Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 10 жовтня 2011 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акта –

проекту наказу Держатомрегулювання

Про затвердження загальних вимог до системи управління

діяльністю у сфері використання ядерної енергії

 

1.   Опис проблеми

Кожна юридична особа, що планує використовувати ядерні чи радіаційні технології повинна розуміти їх небезпеку та поводитись з таким обладнанням та матеріалами у суворій відповідності до норм, правил та стандартів з безпеки.

Система процедур та заходів суб’єкта діяльності, що гарантує дотримання його персоналом норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки є одним з напрямів державного регулювання у сфері використання ядерної енергії.

Згідно рекомендації міжнародних організацій, орган державного регулювання за цим напрямом має визначати:

-           принципи безпеки, якими має керуватись суб’єкт діяльності при розробці системи управління діяльністю;

-           принципи культури безпеки, якими має керуватися кожна особа суб’єкта діяльності та заходи, які має вживати суб’єкт діяльності для втілення цих принципів у свою щоденну практику;

-           перелік процедур суб’єкта діяльності, що визначають як технологій використовуються та як здійснювати контроль за безпекою їх використання.

Відповідно до міжнародної практики ці принципи та процедури є досить універсальними та можуть бути визначені для галузі в цілому. Також підвищенню безпеки сприяє використання принципів безпеки та культури безпеки підрядними організаціями, що здійснюють постачання товарів та послуг суб’єктам діяльності.

Розробка єдиних вимог до системи управління суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії покликана спростити нормативну базу. При цьому в документі використано термінологію та підходи ДСТУ ISO 9001-2008 «Системи управління якістю. Вимоги», застосування кого є показником відповідального відношення суб’єкта господарської діяльності до виконання регулюючих вимог та вимог споживачів.

 

2.   Цілі державного регулювання

Метою прийняття акта є визначення принципів культури безпеки та системи заходів з управління, впровадження яких суб’єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії сприятиме підвищенню безпеки та запобігатиме використанню ядерних та радіаційних технологій небезпечним чином.

Досягнення цієї мети можливе шляхом встановлення вимог до системи управління в частині планування, здійснення та контролю за здійсненням діяльності, пов’язаної з використанням ядерної енергії.

 

Опис альтернатив запропонованому акту

Згідно міжнародних зобов’язань України державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки повинно здійснюватись як в аспектах безпеки технологій так і в аспектах безпеки їх використання, тобто шляхом визначення вимог до системи управління діяльністю (управління якістю). Тому даний напрям не може бути проігнорованим.

Серед варіантів викладення цих регулюючих вимог, альтернативою запропонованому нормативно - правовому акту є розробка нормативно-правових актів для кожного окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Такий підхід є не практичним та вимагатиме зайвих витрат бюджету України на розробку та підтримання в актуальному стані п’яти чи семи документів схожих за змістом.

Також виникнуть складнощі для суб’єктів діяльності, системи управління яких повинні одночасно відповідати вимогам декількох документів, у разі здійснення ними різних видів діяльності (наприклад транспортування радіоактивних матеріалів та їх використання).

Відповідно до підходу запропонованому МАГАТЕ, та прийнятому в європейських країнах, мають бути визначені загальні вимоги до системи управління для всіх видів діяльності, а окремі специфічні питання, у разі наявності, мають розглядатися у документах, що стосуються саме цього виду діяльності.

 

3.   Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

На даний час в системі нормативно правових актів з ядерної та радіаційної безпеки є декілька документів, які безпосередньо визначають вимоги до системи управління, зокрема щодо: джерел іонізуючого випромінювання у медицині, ядерних установок, перевезення радіоактивних матеріалів. При цьому, два останніх документи планується переглянути для приведення у відповідність чинній нормативно-правовій базі.

Вимоги до системи управління інших видів діяльності або не визначені або визначені частково в декількох документах.

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми є впровадження загальних вимог до системи управління, що поширюватиметься на всі види діяльності та викладення специфічних вимог в окремих документах у разі потреби. Зважаючи на характер об’єкту регулювання специфічні питання створення та функціонування системи управління доцільно розглядати в методичних чи рекомендаційних документах.

 

4.   Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впровадження вимог до системи управління у сфері використання ядерної енергії забезпечить:

-           обов’язкове виділення суб’єктами діяльності ресурсів на формування та підтримку культури безпеки;

-           впровадження в системах управління суб’єктів діяльності задокументованих процесів планування діяльності, контролю її результативності та постійного поліпшення;

-           запровадження контролю процесів, що впливають на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на всіх етапах виробництва продукції (проектуванні, закупівлі матеріалів та послуг, вхідному контролі, виробництві, вихідному контролі).

Прийнятий акт носитиме рекомендаційний характер для постачальників товарів та послуг для суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії. Це дасть суб’єктам діяльності критерії для оцінки пропозицій постачальників не лише з позиції фінансової вигоди, але й з позиції забезпечення ядерної та радіаційної безпеки діяльності за яку вони відповідають згідно закону.

Вимоги до системи управління побудовані з урахуванням підходів до вдосконалення та підвищення ефективності запропонованих в ДСТУ ISO 9001-2008 – це так званий цикл Демінга. Економічні переваги впровадження такого підходу в практичну діяльність неодноразово доведені прикладом провідних компаній у будь-якій галузі господарської діяльності. Впровадження даного підходу сприятиме підвищенню якості продукції та ефективності національної економіки у сфері використання ядерної енергії.

Вимоги до системи управління оптимізовані з врахування міжнародного досвіду регулювання цього питання, враховують рекомендації МАГАТЕ викладені в нормах з безпеки серій SF-1 «Основополагающие принципы безопасности», та GS-R-3 «Вимоги з безпеки. Система управлення для установок та діяльності».

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Впровадження Вимог дозволить визначити єдиний підхід державного регулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в рамках системи управління суб’єктів діяльністю у сфері використання ядерної енергії.

Питання вже тривалий час є актуальним, а його вирішення дозволить усунути певні проблеми, що виникли під час здійснення державного регулювання в сфері використання ядерної енергії та привести нормативну базу у відповідність кращій міжнародній практиці та міжнародним зобов’язанням України.

Виконання вимог підвищить безпеку діяльності з використання ядерних та радіаційних технологій; визначить критерії оцінки безпеки за напрямом – система управління суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Додаткові витрати з державного бюджету у зв’язку з впровадженням цього регуляторного акту не передбачаються.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Обмеження строку дії акту не передбачається.

Термін перегляду акта з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та за результатами аналізу практичної діяльності – 5 років.

 

8. Показники результативності акта

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта не передбачається;

кількість суб’єктів діяльності, на які поширюватиметься дія акта – більше 4000 (переважною це медичні заклади, на які вимоги розповсюджуються не в повній мірі).

зменшення кількості порушень вимог з безпеки, що призводять до аварій з радіаційними наслідками та відповідне зменшення витрат коштів і часу, що витрачаються на виконання заходів з ліквідації радіаційних аварій,

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта: інформування здійснюватиметься шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання; письмових повідомлень зацікавлених сторін; проведення “гарячої лінії” тощо.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу документів суб’єктів діяльності, які отримують ліцензії Держатомрегулювання на здійснення видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних Держатомрегулювання про зафіксовані порушення.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження на підставі даних за результатами здійснення ліцензування та державного нагляду.

 

Перший заступник Голови – Головний

державний інспектор з ядерної та

радіаційної безпеки України М.Х.Гашев

 

«____» _______________ 2011 р.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux