Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 07 грудня 2011 р.
Київ
АРВ

АНАЛІЗ

регуляторного впливу наказу Державної інспекції ядерного регулювання України

«Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації»

 

1. Опис проблеми 

Статтею 9 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» передбачено, що перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також діяльність яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії, визначається в ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

До цього переліку включаються посадові особи, до службових обов'язків яких віднесено:

прийняття рішень про режим роботи ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

прийняття рішень про впровадження планів протиаварійного реагування;

прийняття рішень про впровадження модернізації та модифікації систем, важливих для безпеки;

допуск персоналу до безпосереднього управління реакторного установкою атомної електростанції;

контроль за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (внутрішній нагляд).

Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності персоналу та посадових осіб експлуатуючої організації визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 № 403/2011, передбачено, що Держатомрегулювання України здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

На виконання пункту 5 Плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності інформації, пов'язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня культури ядерної безпеки в атомній енергетиці, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 736-р, з метою підвищення особистої відповідальності та стимулювання підтримки належного рівня компетенції осіб, організаційно-розпорядчі рішення яких стосуються питань ядерної та радіаційної безпеки пропонується затвердити Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації.

 

2. Цілі державного регулювання

 Ціллю державного регулювання є встановлення ліцензійних вимог та умов дії ліцензій, а також формалізація процедури ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

 

 

3. Опис альтернатив запропонованому акту

 Викладена вище проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а тому потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта.

Під час розробки проекту акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Існуючі процедури дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії регулювання не повною мірою забезпечують виконання вимог ст.9 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» і не досягається цілей державного регулювання в частині ліцензування посадових осіб експлуатуючих організацій, що не сприяє вирішенню проблеми щодо підвищення персональної відповідальності за прийняті рішення з питань ядерної та радіаційної безпеки.

2. Прийняття окремого нормативно-правового акта з визначення умов та процедур ліцензування забезпечує досягнення цілей державного регулювання і сприятиме вирішенню проблеми. У разі застосування цього способу повністю розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Тому, прийняття наказу Державної інспекції ядерного регулювання України «Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації» є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої цілі.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв‘язання проблеми, і відповідні заходи

Цим регуляторним актом пропонується встановити ліцензійні вимоги та умови дії ліцензій, а також формалізувати процедури ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 Прийняття регуляторного акта направлене на приведення нормативно-правових актів Держатомрегулювання України у відповідність до чинного законодавства щодо ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 Позитивні соціально-економічні наслідки прийняття даного наказу пов’язані із встановленням ліцензійних вимог та умов ліцензій, а також формалізація процедури ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, що сприятиме прозорості та передбачуваності дозвільної діяльності Держатомрегулювання України та конкретизація питань і об’єктів нагляду.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Додаткових витрат із Державного бюджету України прийняття регуляторного акта не вимагає.

немає

 

Додаткові надходження до Державного бюджету України у вигляді оплати за видачу ліцензій

Суб’єкти господарювання фізичні особи

Встановлення чіткого механізму умов дії та порядку видачі ліцензій

Баланс повноважень і відповідальності посадових осіб

На оплату за видачу ліцензій

Громадськість

Підвищення ядерної та радіаційної безпеки. Зменшення загрози життю та здоров’ю населення, зменшення ризику настання ядерних та радіаційних аварій. Впевненість у тому, що рішення щодо питань ядерної та радіаційної безпеки приймають особами належного рівня компетенції та відповідальності.

немає

 

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Обмеження строку дії проекту не передбачається, оскільки регуляторний акт реалізує положення чинного законодавства України.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

З прийняттям цього регуляторного акта:

буде встановлений чіткий механізм умов дії та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

моніторинг результатів впровадження акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних отриманих із звітності Держатомрегулювання України щодо кількості коштів, які надійшли до Державного бюджету України внаслідок видачі ліцензій.

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на всіх учасників процесу ліцензування:

1) експлуатуючі організації ядерної установки/сховища для захоронення радіоактивних відходів:

- НАЕК «Енергоатом»

- ДСП «Чорнобильська АЕС»

- Інститут ядерних досліджень НАНУ

- Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

- Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами

2) міністерства та інші уповноважені органи управління експлуатуючою організацією:

- Міненерговугілля України;

- МНС України

- Національна Академія наук України

3) Держатомрегулювання України;

4) посадових осіб експлуатуючих організацій, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

буде забезпечене підвищення ефективності державного регулювання діяльності в сфері використання ядерної енергії шляхом встановлення чітких вимог та критеріїв оцінки діяльності посадових осіб;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України, письмових повідомлень зацікавлених установ та запитів громадськості.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності акта.

Відстеження результатів буде здійснюватись в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу кількості посад, діяльність на яких, згідно ст. 9 Закону «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», може здійснюється лише на підставі ліцензії.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв суб’єктів діяльності на отримання ліцензій.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження на підставі статистичних даних за результатами аналізу заяв суб’єктів діяльності на отримання окремих ліцензій.

 

Перший заступник Голови –

Головний державний інспектор з

ядерної та радіаційної безпеки України М. Х. Гашев

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux