Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 16 січня 2015 р.
Київ
аналіз регуляторного впливу

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

 

1.      Опис проблеми

Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» встановлені правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії. Але у процесі застосування органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки норм актів законодавства у сфері дозвільної діяльності, а також з метою приведення Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» у відповідність із Законом України «Про адміністративні послуги» виникла необхідністю врегулювання окремих питань.

Законопроектом передбачається закріпити на рівні закону:

перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру;

вимогу щодо визначення законом розміру плати за надання документів дозвільного характеру;

граничний строк надання документів дозвільного характеру;

перелік підстав для відмови у наданні документів дозвільного характеру.

Крім того, законопроектом більш детальніше визначається порядок видачі експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У процесі здійснення дозвільної діяльності Держатомрегулюванням доведена необхідність перегляду видів діяльності, які підлягають ліцензуванню. Так, результати здійснення дозвільної діяльності свідчать про можливість звільнити від ліцензування:

діяльність, пов`язану з транспортуванням радіоактивних матеріалів залізницею, водним та повітряним транспортом; перевантаження (завантаження, розвантаження, відправлення) упаковок та їх транзитне зберіганням у морських та річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, за умови наявності у перевізників та організацій, які здійснюють зазначені операції ліцензії на перевезення небезпечних вантажів;

діяльність, пов`язану з переробкою, зберіганням радіоактивних відходів, що здійснюються виробниками радіоактивних відходів до передачі радіоактивних відходів спеціалізованим підприємствам з поводження з радіоактивними відходами та підрядними організаціями, які надають послуги із переробки, зберігання радіоактивних відходів виробникам радіоактивних відходів або спеціалізованим підприємствам з поводження з радіоактивними відходами, якщо послуги надаються в обсязі ліцензованої діяльності цих замовників;

діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання в частині виконання робіт з отримання (придбання) та передачі (збуту) генеруючих пристроїв, у тому числі з метою постачання (буде звільнено від ліцензування близько 230 ліцензіатів).

Також пропонується скасувати необхідність отримання дозволу на використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні.

З метою вирішення зазначених проблем Держатомрегулюванням за власною ініціативою розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії».

 

2.   Цілі державного регулювання

Прийняття проекту Закону України направлене на оптимізацію та удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, приведення Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» у відповідність із Законом України «Про адміністративні послуги», яким визначені основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг, а також на спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція).

 

3.   Опис альтернатив запропонованому акту

Альтернативою запропонованому законопроекту може бути залишення існуючого стану без змін. При цьому залишаться певні протиріччя із Законом України «Про адміністративні послуги», а також буде продовжено необхідність отримання певних документів дозвільного характеру, які пропонується скасувати.

Тому прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

 

4.   Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є прийняття законопроекту.

Проектом Закону України пропонується внесення змін до Законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

Метою проекту Закону України є оптимізація та удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Законопроектом передбачається закріпити на рівні закону:

перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру;

вимогу щодо визначення законом розміру плати за надання документів дозвільного характеру;

граничний строк надання документів дозвільного характеру;

перелік підстав для відмови у наданні документів дозвільного характеру.

Законопроектом детальніше визначається порядок видачі експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Також законопроектом передбачається звільнити від ліцензування:

діяльність, пов`язану з транспортуванням радіоактивних матеріалів залізницею, водним та повітряним транспортом; перевантаження (завантаження, розвантаження, відправлення) упаковок та їх транзитне зберіганням у морських та річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, за умови наявності у перевізників та організацій, які здійснюють зазначені операції ліцензії на перевезення небезпечних вантажів;

діяльність, пов`язану з переробкою, зберіганням радіоактивних відходів, що здійснюються виробниками радіоактивних відходів до передачі радіоактивних відходів спеціалізованим підприємствам з поводження з радіоактивними відходами та підрядними організаціями, які надають послуги із переробки, зберігання радіоактивних відходів виробникам радіоактивних відходів або спеціалізованим підприємствам з поводження з радіоактивними відходами, якщо послуги надаються в обсязі ліцензованої діяльності цих замовників;

діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання в частині виконання робіт з отримання (придбання) та передачі (збуту) генеруючих пристроїв, у тому числі з метою постачання (буде звільнено від ліцензування близько 230 ліцензіатів).

Також пропонується скасувати необхідність отримання дозволу на використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні.

 

5.    Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження цього регуляторного акта сприятиме оптимізації та удосконаленню процедури видачі документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також зменшенню видів діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у дотриманні норм, які встановлюються цим актом.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6.      Очікуванні результати прийняття акта

Основними результатами прийняття цього регуляторного акта є:

оптимізації та удосконаленню процедури видачі документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії;

зменшення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню (дерегуляція).

Прийняття запропонованих змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» сприятиме впорядкуванню питань дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі у частині забезпечення передбачуваності та прозорості здійснення дозвільних процедур, спрощення застосування нормативно-правових актів, пов’язаних із здійсненням дозвільних процедур.

Додаткові витрати населення, суб’єктів підприємницької діяльності та держави в зв’язку з впровадженням змін до закону не передбачаються.

 

Таблиця

Об`єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

оптимізації та удосконаленню процедури видачі документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії

Не передбачаються

Суб'єкт діяльності

зменшенню видів діяльності, які підлягають ліцензуванню

економія коштів у зв’язку з відсутністю необхідності отримання дозвільних документів на види діяльності, які пропонується скоротити

передбачуваності та прозорості здійснення дозвільних процедур

Не передбачаються

Громадськість

підвищення ядерної та радіаційної безпеки, зменшення ризиків для життя та здоров’я населення, забруднення навколишнього природного середовища, зменшення ризиків виникнення радіаційних аварій та випадків потрапляння радіоактивних матеріалів у незаконний обіг.

Не передбачаються

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта не обмежений у часі з моменту його прийняття.

 

8.   Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- забезпечення підвищення ефективності дозвільної діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- уникнення значних економічних збитків на ліквідацію наслідків ядерних та радіаційних аварій;

- запобігання негативному впливу діяльності у сфері використання ядерної енергії і забезпечення належного рівня захисту людини та навколишнього природного середовища.

Прогнозні показники:

реалізація положень регуляторного акта не передбачає надходження до державного бюджету;

- дія акта буде поширюватись на всіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії з основних положень акта – середній. Законопроект розміщено на офіційному сайті Держатомрегулювання України www.snrc.gov.ua.

 

9.   Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результатів буде здійснюватись Держатомрегулюванням в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом аналізу статистичних даних щодо співвідношення кількості поданих заяв на отримання документів дозвільного характеру та повернутих на доопрацювання неякісно підготовлених документів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження.

 

 

Голова Держатомрегулювання С. БОЖКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux