Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 01 березня 2012 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акту

проекту постанови Кабінету Міністрів України

 «Про затвердження переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які підлягають 
державному регулюванню»
 

1. Опис проблеми

Діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (далі фізичний захист), підлягає державному регулюванню шляхом нормування, ліцензування та нагляду.

Відповідно до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 р. № 1782, ліцензуванню підлягають наступні види діяльності з фізичного захисту:

проектування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

проектування інженерно-технічних засобів охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

монтаж, налагодження, технічне обслуговування, ремонт інженерно-технічних засобів охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

У зв’язку з внесенням змін до Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, з метою скорочення регуляторного тиску та у зв’язку з необхідністю приведення переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту у сфері використання ядерної енергії, які підлягають обов'язковому ліцензуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 1115, у відповідність до чинного законодавства, виникла необхідність у врегулюванні питання, щодо визначення переліку видів діяльності з фізичного захисту, які підлягають регулюванню.

Законом України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” із змінами, внесеними Законом України N 1874-VI від 11.02.2010, визначено лише один вид діяльності із забезпечення фізичного захисту, який підлягає ліцензуванню, у зв’язку з чим, постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 1115, якою був визначений перелік таких видів діяльності, підлягає визнання такою, що втратила чинність.

У разі втрати чинності вищезазначеної постанови, втрачається регулюючий контроль над видами діяльності з фізичного захисту, які не підлягають ліцензуванню, але відповідно до законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» підлягають державному регулюванню шляхом нагляду.
Таким чином, у чинному законодавстві з’являється прогалина щодо визначення видів діяльності з фізичного захисту, які підлягають держаному регулюванню. 

При визначенні зазначеного переліку бралися до уваги вплив цих видів діяльності на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, норми законодавства України з фізичного захисту, рекомендації МАГАТЕ щодо захищеності ядерних та інших радіоактивних матеріалів, міжнародний та український досвід регулювання фізичного захисту.

 

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття акта є затвердження переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які підлягають державному регулюванню.

Оскільки вид діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту, здійснення якого підлягає обов'язковому ліцензуванню, визначено Законом України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, Перелік видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов'язковому ліцензуванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р.
N 1115, не відповідає законодавству та акт визнає зазначену постановою такою, що втратила чинність.

 

3. Опис альтернатив запропонованому акту

Альтернативою запропонованому нормативно - правовому акту може бути:

Невтручання, тобто не вживати жодних заходів для вирішення проблемних питань.

Це не може бути прийнятним в зв’язку з тим, що це буде суперечити положенням Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” із змінами, внесеними Законом України N 1874-VI від 11.02.2010, в якому визначені окремі види діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню. Крім того у законодавстві з’явиться прогалина щодо визначення видів діяльності з фізичного захисту, які не підлягають ліцензуванню, але підлягають регулюючому контролю шляхом нагляду, що може негативно вплинути на рівень національної безпеки України.

Тому, єдиним альтернативним способом вирішення зазначеної проблеми є прийняття даного регуляторного акту.4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

На даний час в системі нормативно правових актів з ядерної та радіаційної безпеки відсутній документ, який визначає види діяльності, пов'язані із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які підлягають державному регулюванню. Крім цього, необхідність скасування постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. N 1115 "Про затвердження переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов'язковому ліцензуванню" пов’язана з необхідністю приведення видів діяльності з фізичного захисту, які відповідають ліцензуванню, у відповідність до Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.

Таким чином, ціль регулювання досягається шляхом прийняття постанови, якою буде затверджено види діяльності, пов'язані із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які підлягають державному регулюванню та

скасування постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. N 1115.
 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта. Із прийняттям регуляторного акта механізми впливу на юридичних осіб залишаються незмінними, перешкоди та негативні наслідки щодо впровадження та виконання ними вимог регуляторного акта відсутні.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Реалізація постанови дозволить забезпечити ефективне державне регулювання діяльності із забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і тим самим забезпечити відповідний рівень ядерної та радіаційної безпеки та захищеності.

Критерієм ефективності постанови буде відсутність випадків порушення вимог законодавства у забезпеченні захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Додаткові витрати в зв’язку з впровадженням цього регуляторного акту не передбачаються.

Прийняття постанови сприятиме удосконаленню державної політики у сфері забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та є одним із кроків спрощення дозвільних процедур у вказаній сфері.

 

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Законодавче забезпечення правових прогалин у регулюванні процесу удосконалення державного регулювання діяльності із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

 

 

 

У сфері інтересів суб’єктів господарювання

Вдосконалення та спрощення виконання діяльності із забезпеченням фізичного захисту, а також забезпечення належної якості виконаних робіт

Витрати відсутні

У сфері інтересів громадян

Здійснення діяльності у прозорому нормативно-правовому полі.

 

Витрати відсутні

 

7. Обґрунтування строку дії акта

Обмеження строку дії постанови не передбачається, оскільки акт реалізує положення чинного законодавства України.

 

8. Показники результативності акта

З прийняттям цього регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не передбачається;

час та розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарської діяльності із прийняттям регуляторного акта, залишаються незмінними;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України та проведення “гарячої лінії” тощо.

 

Прийняття цього акта сприятиме мінімізації можливості здійснення диверсії. щодо ядерних установок та ядерних матеріалів, крадіжки чи іншого несанкціонованого вилучення ядерних та інших радіоактивних матеріалів, а також зміцненню режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу щорічних звітів з питань фізичного захисту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження.

 

 
 

Перший заступник Голови –

Головний державний інспектор

з ядерної радіаційної безпеки України М.Х. Гашев

 
 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux