Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 27 жовтня 2017 р.
Київ
Аналіз регуляторного впливу

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2007 р. № 939»

 

І. Визначення проблеми

 
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939» (далі – проект постанови) підготовлено на виконання статті 20 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Відповідно до цієї статті технічні регламенти переглядаються кожні п’ять років. У 2017 році Держатомрегулюванням переглянуто Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 939, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.11.2012 № 1099 (далі – Технічний регламент) та підготовлено нову редакцію.

У Технічному регламенті міститься посилання на положення Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, затвердженого постаново Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 № 1585, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 920, який втратив чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності». У зв’язку з цим, до Технічного регламенту були внесені зміни в частині посилання на актуальні назви НПА.

Також, у новій редакції Технічного регламенту є посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знаку відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

Внесення змін до Технічного регламенту підвищить рівень безпеки об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та рівень захисту людини і навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання.

У новій редакції Технічного регламенту визначено вимоги до органів з оцінки відповідності, а також деталізовано перелік та вимоги до документації, що надається заявником призначеному органу для проведення оцінки відповідності.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

 

Так

Ні

Громадяни

 

 

+

Держава

 

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною ціллю проекту постанови є приведення вимог Технічного регламенту до нових вимог законодавства України у сфері технічного регулювання та встановлення вимоги до органів з оцінки відповідності.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання

За результатами перегляду Технічного регламенту залишити його без змін.

 

Альтернатива 2

Затвердження нового регуляторного акту

 

Внести зміни до Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 939, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.11.2012 № 1099.

 

2. Оцінка обраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

1. Збереження чинного регулювання

Відсутні

Додаткових витрат не потребує

 

2. Затвердження нового регуляторного акту

 

Високі

Приведення системи Технічного регламенту до нових вимог законодавства України у сфері технічного регулювання.

Підвищення рівня безпеки об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та рівня захисту людини і навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання

 

 

Додаткових витрат не потребує

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

-

 

9

 

-

 

-

 

9

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

100%

-

-

Х

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

Витрати

1. Збереження чинного регулювання

Відсутні

Додаткових витрат не потребує

2. Затвердження нового регуляторного акту

Високі

Встановлені вимоги до органів з оцінки відповідності. Деталізовано перелік та вимоги до документації, що надається заявником призначеному органу для проведення оцінки відповідності.

 

Додаткових витрат не потребує

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)

 

Для виробників пакувальних комплектів:

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0 грн.

0 грн.

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0 грн.

0 грн.

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0 грн.

0 грн.

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0 грн.

0 грн.

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

 

 

540000 грн.

 

 

270000 грн.

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

500 грн.

2500 грн.

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0 грн.

0 грн.

8

Інше (уточнити), гривень

0 грн.

0 грн.

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

540500 грн.

272500 грн.

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0 грн.

0 грн.

 

Для органів з оцінки відповідності:

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0 грн.

0 грн.

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0 грн.

0 грн.

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0 грн.

0 грн.

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0 грн.

0 грн.

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0 грн.

0 грн.

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0 грн.

0 грн.

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0 грн.

0 грн.

8

Інше (уточнити), гривень

Акредитація органу з оцінки відповідності (підготовка комплекту документів, акредитація лабораторій тощо)

 

192000 грн.

 

960000 грн.

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

192000 грн.

960000 грн.

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0 грн.

0 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Затвердження нового регуляторного акту.

 

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Збереження чинного регулювання.

 

1

Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжить існувати)

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Затверджен-ня нового регуляторно-го акту.

 

3

Приведення системи Технічного регламенту до нових вимог законодавства України у сфері технічного регулювання.

Підвищення рівня безпеки об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та рівня захисту людини і навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання

Встановлено вимоги до органів з оцінки відповідності.

Деталізовано перелік та вимоги до документації, що надається заявником призначеному органу для проведення оцінки відповідності.

Не передба-чаються

1 місце рейтингу

Кількість вигод більша за кількість витрат

Збереження чинного регулювання.

 

Не передбачаються

1

2 місце рейтингу

Кількість витрат перевищує кількість вигод

 

IV. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 939» буде затверджено Технічний регламент у новій редакції.

Ці зміни забезпечать приведення Технічного регламенту до нових вимог законодавства України у сфері технічного регулювання, підвищення рівня безпеки об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами та рівня захисту людини і навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання. У новій редакції Технічного регламенту встановлено вимоги до органів з оцінки відповідності, деталізовано перелік та вимоги до документації, що надається заявником призначеному органу для проведення оцінки відповідності.

 

 

V. Можливість досягнення визначених цілей

 

З прийняттям акта буде забезпечено приведення вимог Технічного регламенту у відповідність з національним законодавством у сфері технічного регулювання.

Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не несуть витрат на виконання вимог регуляторного акта, тобто реалізація запропонованого регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат із Державного бюджету України.

 

 

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта не може бути обмежений у часі.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» технічні регламенти переглядаються кожні п’ять років.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів (не зміниться);

- кількість суб’єктів господарювання, які отримають сертифікати відповідності на пакувальні комплекти;

- кількість сертифікатів відповідності виданих суб’єктам господарювання органом з оцінки відповідності;

- кількість виявлених порушень у випадку використання несертифікованих пакувальних комплектів;

- розмір коштів та час, які витрачаються суб’єктами господарювання, що виробляють та постачають пакувальні комплекти для зберігання та захоронення радіоактивних відходів (не зміниться);

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта – середній. Проект акта розміщено на веб-сайті Держатомрегулювання, а після прийняття акта він буде розміщений на сайті www.zakon.rada.gov.ua та на сайті Верховної Ради України www.kmu.gov.ua.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу статистичних даних отриманих від органу з оцінки відповідності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через 1 рік після набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через 2 роки з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження.

Виконавець заходів – Державна інспекція ядерного регулювання.

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки Голови Б.В. Столярчук

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux