Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 06 березня 2015 р.
Київ
аналіз впливу регуляторного акта

Аналіз впливу регуляторного акту

 

до наказу Держатомрегулювання

«Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів»

 

 

1. Визначення проблеми

Наказ «Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення радіоактивних відходів для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів» (далі – НПА) підготовлено Держатомрегулюванням відповідно до пункту 4 (завдання 16) Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 20 серпня 2014 року
№ 363, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, зокрема, до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

Прийняття даного НПА дасть можливість встановити перелік документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів, відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії» від 11.02.2010 № 1874-VI та нормативно-правових актів, підготовлених Держатомрегулюванням, у тому числі:

Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, затверджених наказом Держатомрегулювання від 22.10.2002 № 110 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.11.2002 за № 874/7162 (у редакції, затвердженій наказом Держатомрегулювання від 20.08.2014 № 118 і зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 09.09.2014 за № 1102/25879);

Умов та порядку видачі ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 28.12.2011 № 195 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.01.2012 за № 113/20426;

Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 18.10.2012 № 188 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.10.2012 за № 1817/22129;

Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19.12.2011 № 190 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 17/20330.

Крім цього, при розробці НПА враховані положення документів Європейського Союзу та МАГАТЕ з метою імплементації міжнародних вимог у національну нормативно-правову базу відповідно до «Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» IRRS», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 1307-р.

НПА розроблений на заміну Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів (НП-306.2.02/3.037-00), затвердженого наказом Мінекоресурсів від 15.08.2000 № 109 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.09.2000 за № 601/4822, яке підлягає скасуванню Міністерством екології та природних ресурсів України.

 

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття НПА є актуалізація і приведення норм і правил у сфері використання ядерної енергії в частині встановлення організаційних засад дозвільної діяльності з поводження з радіоактивними відходами.

Цей НПА встановлює перелік документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Існує два альтернативних способи досягнення цих цілей державного регулювання.

1. Перший спосіб (не проводити актуалізацію і приведення НПА до діючих норм і правил у сфері використання ядерної енергії) – призведе до невідповідності НПА вимогам Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших нормативно-правових актів.

2. Другий спосіб (актуалізація і приведення НПА до діючих норм і правил у сфері використання ядерної енергії) – встановлення актуалізованого переліку документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Запропонований другий спосіб є необхідним для імплементації вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», ряду інших нормативно-правових актів Держатомрегулювання, міжнародних рекомендацій в НПА.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

В НПА буде представлений перелік документів, які засвідчують рівень безпеки сховища для захоронення радіоактивних відходів і підтверджують спроможність заявника - експлуатуючої організації дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності. Зазначені документи необхідні для прийняття Держатомрегулюванням рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів, відповідно до чинних вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та ряду інших нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей

НПА дасть можливість Держатомрегулюванню на основі встановленого переліку документів для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів, приймати обґрунтовані рішення щодо видачі експлуатуючій організації, відмови у видачі, внесення змін, переоформлення, зупинки, анулювання ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та бюджету експлуатуючої організації у сфері використання ядерної енергії, оскільки здійснюватиметься в межах вже визначених законодавством України повноважень.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

НПА буде застосовуватися експлуатуючими організаціями на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів та спеціалістами Держатомрегулювання, які здійснюють ліцензування та нагляд за діяльністю експлуатуючих організацій у цій сфері.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Розроблення НПА забезпечить приведення його до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», у тому числі, актуалізацію у НПА вимог нормативно-правових актів Держатомрегулювання, підготовлених після внесення відповідних змін до цього закону.

Додаткових витрат із Державного бюджету України у зв’язку із прийняттям регуляторного акта не вимагається

Населення

Забезпечення радіаційної безпеки населення, персоналу, навколишнього природного середовища під час здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Відсутні

Суб’єкти діяльності – експлуатуючі організації

Удосконалення умов і вимог безпеки провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, в частині провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів.

НПА передбачає представлення експлуатуючою організацією документів, які засвідчують рівень безпеки сховища для захоронення радіоактивних відходів і підтверджують спроможність заявника - експлуатуючої організації дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності.

Додаткових витрат із бюджету експлуатуючих організацій не вимагається.

Витрати коштів і часу на підготовку персоналу, на створення системи управління діяльністю з поводження з РАВ, на підготовку ліцензійної та звітної документації тощо залишаються в межах вже визначених законодавством України.

 

7. Строк дії регуляторного акта

Пропонується встановити строк дії НПА – постійний.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

З прийняттям цього акта будуть удосконалені регулюючі вимоги щодо умов і вимог безпеки провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

- додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не передбачається;

- кількість експлуатуючих організацій, на яких поширюється дія акта – 2.

Очікується:

- підвищення ефективності діяльності та відповідальності експлуатуючих організацій за забезпечення безпеки під час здійснення діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів;

- зниження розміру коштів і часу, що витрачатимуться експлуатуючими організаціями на підготовку персоналу, створення системи управління діяльністю, підготовку ліцензійної та звітної документації, завдяки наявності актуалізованих і систематизованих в одному документі вимог;

- рівень поінформованості експлуатуючих організацій з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання та проведення “гарячої лінії” тощо.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом базового, повторного та періодичного відстеження показників результативності цього акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу статистичних даних, які містяться у дозвільних документах експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження.

 

 

 

 

Голова

Держатомрегулювання С. Божко

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux