Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 10 листопада 2015 р.
Київ
Аналіз впливу регуляторного акта

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення»

 

1. Опис проблеми

 

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення» (далі − проект) викликане необхідністю оптимізації доз опромінення близько 50 тисяч осіб, що працюють в зоні дії іонізуючого випромінювання шляхом забезпечення їх повним та якісним індивідуальним дозиметричним контролем.

На сьогодні, через відсутність в Україні єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення, центральні органи виконавчої влади, які згідно із законодавством відповідають за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки персоналу, позбавлені інструменту контролю безпечного використання ядерних та радіаційних технологій, та дотримання основних принципів радіаційного захисту.

В зв’язку з цим, не повною мірою виконуються базові міжнародні принципи радіаційного захисту персоналу, організація та здійснення контролю та обліку доз професійного опромінення не відповідає вимогам та практиці Європейського Союзу.

Індивідуальний дозиметричний контроль (далі - ІДК) доз професійного опромінення потребує створення сучасної інфраструктури для здійснення достовірних вимірювань, розрахунків, обліку та оцінки цих доз.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення» (далі – проект) розроблено Державною інспекцією ядерного регулювання України з метою врегулювання питань створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення персоналу та на виконання вимог:

статті 18 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»,

підпункту 26 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України;

План імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 року №  110-р.

2. Цілі державного регулювання

 

Метою прийняття проекту постанови є:

встановлення механізму створення та функціонування єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення – комплексу заходів та дій, направлених на оптимізацію доз опромінення персоналу, покращення їх умов праці шляхом забезпечення радіаційного захисту, що відповідає міжнародним стандартам безпеки;

визначення уніфікованих процедур реєстрації, зберігання та обміну інформацією про дози опромінення;

адаптації нормативно-правової бази України до законодавства ЄС.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Викладені вище проблеми потребують державного регулювання шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта.

Альтернатива 1: залишення без змін стану законодавства в сфері використання ядерної енергії, в частині радіаційного захисту персоналу, без змін суперечить вимогам Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, План імплементації якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 року №  110-р.

 

Альтернатива 2: затвердити постановою Кабінету Міністрів України Порядок створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення.

 

Прийняття запропонованого проекту постанови є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

 

Альтернативні способи відсутні, оскільки здійснення індивідуального дозиметричного контролю персоналу в Україні потребує приведення у відповідність до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» та Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, План імплементації якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 року №  110-р.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України.

 

Проектом акту пропонується запровадження інструменту вдосконалення контролю безпечного використання джерел іонізуючого випромінювання, оптимізації та підвищення безпеки радіаційних технологій шляхом створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення, як комплексу заходів та дій, що направлені на оптимізацію доз опромінення персоналу, покращення умов праці та радіаційного захисту, що відповідає міжнародним стандартам безпеки.

 

5.     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акта сприятиме:

адаптації нормативно-правової та науково-методичної бази з питань контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення, до вимог законодавства України та ЄС;

оптимізації та удосконаленню процедури реєстрації, зберігання та обміну інформацією про дози індивідуального професійного опромінення;

вдосконаленню контролю та обліку індивідуальних доз;

запровадженню єдиного методичного підходу до здійснення вимірювання та розрахунків індивідуальних доз опромінення персоналу в Україні;

створенню бази даних єдиного реєстру доз професійного опромінення для збору, накопичення та аналізу доз опромінення;

запровадженню контролю якості вимірювань індивідуальних доз опромінення;

оцінці безпеки та покращення умов праці персоналу, запобіганню ситуаціям перевищення допустимих рівнів опромінення;

 

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у дотриманні вимог та виконання плану заходів щодо функціонування єдиної державної системи індивідуального дозиметричного контролю персоналу, які встановлюються та затверджуються цим актом.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

6.     Очікувані результати прийняття акта

Основними результатами прийняття цього регуляторного акта є:

встановлення єдиної процедури індивідуального дозиметричного контролю персоналу з метою гарантування методичної єдності та якості вимірів та розрахунків індивідуальних доз опромінення персоналу;

забезпечення єдиних підходів до реєстрації, зберігання та доступу до результатів індивідуального дозиметричного контролю; наповнення та ведення єдиного реєстру індивідуальних доз опромінення персоналу;

запобігання перевищенню дозових меж опромінення персоналу, підвищення радіаційної безпеки, покращення умов праці, зменшення ризиків для життя та здоров’я;

отримання суб’єктами діяльності в сфері використання ядерної енергії якісних результатів ІДК;

отримання вимірювальними лабораторіями ІДК конкретних вимог для якісного технічного, метрологічного забезпечення, здійснення якісних вимірювань індивідуальних доз персоналу та калібрування дозиметричних систем.

Приведення державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення персоналу у відповідність до вимог Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» та Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, План імплементації якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 року №  110-р.

Додаткові витрати держави не передбачаються.

Таблиця

Об`єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Встановлення єдиної процедури індивідуального дозиметричного контролю персоналу з метою гарантування методичної єдності та якості вимірів та розрахунків індивідуальних доз опромінення персоналу.

Забезпечення єдиних підходів до реєстрації, зберігання та доступу до результатів індивідуального дозиметричного контролю; наповнення та ведення єдиного реєстру індивідуальних доз опромінення персоналу.

Не передбачаються

Суб'єкт діяльності в сфері використання ядерної енергії

Організаційно-методична підтримка провадження індивідуального дозиметричного контролю персоналу,

Отримання якісних результатів ІДК.

Передбачаються

Вимірювальні лабораторії ІДК

Організаційно-методична та метрологічна підтримка здійснення вимірювань індивідуальних доз персоналу, надання дозиметричної інформації до єдиного національного дозового реєстру. Отримання конкретних вимог, відповідно до яких можливе якісне технічне забезпечення та калібрування дозиметричних систем.

Передбачаються

Персонал

Оптимізація доз професійного опромінення, запобігання аварійного опромінення, покращення умов праці, зменшення ризиків для життя та здоров’я.

Доступ до персональних результатів ІДК, отриманих на кожному місці роботи, протягом усього терміну трудової діяльності, під час якої піддавався професійному опроміненню.

Не передбачаються

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта не обмежений у часі з моменту його прийняття.

 

8.  Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

оптимізація доз опромінення осіб персоналу, покращення умов їх праці, підвищення рівня охорони праці і промислової безпеки у суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії;

 

профілактика та зменшення ризиків для життя та здоровя осіб персоналу в результаті професійного опромінення

Прогнозні показники:

реалізація положень регуляторного акта не передбачає надходження до державного бюджету;

дія акта буде поширюватись на всіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

рівень поінформованості суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії з основних положень акта – середній. Законопроект розміщено на офіційному сайті Держатомрегулювання України www.snrc.gov.ua.

 

9.                     Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результатів буде здійснюватись Держатомрегулюванням в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом аналізу статистичних даних щодо співвідношення кількості поданих заяв на отримання документів дозвільного характеру та повернутих на доопрацювання неякісно підготовлених документів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження.

 

Голова Держатомрегулювання С. БОЖКО

«_____»_______________2015

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux