Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 02 липня 2007 р.
Київ
ПЗ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

з питань державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання»

 

1.      Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) є обов’язковою та складає невід’ємну частину дозвільної діяльність в сфері використання ядерної енергії.

З метою забезпечення державної реєстрації, в рамках виконання Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847 (далі – Програма), створено та функціонує Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання (далі – Регістр).

Основними взаємопов’язаними завданнями Державного Регістру ДІВ є забезпечення обов’язкової державної реєстрації ДІВ відповідно до статті 11 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», а також обліку та контролю ДІВ, що є одним із засобів реалізації державних гарантій з радіаційного захисту людини на території України та дотримання міжнародних режимів безпеки, забезпечення ефективної боротьби з незаконним обігом та посилення фізичного захисту ДІВ.

Ведення Регістру є обов’язком держави. Протягом свого існування Регістр утримується за бюджетні кошти відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847 “Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання”.

Відповідно до п.3 «Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847 встановлено, що державна реєстрація ДІВ здійснюється на платній основі.

Практика роботи Регістру та виконання вимог законодавства щодо обов’язкової реєстрації ДІВ довела, що постанови Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, які були введені в дію до створення Регістру та набуття чинності законодавством з дозвільної діяльності, потребують вдосконалення у частині забезпечення стабільного фінансування роботи Державного регістру ДІВ і впорядкування оплати за реєстрацію ДІВ.

 

2.      Цілі і завдання прийняття акта

 

Ціллю прийняття акта є забезпечення стабільного виконання обов’язків держави – забезпечення працездатності інфраструктури державної реєстрації ДІВ (Регістру).

Завданнями проекту є внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації ДІВ, якими затверджено «Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації» та «Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання», з метою забезпечення стабільної роботи Державного регістру ДІВ шляхом його фінансування за бюджетні кошти та упорядкування питань плати за здійснення дозвільної процедури – реєстрації, яка має вноситься за платіжним дорученням і зараховуватися до доходів загального фонду Державного бюджету України в установленому порядку.

 

3.      Загальна характеристика і основні положення проекту акта

 

В зв’язку з тим, що в 2006 році завершено виконання заходів Програми, створено та функціонує Регістр, вносяться зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з метою забезпечення стабільної експлуатації Регістру на наступні роки та впорядкування оплати за державну реєстрацію ДІВ.

Предметом правового регулювання проекту постанови, що подається, є забезпечення реалізації законодавчих вимог щодо утримання Регістру та відшкодування його експлуатаційних витрат шляхом впорядкування схеми фінансування Регістру та оплати за державну реєстрацію ДІВ.

Державна реєстрація ДІВ є складовою частиною дозвільної діяльності в сфері використання ядерної енергії (стаття 6 Закону України «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії). Плата за здійснення дозвільних процедур вноситься за платіжним дорученням і зараховується до доходів загального фонду Державного бюджету України (пункт 6 «Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 440).

В зв’язку з цим вносяться відповідні зміни до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718 в частині здійснення оплати за державну реєстрацію ДІВ.

Положеннями проекту акта, що подається, впорядковується схема оплати за державну реєстрацію ДІВ шляхом зарахування плати за державну реєстрацію ДІВ до доходів загального фонду Державного бюджету України. Таким чином будуть забезпечені експлуатаційні витрати Регістр за кошти державного бюджету, що забезпечить стабільність роботи Регістру. З іншого боку, положення проекту акту закріплює ситуацію, що склалася та встановлена пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів від 04.08.1997 № 847, а саме положення про те, що експлуатаційні витрати Регістру забезпечується за рахунок передбачених для цієї мети коштів державного бюджету.

Запропонований у проекті акта, що подається, порядок забезпечує:

- дотримання порядку оплати за здійснення дозвільних процедур, який встановлено чинними нормативно-правовими актами (постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 440 “Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”);[1]

- повний фінансовий контроль за експлуатаційними витратами Регістру та мінімізацію плати за реєстрацію, яка буде визначатися виключно як компенсація експлуатаційних витрат (розміри плати за державну реєстрацію ДІВ встановлюються Мінфіном за погодженням з Держатомрегулювання та підлягають державній реєстрації в установленому порядку);

- стабільність фінансування Регістру та ефективну роботу Регістру (одночасно кошти за державну реєстрацію ДІВ будуть надходити до загального фонду Державного бюджету, що компенсує фінансові ресурси бюджету на експлуатаційні витрати Регістру).[2]

4.      Стан нормативно-правової бази, у даній сфері правового регулювання

 

У даній сфері суспільних відносин діють наступні нормативні акти: Закон України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001№ 440 “Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії”, постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847 “Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання”; постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718 “Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання”.

Цією постановою вносяться зміни до:

-        Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718;

-        Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847.

 

5.      Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови закріплює практику щодо фінансування Регістру з державного бюджету. Однак, передбачається, що надходження коштів до Державного бюджету України за державну реєстрацію ДІВ компенсує витрати Державного бюджету на щорічну експлуатацію Державного регістру ДІВ (обґрунтування додаються).

Таким чином, додаткових фінансових ресурсів з державного бюджету не передбачається та забезпечується реалізація пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.1997 № 847 в частині «…забезпечення покриття витрат на подальшу експлуатацію Державного регістру ДІВ на наступні роки».

 

6.      Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття даної постанови дозволить утримувати Регістр та забезпечувати його стабільне функціонування. Регістр створений з метою забезпечення державного обліку та контролю за ДІВ в Україні, забезпечення ефективної боротьби з незаконним обігом та посилення фізичного захисту ДІВ. Соціальним наслідком прийняття постанови буде підвищення рівня радіаційного захисту населення України.

 

 

 

Голова Державного комітету

ядерного регулювання України О. Миколайчук

 [1] В зв’язку з тим, що державна реєстрація ДІВ належить до дозвільної діяльності, схема оплати має бути відповідною. Практика здійснення дозвільної діяльності (ліцензування) свідчить про ефективність роботи такої схеми і відсутність нарікань з боку ліцензіатів (заявників), які здійснюють оплату.

[2] Витрати Регістру на експлуатацію в середньому за рік складають 0,5 млн. гривень. Якщо порівняти цю суму з витратами держави (за попередніми оцінками складають 100 млн. грн.) на ліквідацію наслідків радіаційної аварії (виявлення розгерметизованого ДІВ на промисловому звалищі в м. Констянтинівка, Донецької області в 2007 році, що призвело до забруднення великої площі території та можливого опромінення населення), то запобігання однієї такій аварії забезпечить витрати на експлуатацію Регістру протягом 200 років.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux