодо діяльності Північно-західної Держінспекції.

 

2. Основні результати нормативно-правової діяльності

У 2013 році Держінспекцією взято участь в опрацюванні та наданні пропозиції до 5 проектів НПА.

Проаналізовано основні закони у сфері використання ядерної енергії та проекти Закону України та постанови КМУ, розроблених Мінюстом України на виконання Указу Президента України від 24.05.13 № 307/

 

3. Контроль виконання

У 2013 році у Північно-західної Держінспекції опрацьовано 898 документів вхідної кореспонденції, за результатами підготовлено відповіді на 137 вхідних документів:

– 9 контрольних доручень Держатомрегулювання;

59 листів структурних підрозділів Держатомрегулювання;

– 53 звернення місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

 

Східна ДІ

 

1. Регулювання безпеки поводження з ДІВ

1.1. Дозвільна діяльність та оцінка безпеки

Станом на 31.12.2013 діє 413 ліцензій на використання ДІВ, виданих Східною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки. 

У 2013 році видано 19 ліцензій, 6 переоформлено, 148 внесено зміни, 13 анульовано, 1 призупинено дію.

280 ліцензій видано медичним закладам, 100 ліцензій промисловим об’єктів, 31 ліцензіатів здійснюють технічне обслуговування та 2 ліцензії на проведення випробувань ДІВ з метою перевірки їх герметичності. 

Східною держінспекцією державні експертизи проектів нових ДІВ медичного та промислового застосування у 2013 році не проводились.

1.2. Наглядова діяльність

Протягом 2013 року:

- проведено 148 інспекційних перевірок; 66 інспекційних обстежень ;

- складено 128 приписів; 66 актів інспекційного обстеження; 20 довідок;

- притягнуто до адміністративної відповідальності 14 осіб на загальну суму 4760,0 грн. 

Проведено оцінку 340 звітів про стан радіаційної безпеки Ліцензіатів.

У рамках контролю виконання вимог Податкового кодексу, у 2013 році передано до ДСП «Харківський ДМСК» 911 од. ДІВ, переведених до категорії РАВ. 

1.3. Забезпечення державної реєстрації ДІВ

В Україні 590 (129) суб’єктів діяльності використовують ДІВ та зареєстрували ДІВ у Державному регістрі. У регістрі зареєстровані як ліцензіати так і суб’єкти, які використовують ДІВ, діяльність з якими звільняється від ліцензування. 

На кінець 2013 року в АС «Регістр» було зареєстровано джерел, що знаходилися в експлуатації або зберігалися, 4127, у тому числі: радіонуклідних джерел – 1743; генеруючих пристроїв – 2384. 

Всього у 2013 році зареєстровано 339 шт. ДІВ, 148 з яких – радіонуклідні, та 191- генеруючи пристрої. 

У 2013 році переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації 71 од. радіонуклідних ДІВ, 78 од. пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання.

1.4. Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ

У рамках співробітництва з Товариством з безпеки установок та реакторів Німеччини (GRS mbH) за проектом МТД “Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання ДІВ” вилучено УДВП “Ізотоп” відпрацьовані ДІВ (245 од., загальною активністю 1,52∙1011 Бк.) з підприємства-банкрута відповідно до Списку-3 (Казенного підприємства Шосткинський казенний завод «Зірка»). Всього вилучено Роботи виконувалися спеціалістами. 

Розпочаті роботи на 4 підприємствах-банкрутах Харківської та Сумської областей, що мають відпрацьовані ДІВ.

4 установам надана технічна допомога для посилення фізичного захисту ДІВ у рамках програми Ініціативи по скороченню глобальної загрози (GTRI), за сприяння Департаменту енергетики США.

1.5. У 2013 році держінспекція взяла участь у реагуванні на 3 інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ.

1.6. Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю

У 2013 році Східна держінспекція продовжувала співпрацювати з місцевою владою та територіальними органами інших органів виконавчої влади на регіональному рівні:

- взято участь у виконанні заходів з проведення 5-ої Державної інвентаризації радіоактивних відходів в Харківській, Полтавській та Сумській областях;

- з метою покращення міжвідомчої взаємодії структурних підрозділів ЦОВВ на місцях та місцевих органів виконавчої влади у сфері виявленні у незаконному обігу ядерних матеріалів та інших радіоактивних матеріалів прийнято участь у міжвідомчих нарадах, на яких розглянуто стан поводження з РМ в Харківській, Полтавській та Сумській областях, питання взаємодії місцевих органів виконавчої влади, пропозиції стосовно вирішення цих питань. Також у грудні 2013 року Східною держінспекцією організовано та проведено для місцевих органів виконавчої влади семінарське заняття з пошуку та вилучення «покинутих» ДІВ;

- у червні 2013 року Штабом антитерористичного центру при СБУ проведено тактико-спеціальне навчання в режимі подання раптової ввідної на об’єкті підвищеної небезпеки – ДСП «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат» з залученням відповідних служб Харківської області. Східною держінспекцією прийнято участь у зазначених навчаннях. За результатами навчання стан підготовки до реагування на терористичні акти служб Харківської області визнано задовільним;

- відповідно до Положення про взаємодію між Держатомрегулювання України та МОЗ України з питань державного регулювання радіаційної безпеки, затвердженого спільним наказом Держатомрегулювання та МОЗ від 12.02.09 № 28/82, Східною держінспекцією здійснювався обмін інформацією з територіальними управліннями Держсанепідслужби щодо отримання документів дозвільного характеру в сфері використання ДІВ;

- з метою інформування про забезпечення ліцензування медичних установ, що використовують ДІВ, щоквартально направлялась інформація до департаментів охорони здоров'я облдержадміністрацій, в яких надавались переліки медичних установ, ліцензування яких проведено у 2013 році;

- здійснювалась взаємодія з ГУ Міндоходів у Харківській, Полтавській та Сумській областях щодо виконання вимог Податкового Кодексу України, в частині, оподаткування утворення РАВ та тимчасового їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

У 2013 році забезпечено виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 736-р щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці. Східною держінспекцією проводилася освітня робота зі школярами, студентами, професіоналами (персоналом) на курсах підвищення кваліфікації, державні інспектори брали участь у перевірці знань з питань радіаційної безпеки у персоналу тощо. Також вдосконалено систему інформування громадськості про стан радіаційної безпеки в регіоні: Східною держінспекцією постійно готується інформація для розміщення на веб-сайтах Держатомрегулювання України та обласних державних адміністрацій Харківської, Полтавської та Сумської областей щодо: результатів діяльності, важливих подій, реагування на радіаційні аварії, результати радіаційного моніторингу в зоні діяльності (санітарно-захисна зона, зона спостереження) підприємств з поводження з радіоактивними відходами тощо).

Продовжується робота в частині систематизації інформації стосовно регулювання безпеки ДІВ: актуалізуються бази даних щодо переліку ліцензіатів та суб’єктів, що надають інші «послуги» з РБ (навчання, дозиметричний контроль, технічне обслуговування тощо), держаних експертиз з ЯРБ експертиз тощо. 


Кримська ДІ 

 

1. Регулювання безпеки поводження з радіоактивними відходами (РАВ)

В основному до категорії РАВ на території Криму переводяться закриті ДІВ, термін вікористання яких закінчівся.

У 2013 році РАВ у незначних кількостях були утворені у 2-х наукових закладах.

2. Регулювання безпеки поводження з ДІВ

2.1. Дозвільна діяльність та оцінка безпеки

Ліцензії на використання ДІВ мають 135 суб’єктів діяльності, з них: 102 медичні заклади; 24 підприємства, наукові організації; 9 організацій та фізичних осіб виконують роботи з ТО, ремонту, монтажу, продажу ДІВ.

Протягом 2013 року було проведено 9 засідань Ліцензійної комісії Кримської держінспекції та прийнято участь у 3 засіданнях Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України, на яких було розглянуто 49 заяв суб’єктів діяльності з використання ДІВ. За результатами розгляду видано 20 ліцензій (вперше), внесено зміни до 27 ліцензій, анульовано 1 ліцензію. 2 медичним закладам було відмовлено в видачі ліцензії.

Держінспекцією у 2013 році проведено оцінку 41 положення про визначення доз опромінення пацієнтів при проведенні діагностичних процедур. 

2.2. Наглядова діяльність

Протягом 2013 року проведено 106 інспекційних перевірок, з них 73 медичних закладів, та 33 підприємств, установ, організацій не медичного призначення. За результатами інспекцій складено: 40 актів обстеження, 58 приписів, 8 довідок.

Проводився контроль за виконанням особливих умов ліцензій. У 8 ліцензіатів було зафіксовано випадки невиконання особливих умов ліцензії, за які відповідні посадові особи було притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Протягом 2013 року 2 рази здійснювався супровід інспектора МАГАТЕ під час інспектування Агентством Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості.

2.3. Забезпечення державної реєстрації ДІВ

У регіоні 315 суб’єктів діяльності використовують ДІВ, які підлягають державній реєстрації в Регістрі. У 2013 році зареєстровано 130 ДІВ, з них в АРК 122 ДІВ (генератори – 112 одиниць, радіонуклідні – 10) на суму 10537,87 грн. та у м. Севастополь 8 (генератори – 6 одиниць, радіонуклідні – 2) на суму 711,14 грн.

З 2006 по 2013 роки знято з обліку в Регістрі 42 радіонуклідних ДІВ та 22 генеруючих пристрої, з них протягом 2013 року знято з реєстрації 33 ДІВ, а саме: 27 радіонуклідних ДІВ та 6 генеруючих апаратів.

2.4. Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ

В рамках проекту МТД «Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання», за підтримки Уряду ФРН з території Кримського півострову було вивезено з підприємств, установ та організацій для безпечного зберігання 201 ДІВ.

2.5. Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ

Протягом 2013 року Держінспекцію 4 рази сповіщали про факти спроби переміщення через Міжнародний аеропорт «Сімферополь» корабельних годинників. Потужність дози на поверхні складала 14,3 мкЗв/г.

У березні 2013 року на території аеропорту при огляді транспорту було виявлено оптичні приціли. Інцидент знаходиться на обліку слідчого відділу СБУ. 

2.6. Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 736-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці» в 2013 році були підготовлені та прочитані лекції за темою «Основи радіаційної безпеки» для учнів шкіл та студентів Національної академії природоохоронного та курортного будівництва. 

У 2013 році були направлено звернення до Ради міністрів Автономній Республіці Крим щодо вирішення питання про прискорення реалізації програми «Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання» на території автономії та сприяння в організації забезпечення охорони місця тимчасового зберігання ДІВ, у зв’язку з ліквідацією Кримської партії по геофізичним дослідженням свердловин КГЕ «Кримгеофізика». 

Взято участь в засіданні комісії Ради міністрів АР Крим з питання встановлення власника виявлених в сховищі КГЕ «Кримгеофізика» блоків ДІВ, а також у міжвідомчих нарадах щодо виконання п.11. Закону України «Про Національний план з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 рр.».

Кримська держінспекція брала участь у складі комісії 5-й державної інвентаризації радіоактивних відходів на території АР Крим та м. Севастополь. 

3. Основні результати нормативно-правової діяльності

Протягом 2013 року взято участь у підготовці НПА, нормативно-технічних документів та процедур державного регулювання радіаційної безпеки, які розроблялись Держатомрегулювання України.

4. Інспекційна діяльність

Протягом 2013 року проведено 106 інспекційних перевірок за результатами складено: 40 актів інспекційного обстеження, 58 приписів 8 довідок, з них за видами державного нагляду: 56 - виконання вимог РБ при використанні ДІВ; 33 - інспекційних обстежень перед отриманням ліцензії; 2 - забезпечення фізичного захисту ДІВ; 4 - перевірки обліку та контролю ЯМ; 8 - перевірок особливих умов ліцензії; 3 - виконання приписів.

5. Штрафні санкції

За результатами перевірок 16 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, з них за ст. 95 (ч.1) притягнуто 13 осіб на суму 2210,00 грн. та одна особа притягнута за повторне порушення правил і НРБ (ч.2) на суму 1700,00 грн. Один протокол про адміністративне правопорушення був складений за ст.15 КУпроАП.

6. Контроль виконання

Протягом 2013 року розглянуто 596 листів, підготовлено - 913 листів. Протягом 2013 року звернень, заяв, скарг від громадян не надходило.

7. Взаємодія з громадськістю та ЗМІ

Щомісячно у 2013 році Кримською державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки готувалися та направлялися інформаційні повідомлення для розміщення на веб-сайті Держатомрегулювання України про результати проведених інспекційних перевірок (обстежень), результати аналізу щорічних звітів об’єктів та про результати засідань Ліцензійної комісії Кримської держінспекції. 

 

Пріоритетні напрями діяльності Держінспекцій на 2014 рік:

  

Пріоритетними напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2014 рік визначено:

1. Реалізація повноважень Держатомрегулювання України, передбачених Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 403, на території Харківської, Полтавської та Сумської областей.

2. Здійснення в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

3. Здійснення державного нагляду за дотриманням:

· законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;

· умов виданих документів дозвільного характеру на здійснення діяльності з виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання радіоактивних відходів.

4. Здійснення у межах своїх повноважень нагляду за реалізацією заходів, спрямованих на запобігання аваріям у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами та на забезпечення готовності підприємств, установ і організацій до ліквідації наслідків таких аварій.

5. Сприяння запобіганню та реагуванню на випадки незаконного обігу ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. 

 


[1] Детальна інформація про виконання пріоритетних завдань викладена у розділах звіту.

[2] Схвалено постановою КолегіїДержатомрегулювання № 8 від 05 березня 2013 року.

[3] Офіційна презентація Національної доповіді відбудеться в ході Шостої Оглядової наради, яка буде проходити в березні-квітні 2014 року у м. Відень.

[4] Були присутні представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міненерговугілля, Міноборони, Державного агентства з управління зоною відчуження, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, ДП НАЕК «Енергоатом» (уключаючи всі АЕС), ДСП «Чорнобильська АЕС» та Спільного офісу підтримки Європейської комісії з ядерної безпеки в Україні.

[5] ТОВ «Монтаж-енергобуд», ТОВ «ЮТЕМ-Крансервіс», КІІВД «Енергопроект», ТОВ «ВІВА», ННЦ ХФТІ, ДП «Прип’ятське монтажне управління» ВАТ «ПТЕМ» - на право провадження діяльності з переробки РАВ,

[6] а саме: ВП «ЮУАЕС» (Акт-припис від 08.04.2013 № 13-27/250 кількість зауважень – 6), ВП «ХАЕС» (Акт-припис від 08.05.2013 № 13-27/251 кількість зауважень – 7), ВП «РАЕС» (Акт-припис від 11.06.2013 № 13-27/377), Кримський республіканський онкологічний клінічний диспансер (Довідка №1), Севастопольський міський онкологічному диспансері ім. А.А. Задорожного (Акт – припис від 01.06.13 №13-27/351. Кількість порушень – 8), Дніпропетровський ДМСК УкрДО «Радон» (Акт - припис від 22.10.2013 № 13-27/749, кількість зауважень – 4), Київський ДМСК, (Акт-припис від 10.10.2013№ 13-27/735. кількість зауважень -8), ДП «Бар'єр» та ДП «38 ВІТЧ» (Припис від 25.10.2013 № 21-59, Кількість зауважень з питань фізичного захисту – 15), ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» (Акт-припис від 17.12.2013 № 13-27/946, кількість зауважень – 11), ДСП ЦППРВ ( Акт-припис від 19.12.2013 № 13-27/934, кількість зауважень – 3), УДВП «Ізотоп» (Акт-припис від 31.12.2013 № 13-27/1002, кількість зауважень -2), прийнято участь в роботі комісії по проведенню інспекційного обстеження ННЦ «ХФТІ».

[7] Основні результати діяльності Державних інспекцій по кожній окремо наведені у Додатку.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux