Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Проєкти нормативно-правових актів
від 17 липня 2009 р.
Київ
Концепція нормативного документа «Вимоги до структури та змісту Звіту з аналізу безпеки енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском»

Концепція нормативного документа 

«Вимоги до структури та змісту Звіту з аналізу безпеки енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском»

 

Робоча назва: «Вимоги до структури та змісту Звіту з аналізу безпеки енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском».


Порядок розробки: документ розробляється в рамках задачі 1 Проекту ТАСІS UK/TS/36 за підтримки західних експертів. Концепція документу та попередня структура Звіту з аналізу безпеки обговорена та узгоджена із західними експертами на нараді від 14-15 квітня 2009 року.


Призначення: документ конкретизуватиме вимоги ст.37, 42, 43 ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та ст.8, 12 ЗУ «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» в частині обсягу обґрунтувань безпеки для отримання ліцензії на будівництво та експлуатацію енергоблоку АЕС та п.6.4 «Загальних положень безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008 в частині структури та змісту Звіту з аналізу безпеки енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском.


Область дії: енергоблоки АЕС з реакторами з водою під тиском. Введення в дію документу не передбачає повторну розробку ЗАБ для діючих енергоблоків. Положення документу можуть бути використані при виконанні окремих робіт з аналізу чи переоцінки безпеки діючих енергоблоків, зокрема в частині Імовірнісного аналізу безпеки, Аналізу проектних аварій, Аналізу запроектних аварій. ЗАБ нових енергоблоків АЕС з реакторами з водою під тиском розробляється у відповідності із новими вимогами.


Принципи розробки

1. Врахування:

- сучасних стандартів МАГАТЕ (GS-G-4.1, NS-G-1.2);

- європейських підходів: директиви ЄС та звіти WENRA («WENRA Reactor Safety Reference Levels», January 2008);

- результатів реалізації Задачі 1 ТАСІS UK/TS/33.

Результати аналізу та співставлення структури та змісту Звіту з аналізу безпеки згідно європейських підходів, рекомендацій МАГАТЕ та міжнародного досвіду представлені у Додатку 1.

2. Використання національного досвіду розробки ЗАБ.

3. Розширення та деталізація вимог до складових ЗАБ (зокрема Імовірнісний аналіз безпеки, аналіз важких аварій, управління старінням, кваліфікація).

4. Забезпечення взаємозв’язку із оновленими нормативними документами (НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій», НП 306.2.145-2008 «Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском», НП 306.2.144-2008 «Вимоги з безпеки до вибору майданчика для розміщення атомної станції»).

5. Врахування особливостей Попереднього ЗАБ та Остаточного ЗАБ.

6. Опрацювання питання поєднання імовірнісного та детерміністичного підходів при обґрунтуванні безпеки АЕС.

7. Опрацювання питання застосування реалістичних детерміністичних розрахунків та аналізу невизначеності.

 

Попередня структура ЗАБ

1. Загальна характеристика АЕС.

- загальна характеристика АЕС та майданчика, принципова теплова схема, генеральний план АЕС;

- порівняння із іншими проектами;

- інформація щодо проектувальників, будівельних організацій, постачальників, виробників обладнання із зазначенням розподілу відповідальності, взаємодії та ін.;

- перелік чинних регулюючих документів, стандартів; відповідність використаним документам.

2. Майданчик АЕС.

- оцінка впливу на безпеку АЕС природних, техногенних, демографічних характеристик майданчика;

- моніторинг характеристик майданчика.

3. Загальні проектні основи.

- глибокоешолонований захист;

- класифікація споруд, систем та елементів (за впливом на безпеку, сейсмостійкість та ін.);

- кваліфікація;

- розрахункові обґрунтування будівель, споруд, систем та елементів по відношенню до можливих впливів.

4. Реактор.

- проектні рішення, активна зона та СУЗ, використані матеріали;

- нейтронно-фізичні, тепловий та гідравлічний розрахунки.

5. Головний циркуляційний контур та системи, що пов’язані з ним.

- проектні рішення, цілісність ГЦК,

- корпус реактора та ВКУ, елементи ГЦК.

6. Системи безпеки.

7. Системи контролю та управління.

8. Електропостачання АЕС.

9. Допоміжні системи.

10. Паротурбінна установка.

Інформація по системам наводиться в обсязі:

- проектні основи;

- проект системи;

- управління і контроль роботи системи;

- пусконалагоджувальні роботи та експлуатаційні випробування;

- аналіз системи та оцінка безпеки;

- оцінка проекту системи.

11. Введення в експлуатацію.

- організація та проведення ПНР;

- персонал і інструкції;

- оформлення звітної документації, аналіз та використання результатів випробувань.

12. Експлуатація.

- організаційна структура;

- персонал;

- експлуатаційна документація;

- техобслуговування та ремонт;

- управління старінням;

- фізичний захист.

13. Межі та умови безпечної експлуатації. Експлуатаційні межі.

14. Аналіз безпеки.

- детерміністичний аналіз безпеки (ПНЕ, ПА, ЗПА (включаючи важкі аварії));

- імовірнісний аналіз безпеки (ІАБ-1,2 по відношенню до всіх можливих подій при всіх можливих експлуатаційних станах).

15. Управління безпекою:

- система управління якістю та її складові;

- культура безпеки.

16. Людський фактор.

17. Пожежна безпека.

18. Аварійна готовність.

- плани заходів по захисту персоналу та населення на випадок аварії на АЕС;

- зовнішній та внутрішній аварійні центри, ліквідація наслідків аварії;

- протиаварійні тренування.

19. Фізичний захист.

20. Радіаційна безпека.

- принципи радіаційного захисту;

- радіаційний контроль та ін.

21. Поводження з РАВ:

- система поводження з газоподібними, рідкими та твердими РАВ.

22. Вплив АЕС на навколишнє середовище.

23. Зняття з експлуатації.

- концепція зняття з експлуатації;

- варіанти зняття з експлуатації; організація виконання робіт зі зняття з експлуатації;

- заходи зі зняття з експлуатації, які враховуються при проектуванні.


Додаток 1

Аналіз та співставлення структури та змісту Звіту з аналізу безпеки

згідно європейських підходів, рекомендацій МАГАТЕ та міжнародного досвіду


Європейські підходи

Рекомендації МАГАТЕ

США

Фінляндія 

WENRA

GS-G-4.1

RG 1.70

PSAR для OL-3

Область N:

2.1 В ЗАБ повинна бути представлена інформація щодо майданчику, плану АЕС, нормальної експлуатації, продемонстровано яким чином досягається безпека.

2.2 ЗАБ повинен включати опис функцій безпеки, всі системи безпеки та споруди, системи та компоненти важливі для безпеки, їх проектні основи та функціонування у всіх експлуатаційних станах.

2.3 В ЗАБ повинні бути визначені застосовні регулюючі документи та стандарти.

2.4 В ЗАБ повинні бути представлені важливі аспекти організаційної структури та управління безпекою.

2.5 ЗАБ повинен включати оцінку всіх важливих для безпеки аспектів майданчику АЕС.

2.6 В ЗАБ повинна бути окреслена загальна проектна концепція та підхід до дотримання фундаментальних цілей безпеки.

2.7 В ЗАБ повинен бути представлений проведений аналіз безпеки для оцінки безпеки АЕС у відповідь на постульовані вихідні події по відношенню до критеріїв безпеки та меж радіаційних викидів.

2.8 В ЗАБ повинна бути наведена інформація щодо аварійних процедур, управління аваріями, інспекцій та обслуговування, кваліфікації, підготовки персоналу, досвіду експлуатації, управління старінням.

2.9 ЗАБ повинен включати технічну основу для експлуатаційних умов та меж.

2.10 В ЗАБ повинна бути наведена інформація щодо політики, стратегії, методів та можливостей радіаційного захисту.

2.11 В ЗАБ повинна бути наведена інформація щодо аварійної готовності, взаємодії при аварійному реагуванні.

2.12 В ЗАБ повинна бути наведена інформація щодо поводження з РАВ на майданчику.

2.13 В ЗАБ повинна бути наведена інформація щодо важливих аспектів зняття з експлуатації та завершення терміну експлуатації, яка приймається до уваги при експлуатації.

1. Вступ.

2. Загальна характеристика АЕС.

3. Управління безпекою.

4. Оцінка майданчика.

5. Загальні аспекти проекту.

6. Характеристики систем та їх відповідність проекту АЕС.

7. Аналіз безпеки.

8. Введення в експлуатацію.

9. Аспекти експлуатації.

10. Експлуатаційні границі та умови.

11. Радіаційних захист.

12. Аварійна готовність.

13. Вплив на навколишнє середовище.

14. Поводження з РАВ.

15. Зняття з експлуатації та інші питання завершення експлуатації АС.


1. Вступ та загальна характеристика АЕС.

2. Майданчик АЕС.

3. Загальні проектні основи структур, компонентів, обладнання та систем.

4. Реактор.

5. Головний циркуляційний контур та системи, що пов’язані з ним.

6. Системи безпеки.

7. Системи контролю та управління.

8. Електропостачання АЕС.

9. Допоміжні системи.

10. Паротурбінна установка.

11. Поводження з РАВ.

12. Радіаційний захист.

13. Експлуатація.

14. Введення в експлуатацію.

15. Аналіз аварій.

16. Технічні специфікації (межі та умови безпечної експлуатації).

17. Забезпечення якості.

17 Глав RG 1.70.

18. Людський фактор.

19. Імовірнісний аналіз безпеки.

20. Зняття з експлуатації.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux