Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Людям із порушенням зору
A- A+
Українською
In English
Рішення Колегії Держатомрегулювання від 19.10.2023 № 03
Опубліковано 26 жовтня 2023 року о 16:30


ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А   К О Л Е Г І Ї

від 19 жовтня 2023 р. м. Київ № 03


Про результати державної експертизи

ядерної та радіаційної безпеки Звіту з

переоцінки безпеки експлуатації локалізуючої

споруди об’єкта «Укриття» (ЛС ОУ) з

обґрунтуваннями можливості продовження

її експлуатації до 31.10.2029 на рівні безпеки

ЛС ОУ не нижче того, що був досягнутий

після завершення невідкладної стабілізації

Діяльність з експлуатації комплексу конфайнмента (нового безпечного конфайнмента (НБК)[1]) та об’єкта «Укриття» (далі – комплекс НБК-ОУ) Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» (далі – ДСП ЧАЕС) здійснюється в рамках ліцензії № ОВ 001094, виданої Держатомрегулюванням 12.08.2021, на право провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів (далі – РАВ), що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Згідно з пунктом 3.18 цієї ліцензії, ДСП ЧАЕС у термін до 31.10.2023 відповідно до проєкту, затвердженого у встановленому порядку, має виконати демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття».

Такий термін реалізації пункту 3.18 ліцензії було встановлено за результатами завершених у 2008 році робіт з невідкладної стабілізації найбільш нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття».

Відповідно до «Підсумкового виконавчого звіту зі стабілізаційних заходів (Звіту з оцінки безпеки)» (2009) досягнутий рівень безпеки було визнано прийнятним на термін не більше 15 років з дати прийняття державною комісією в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (акт від 29.10.2008). За цей час мав бути споруджений конфайнмент і, після введення його в експлуатацію, забезпечений демонтаж найбільш нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття».

Комплекс НБК-ОУ було введено в експлуатацію у 2021 році.

Роботи по стабілізації нестабільних конструкцій об’єкта були виконані в рамках міжнародного проєкту План здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (далі - ПЗУ) за рахунок коштів Чорнобильського фонду «Укриття» (далі - ЧФУ), розпорядником якого був Європейський банк реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР). У зв’язку із труднощами по наповненню ЧФУ, рішеннями Асамблеї донорів ЧФУ у 2010-2014 роках, роботи в рамках другого пускового комплексу НБК (ПК-2 НБК[2]), у складі яких передбачався демонтаж[3] нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», були відкладені на невизначений час і не реалізовані в подальшому в рамках ПЗУ.

За низкою об’єктивних причин (незабезпечення повного та стабільного фінансування робіт, розповсюдження «Covid-19», агресії рф проти України, включаючи окупацію майданчика Чорнобильської АЕС у лютому – березні 2022 р.) ДСП ЧАЕС не спроможне виконати демонтаж нестабільних конструкцій у термін до 31.10.2023.

ДСП ЧАЕС пропонує перенести термін виконання демонтажу нестабільних конструкцій на 6 років – до 31.10.2029 (що включає 2 роки на розробку робочого проєкту та 4 роки на виконання демонтажу). Роботи передбачається виконувати із залученням коштів Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ). створеного ЄБРР у кінці 2020 року.

На період продовження цього терміну рівень безпеки локалізуючої споруди об’єкта «Укриття» (далі – ЛС ОУ) має бути не нижче того, що був досягнутий після завершення робіт з невідкладної стабілізації у 2008 році.

ДСП ЧАЕС розробило та погодило з Держатомрегулюванням «Рішення про проведення переоцінки безпеки локалізуючої споруди об'єкта «Укриття» (ЛC ОУ) для обґрунтування можливості продовження її експлуатації після 31.10.2023 на рівні безпеки ЛC ОУ не нижче того, що був досягнутий після завершення невідкладної стабілізації».

Цим рішенням передбачено виконати (з урахуванням попередніх робіт), зокрема, такі заходи: аналіз накопичених даних контролю з метою виявлення наявності/відсутності тенденцій поведінки конструкцій ЛС ОУ (переміщень, осідань, нахилів, прогинів тощо) для прогнозування поведінки конструкцій ЛС ОУ; аналіз технічного стану конструкцій ЛС ОУ; виконання додаткових обстежень конструкцій ЛС ОУ за погодженою Держатомрегулюванням програмою обстежень, інші заходи.

Відповідно до вищезазначеного рішення та з урахуванням результатів виконаних робіт ДСП ЧАЕС розробило «Звіт з переоцінки безпеки експлуатації ЛС ОУ з обґрунтуваннями можливості продовження її експлуатації до 31.10.2029 на рівні безпеки ЛС ОУ, не нижче того, що був досягнутий після завершення невідкладної стабілізації» (далі – ЗПБ ЛС ОУ).

21.09.2023 Держатомрегулюванням отримана заява ДСП ЧАЕС з комплектом документів на внесення змін до ліцензії № ОВ 001094 на право провадження діяльності – переробка, зберігання РАВ, що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему в рамках експлуатації комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття», а саме: продовження терміну виконання пункту 3.18 цієї ліцензії до 31.10.2029.

Згідно з процедурами, встановленими законодавством, Держатомрегулюванням із залученням ДНТЦ ЯРБ упродовж лютого-жовтня 2023 року була виконана державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) комплекту документів, основним з яких був ЗПБ ЛС ОУ.

Державна експертиза ЯРБ ЗПББ ЛС ОУ засвідчила наступне:

ЗПБ ЛС ОУ розроблений з урахуванням вимог документа «Структура та зміст «Звіту з переоцінки безпеки експлуатації ЛС ОУ з обґрунтуваннями можливості продовження її експлуатації до 31.10.2029 на рівні безпеки ЛС ОУ, не нижче того, що був досягнутий після невідкладної стабілізації», погодженого Держатомрегулюванням.

ЗПБ ЛС ОУ ґрунтується на інформації, отриманої за результатами візуальних оглядів, геодезичних спостережень, даних автоматизованого контролю стану будівельних конструкцій, звітів про стан безпеки об’єкта «Укриття» (комплексу НБК-ОУ), результатів обстежень та моделювання стану будівельних конструкцій ЛС ОУ тощо.

Виконання переоцінки безпеки експлуатації ЛС ОУ має такі основні недоліки:

дані про обстеження технічного стану конструкцій категорії І та ІІ відповідальності за ЯРБ є недостатніми (зокрема, практично відсутні дані про технічний стан конструкцій, які не підлягають «ранньому» демонтажу);

конкретні результати розрахункового аналізу несучої здатності та стійкості положення наведені тільки для окремих конструкцій, для частини конструкцій категорії І та ІІ відповідальності за ЯРБ розрахунковий аналіз в рамках переоцінки безпеки експлуатації ЛС ОУ не виконувався. Відсутній технічний опис виконаного розрахункового аналізу. Переоцінка імовірності відмов конструкцій не виконувалася.

Враховуючи зазначені та інші недоліки виконаної переоцінки безпеки, на цей час у ЗПБ ЛС ОУ не наведено достатньо обґрунтувань того, що рівень безпеки ЛС ОУ залишається не нижче того, що був досягнутий після завершення невідкладної стабілізації.

Враховуючи зазначене та обговорення пропозицій та рекомендацій, Колегія Держатомрегулювання КОНСТАТУЄ:

У наданому ЗПБ ЛС ОУ не наведено достатньо обґрунтувань того, що рівень безпеки ЛС ОУ залишається не нижче того, що був досягнутий після завершення невідкладної стабілізації.

Для усунення виявлених недоліків переоцінки безпеки та дефіцитів безпеки необхідна реалізація додаткових заходів з обстеження ЛС ОУ, доопрацювання ЗПБ ЛС ОУ, розробки та виконання проєктних рішень з додаткової стабілізації окремих конструкцій ЛС ОУ, якщо демонтажні роботи розпочнуться пізніше 31.10.2025.

Підсумовуючи вищенаведене, Колегія Держатомрегулювання ПОСТАНОВЛЯЄ:

Схвалити висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа ДСП ЧАЕС «Звіт з переоцінки безпеки експлуатації ЛС ОУ з обґрунтуваннями можливості продовження її експлуатації до 31.10.2029 на рівні безпеки ЛС ОУ, не нижче того, що був досягнутий після завершення невідкладної стабілізації», що додається.

Зобов’язати ДСП ЧАЕС у встановлені Держатомрегулюванням терміни:

Розробити та погодити з Держатомрегулюванням оновлений регламент посиленого контролю за станом ЛС ОУ (обстежень, геодезичних спостережень, автоматизованого контролю) та методику аналізу результатів контролю.

Виконати додаткові обстеження технічного стану, систематизований розрахунковий аналіз несучої здатності та стійкості положення, систематизовані оцінки імовірності відмови конструкцій категорії І та ІІ відповідальності за ЯРБ. 

Доопрацювати ЗПБ ЛС ОУ з урахуванням додаткових обстежень, розрахункових аналізів, а також інших зауважень експертизи ЗПБ ЛС ОУ.

В рамках проєктування «раннього» демонтажу розробити детальні проєкти та технологічні рішення з додаткової стабілізації окремих конструкцій (зокрема, балок Б1 та Б2, плит перекриття деаераторної етажерки на відмітці 38.600).

Невідкладно реалізувати заходи з додаткової стабілізації окремих конструкцій, якщо роботи в комплексі НБК-ОУ в рамках затвердженого проєкту «раннього» демонтажу розпочнуться пізніше 31.10.2025.

Доручити Департаменту з безпеки радіаційних технологій та поводження з РАВ завершити розгляд заяви та доданих документів ДСП ЧАЕС на внесення змін до ліцензії № 001094 на провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів, що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему в рамках експлуатації комплексу НБК-ОУ та підготувати пропозиції для розгляду на Ліцензійній комісії Держатморегулювання у тижневий термін.

Запропонувати ДАЗВ та ДСП ЧАЕС передбачити у планах діяльності достатнє фінансування виконання всіх заходів, що стосуються демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», у тому числі заходів, зазначених у пунктах 2.2 – 2.5.

Голова Колегії Олег КОРІКОВ

Секретар Колегії Ірина БАГЛАЙ


[1] Тут та далі терміни «конфайнмент» та «новий безпечний конфайнмент» (скорочено - НБК) є тотожними

[2] ПК-2 НБК – Інфраструктура для виконання демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття».

[3] Тут та далі під демонтажем розуміється «ранній» демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», перелік яких визначено ДСП ЧАЕС та погоджено Держатомрегулюванням


Додаток до постанови Колегії Держатомрегулювання №3 від 19.10.2023


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux