Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 18 серпня 2011 р.
Київ
АРВ

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту наказу Держатомрегулювання України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта».

 

Аналіз впливу регуляторного акта проекту наказу Держатомрегулювання України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта» (далі - Порядок), складений відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Проект Порядку розроблений Державною інспекцією ядерного регулювання України, центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

 

1. Опис проблеми.

Розроблення Порядку видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно - захисній зоні ядерної установки, об’єкта,  призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта (далі – Порядок) пов’язано із необхідністю виконання статті 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», статті 15 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд», реалізації завдань Держатомрегулювання України відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 №403/2011 та здійснення заходів щодо підвищення ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії.

 

Реалізація зазначених документів потребує:

визначення заходів, спрямованих на забезпечення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів;

визначення конкретних умов та процедур видачі дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно - захисній зоні ядерної установки, об’єкта,  призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

Проблемними питаннями, що потребують вирішення у цій сфері є:

дотримання вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час провадження діяльності в СЗЗ;

реалізація заходів, спрямованих на те, щоби ядерна та радіаційна безпека під час використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта та фізичний захист об'єкта були адекватні встановленим вимогам.

 

2. Цілі державного регулювання

Метою розробки цього Порядку є:

Визначення особливих умов використання земель і водойм, розташованих в санітарно - захисній зоні ядерної установки, об’єкта,  призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

Визначення порядку видачі та відмови у видачі дозволу, оскарження відмови у видачі дозволу, умов та зупинення дії, анулювання дозволу на використання земель і водойм, розташованих в санітарно - захисній зоні ядерної установки, об’єкта,  призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

3. Опис альтернатив запропонованому акту.

Альтернативні способи досягнення встановленої мети не можуть бути запропоновані в зв’язку з тим, що обов’язковість прийняття цього нормативно-правового акту передбачена Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №403/2011 «Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України», статтею 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та статтею 15 Закону України «Про видобування і переробку уранових руд».

Обраний спосіб досягнення встановлених цілей (прийняття нормативно-правового акту) є єдиним можливим, адже потреба у здійсненні ефективного державного регулювання у сфері використання ядерної передбачена законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Враховуючи вищевикладене, цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Неприйняття запропонованого нормативно-правового акту може призвести до заборони/обмеження, або до використання з порушенням вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки при здійсненні діяльності під час земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта для народно - господарських цілей.

 

4.   Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

На даний час в системі нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії відсутні документи, які безпосередньо визначають порядок та умови видачі дозволу на провадження діяльності під час використання земель, водойм, розташованих в СЗЗ ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми є впровадження даного Порядку, що дозволить безпосередньо регламентувати питання видачі дозволу на використання земель і водойм, розташованих в СЗЗ, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

 

5.   Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Порядок сприятиме:

підвищенню ефективності державного регулювання у сфері використання ядерної енергії під час використання земель, водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні, ядерної установки, об’єкта,  призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта;

мінімізації можливого негативного впливу діяльності промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, пов’язаних із діяльністю ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта на діяльність самих об’єктів;

мінімізації можливого негативного впливу іонізуючого випромінювання на працівників промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, пов’язаних із діяльністю ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта при надзвичайній ситуації, яка може виникнути у разі радіаційної аварії.

Порядок розроблено з врахуванням вимог нормативно-правових актів України у сфері використання ядерної енергії.

Не виявлено зовнішніх або внутрішніх чинників, що можуть негативно впливати на дотримання вимог цього акта.

 

6.   Очікувані результати прийняття акта

Впровадження цього регуляторного акту вдосконалить ефективність державного регулювання у сфері використання ядерної енергії шляхом:

встановлення умов та порядку видачі дозволу на використання земель і водойм, розташованих в санітарно - захисній зоні ядерної установки, об’єкта,  призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

Прийняття акту сприятиме підвищенню радіаційної безпеки та промислових пiдприємствах, об'єктах громадського харчування, допомiжних та iнших спорудах, пов'язаних з дiяльнiстю ядерної установки, об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами, уранового об’єктана та запобіганню пере- або опромінення працівників у разі виникнення надзвичайної ситуації, що може виникнути у разі радіаційної аварії.

Додаткові витрати в зв’язку з впровадженням цього регуляторного акту не передбачаються.

 

Вигоди

Витрати

У сфері

держави

Забезпечення дієвого державного

регулювання у сфері використання ядерної енергії

Витрати із державного бюджету та місцевих бюджетів відсутні

У сфері інтересів суб’єктів

господарювання

Забезпечення ефективного виконання Держатомрегулюванням України та його територіальними органами, покладених на нього функцій щодо здійснення державного регулювання у сфері використання ядерної енергії

Витрати відсутні

У сфері інтересів суб’єктів

громадян

Не передбачено

Витрати громадян відсутні

 

7.   Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Обмеження строку дії нормативно – правового акту не передбачається, оскільки цей Порядок реалізує положення чинного законодавства України.

 

8. Показники результативності акта

З прийняттям цього регуляторного акта буде:

деталізовано вимоги для отримання дозволу на провадження діяльності під час використання земель і водойм, розташованих в санітарно - захисній зоні ядерної установки, об’єкта,  призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта;

запроваджено заходи з мінімізації можливого негативного впливу діяльності промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, пов’язаних із діяльністю ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта на діяльність зазначених об’єктів;

запроваджено заходи з мінімізації можливого негативного впливу іонізуючого випромінювання на працівників промислових підприємств, об’єктів громадського харчування, допоміжних та інших споруд, пов’язаних із діяльністю ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта при надзвичайній ситуації, яка може виникнути у разі радіаційної аварії;

здійснюватиметься інформування шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання України письмових повідомлень для зацікавлених суб’єктів діяльності.

9.     Заходи щодо відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності за результатами аналізу документів суб’єктів діяльності, які отримують дозволи на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності на підставі статистичних даних за результатами аналізу звітних документів суб’єктів діяльності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з дня його повторного відстеження на підставі статистичних даних за результатами аналізу звітних документів суб’єктів діяльності.

 

Перший Заступник Голови –

Головний Державний інспектор з

ядерної та радіаційної безпеки України М. Х. Гашев

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux