Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 30 квітня 2014 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акта

до наказу Держатомрегулювання України «Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів»

 

1. Визначення проблеми

Наказ Держатомрегулювання України «Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів» (далі – НПА) підготовлено Держатомрегулюванням України відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 403/2011, пунктів 4 і 9 «Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» IRRS», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 1307-р «Про затвердження плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» IRRS» (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 751-р), з метою актуалізації та приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Перегляд НПА та підготовка відповідних змін до цього документу визначено Планом нормативного регулювання Держатомрегулювання України на 2014 рік.

Прийняття даного НПА дасть можливість унести у ліцензійні умови провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів зміни та доповнення відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» від 11.02.2010 № 1874-VI та нормативно-правових актів, підготовлених Держатомрегулюванням України, у тому числі:

Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 1099);

Умов та порядку видачі ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 28.12.2011 № 195 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.01.2012 за № 113/20426;

Положення про перелік та вимог щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 06.08.2012 № 153 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.08.2012 за № 1453/21765;

Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 18.10.2012 № 188 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.10.2012 за № 1817/22129;

Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.12.2011 № 190 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 17/20330;

Порядку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 01.07.10 № 84 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.08.10 за № 718/18013.

Крім цього, при перегляді НПА, що встановлює ліцензійні вимоги провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами враховані положення документів Європейського Союзу та МАГАТЕ з метою імплементації міжнародних вимог у національну нормативно-правову базу відповідно до «Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» IRRS», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 1307-р.

 

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття НПА є перегляд, актуалізація і приведення норм і правил у сфері поводження з радіоактивними відходами до вимог законодавства України, що дозволить забезпечити використання тільки тих об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, рівень ядерної та радіаційної безпеки яких визнано таким, що відповідає встановленим вимогам на основі всебічної оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку, а також, провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами тільки тими суб’єктами діяльності, які можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм та правил.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Існує два альтернативних способи досягнення цих цілей державного регулювання.

1. Перший спосіб (не проводити перегляд регуляторного акту) – призведе до невідповідності НПА вимогам Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших нормативно-правових актів.

2. Другий спосіб (проведення перегляду регуляторного акту) – є удосконаленням умов і вимог безпеки провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, в частині провадження діяльності експлуатуючої організації (оператора) на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів та провадження окремих видів діяльності переробка, зберігання радіоактивних відходів.

Запропонований другий спосіб є необхідним для імплементації вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», ряду інших нормативно-правових актів Держатомрегулювання України, міжнародних рекомендацій в НПА та підготовки актуалізованих і систематизованих у одному документі ліцензійних вимог до суб’єктів діяльності (ліцензіатів) у сфері поводження з радіоактивними відходами.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

 

В НПА будуть внесені зміни, які забезпечать приведення вимог до суб’єктів діяльності, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами, для провадження якої передбачена видача ліцензій Держатомрегулювання України, у відповідність до чинних вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії.

У зв’язку з тим, що унесення змін до НПА істотно впливають на зміст документу, акт викладено в новій редакції.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей

 

НПА дасть можливість Держатомрегулюванню України на основі встановлених ліцензійних умов провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами приймати обґрунтовані рішення щодо видачі, відмови у видачі, внесення змін, переоформлення, зупинки, анулювання ліцензій на здійснення діяльності у цій сфері.

НПА дозволить суб’єктам діяльності, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у сфері поводження з радіоактивними відходами на основі систематизованих вимог безпеки проваджувати діяльність, здійснювати оцінку безпеки об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, забезпечувати захист персоналу населення та навколишнього середовища від негативного впливу радіоактивних відходів.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та бюджету суб’єктів діяльності (ліцензіатів) у сфері використання ядерної енергії, оскільки здійснюватиметься в межах вже визначених законодавством України повноважень.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

 

НПА буде застосовуватися суб’єктами діяльності (ліцензіатами) у сфері поводження з радіоактивними відходами, зокрема, при здійсненні діяльності експлуатуючої організації (оператора) на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ та провадженні окремих видів діяльності переробка, зберігання РАВ, та спеціалістами Держатомрегулювання України, які здійснюють ліцензування та нагляд за діяльністю суб’єктів діяльності (ліцензіатів) у цій сфері.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Внесені зміни забезпечать приведення НПА до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», у тому числі, актуалізацію у НПА вимог нормативно-правових актів Держатомрегулювання України, підготовлених після внесення відповідних змін до цього закону.

Додаткових витрат із Державного бюджету України у зв’язку із прийняттям регуляторного акта не вимагається

Населення

Забезпечення радіаційної безпеки населення, персоналу, навколишнього природного середовища під час здійснення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Відсутні

Суб’єкти діяльності (ліцензіати)

Удосконалення умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, в частині провадження діяльності експлуатуючої організації (оператора) на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів та провадження окремих видів діяльності переробка, зберігання радіоактивних відходів.

Внесені зміни НПА передбачають звільнення від отримання ліцензій суб’єктами діяльності під час виконання робіт з надання послуг ліцензіатам у якості підрядних організацій

Додаткових витрат із бюджету суб’єктів діяльності (ліцензіатів) не вимагається.

Витрати коштів і часу на підготовку персоналу, на створення системи управління діяльністю з поводження з РАВ, на підготовку ліцензійної та звітної документації тощо залишаються в межах вже визначених законодавством України.

 

7. Строк дії регуляторного акта

Пропонується встановити строк дії НПА – постійний.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

З прийняттям цього акта будуть удосконалені регулюючі вимоги щодо умов і вимог безпеки провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ в частині провадження діяльності експлуатуючої організації (оператора) на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів та провадження окремих видів діяльності переробка, зберігання радіоактивних відходів.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

- додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не передбачається;

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – суб'єкти діяльності (ліцензіати), які проваджують діяльність з переробки, зберігання та захоронення РАВ – орієнтовно 30. Очікується зменшення кількості суб'єктів діяльності (ліцензіатів) у сфері поводження з радіоактивними відходами, у зв’язку із звільненням від отримання ліцензій суб’єктами діяльності під час виконання робіт з надання послуг ліцензіатам, у якості підрядних організацій;

- зниження регуляторного тиску на підприємства – постачальників послуг (підрядні організації);

- підвищення ефективності діяльності та відповідальності ліцензіатів за забезпечення безпеки під час здійснення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, у тому числі за результати діяльності постачальників послуг (підрядних організацій);

- зниження розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами діяльності (ліцензіатами) у сфері поводження з радіоактивними відходами на підготовку персоналу, створення системи управління діяльністю, підготовку ліцензійної та звітної документації, завдяки наявності актуалізованих і систематизованих в одному документі вимог;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України та проведення “гарячої лінії” тощо.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом базового, повторного та періодичного відстеження показників результативності цього акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу статистичних даних, які містяться у дозвільних документах на право провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження.

 

Заступник Голови О. А. МАКАРОВСЬКА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux