Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 30 квітня 2014 р.
Київ
АРВ

Аналіз регуляторного впливу

до проекту наказу Державної інспекції ядерного регулювання України

«Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері ядерної енергії»

 

1.Опис проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Персонал та посадові особи, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів окремих видів діяльності у сфері ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню, повинні усвідомлювати вплив своєї діяльності на безпеку, як власну так і інших осіб та населення та довкілля. Оскільки вимоги безпеки викладені в нормах правилах та стандартах з радіаційної безпеки, то в усіх країнах на радіаційно-небезпечних об’єктах запроваджена система вивчення та перевірки знань з радіаційної безпеки персоналу та посадовими особами, які забезпечують радіаційну безпеку, цих норм, правил і стандартам з радіаційної безпеки.

Одним із документів на отримання ліцензій на провадження окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії є довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії в якій зазначається інформація про запроваджену суб’єктом діяльності систему навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки.

Здійснення Держатомрегулювання України функцій щодо затвердження порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку, суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню, участі і контролі перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у зазначеного персоналу і посадових осіб передбачено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 403/2011 (підпункт 38 пункт 4).

З метою забезпечення виконання вищевказаних функцій та досягнення відкритості та прозорості в оцінці рівня підготовки персоналу суб’єкта діяльності з питань радіаційної безпеки Держатомрегулювання України розробила проект наказу «Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню».

 

2.Визначення цілей державного регулювання

Першочерговою метою прийняття регуляторного акту є підвищення безпеки радіаційно-небезпечних об’єктів шляхом підвищення компетентності персоналу та посадових осіб, які несуть відповідальність за забезпечення радіаційної безпеки.

Додатковою метою прийняття акту є визначення критеріїв оцінки відповідності системи проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів окремих видів діяльності у сфері ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню.

3.  Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей не має в звязку з відсутністю відповідних нормативних документів у цій сфері та необхідністю Держатомрегулювання України мати критерії оцінки відповідності системи навчання та перевірки знань при здійсненні Держатомрегулювання України покладених на нього функцій (Указ Президента України від 06.04.2011 № 403/2011).

Залишити це питання без втручання, не розглядається як альтернатива, оскільки навіть незначне погіршення системи навчання та перевірки знань персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів окремих видів діяльності у сфері ядерної енергії однозначно призведе до зниження його компетентності, що в свою чергу призведе до зростання кількості порушень та виникнення радіаційних аварій.

4. Опис механізмів, які пропонується застосувати для розв'язання визначеної проблеми, та відповідних заходів

Держатомрегулювання України, використовуючи вітчизняний досвід та кращу світову практику, закріплену в стандартах МАГАТЕ, визначає вимоги, яким має відповідати система навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки.

Також проектом наказу буде визначена процедура проведення навчання та перевірки знань у персоналу, критерії оцінки учбових центрів, визначені вимоги щодо проходження членами екзаменаційних комісій учбових центрів перевірки знань у комісії Держатомрегулювання України.

Проектом наказу визначено зміст та форма документів, що мають підтверджувати проходження персоналом та посадовими особами, які забезпечують радіаційну безпеку, навчання та перевірку знань у встановленому порядку.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Функціонування в суб’єкта діяльності в сфері використання ядерної енергії системи навчання персоналу вимогам з безпеки та запровадження системи контролю набутих знань є фактором, який безпосередньо позитивно впливає на стан ядерної та радіаційної безпеки. Обізнаність посадових осіб та персоналу з питань радіаційної безпеки є необхідною передумовою забезпечення дотримання цих вимог.

Таким чином, мета розробки цього нормативного акту буде досягнута в повній мірі. Зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього регуляторного акту не виявлено.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Впровадження регуляторного акту:

дозволить впорядкувати питання функціонування системи навчання та перевірки знань персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів окремих видів діяльності у сфері ядерної енергії, яка підлягає регулюванню з боку Держатомрегулювання України.

забезпечить приведення окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії у відповідність до основних стандартів безпеки (МАГАТЕ та ЄС), сприятиме підвищенню безпеки радіаційних об’єктів.

забезпечить виконання Держатомрегулювання України своїх повноважень в повній мірі відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджену Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 403/2011 (підпункт 38 пункту 4 Положення) .

Додаткові витрати з державного бюджету у зв’язку з впровадженням цього регуляторного акту не передбачаються.

Аналіз витрат та вигод, повязаних з прийняттям регуляторного акту:

Об`єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Вдосконалення нормативно правових актів та системи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Не передбачаються

Населення

Забезпечення радіаційного захисту населення та довкілля шляхом належної підготовки персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, суб’єктів окремих видів діяльності у сфері ядерної енергії, з питань радіаційної безпеки

Не передбачаються

Субєкти окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії

 

Підвищення компетентності персоналу та культури безпеки у персоналу та посадови їх осіб, які забезпечують радіаційну безпеку, шляхом дотримання чітких вимог до навчання та перевірки знань з радіаційної безпеки

Відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту не обмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідатиме реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії.

Прогнозні показники такі:

додаткових надходжень чи витрат з державного та місцевих бюджетів, пов’язаних із дією акта, не передбачається;

дія регуляторного акту поширюється на 3 000 суб’єктів окремих видів діяльності, визначених в статті 7 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії»;

витрати суб’єктів діяльності на забезпечення підвищення кваліфікації персоналу відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (приблизно 1 000 грн на 1 особу з категорії персоналу один раз на 5 років);

рівень поінформованості суб’єктів окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії з основних положень регуляторного акту – вище середнього.

Проект наказу оприлюднено на офіційному сайті Держатомрегулювання України www.snrc.gov.ua у розділі для громадського обговорення.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься за календарний рік до дати набрання чинності цього регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до закінчення двох років після набрання ним чинності шляхом здійснення моніторингу після прийняття запропонованої норми.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, повязаних із застосуванням цього регуляторного акта, буде забезпечено внесення відповідних змін у встановленому законодавством порядку.

 

Заступник Голови Державної інспекції

ядерного регулювання України О. Макаровська

 

«___» __________ 2014 р.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux