Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2004 р.
Київ
Аналіз впливу регуляторного акта “Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС”

1. Опис проблеми 

Відповідно до ст.9 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", безпосереднє управління реакторною установкою АЕС здійснюється персоналом лише на підставі ліцензії органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Умови та порядок видачі цих ліцензій визначається також органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

На цей час провадження діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС регулюється чинними НПА:

·        "Ліцензійні вимоги до персоналу АЕС України", які затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26.12.1995 р. №149;

·        "Положення про ліцензування персоналу АЕС України", які затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 29.12.1995 р. №155 та зареєстровані у Мін´юсті України 05.02.1996 р. №48/1073,

які потребують перегляду (внесення змін) та приведення у відповідність до законодавства України.

2. Ціль державного регулювання 

Ціллю регулювання діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС є забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від дії іонізуючого випромінювання при провадженні цієї діяльності.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання 

Діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС має здійснюватися відповідно до чинного законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, розроблення яких, відповідно до Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.03.2001 р. №155, відноситься до компетенції Держатомрегулювання. Вищезазначений проект НПА буде відноситися до складу системи нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки, яка є основою для забезпечення безпеки при здійсненні персоналом безпосереднього управління реакторною установкою АЕС. В зв´язку з цим, альтернативи запропонованому регуляторному акту немає.

4. Опис механізмів та заходів для розв´язання проблеми 

Провадження діяльності з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС персоналом, посади якого визначені постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1683" "Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції", дозволяється за наявності відповідної ліцензії. Ліцензія надасться на ім‘я відповідного ліцензованого спеціаліста АЕС у порядку, встановленим НПА "Положення про ліцензування персоналу АЕС України", затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 29.12.1995 р. №155 та зареєстрованим у Мін´юсті України 05.02.1996 р. №48/1073. У разі погодження та введення в дію цього проекту регуляторного акту, порядок видачі вказаних ліцензій в основному залишається спадкоємним при наявності окремих процесуальних спрощень.

В проекті НПА «Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС» встановлені умови і порядок забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при провадженні вказаного виду діяльності, а саме:

експлуатуюча організація (ЕО) або відокремлений підрозділ ЕО атомна електрична станція (ВП АЕС):

·        розробляє і запроваджує систему професійної підготовки і підтримання кваліфікації для кожної посади ліцензованого персоналу, що визначена постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. №1683 "Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції" (далі певні посади персоналу);

·        має у своїй структурі навчально-тренувальні центри (підрозділи), оснащені технічними засобами навчання, необхідними для досягнення і підтримки кваліфікації персоналу АЕС; забезпечує необхідні умови для стабільної, надійної та ефективної праці персоналу й постійного вдосконалення його знань, умінь і навичок, зокрема:

o       керівник АЕС надає персоналу допуск до роботи на ядерних установках за наявності позитивних висновків спеціальної перевірки, подає заявні документи для одержання та/або продовження дії ліцензії персоналу;

o       навчально-тренувальні центри (підрозділи) експлуатуючої організації (далі навчальні центри) здійснюють підготовку й підтримку кваліфікації персоналу АЕС (у тому числі ліцензованого) у відповідності до чинної на АЕС системи професійної підготовки і підтримки кваліфікації;

o       · ліцензований персонал, в ході виконання своїх посадових обов'язків здійснює постійно або епізодично діяльність з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС на підставі виданої ліцензії.

·        запроваджує програму забезпечення якості підготовки і підтримання кваліфікації персоналу, яку необхідно розробити на підставі нормативно-правового акту "Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок", затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 11.03.1999 р. № 53 та зареєстрованого у Мін´юсті 7.04.1999 р. № 294/3587 (НП 306.5.02/3.017-99);

·        забезпечує навчання персоналу безпечним прийомам праці при виконанні посадових обов'язків, готовність до дій на випадок аварії (порушень) у роботі АЕС та методам захисту від іонізуючого випромінювання;

·        проводить підготовку на посаду ліцензованого спеціаліста у навчальному центрі, який має право здійснювати таку діяльність відповідно до ліцензії Держатомрегулювання України, яка у встановленому порядку отримана ЕО;

·        розробляє та запроваджує систему документування результатів навчального процесу;

·        вносить плату за здійснення дозвільних процедур, порядок справляння та розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України;

·        створює посадовим особам компетентному органу у сфері використання ядерної енергії умови для проведення інспекційних перевірок під час провадження ліцензованого виду діяльності та демонструє, що всі встановлені вимоги дотримуються, зокрема, ліцензійні спеціалісти АЕС, які пройшли відповідну підготовку та займають певні посади персоналу, виконуються посадові обов‘язки належним чином з дотриманням правил, норм та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, технічних регламентів, інструкцій тощо.

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки забезпечують встановлення вимог (критеріїв), які відносяться до компетенції цих органів центральної виконавчої влади, а саме:

·        Міністерство охорони здоров'я України здійснює перевірку стану здоров'я ліцензованого персоналу і видає у встановленому порядку медичний висновок;

·        державні органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність відповідно до законодавства, проводять спеціальну перевірку для надання допуску до роботи на ядерних установках осіб, що мають намір працювати і, що працюють на зазначених об'єктах (у тому числі - ліцензованого персоналу);\

·        Державний комітет ядерного регулювання України (далі Держатомрегулювання України) видає персоналу ліцензії на провадження діяльності, пов´язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою АЕС і здійснює державний нагляд за дотриманням вимог і умов виданих ліцензій.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту 

Зазначені у пункті 4 механізми та заходи мають забезпечити досягнення цілей щодо захисту персоналу, населення та навколишнього середовища від негативного впливу від порушень у роботі АЕС, пов‘язаних з помилками персоналу через недостатню технічну кваліфікацію.

6. Очікувані результати прийняття акту 

Цей НПА буде застосовуватися експлуатуючою організацією (ЕО) у сфері використання ядерної енергії, зокрема, структурними підрозділами ЕО, які відповідальні за відбір, підготовку та контроль за роботою ліцензованого персоналу та структурними підрозділами Держатомрегулювання, які розглядають заяви, приймають рішення стосовно видачі ліцензій та здійснюють державний нагляд за провадженням цієї діяльності.

Очікується, що застосування цього акту сприятиме підвищенню ядерної та радіаційної безпеки. Додаткові витрати у зв´язку з впровадженням цього регуляторного акту, у зв‘язку що він надається на заміну діючим та є спадкоємним при наявності окремих процесуальних спрощень, не передбачаються. Можлива вигода - підвищення експлуатаційної безпеки АЕС через відсутність (зниження кількості) зупинок енергоблоків, пов‘язаних з діями ліцензованого персоналу, який безпосередньо управляє реакторною установкою АЕС.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акту 

Передбачуваний строк введення в дію НПА «Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС» 1 січня 2005 року.

Перевірка нормативно-правового акту буде здійснюватися не рідше одного разу на п´ять років, або, за необхідності, у разі змін чинного законодавства та за результатами набутого досвіду застосування цього НПА.

8. Показники результативності акту 

Основними показниками результативності впровадження проекту НПА «Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС» є: забезпечення безпеки при експлуатації ядерної установки (АЕС), низька ймовірність виникнення ядерних та радіаційних аварій (порушень) при експлуатації реакторної установки АЕС, підвищення ефективності роботи атомних станцій України (підвищення коефіцієнта використання встановленої потужності), мінімізація негативного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище діяльності, пов´язаної з безпечною роботою реакторних установок АЕС.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту 

Представлення ліцензіатами (не рідше одного разу на два роки) звіту з провадження діяльності ліцензованим персоналом, який безпосередньо управляє реакторною установкою АЕС, а також проведенням інспекційних перевірок за дотриманням ЕО та ліцензованим персоналом встановлених вимог, умов дії ліцензій.

Начальник Центрального
інспекційного управління
 Держатомрегулювання України

А.Г. Усков 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux