Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 05 серпня 2014 р.
Київ
АРВ

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту наказу

Державної інспекції ядерного регулювання України

«Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються

експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки»

 

1.     Визначення проблеми

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Для отримання ліцензії експлуатуюча організація - заявник подає заяву, до якої додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки. Перелік зазначених документів встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до зазначеного Закону та підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 № 403/2011.

Перелік документів, які додаються заявником до заяви для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, встановлювався Тимчасовим положенням про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок, умовами та правилами здійснення цього виду діяльності та контролем за їх дотриманням, затвердженим наказом Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки від 22 грудня 1993 року N 213 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1993 р. за N 202, який втратив чинність.

На даний час експлуатуюча організація для отримання (переоформлення, внесення змін) ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки надсилає листом до Держатомрегулювання України орієнтовний перелік тих документів, які вона планує додавати до заяви. В свою чергу Держатомрегулювання України приймає рішення щодо достатності та повноти зазначеного переліку та погоджує або пропонує доповнити, керуючись вимогами чинних нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, що значно ускладнює процес підготовки пакету ліцензійних документів експлуатуючою організацією. Ця процедура проводиться в кожному окремому випадку, що потребує витрат часу, людських ресурсів та має суб’єктивний характер.

З метою врегулювання порушеного питання та на виконання статті 12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», підпункту 17 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 № 403/2011, Держатомрегулювання України розроблено проект наказу «Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки».

Перелік документів, що подається заявником для отримання ліцензії на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки, розроблявся Держатомрегулюванням України з урахуванням чинних нормативно-правових актів в сфері ядерної та радіаційної безпеки. Він є повним, достатнім та обґрунтованим для забезпечення та гарантування ядерної безпеки при будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації та знятті з експлуатації ядерних установок. Звертаємо Вашу увагу на те, що вимоги щодо наявності документів, зазначених у додатках проекту наказу, вже існують в чинних нормативно-правових актах України, однак на даний час не існує нормативно-правового акту, в якому було б чітко визначено, які саме документи повинна додавати до заяви експлуатуюча організація з метою отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки. Проект наказу лише узагальнює існуючі вимоги щодо документів, які розробляє експлуатуюча організація згідно з чинними НПА, визначаючи перелік документів, необхідний для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки. Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з боку експлуатуючої організації.

Враховуючи викладене, прийняття цього проекту наказу є обов’язковою умовою перебігу ліцензійного процесу у законодавчому руслі та уникнення непорозумінь між експлуатуючою організацією та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом чітко визначеного переліку документів, що додаються до заяви.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Основними цілями державного регулювання є:

1) встановлення чітких вимог щодо оформлення пакету документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки;

2) зниження регуляторного тиску на експлуатуючу організацію для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки;

3) зменшення терміну, необхідного для підготовки пакету ліцензійних документів;

4) підвищення ефективності державного регулювання в сфері використання ядерної енергії.

 

3. Опис альтернатив запропонованому акту

 

Єдина альтернатива – залишити ситуацію без змін, що не відповідає ст.12 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», та Положенню про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 № 403/2011, та призведе до негативних наслідків, пов’язаних з виникненням прогалини в законодавстві та відсутністю конкретного переліку документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки.

На підставі зазначеного, найбільш прийнятною альтернативою є затвердження переліку документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, наказом Держатомрегулювання України.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

 

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати такі механізми та заходи:

- затвердження проекту наказу «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки»;

- здійснення контролю за виконанням вимог цього регуляторного акта.

У разі затвердження проекту наказу будь-яка експлуатуюча організація, яка має намір отримати ліцензію на здійснення діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, надішле заяву та комплект документів відповідно до списку документів, зазначених в додатках до наказу. Це зменшить час, потрібний експлуатуючій організації на визначення переліку документів, які необхідно надавати для отримання ліцензії при будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації та знятті з експлуатації ядерної установки, та зникне необхідність погодження цього переліку документів в кожному окремому випадку з Держатомрегулюванням України до подачі заяви з метою отримання ліцензії. Фактично експлуатуюча організація заощадить час, сформує ліцензійну справу за чітко визначеним переліком документів, затверджених цим проектом наказу, та надішле до Держатомрегулювання України для розгляду та прийняття рішення про видачу ліцензії.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Прийняття регуляторного акта направлене на реалізацію вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 року № 403/2011.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Позитивні наслідки прийняття даного наказу пов’язані із встановленням конкретного переліку документів, які необхідні для отримання експлуатуючою організацією ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності Держатомрегулювання України при видачі документів дозвільного характеру.

Встановлення чіткого переліку документів, які необхідно подавати для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, сприятиме спрощенню процедури підготовки ліцензійних документів, економії часу та ресурсів при здійснення дозвільних процедур, недопущення провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії без відповідного дозвільного документу.

 

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Додаткових витрат із Державного бюджету України прийняття регуляторного акта не вимагає.

 

немає

 

 

 

Експлуатуюча організація (заявник)

Встановлення чіткого переліку, які необхідні для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки.

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Скорочення часу, необхідного для підготовки документів для отримання ліцензії.

немає

 

 

 

 

 

Громадськість

Підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки.

немає

 

 

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Обмеження строку дії проекту не передбачається, оскільки регуляторний акт реалізує положення чинного законодавства України.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

 

З прийняттям цього регуляторного акта:

буде встановлений чіткий перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки;

не буде допущено провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії без відповідного дозвільного документу;

процедура прийняття рішення Держатомрегулювання України про повноту наданих експлуатуючою організацією документів для видачі ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки буде зрозумілою та прозорою;

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

кількість повернутих за результатом попереднього розгляду органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки документів, поданих для отримання (внесення змін, переоформлення) ліцензій – планується виключити випадки повернення заявнику документів за результатами попереднього розгляду;

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта не передбачається;

кількість осіб, на яких буде поширюватися дія регуляторного акта - дія акта поширюється на експлуатуючі організації, які здійснюють діяльність на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок. На даний час в Україні лише 6 експлуатуючих організацій, які здійснюють таку діяльність, в найближчі роки створення нових експлуатуючих організацій не планується;

кошти і час, які будуть витрачатися експлуатуючою організацією на виконання регуляторного акта - будуть зменшені шляхом виконання деталізованих вимог, встановлених регуляторним актом;

передбачається суттєво скоротити кількість повернень поданих документів на доопрацювання заявникам в сфері використання ядерної енергії під час розгляду ліцензійних документів Держатомрегулюванням України;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України, письмових повідомлень зацікавлених установ тощо.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності акта.

 

Відстеження результатів буде здійснюватись в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цього регуляторного акта на підставі статистичних даних шляхом аналізу заяв на отримання ліцензій на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв експлуатуючих організацій на отримання ліцензій на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв експлуатуючих організацій на отримання ліцензій на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки.

 

 

Голова С. Божко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux