Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 11 квітня 2013 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акту

проекту наказу Держатомрегулювання України «Про затвердження «Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) поводження з прискорювачами електронів».

 

1.  Опис проблеми

 

Прискорювачі електронів широко використовуються у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, медицині, геології та багатьох інших галузях науки і техніки. Одним з ефективних сучасних методів лікування онкологічних захворювань є променева терапія на лінійних прискорювачах. Для України такий метод є досить новим, але останні роки він активно розвивається.

Проблемними питаннями, що потребують вирішення у цій сфері є встановлення вимог до впровадження конкретних заходів радіаційного захисту персоналу та населення на всіх етапах поводження з лінійними прискорювачами електронів (проектування, розміщення, експлуатація та виведення з експлуатації).

Ліцензійні умови розроблені з метою:

1) визначення конкретних вимог до безпеки поводження з лінійними прискорювачами електронів;

2) встановлення вимог до забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення, дотримання яких зменшить ризики виникнення радіаційних аварій та сприятиме підвищенню рівня культури безпеки при поводженні з лінійними прискорювачами електронів;

3) реалізації заходів, спрямованих на те, щоб радіаційна безпека, радіаційний захист персоналу та населення, стан інфраструктури поводження з лінійними прискорювачами електронів, якість послуг та рівень культури безпеки суб’єктів діяльності (ліцензіатів) були адекватні встановленим вимогам.

Ліцензійні умови розроблені з врахуванням рекомендацій МАГАТЕ, директив ЄС та найкращої міжнародної практики в цій сфері.

 

2.  Цілі державного регулювання

 

Метою прийняття цього нормативно-правового акта є:

- визначення конкретних вимог безпеки при поводженні з лінійними прискорювачами електронів, дотримання яких дозволить суб’єктам діяльності (ліцензіатам) гарантувати належний рівень радіаційного захисту персоналу та населення при здійсненні діяльності у цій сфері;

- підвищення ефективності державного регулювання, якості провадження діяльності при поводженні з лінійними прискорювачами електронів.

 

3.  Опис альтернатив запропонованому акту

Альтернативою запропонованому нормативно - правовому акту може бути:

1. Внесення доповнень до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання ДІВ, затверджених наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрованих в Мін’юсті України 17.12.2002 за № 978/7266.

З огляду на те, що поводження з прискорювачами електронів потребує визначення конкретних вимог до їх проектування, розміщення, виконання пусконалагоджувальних робіт, експлуатації та виведення з експлуатації, вважаємо за необхідне впровадження Ліцензійних умов, як окремого нормативно-правового акту. Це сприятиме економії суб'єктами господарювання у цій сфері часу та ресурсів на забезпечення виконання вимог цього акту шляхом виконання деталізованих вимог та умов.

2. Невтручання, тобто не вживати жодних заходів для вирішення проблемних питань. Залишити питання регулювання діяльності з використання ДІВ у відповідності до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Держатомрегулювання 02.12.2002 № 125, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266.

Це не може бути прийнятним в зв’язку з тим, що цей нормативно-правовий акт не встановлює деталізовані вимоги до радіаційної безпеки та умови провадження діяльності при поводженні з прискорювачами електронів, що призводить до виникнення «дефіцитів безпеки» у цій сфері.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

На даний час в системі нормативно правових актів з ядерної та радіаційної безпеки відсутні документи, які безпосередньо визначають принципи, критерії, ліцензійні умови, вимоги та правила здійснення діяльності щодо поводження з прискорювачами електронів.

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми є впровадження Ліцензійних умов, що дозволить безпосередньо регламентувати питання здійснення діяльності щодо поводження з лінійними прискорювачами електронів. Цей механізм є актуальним і своєчасним, оскільки дозволить усунути певні проблеми, що виникли під час здійснення державного регулювання в сфері використання ядерної енергії.

 

5.  Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Ліцензійні умови удосконалять безпеку діяльності при поводженні з лінійними прискорювачами електронів, пов’язану з тенденцією розвитку радіаційних технологій в цій сфері; встановлять комплекс заходів з забезпечення радіаційної безпеки, оптимізації дозових навантажень персоналу та населення.

Ліцензійні умови визначають необхідні організаційно-технічні аспекти для функціонування систем радіаційного захисту персоналу та населення, виконання яких сприятиме підвищенню якості проведення робіт з прискорювачами електронів.

Ліцензійні умови оптимізовані з врахування міжнародного досвіду регулювання діяльності щодо поводження з прискорювачами електронів.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, що можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Застосування цього нормативно-правового акту призведе до:

запобігання значним економічним збиткам через витрати на ліквідацію наслідків потенційних радіаційних аварій, які можуть виникати у разі неправильної експлуатації, погіршення технічного стану ДІВ через несвоєчасне виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту тощо;

зменшення потенційної небезпеки від провадження діяльності з використання ДІВ внаслідок встановлення конкретних вимог до забезпечення безпеки, у тих випадках, коли діяльність з використання ДІВ здійснюється шляхом виконання окремих робіт послідовно декількома суб’єктів діяльності (ліцензіатами).

Впровадження Ліцензійних умов забезпечить підвищення безпеки життя та здоров'я персоналу, населення та навколишнього природного середовища від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю та у випадках можливих радіаційних аварій з ДІВ.

Додаткові витрати в зв’язку з впровадженням цього регуляторного акту не передбачаються.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Обмеження строку дії нормативно - правового акту не передбачається, оскільки ці Ліцензійні умови реалізують положення чинного законодавства України.

 

8. Показники результативності акта

З прийняттям цього регуляторного акта буде:

запроваджено заходи з оптимізації радіаційного захисту персоналу та населення при поводженні з лінійними прискорювачами електронів та підвищення культури безпеки в цій сфері;

визначено конкретні вимоги безпеки до поводження з лінійними прискорювачами електронів, дотримання яких дозволить суб’єктам діяльності (ліцензіатам) гарантувати належний рівень радіаційного захисту персоналу та населення при здійсненні даного виду діяльності;

деталізовано вимоги безпеки та умови провадження діяльності щодо поводження з лінійними прискорювачами електронів.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акту передбачається збільшення в зв’язку з тенденцією росту сфери використання лінійних прискорювачів електронів;

кількість суб’єктів господарювання, всіх форм власності, що проваджують діяльність, пов’язану із застосуванням ДІВ, і на яких поширюватиметься дія акта має тенденцію до зростання із зростанням попиту на медичні послуги з використанням лінійних прискорювачів електронів;

кошти і час, які будуть витрачатися суб'єктами господарювання на виконання цих ліцензійних умов - будуть зменшені шляхом виконання деталізованих вимог та умов у цій сфері;

розмір коштів і час, що витрачатимуться на виконання заходів з ліквідації радіаційних аварій зменшаться за рахунок запобігання виникненню цих аварій шляхом виконання суб’єктами діяльності впорядкованих вимог щодо забезпечення радіаційного захисту;

кількість повернень на доопрацювання суб’єктам діяльності в сфері використання ядерної енергії під час розгляду ліцензійних документів передбачається повністю виключити;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України, письмових повідомлень зацікавлених установ та проведення “гарячої лінії” тощо.

9. Заходи щодо відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу документів суб’єктів діяльності, які отримують ліцензії з використання ДІВ у Держатомрегулюванні України.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних за результатами аналізу звітних документів ліцензіатів.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження на підставі статистичних даних за результатами аналізу звітних документів ліцензіатів.

 

 

Заступник

Голови Держатомрегулювання України О. Макаровська

«____» _______________ 2013 р.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux