Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 06 грудня 2013 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»

1.     Опис проблеми

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» розроблений відповідно до Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня № 147-р. Розроблення законопроекту було викликане необхідністю удосконалення державного нагляду у сфері використання ядерної енергії.

Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» державне регулювання безпеки використання ядерної енергії полягає у забезпеченні безпеки людини, навколишнього природного середовища, ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання і передбачає, зокрема, здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства, умов документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання, включаючи примусові заходи (державний нагляд).

Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснюють державні інспектори з ядерної та радіаційної безпеки.

Основні засади державного нагляду в сфері використання ядерної енергії встановлені в Законі України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, засади державного нагляду за дотриманням умов ліцензії встановлені в Законі України „Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, а також в Конвенції про ядерну безпеку, ратифікованій Законом України від 17.12.97 р. № 736/97-ВР, та Об’єднаній конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами, ратифікованій Законом України від 20.04.2000 № 1688-ІІІ. При цьому, відповідно до статті 2 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” його дія не поширюється на здійснення наглядової діяльності в сфері використання ядерної енергії.

Статтею 27 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» визначені види діяльності, на які поширюється дія державного регулювання.

Державний нагляд здійснюється щодо всіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, на яку поширюється дія державного регулювання, у тому числі і на тих, діяльність яких не підлягає ліцензуванню, та на тих, діяльність яких хоча і підлягає ліцензуванню, але на момент державного нагляду, ліцензія ними не отримана, тобто ці суб’єкти ще не стали ліцензіатами. Враховуючи зазначене, що є необхідність:

- надання державним інспекторам з ядерної та радіаційної безпеки права безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, для перевірки дотримання законодавства про використання ядерної енергії, отримувати від усіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, на яку поширюється дія державного регулювання, чи власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

- надання цим інспекторам права надсилати обов’язкові до виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків суб’єктам діяльності, які не являючись ліцензіатами, здійснюють діяльність, що підлягає державному регулюванню, і порушують законодавство у сфері використання ядерної енергії.

Крім того, проектом Закону України пропонується внести зміни до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», що стосуються виконання рішень про накладення штрафів, прийнятих за результатами державного нагляду.

З метою вирішення зазначених проблем Держатомрегулювання України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії».

2.     Цілі державного регулювання

Прийняття проекту Закону України направлене на впорядкування державного нагляду у сфері використання ядерної енергії.

Проектом Закону України пропонується внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», якими поширюються деякі заходи державного нагляду не лише на ліцензіатів, а й на інших суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, діяльність яких підлягає державному регулюванню.

Також проектом Закону України пропонується внесення змін до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (стаття 171 «Відповідальність за порушення вимог цього Закону»). Ці зміни направлені як на захист суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, так і на забезпечення виконання рішень про накладення штрафів.

3.     Опис альтернатив запропонованому акту

Прийняття проекту Закону України направлене на впорядкування державного нагляду у сфері використання ядерної енергії.

Відповідно до статті 2 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” його дія не поширюється на здійснення наглядової діяльності в сфері використання ядерної енергії. Основні засади державного нагляду в сфері використання ядерної енергії встановлені в Законі України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, засади державного нагляду за дотриманням умов ліцензії встановлені в Законі України „Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

Альтернативою може бути залишення існуючого стану без змін. При цьому:

непоширення дії державного регулювання на всіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, а не тільки на ліцензіатів, може привести до зниження рівня ядерної та радіаційної безпеки, а також до таких негативних наслідків можливих ядерних та радіаційних аварій, як забруднення навколишнього природного середовища, економічні збитки від подолання наслідків аварій, негативний вплив на здоров’я та життя людини;

залишиться невирішеним питання щодо виконання рішень про накладення штрафів, прийнятих за результатами державного нагляду, оскільки, при несплаті ліцензіатом штрафу, передбаченого статтею 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки не має достатніх важелів впливу на суб’єкта діяльності.

Тому прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4.     Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є прийняття законопроекту. Проектом Закону України пропонується внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», якими поширюється деякі заходи державного нагляду не лише на ліцензіатів, а й на інших суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, діяльність яких підлягає державному регулюванню. Цими змінами передбачається:

- надання державним інспекторам з ядерної та радіаційної безпеки права безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, для перевірки дотримання законодавства про використання ядерної енергії, отримувати від усіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії чи власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

- надання цим інспекторам права надсилати обов’язкові до виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків суб’єктам діяльності, які не являючись ліцензіатами, здійснюють діяльність, що підлягає державному регулюванню, і порушують законодавство у сфері використання ядерної енергії.

Також проектом Закону України пропонується внесення змін до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (стаття 171 - «Відповідальність за порушення вимог цього Закону»). Цими змінами встановлюється порядок накладання штрафів, передбачених частиною першою цієї статті. Ці зміни направлені як на захист суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, так і на забезпечення виконання рішень про накладення штрафів.

5.     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження цього регуляторного акта сприятиме впорядкуванню державного нагляду у сфері використання ядерної енергії, враховуючи, що державний нагляд здійснюється щодо всіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, на яку поширюється дія державного регулювання, що в свою чергу сприятиме підвищенню рівня ядерної та радіаційної безпеки.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у дотриманні норм, які встановлюються цим актом.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

6.     Очікуванні результати прийняття акта

Основними результатами прийняття цього регуляторного акта є:

впорядкування державного нагляду у сфері використання ядерної енергії;

підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки;

більш повне застосування державними інспекторами з ядерної та радіаційної безпеки передбачених законами України повноважень.

Таблиця

Об`єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

впорядкування державного нагляду у сфері використання ядерної енергії

Не передбачаються

Суб'єкт діяльності

Підвищення відповідальності суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії за неухильне дотримання вимог безпеки

Не передбачаються

Громадськість

підвищення ядерної та радіаційної безпеки, зменшення ризиків для життя та здоров’я населення, забруднення навколишнього природного середовища, зменшення ризиків виникнення радіаційних аварій та випадків потрапляння радіоактивних матеріалів у незаконний обіг.

Не передбачаються

 

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта не обмежений у часі з моменту його прийняття.

8.     Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- забезпечення підвищення ефективності наглядової діяльності в сфері використання ядерної енергії;

- запобігання негативному впливу діяльності у сфері використання ядерної енергії і забезпечення належного рівня захисту людини та навколишнього природного середовища;

- забезпечення суб’єктами діяльності фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання.

Прогнозні показники :

реалізація положень регуляторного акта не передбачає надходження до державного бюджету;

- дія акта буде поширюватись на всіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії з основних положень акта – середній. Законопроект розміщено на офіційному сайті Держатомрегулювання України www.snrc.gov.ua.

9.     Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результатів буде здійснюватись Держатомрегулювання України в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості постанов про накладання штрафу, направлених до органу державної виконавчої служби.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження.

 

 

Голова

Держатомрегулювання України О. А. Миколайчук

 

 

Румежак Н.О.

254 32 87

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux