Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 08 квітня 2015 р.
Київ
аналіз регуляторного впливу

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту наказу Держатомрегулювання

«Про внесення змін до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів»

 

1. Опис проблеми

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами», державна інвентаризація радіоактивних відходів (далі – РАВ) є основним засобом ведення Державного обліку РАВ, що здійснюється з метою уникнення неконтрольованого накопичення РАВ та забезпечення оперативного контролю за місцезнаходженням і переміщенням РАВ, умовами їх зберігання та захоронення.

 

Державна інвентаризація проводиться з метою виявлення РАВ, контролю за їх накопиченням і переміщенням, забезпеченням своєчасної передачі РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ, планування потужностей сховищ для зберігання та захоронення РАВ, а також для забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до Державного реєстру РАВ, Державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ.

 

Згідно із Законом України «Про поводження з радіоактивними відходами», порядок проведення державних інвентаризацій РАВ встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки - Держатомрегулювання. Діючим НПА «Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів» (НП 306.5.04/2.059-2002) встановлено відповідний порядок.

 

З часу остатнього внесення змін до вказаного НПА відбулися деякі організаційні зміни у системі органів управління та регулювання у сфері використання ядерної енергії та поводження з РАВ, накопичено досвід проведення попередніх інвентаризацій, прийнято ряд законодавчих актів щодо створення та функціонування Державного фонду поводження з РАВ. З урахуванням зазначеного, виникла потреба щодо внесення відповідних змін у НПА «Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів».

 

2. Цілі державного регулювання

 

Ціллю державного регулювання є дотримання правил ядерної та радіаційної безпеки щодо поводження з РАВ, здійснення державного обліку РАВ, уникнення неконтрольованого накопичення, забезпечення оперативного контролю за місцезнаходженням і переміщенням РАВ, умовами їх зберігання та захоронення, контроль за сплатою виробниками РАВ зборів за утворення та тимчасове зберігання РАВ понад встановлений термін, що стягуються з метою наповнення Державного фонду поводження з РАВ, призначеного для фінансування заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, затвердженої Законом України «Про поводження з радіоактивними відходами» № 515-VI від 17.09.2008.

 

Ціллю внесення змін до НПА є приведення НПА у відповідність до існуючої організаційно-адміністративної структури, що склалася в системі державного управління у сфері використання ядерної енергії і поводження з РАВ та в системі державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, та врахування в НПА накопиченого досвіду із проведення попередніх державних інвентаризацій РАВ в Україні та положень законодавства щодо створення та функціонування Державного фонду поводження з РАВ, підвищення відповідальності виробників РАВ щодо вчасної передачі утворених РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ.

3. Опис альтернатив запропонованому акту

 

В якості альтернативи до запропонованого шляху щодо забезпечення вдосконалення порядку проведення державної інвентаризації РАВ можна розглянути збереження чинної редакції НПА "Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів". Однак, у цьому випадку не буде забезпечено участь усіх причетних органів виконавчої влади до участі у інвентаризаційних комісіях, у НПА будуть присутні застарілі (не чинні) назви залучених до проведення інвентаризації РАВ органів та організацій, не буде забезпечене ефективна організація з проведення інвентаризації РАВ на підприємствах та організаціях, що здійснюють діяльність на території зони відчуження, не буде впроваджено ефективний чинник контролю щодо наповнення Державного фонду поводження з РАВ .

Тому єдиним способом вдосконалення порядку та забезпечення ефективності проведення державної інвентаризації РАВ є внесення запропонованих змін до чинного НПА "Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів".

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

 

Для розв’язання проблеми пропонується застосувати механізм внесення змін до НПА шляхом розробки проекту наказу Держатомрегулювання «Про внесення змін до Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів» та введення його в дію в установленому порядку.

 

5. Обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Прийняття розробленого проекту НПА дозволить забезпечити скоординовану участь державних органів виконавчої влади, згідно компетенції та відповідних підприємств і організацій у формуванні та діяльності інвентаризаційних комісій, відкоригувати не чинні назви залучених до проведення державної інвентаризації РАВ органів та організацій, забезпечити ефективну організацію проведення інвентаризації РАВ на підприємствах та організаціях, що здійснюють діяльність на території зони відчуження, підвищити відповідальність виробників РАВ щодо вчасної передачі утворених РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

 

Позитивні соціально-економічні наслідки запровадження цього НПА пов’язані з підвищенням ефективності функціонування Державної системи обліку та контролю РАВ та підвищенням ядерної та радіаційної безпеки у державі.

Можлива вигода – економія коштів, які можуть бути витрачені на ліквідацію аварійних ситуацій та негативних наслідків, що можуть виникати внаслідок порушення законодавства, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з РАВ, а також функціонування Державного фонду поводження з РАВ.

Додаткові витрати населення, суб’єктів підприємницької діяльності та держави у зв’язку з впровадженням НПА не передбачаються.

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Підвищення ефективності функціонування Державної системи обліку та контролю РАВ

Забезпечення повноти і об’єктивності даних про реальні обсяги, характеристики РАВ та умови їх зберігання

Економія коштів, які можуть бути витрачені на ліквідацію аварійних ситуацій та негативних наслідків, що можуть виникати внаслідок порушення законодавства, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з РАВ

- Забезпечення функціонування Державного фонду поводження з РАВ.

 

Відсутні

Населення

Обмеження радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище шляхом забезпечення контролю щодо виконання встановлених норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки при поводженні з РАВ.

 

 

Відсутні

Суб’єкти господарю-вання

Забезпечення суб’єктами господарювання – виробниками РАВ своєчасної передачі РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ на переробку та зберігання

Обмеження радіаційного впливу на персонал суб’єктів господарювання – виробників РАВ

Відсутні

 

7. Запропонований строк дії акта

 

Строк дії НПА – постійний.

 

8. Показники результативності акта

 

Встановлення регулюючих вимог щодо організації та проведення державної інвентаризації РАВ, її обсягу і періодичності, а також процедури збору і оформлення результатів інвентаризації при взаємодії всіх причетних органів державної влади, підприємств та відомств.

Запобігання негативному впливу РАВ і забезпечення належного рівня захисту людини та навколишнього природного середовища шляхом підвищення ефективності обліку та контролю за накопиченням та умовами зберігання РАВ.

Забезпечення якості – здійснення комплексу заходів щодо державного контролю за дотримання ліцензіатами вимог законів, норм та правил ядерної та радіаційної безпеки при здійсненні діяльності з поводження з РАВ.

 

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

– надходження до Державного бюджету - від зборів за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення та тимчасове зберігання РАВ їх виробниками, відповідно до Податкового кодексу України

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта –збільшення кількості суб’єктів господарювання, на яких проведена державна інвентаризація РАВ та кількості суб’єктів господарювання, які передали РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ;

– розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, витрат не понесуть, державна інвентаризація РАВ проводиться за рахунок коштів Державного бюджету в межах видатків, передбачених на виконання функцій відповідних органів виконавчої влади та державних спеціалізованих підприємств;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – про результативність акту свідчить розміщення відповідної інформації на веб-сайті Держатомрегулювання, надання відповідей по відповідним питанням під час проведення «гарячої лінії» Держатомрегулювання, тощо;

– підвищення рівня безпеки при поводженні з РАВ шляхом належного поводження з ними та своєчасної передачі РАВ спеціалізованим підприємствам на переробку та зберігання;

– інформаційне забезпечення ведення Державного реєстру РАВ та Державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта.

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності шляхом аналізу результатів та досвіду п’ятої державної інвентаризації РАВ в Україні.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності за результатами проведення шостої державної інвентаризації РАВ в Україні.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта.

 

 

Голова С. Божко

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux