Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 лютого 2011 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання »

 

1. Опис проблеми

Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії на території України базується на дозвільному принципі. Дозвіл на кожен окремий вид діяльності надається лише одним уповноваженим на це органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а саме Держатомрегулювання, або його територіальним органом – державною регіональною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (стаття 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»).

Питання здійснення Держатомрегулювання дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії врегульовано на рівні законів України («Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»), а також актів Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року  440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»). При цьому, так як відповідно до Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», видача ліцензій, сертифікатів, інших документів дозвільного характеру належить до адміністративних послуг, то здійснення Держатомрегулювання дозвільної діяльності також є адміністративними послугами. Господарські послуги Держатомрегулювання та його територіальними органами не надаються.

На виконання постанови від 5 січня 2011 року № 33 «Деякі питання надання адміністративних послуг» необхідно визначити перелік платних адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання.

Розмір плати за надання Держатомрегулювання адміністративних послуг, які пов’язані із наданням дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії, встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 440 «Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії». Відповідно до зазначеної постанови плата за надання зазначених послуг у повному обсязі перераховується одержувачами послуг (суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії) до державного бюджету.

 

2. Цілі державного регулювання

Ціллю регулювання є затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання та його територіальними органами, визначення порядку та розмірів плати за надання адміністративних послуг, що сприятиме систематизації адміністративних платних послуг прозорості та оптимізації плати за ці послуги. Прийняття акта також направлене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг».

 

3. Опис альтернатив запропонованому акта

Викладена вище проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а тому потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта.

Під час розробки проекту акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Збереження чинного регулювання – цей спосіб не забезпечує досягнення цілей державного регулювання і не сприяє вирішенню проблеми. У разі збереження чинного регулювання не буде визначено єдиного переліку платних адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання.

2. Прийняття окремого нормативно-правового акта – цей спосіб забезпечує досягнення цілей державного регулювання і сприятиме вирішенню проблеми. У разі застосування цього способу повністю розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі, забезпечуються принципи державної регуляторної політики. Крім того, прийняття окремого акта направлено на виконання рішення Уряду, щодо затвердження переліку платних адміністративних послуг.

Тому, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом постанови затверджується перелік платних адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання. Оскільки Держатомрегулювання надаються адміністративні послуги, пов’язані із здійсненням дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, то до цього переліку платних адміністративних послуг включено видачу ліцензій на: провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів; провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії; провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою; провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також видачу окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта встановлюється визначений перелік платних адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання, та визначається порядок та розмір плати за надання цих послуг. Зовнішні фактори не будуть мати впливу на виконання вимог акта. Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів, тому що адміністративні послуги Держатомрегулювання надаються в рамках здійснення дозвільної діяльності в сфері використання ядерної енергії. Питання щодо здійснення дозвільної діяльності в сфері використання ядерної енергії врегульовано на рівні законів та актів Кабінету Міністрів України. Проект постанови не може спричинити неочікуваних результатів, які унеможливлюють позитивний ефект від його впровадження.

Прийняття проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови сприятиме встановленню визначеного переліку платних адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання, та визначення порядку та розміру плати за надання цих послуг. Крім того, так як надання адміністративних послуг Держатомрегулювання безпосередньо пов’язано із здійсненням дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, то можливою вигодою є економія коштів, які можуть бути витрачені на ліквідацію негативних наслідків, що можуть виникати внаслідок порушення законодавства, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки при здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, а саме здійснення діяльності без відповідного дозвільного документа.

За результатами впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта: 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Надходження до Державного бюджету України в результаті надання адміністративних платних послуг збільшиться на прогнозний розмір - 1417,1 тис. грн. на рік.

Додаткові витрати відсутні

Центральні органи виконавчої влади

Встановлення чітких механізмів надання адміністративних платних послуг відповідно до переліку адміністративних платних послуг, що надаються Держатомрегулювання. Зменшення витрат часу працівників регуляторного органу за рахунок ретельнішої підготовки ліцензіатами необхідних для отримання ліцензій пакетів документів та відсутності необхідності у їх повторному розгляді.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Економія коштів, які можуть бути витрачені на ліквідацію негативних наслідків, що можуть виникати внаслідок порушення законодавства, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки при здійснення діяльності в сфері використання ядерної енергії

Збільшиться оплата за надані адміністративні послуги відповідно до законодавства, грошові кошти спрямовуються до Державного бюджету України

Населення

Підвищення ядерної та радіаційної безпеки. Зменшення загрози життю та здоров’ю населення, зменшення ризику настання ядерних та радіаційних аварій.

Відсутні

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження щодо строку дії регуляторного акта немає, проект набирає чинності з дня його прийняття, відповідно до законодавства України.

Дія цього регуляторного акта є безстроковою та залежить від змін законодавства з питань дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії та законодавства у сфері надання державою адміністративних послуг.

8.Показники результативності регуляторного акта

Розроблений регуляторний акт визначає перелік адміністративних послуг, які надаються за заявами юридичних і фізичних осіб, що провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Моніторинг результатів впровадження акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних отриманих із звітності Держатомрегулювання  щодо кількості коштів, які надійшли до Державного бюджету України внаслідок наданих адміністративних платних послуг, а також щодо кількості скарг суб’єктів діяльності на дії посадових осіб Держатомрегулювання щодо надання платних адміністративних послуг неналежної якості.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта, у вигляді плати за адміністративні послуги - збільшиться орієнтовно на 1417,1 тис. грн., 100% цих коштів зараховуються до Державного бюджету України;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, на даний час це становить близько 1976 суб’єктів діяльності.

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта розмір коштів що витрачатимуться суб'єктами діяльності збільшиться, в зв’язку з приведенням розміру плати за здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії до собівартості такої діяльності. Час, який буде витрачатися суб’єктами діяльності на виконання вимог акта не зміниться у порівнянні з існуючим порядком.

- кількість скарг суб’єктів діяльності на дії посадових осіб Держатомрегулювання щодо надання платних адміністративних послуг неналежної якості. Станом на 01.01.2011р. таких скарг не надходило, передбачається, що адміністративні послуги будуть надаватися посадовими особами Держатомрегулювання на належному рівні.

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – про результативність акту свідчить розміщення відповідної інформації на веб-сайті Держатомрегулювання, надання відповідей по відповідним питанням під час проведення “гарячої лінії” Держатомрегулювання, тощо.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу документів суб’єктів діяльності, які отримують документи дозвільного характеру у Держатомрегулювання.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних отриманих із звітності Держатомрегулювання  щодо кількості коштів, які надійшли до Державного бюджету внаслідок наданих платних адміністративних послуг, а також щодо кількості скарг суб’єктів діяльності на дії посадових осіб Держатомрегулювання щодо надання платних адміністративних послуг неналежної якості.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження на підставі статистичних даних щодо кількості коштів, які надійшли до Державного бюджету внаслідок наданих адміністративних платних послуг, а також щодо кількості скарг суб’єктів діяльності на дії посадових осіб Держатомрегулювання щодо надання платних адміністративних послуг неналежної якості.

 

 

Заступник Голови О. Макаровська

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux