Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 22 вересня 2015 р.
Київ
аналіз регуляторного впливу

Аналіз впливу регуляторного акта –

проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення

міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів»

1.     Опис проблеми

Пунктом 188 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р., відповідно до статті 342 та додатку XXVII до Угоди передбачено імплементація Директиви Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 р. про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива (Офіційний вісник ЄС, L 337, 5 грудня 2006 р., с. 21-32).

Директива РАДИ 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року встановлює систему нагляду та контролю Співтовариства за транскордонними перевезеннями радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива для забезпечення належного захисту населення, визначає процедуру узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива з компетентними органами країн під час міжнародних перевезень цих матеріалів.

Територією України здійснюються міжнародні перевезення (під час експорту, імпорту, транзиту) радіоактивних матеріалів, у тому числі радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.

Статтею 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» передбачено, під час міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів територією України орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки попередньо узгоджує такі перевезення з компетентними органами всіх країн, територією яких здійснюватиметься перевезення. Порядок надання дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів, включаючи узгодження відповідних документів для подання клопотання на одержання дозволу, надання дозволу, підтвердження про одержання такого дозволу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 9 Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1373 встановлено, що міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів здійснюються за наявності дозволу Держатомрегулювання, який видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, після попереднього узгодження з компетентними органами всіх країн, територією яких здійснюється перевезення. Однак, законодавством України не передбачено процедури такого узгодження, яка б відповідала Директиві РАДИ 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року.

Тому, Держатомрегулювання підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України, яким вносяться зміни до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1196, що стосуються узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу.

2.     Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття регуляторного акту є встановлення процедури узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу з компетентними органами країн походження, призначення та транзиту, яка б відповідала Директиві РАДИ 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року.

Зокрема, проектом:

- встановлено, в яких випадках перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива необхідне узгодження компетентних органів;

- передбачено застосування при узгодженні перевезень стандартного документу, форма якого затверджується Держатомрегулювання;

- передбачено порядок та строки розгляду Держатомрегулюванням заяви та прийняття рішення про узгодження у випадку перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;

- передбачено дії Держатомрегулювання та власника у випадку, коли при вивезенні радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива виявилось, що перевезення не може бути завершене чи умови перевезення не відповідають виданому дозволу.

Крім того, проектом вносяться зміни щодо збільшення терміну, на який видається дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів, що відповідає політиці держави щодо спрощення умов ведення бізнесу, а також відповідає європейській практиці дозвільної діяльності при перевезення радіоактивних матеріалів.

 

3.     Опис альтернатив запропонованому акту

Альтернативною пропозицією регуляторного акту є залишення ситуації без змін, що призведе до неузгодженості національного законодавства із європейським законодавством. Крім того, залишиться невизначеною ситуація, у якому порядку здійснюється встановлена законом вимога щодо узгодження під час міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів таких перевезень з компетентними органами всіх країн, територією яких здійснюватиметься перевезення.

Така ситуація негативно вплине на здійснення перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу, здійснення нагляду та контролю за такими перевезеннями, що в свою чергу буде мати негативний вплив на забезпечення належного захисту населення та навколишнього природного середовища.

На підставі зазначеного, найбільш прийнятною альтернативою є прийняття регуляторного акту.

 

4.     Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Держатомрегулювання, використовуючи вітчизняний досвід та кращу світову практику, закріплену в європейському законодавстві пропонується внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1196, що стосуються узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу.

Проектом регуляторного акту пропонується зокрема:

- встановити, в яких випадках перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива необхідне узгодження компетентних органів;

- передбачити застосування при узгодженні перевезень стандартного документу, форма якого затверджується Держатомрегулювання;

- передбачити порядок та строки розгляду Держатомрегулюванням заяви та прийняття рішення про узгодження у випадку перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;

- передбачити дії Держатомрегулювання та власника у випадку, коли при вивезенні радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива виявилось, що перевезення не може бути завершене чи умови перевезення не відповідають виданому дозволу.

Крім того, проектом вносяться зміни щодо збільшення терміну, на який видається дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів, що відповідає політиці держави щодо спрощення умов ведення бізнесу, а також відповідає європейській практиці дозвільної діяльності при перевезення радіоактивних матеріалів.

 

5.     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акту забезпечить встановлення процедури узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу з компетентними органами країн походження, призначення та транзиту, що в свою чергу буде сприяти нагляду та контролю за такими перевезеннями для забезпечення належного захисту населення та навколишнього природного середовища. Критеріями оцінки ефективності акта будуть відсутність ядерних та радіаційних аварій та аварійних ситуацій під час таких перевезень.

Таким чином, мета розробки цього нормативного акту буде досягнута в повній мірі. Зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього регуляторного акту не виявлено.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Впровадження регуляторного акту:

дозволить впорядкувати питання щодо процедури узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу з компетентними органами країн походження, призначення та транзиту;

сприятиме спрощенню умов ведення бізнесу;

сприятиме забезпеченню належного захисту населення та навколишнього природного середовища під час міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів.

Додаткові витрати з державного бюджету у зв’язку з впровадженням цього регуляторного акту не передбачаються. Держатомрегулювання буде здійснювати функції по узгодженню перевезень з компетентними органами інших країн в межах коштів, передбачених на її утримання в державному бюджеті.

Аналіз витрат та вигод, повязаних з прийняттям регуляторного акту:

Об`єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Вдосконалення національного законодавства та системи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з питань перевезення радіоактивних матеріалів, забезпечення імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом від 20 листопада 2006 р. про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива

Не передбачаються

Населення

Забезпечення належного захисту населення та навколишнього природного середовища під час здійснення міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів

Не передбачаються

Субєкти діяльності в сфері використання ядерної енергії

 

Встановлення чіткого порядку узгодження, збільшення терміну, на який видається дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів, що сприятиме спрощенню умов ведення бізнесу

Не передбачається

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту не обмежений.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Якісними показниками регуляторного акта є:

відсутність ядерних та радіаційних аварій та аварійних ситуацій під час перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу;

забезпечення належного захисту населення та навколишнього природного середовища під час здійснення міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів

встановлення процедури узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського союзу

Прогнозні показники такі:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - додаткових надходжень чи витрат з державного та місцевих бюджетів, пов’язаних із дією акту, не передбачається;

кількість осіб, на яких буде поширюватися дія регуляторного акта -дія регуляторного акту поширюється на суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії, які здійснюють перевезення радіоактивних матеріалів;

кошти і час, які будуть витрачатися суб’єктами діяльності на виконання регуляторного акта - витрати суб’єктів діяльності на виконання регуляторного акта не передбачаються;

рівень поінформованості суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії з основних положень регуляторного акту – вище середнього.

Проект акту оприлюднено на офіційному сайті Держатомрегулювання.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу статистичних даних щодо виданих дозволів на перевезення та отриманих узгоджень.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження.

 

Голова Державної інспекції

ядерного регулювання України С.Божко

«____» _________________2015 р.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux