Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Регуляторні акти Держатомрегулювання / Проєкти регуляторних актів
від 25 жовтня 2010 р.
Київ
АРВ

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»

 

 

Визначення проблеми

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 440 затверджено Порядок справляння та розміри плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії. Правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії встановлені Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». 11 лютого 2010 року було прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, яким, крім іншого, внесені зміни до переліку видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню, та передбачено видачу на платній основі дубліката ліцензії у разі її втрати чи псування.

Крім того, відповідно до Тимчасового порядку надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», видача ліцензії, сертифікатів, інших документів дозвільного характеру суб’єктом повноважень щодо прийняття адміністративного акта належить до адміністративних послуг. Плата за надання таких послуг справляється у розмірі, встановленому з урахуванням економічно обґрунтованих витрат і Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66.

З метою приведення Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», в частині переліку видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії».

Проектом постанови змінено розміри плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та встановлено розмір плати за видачу дублікатів ліцензій, що направлено на вирішення проблеми з невідповідності розмірів плати за здійснення дозвільних процедур собівартості таких процедур, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг».

Окрім цього, бюджетні медичні заклади, що фінансуються із загального фонду державного бюджету та не мають власних надходжень першої групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством), у зв’язку з відсутністю коштів мають проблеми з оплатою з державного бюджету дозвільних процедур при здійсненні діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

 

Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови є приведення Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» в частині переліку видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, та встановлення розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії на рівні їх собівартості.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Альтернативні способи відсутні, оскільки перелік видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, за здійснення яких справляється плата, потребує приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», а також розмір плати за здійснення зазначених видів діяльності потрібно встановити на рівні їх собівартості відповідно до Указу Президента України «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг» від 3 липня 2009 року № 508/2009 та постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» та від 27 січня 2010 року № 66 «Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг».

 

Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Цим регуляторним актом пропонується усунення проблеми дисбалансу у розмірах плати за здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії та собівартості такої діяльності шляхом збільшення плати до економічно обґрунтованого рівня.

Крім того, перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, приведено у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», а саме:

-   виключено ліцензування діяльності з проектування ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;

-   передбачено ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, на яких покладено здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

-   змінено перелік видів діяльності з фізичного захисту, які підлягають ліцензуванню;

-   встановлено плату за видачу дубліката ліцензії.

 

Можливість досягнення визначених цілей

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

Прийняття постанови дасть змогу максимально правильно визначити плату за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії.

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Аналіз за методом вигод та витрат.

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Збільшення доходів загального фонду Державного бюджету України на прогнозний розмір - 1417,1 тис. грн. на рік

Додаткових витрат із Державного бюджету України прийняття регуляторного акта не вимагає

Зменшення витрат часу працівників регулюючого органу за рахунок ретельнішої підготовки ліцензіатами необхідних для отримання ліцензій пакетів документів та відсутності необхідності у їх повторному розгляді

Зменшення витрат Державного бюджету України на фінансування бюджетних медичних закладів, що не мають власних надходжень першої групи, в середньому на 5,6 тис. грн. на кожний такий заклад на рік

Суб’єкти господарювання / фізичні особи

 

Додаткові витрати на оплату за отримання ліцензій у сфері використання ядерної енергії, внесення до них змін, переоформлення, видачу дубліката

Громадськість

забезпечення високого рівня ядерної та радіаційної безпеки

немає

 

Строк дії

Дія цього регуляторного акта є безстроковою та залежить від змін законодавства з питань дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії та законодавства у сфері надання державою адміністративних послуг.

 

Показники результативності

З прийняттям цього регуляторного акта:

буде впорядковане питання щодо встановлення розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії на рівні їх собівартості;

буде впорядковане питання щодо переліку видів діяльності в сфері використання ядерної енергії, які підлягають ліцензуванню;

буде забезпечене підвищення ефективності державного регулювання діяльності в сфері використання ядерної енергії.

Конкретні показники результативності регуляторного акта:

надходження до загального фонду Державного бюджету України у вигляді плати за адміністративні послуги: щорічно, орієнтовно, 1803,5 тис. грн.;

кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: всі юридичні та фізичні особи України, що провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії.

 

Рівень поінформованості суб’єктів діяльності та фізичних осіб щодо положень цього акта є високим, оскільки постанова приймається Урядом і оприлюднення здійснюється відповідно до чинного законодавства. Крім того, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» регулюючим органом розміщується на своєму офіційному веб-сайті стандарт надання адміністративних послуг та нормативні документи, що регламентують надання адміністративних послуг.

 

Відстеження результативності

Відстеження результатів буде здійснюватись в порядку та у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу заяв на отримання ліцензій в сфері використання ядерної енергії, переоформлення та внесення змін до них, видачу дублікатів ліцензій.

Подальші відстеження здійснюватимуться: повторне – через рік після прийняття акту, періодичні – раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності до втрати чинності цього нормативно-правового акта, шляхом аналізу заяв на отримання ліцензій в сфері використання ядерної енергії, переоформлення та внесення змін до них, видачу дублікатів ліцензій.

 

 

 

 

Голова О.А. Миколайчук

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux