Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 10 жовтня 2011 р.
Київ
АРВ

 

АНАЛІЗ

 

регуляторного впливу наказу Державної інспекції ядерного регулювання України

«Про затвердження Змін до нормативно-правових актів Держатомрегулювання України»

 

1. Опис проблеми

 

Державна інспекція ядерного регулювання України у встановленому законодавством порядку видає окремі дозволи на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, що закріплено підпунктом 19 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України затверджену Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №403/2011.

Відповідно до наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 27.02.2004 № 38 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки”, наказу Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 161 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів”, наказу Держатомрегулювання від 08.09.2010 № 117 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему” видача окремих дозволів у сфері використання ядерної енергії здійснюється на безоплатній основі.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, розмір плати за їх надання та закріплено, що видача окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії здійснюється на платній основі.

Виникає проблема неузгодженості положень нормативно-правових актів Держатомрегулювання України з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591” в частині оплати за видачу окремих дозволів у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

Виникає порушеного питання вбачається можливим шляхом прийняття наказу Державної інспекції ядерного регулювання України «Про затвердження Змін до нормативно-правових актів Держатомрегулювання України», яким вносяться зміни до наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 27.02.2004 № 38 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки”, наказу Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 161 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів”, наказу Держатомрегулювання від 08.09.2010 № 117 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему” щодо оплати за видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії

 

2. Цілі державного регулювання

 

Ціллю державного регулювання є приведення нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України у відповідність до чинного законодавства щодо справляння плати за видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами що надаються Держатомрегулювання України.

 

3. Опис альтернатив запропонованому акта

 

Викладена вище проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а тому потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта.

Під час розробки проекту акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Збереження чинного регулювання – цей спосіб не забезпечує досягнення цілей державного регулювання і не сприяє вирішенню проблеми. У разі збереження чинного регулювання не буде забезпечено чіткого порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії Держатомрегулюванням України.

2. Визнання таким, що втратили чинність діючи нормативно-правові акти Держатомрегулювання України – залишається не врегульованим питання видачі окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії.

3. Прийняття окремого нормативно-правового акта – цей спосіб забезпечує досягнення цілей державного регулювання і сприятиме вирішенню проблеми. У разі застосування цього способу повністю розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі, забезпечуються принципи державної регуляторної політики. Крім того, це направлено на приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства у сфері використання ядерної енергії та радіаційну безпеку.

Тому, прийняття наказу Державної інспекції ядерного регулювання України «Про затвердження Змін до нормативно-правових актів Держатомрегулювання України» є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої цілі.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

Цим регуляторним актом пропонується внесення змін до наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 27.02.2004 № 38 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки”, наказу Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 161 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів”, наказу Держатомрегулювання від 08.09.2010 № 117 “Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему ” щодо встановлення положень про видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії на платній основі.

Проектом наказу забезпечується приведення нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України у відповідність до чинного законодавства щодо справляння плати за видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії, які також є адміністративними послугами що надаються Держатомрегулювання України.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Прийняття регуляторного акта направлене на приведення нормативно-правових актів Держатомрегулювання України у відповідність до чинного законодавства щодо справляння плати за видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами що надаються Держатомрегулювання України.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

Позитивні соціально-економічні наслідки прийняття даного наказу пов’язані із встановлення положень про видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії на платній основі, які, крім того, є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності при видачі Держатомрегулювання України документів дозвільного характеру, а також уникнення протиріч щодо оплати за видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Додаткових витрат із Державного бюджету України прийняття регуляторного акта не вимагає.

 

немає

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові надходження до Державного бюджету України у вигляді оплати за видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії

Суб’єкти господарювання фізичні особи

Встановлення чіткого механізму оплати за видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії

 

На оплату оплати за видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії.

Громадськість

Підвищення ядерної та радіаційної безпеки. Зменшення загрози життю та здоров’ю населення, зменшення ризику настання ядерних та радіаційних аварій.

немає

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Обмеження строку дії проекту не передбачається, оскільки регуляторний акт реалізує положення чинного законодавства України.

8.Показники результативності регуляторного акта

З прийняттям цього регуляторного акта:

буде встановлений чіткий механізм надання окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними платними послугами, що надаються Держатомрегулюванням України;

моніторинг результатів впровадження акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних отриманих із звітності ДержатомрегулюванняУкраїни щодо кількості коштів, які надійшли до Державного бюджету України внаслідок видачі окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії.

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на експлуатуючі організації.

буде забезпечене підвищення ефективності державного регулювання діяльності в сфері використання ядерної енергії;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України, письмових повідомлень зацікавлених установ та проведення “гарячої лінії” тощо.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності акта.

Відстеження результатів буде здійснюватись в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу заяв на отримання окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв суб’єктів діяльності на отримання окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв суб’єктів діяльності на отримання окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій у сфері використання ядерної енергії.

 

 

Перший заступник Голови-Головний

державний інспектор з ядерної та

радіаційної безпеки України М. Х. Гашев

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux