Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 червня 2010 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2003 р. N 813”

 

1. Опис проблеми

 

Всі радіоактивні матеріали в Україні повинні знаходитися в сфері дії державних систем обліку і контролю радіоактивних матеріалів та/або систем їх фізичного захисту. Радіоактивні матеріали, виявлені поза межами зазначених систем, вважаються такими, що знаходяться у незаконному обігу і повинні бути негайно повернуті під регуляторний контроль. Взаємодія органів, організацій та установ у випадку виявлення таких радіоактивних матеріалів регулюється Порядком взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу (далі – Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813. За пропозицією місії МАГАТЕ "Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS) (п.4 Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ "Комплексний огляд регулюючої діяльності" (IRRS), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 1307-р.) та у зв’язку з необхідністю приведення Порядку у відповідність до законів України “Про ратифікацію Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу”, “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання ” та “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813.

У запропонованому акті враховано практичний досвід зацікавлених органів та організацій, напрацьований протягом часу дії постанови.

З цією метою до Порядку вносяться наступні зміни:

1. Для врахування пропозиції місії IRRS щодо того, що «грошові зобов’язання при поводженні з покинутими джерелами не зумовлять недоповідання про знахідки таких джерел (в тому числі в металобрухті)», в п. 19 включено положення щодо фінансової відповідальності осіб, які знайшли радіоактивні матеріали, власників цих матеріалів та про подальші витрати, пов’язані зі знахідкою.

2. Відповідно до законодавства про фізичний захист до проекту Порядку включено вимоги щодо фізичного захисту виявлених радіоактивних матеріалів

3. Термін «радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання», який не відповідає законодавству, замінено терміном «радіоактивні матеріали».

4. Уточнено назви органів виконавчої влади, що беруть участь у поводженні з радіоактивними матеріалами, виявленими у незаконному обігу. До їх числа включено територіальні органи Держатромрегулювання.

 

 

2. Цілі державного регулювання

 

Метою прийняття акта є внесення змін до постанови та Порядку, якими передбачається, що на всіх етапах поводження з виявленими у незаконному обігу радіоактивними матеріалами беруть участь територіальні органи Держатомрегулювання. Ця норма включена на підставі Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1830 та Положення про Державну регіональну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 16.10.2007 № 139, зареєстрованим в Мін’юсті 14.11.2007 за № 1269/14536.

Вищезазначена місія МАГАТЕ, яка відбулася в Україні у 2008 році, внесла за результатами роботи наступну пропозицію:

“Уряду України необхідно прийняти закони, які будуть гарантувати, що грошові зобов’язання при поводженні з покинутими джерелами не зумовлять не доповідання про знахідки таких джерел (включаючи джерела, виявлені дилерами металобрухту).”

В зв’язку з цим пункт 19 доповнено нормою, що особа, яка знайшла підозрюваний матеріал/об'єкт,не несе фінансову відповідальність за витрати, пов’язані із знахідкою

Крім того, оскільки радіоактивні матеріали в металобрухті, в основному, виявляють переробні металургійні підприємства (отримувачі), які і повинні надавати інформацію про цю знахідку, та з метою недопущення приховуванню ними такої інформації, пропонується фінансову відповідальність за радіоактивно забруднений металобрухт та виявлені в ньому радіоактивні матеріали покладати на відправника металобрухту.

Відповідно до вимог Закону України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” до проекту включено норму щодо забезпечення фізичного захисту виявлених у незаконному обігу радіоактивних матеріалів на всіх етапах поводження з ними та визначено органи виконавчої влади, які забезпечують виконання цієї норми.

 

3. Опис альтернатив запропонованому акту

 

Альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути відміна Порядку, що призведе до негативних наслідків, зокрема, до втрати регулюючого контролю над виявленими у незаконному обігу радіоактивними матеріалами та виникненню загроз радіаційній безпеці.

Іншою альтернативою може бути залишення Порядку в існуючому вигляді, що може призвести до неповідомлення особами, що знайшли безконтрольні радіоактивні матеріали, про знахідку.

На підставі зазначеного, єдиною прийнятною альтернативою є внесення змін до Порядку.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

Ціль регулювання досягається шляхом внесення змін до постанови та Порядку, якими передбачається, що на всіх етапах поводження з виявленими у незаконному обігу радіоактивними матеріалами беруть участь територіальні органи Держатомрегулювання, доповнено нормою, що особа, яка знайшла підозрюваний матеріал/об'єкт, не несе фінансову відповідальність за витрати, пов’язані із знахідкою. До проекту включено норму щодо забезпечення фізичного захисту виявлених у незаконному обігу радіоактивних матеріалів на всіх етапах поводження з ними та визначено органи виконавчої влади, які забезпечують виконання цієї норми.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акта

Внесення змін до постанови та Порядку зумовить забезпечення встановленого рівня безпеки радіоактивних матеріалів, виявлених у незаконному обігу.

Реалізація акта дозволить забезпечити ефективну взаємодію органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, та виключити випадки неповідомлення органів виконавчої влади про виявлення таких радіоактивних матеріалів, зумовлені побоюванням фінансової відповідальності.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Позитивні соціально-економічні наслідки прийняття даної постанови пов’язані зі створенням умов для:

підвищення рівня радіаційної безпеки населення та навколишнього природного середовища;

забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу;

виключення випадків неповідомлення органів виконавчої влади про виявлення радіоактивних матеріалів, зумовлені побоюванням фінансової відповідальності;

відсутність зауважень МАГАТЕ щодо порушення вимог міжнародних конвенцій та інших актів.

Можлива вигода – економія коштів на здійсненні заходів з ліквідації наслідків радіаційних аварій у зв’язку зі своєчасним реагуванням на випадки виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.

 

7. Обґрунтування строку дії акта

 

Обмеження строку дії постанови не передбачається, оскільки акт реалізує положення чинного законодавства України.

В той же час, необхідно відзначити, що регуляторний акт може переглядатись за результатами здійснення Держатомрегулювання та його територіальними органами державного нагляду за поводженням з радіоактивними матеріалами.

 

8. Показники результативності акта

 

З прийняттям цього акта:

буде забезпечено ефективну взаємодію органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу;

забезпечується запобігання негативному впливу радіоактивних матеріалів, виявлених у незаконному обігу і належний рівень захисту людини та навколишнього природного середовища.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – понад 2500. Про результативність акту свідчить відсутність випадків неповідомлення чи несвоєчасного реагування на перебування радіоактивних матеріалів, що знаходяться під юрисдикцією України, в незаконному обігу;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта: суб'єкти господарювання не будуть нести фінансової відповідальності за виявлені ними радіоактивні матеріали у незаконному обігу;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання та проведення “гарячої лінії” тощо.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу статистичних даних щодо випадків виявлення радіоактивні матеріали у незаконному обігу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

 

 

 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження.

 

 

Перший заступник Голови

Держатомрегулювання України А. Г. УСКОВ

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux