Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
Чорноштан, від 30 червня 2007 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акта

“Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів

 

1. Опис проблеми

Відповідно до статті 6 Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, підпункту 11 пункту 4 Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1830, з метою додержання вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30.08.2006 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за № 1056/12930 Держатомрегулювання України видає сертифікати щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (далі – сертифікати).

На цей час питання видачі сертифікатів регулюється нормативно-правовим актом (НПА) “Порядок видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів, спеціальних умов та деяких перевезень”, затвердженим наказом Держатомрегулювання України від 07.04.2003 № 51, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.05.2003 р. за № 392/7713, який потребує перегляду та приведення у відповідність до чинного законодавства України.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Цей НПА розроблений з метою заміни НПА “Порядок видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів, спеціальних умов та деяких перевезень” у зв’язку з необхідністю приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1830 “Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України”, а також у зв’язку з утратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.1997 № 1332 “Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України” та наказу Держатомрегулювання України від 23.05.2001 № 18 “Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та Положення щодо аварійних заходів при перевезенні радіоактивних матеріалів”, зареєстрованого у Мін’юсті 13.07.2001 за № 591/5782, та прийняття на заміну постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1373 “Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалі територією України” та наказу Держатомрегулювання від 30.08.2006 № 132 “Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за № 1056/12930, відповідно.

Крім того, при розробці НПА врахований набутий спеціалістами Держатомрегулювання досвід регулювання діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів.

У зв’язку з чіткою регламентацією процедури видачі сертифікатів буде виключена можливість прийняття необґрунтованих рішень регулюючим органом щодо видачі, або відмови в видачі сертифікатів, при цьому залишається безумовним виконання вимог безпеки при провадженні діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів.

3. Опис альтернатив запропонованому акту

Альтернативами запропонованому НПА можуть бути:

1.                  Відміна видачі сертифікатів, що не може бути прийнятним з причин того, що підпунктом 11 пункту 4 Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1830 передбачена видача сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів. Крім того затвердження компетентним органом конструкції радіоактивного матеріалу особливої форми, радіоактивного матеріалу з низькою здатністю до розсіювання, пакувальних комплектів (крім звільнених), перевезень у спеціальних умовах та деяких перевезень вимагається міжнародними “Правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів. Видання 2005 року. Серія норм безпеки № TS-R-1. МАГАТЕ” та Правилами ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006).

2.                  Залишити без змін чинний на сьогодні НПА “Порядок видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів, спеціальних умов та деяких перевезень”, що не може бути прийнятним, оскільки цей НПА містить посилання на положення документів, що втратили чинність.

Таким чином жоден з альтернативних способів не може бути прийнятним.

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 

Мета регулювання досягається шляхом приведення НПА до вимог чинного законодавства, (постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1830 “Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України”, “Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів ( ПБПРМ-2006)”, затверджених наказом Держатомрегулювання від 30.08.06 № 132, зареєстрованих в Мін’юсті 18.09.06 за № 1056/12930), установлення чітко регламентованих вимог до порядку видачі сертифікатів про затвердження конструкцій пакувальних комплектів та радіоактивних матеріалів, а також затвердження спеціальних умов та деяких перевезень відповідно до ПБПРМ-2006.

У проекті НПА встановлені вимоги до змісту заяви на одержання сертифіката, а також визначені документи, які додаються до заяви і мають свідчити про те, що конструкція пакувального комплекту чи радіоактивного матеріалу, спеціальні умови і деякі перевезення забезпечують загальний рівень безпеки при перевезенні не нижчий, ніж це передбачено ПБПРМ-2006. У НПА чітко визначені випадки, коли документи, які додаються до заяви на отримання сертифікату, підлягають державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки.

З уведенням у дію цього регуляторного акта втрачає чинність “Порядок видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів, спеціальних умов та деяких перевезень”, затверджений наказом Держатомрегулювання України від 07.04.2003 № 51, зареєстрований у Мін’юсті 23.05.2003 за № 392/7713.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Установлений порядок видачі сертифікатів оптимізовано з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду при здійсненні діяльності, що пов’язана з перевезенням радіоактивних матеріалів.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Цей НПА буде застосовуватись суб’єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії, зокрема при перевезенні радіоактивних матеріалів, та спеціалістами Держатомрегулювання України, які розглядають заяви та документи, надані для отримання сертифікатів.

Упровадження НПА дозволить усунути протиріччя з діючим законодавством, виключити прийняття регулюючим органом необґрунтованих рішень щодо видачі, або відмови у видачі сертифікатів.

Можлива вигода – економія коштів та часу суб'єктів підприємницької діяльності під час підготовки документів для отримання сертифікатів, оскільки в НПА визначені більш чіткі вимоги до документів, що надаються разом із заявою на одержання сертифікату.

Додаткові витрати населення, суб'єктів підприємницької діяльності та держави у зв’язку з упровадженням цього НПА не передбачаються.

 

7. Запропонований строк дії акта

 

Строк дії НПА – постійний.

Термін перегляду – через 5 років.

 

8. Показники результативності акта

 

З прийняттям цього регуляторного акта:

- будуть установлені конкретні вимоги з урахуванням вимог ПБПРМ-2006 та набутого спеціалістами Держатомрегулювання досвіду щодо змісту заяви та документів, що надаються для отримання сертифіката;

- буде забезпечене запобігання негативному впливу діяльності при перевезенні радіоактивних матеріалів та належний рівень захисту людини і навколишнього природного середовища;

Обов’язкові показники результативності регуляторного акта відповідно до вимог пункту 10 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – кошти, що надходять до загального фонду Державного бюджету за отримання сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 440 “Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – суб'єкти господарювання, які проваджують діяльність з перевезення радіоактивних матеріалів, проектування та виготовлення пакувальних комплектів;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта – розмір коштів і час, пов’язані з виконанням вимог цього НПА не збільшаться у порівнянні з коштами і часом, що витрачаються суб’єктами господарювання на виконання чинного на сьогодні “Порядку видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіоактивних матеріалів, спеціальних умов та деяких перевезень”;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – про результативність акта свідчить розміщення відповідної інформації на веб-сайті Держатомрегулювання.

Інший показник результативності регуляторного акта:

-  кількість заяв, повернених суб’єктам діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів на доопрацювання;

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Базове відстеження результативності акта буде здійснене до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних з кількості поданих заяв на отримання сертифікату, кількості повернень суб’єктам діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів заяв та документів для отримання сертифікатів на доопрацювання.

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснене через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних з кількості поданих заяв на отримання сертифікату, кількості повернень суб’єктам діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів заяв та документів для отримання сертифікатів на доопрацювання.

Періодичне відстеження результативності акта буде здійснюватися один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом порівняння статистичних даних з поданих заяв на отримання сертифікату, кількості повернень суб’єктам діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів заяв та документів для отримання сертифікатів на доопрацювання.

 

 

Голова Держатомрегулювання України О.А. Миколайчук

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux