Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 15 липня 2011 р.
Київ
АРВ

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

з питань плати за здійснення дозвільних процедур

у сфері використання ядерної енергії»

 

 

Визначення проблеми

Правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії встановлені Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». 11 лютого 2010 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, яким, крім іншого, внесені зміни до переліку видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню, та передбачено видачу на платній основі дубліката ліцензії у разі її втрати чи псування.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 затверджено перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, розмір плати за їх надання а також визнано такими, що втратили чинність розміри плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440.

З метою приведення Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”, в частині переліку видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, та встановлення відповідності між платою за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії з платою за надання Держатомрегулювання України та її територіальними органами адміністративних послуг, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії», якою вносяться зміни до Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440

Крім того, затвердження Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання в частині запровадження плати за видачу дозволів на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів потребує внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів», якою затверджено Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів.

 

Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є приведення Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 591 ”Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії” в частині переліку видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, та відповідності розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії розмірам плати за надання Держатомрегулювання України та її територіальними органами адміністративних послуг.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути відміна Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440, що призведе до негативних наслідків, зокрема відсутності відповідності між розмірами оплати дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та розмірами оплати за надання Держатомрегулювання України та її територіальними органами адміністративних послуг, а також виникне протиріччя нормам Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», відповідно до статті 12 якого, порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Іншою альтернативою може бути залишення без змін Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440 та Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1196, що призведе до протиріччя між розмірами плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які відносяться також до адміністративних послуг, та розмірами плати за надання адміністративних послуг, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591, а також невідповідності переліку документів дозвільного характеру, за надання яких справляється плата, наведеного в Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, переліку, наведеному у Законі України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

На підставі зазначеного, єдиною прийнятною альтернативою є внесення змін до Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.01 № 440 та Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1196.

 

Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Цим регуляторним актом пропонується внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії» і Порядок справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії пропонується викласти у новій редакції.

Зазначений Порядок встановлює порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, при цьому пропонується:

привести перелік документів дозвільного характеру, за надання яких справляється плата, наведених в Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, у відповідність до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.02.2010 N 1874-VI). Відповідно до Закону дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії передбачає:

-    ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

-    ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу такій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

-    ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

-    видачу сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

-   видачу дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів;

-   державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання;

доповнити Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії нормами щодо порядку видачі дубліката ліцензії;

передбачити, що медичні заклади, що фінансуються виключно із загального фонду державного та місцевих бюджетів України пропонується звільнити від плати за здійснення дозвільних процедур при провадженні діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання за наявності відповідної довідки органу управління.

Проектом акта вносяться також відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів», якою затверджено Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, пов’язані із запровадженням плати за видачу дозволів на міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів, оскільки відповідно до Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.11 р. № 591 передбачено справляння плати за видачу дозволу на перевезення радіоактивних речовин.

 

Можливість досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта направлене на приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до чинного законодавства та встановлення чіткого порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності при видачі Держатомрегулювання України документів дозвільного характеру.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Позитивні соціально-економічні наслідки прийняття даної постанови пов’язані із встановлення чіткого порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулювання України та її територіальними органами, що сприятиме прозорості та передбачуваності діяльності при видачі Держатомрегулювання України документів дозвільного характеру, а також, як наслідок, забезпечення високого рівня ядерної та радіаційної безпеки.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Збільшення доходів загального фонду Державного бюджету України на прогнозний розмір - 1417,1 тис. грн. на рік

Додаткових витрат із Державного бюджету України прийняття регуляторного акта не вимагає

Зменшення витрат часу працівників регулюючого органу за рахунок ретельнішої підготовки ліцензіатами необхідних для отримання ліцензій пакетів документів та відсутності необхідності у їх повторному розгляді

Зменшення витрат Державного бюджету України на фінансування бюджетних медичних закладів, що не мають власних надходжень першої групи, в середньому на 5,6 тис. грн. на кожний такий заклад на рік

Суб’єкти господарювання / фізичні особи

 

Додаткові витрати на оплату за отримання ліцензій у сфері використання ядерної енергії, внесення до них змін, переоформлення, видачу дубліката

Громадськість

забезпечення високого рівня ядерної та радіаційної безпеки

немає

 

Строк дії

Обмеження строку дії проекту не передбачається, оскільки регуляторний акт реалізує положення чинного законодавства України.

 

Показники результативності

З прийняттям цього регуляторного акта:

буде впорядковане питання щодо встановлення розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії на рівні їх собівартості та у відповідності до розмірів плати за надання адміністративних послуг;

буде впорядковане питання щодо переліку видів діяльності в сфері використання ядерної енергії, які підлягають ліцензуванню та які надаються на платній основі;

буде забезпечене підвищення ефективності державного регулювання діяльності в сфері використання ядерної енергії.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

надходження до загального фонду Державного бюджету України у вигляді плати за дозвільні процедури, які є також адміністративними послугами: щорічно, орієнтовно, 1803,5 тис. грн.;

кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: всі юридичні та фізичні особи України, що провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії це становить приблизно 3000, кожен рік планується видача від 600 до 900 документів дозвільного характеру.

кількість повернень на доопрацювання суб’єктам діяльності в сфері використання ядерної енергії під час розгляду ліцензійних документів передбачається виключити з встановленням чіткого та прозорого механізму здійснення оплати за надання дозвільних процедур;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання, письмових повідомлень зацікавлених установ та проведення “гарячої лінії” тощо.

 

Відстеження результативності

Відстеження результатів буде здійснюватись в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу заяв на отримання ліцензій в сфері використання ядерної енергії, переоформлення та внесення змін до них, видачу дублікатів ліцензій.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв суб’єктів діяльності на отримання документів дозвільного характеру.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв суб’єктів діяльності на отримання документів дозвільного характеру.

 

Заступник Голови О.А. Макаровська

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux